move editmesh derived mesh functions into their own file to match bmesh, without...
[blender-staging.git] / source / blender / blenkernel / intern / DerivedMesh.c
index f4092133996427434349daf8ee26005fc331e29e..795b36813e108dbd5ce42b4d1e8908b7999f7105 100644 (file)
@@ -456,1193 +456,6 @@ DerivedMesh *mesh_create_derived(Mesh *me, Object *ob, float (*vertCos)[3])
        return dm;
 }
 
-///
-
-typedef struct {
-       DerivedMesh dm;
-
-       EditMesh *em;
-       float (*vertexCos)[3];
-       float (*vertexNos)[3];
-       float (*faceNos)[3];
-} EditMeshDerivedMesh;
-
-static void emDM_foreachMappedVert(DerivedMesh *dm, void (*func)(void *userData, int index, float *co, float *no_f, short *no_s), void *userData)
-{
-       EditMeshDerivedMesh *emdm= (EditMeshDerivedMesh*) dm;
-       EditVert *eve;
-       int i;
-
-       for (i=0,eve= emdm->em->verts.first; eve; i++,eve=eve->next) {
-               if (emdm->vertexCos) {
-                       func(userData, i, emdm->vertexCos[i], emdm->vertexNos[i], NULL);
-               } else {
-                       func(userData, i, eve->co, eve->no, NULL);
-               }
-       }
-}
-static void emDM_foreachMappedEdge(DerivedMesh *dm, void (*func)(void *userData, int index, float *v0co, float *v1co), void *userData)
-{
-       EditMeshDerivedMesh *emdm= (EditMeshDerivedMesh*) dm;
-       EditEdge *eed;
-       int i;
-
-       if (emdm->vertexCos) {
-               EditVert *eve;
-
-               for (i=0,eve=emdm->em->verts.first; eve; eve= eve->next)
-                       eve->tmp.l = (intptr_t) i++;
-               for(i=0,eed= emdm->em->edges.first; eed; i++,eed= eed->next)
-                       func(userData, i, emdm->vertexCos[(int) eed->v1->tmp.l], emdm->vertexCos[(int) eed->v2->tmp.l]);
-       } else {
-               for(i=0,eed= emdm->em->edges.first; eed; i++,eed= eed->next)
-                       func(userData, i, eed->v1->co, eed->v2->co);
-       }
-}
-static void emDM_drawMappedEdges(DerivedMesh *dm, int (*setDrawOptions)(void *userData, int index), void *userData) 
-{
-       EditMeshDerivedMesh *emdm= (EditMeshDerivedMesh*) dm;
-       EditEdge *eed;
-       int i;
-
-       if (emdm->vertexCos) {
-               EditVert *eve;
-
-               for (i=0,eve=emdm->em->verts.first; eve; eve= eve->next)
-                       eve->tmp.l = (intptr_t) i++;
-
-               glBegin(GL_LINES);
-               for(i=0,eed= emdm->em->edges.first; eed; i++,eed= eed->next) {
-                       if(!setDrawOptions || setDrawOptions(userData, i)) {
-                               glVertex3fv(emdm->vertexCos[(int) eed->v1->tmp.l]);
-                               glVertex3fv(emdm->vertexCos[(int) eed->v2->tmp.l]);
-                       }
-               }
-               glEnd();
-       } else {
-               glBegin(GL_LINES);
-               for(i=0,eed= emdm->em->edges.first; eed; i++,eed= eed->next) {
-                       if(!setDrawOptions || setDrawOptions(userData, i)) {
-                               glVertex3fv(eed->v1->co);
-                               glVertex3fv(eed->v2->co);
-                       }
-               }
-               glEnd();
-       }
-}
-static void emDM_drawEdges(DerivedMesh *dm, int UNUSED(drawLooseEdges), int UNUSED(drawAllEdges))
-{
-       emDM_drawMappedEdges(dm, NULL, NULL);
-}
-static void emDM_drawMappedEdgesInterp(DerivedMesh *dm, int (*setDrawOptions)(void *userData, int index), void (*setDrawInterpOptions)(void *userData, int index, float t), void *userData) 
-{
-       EditMeshDerivedMesh *emdm= (EditMeshDerivedMesh*) dm;
-       EditEdge *eed;
-       int i;
-
-       if (emdm->vertexCos) {
-               EditVert *eve;
-
-               for (i=0,eve=emdm->em->verts.first; eve; eve= eve->next)
-                       eve->tmp.l = (intptr_t) i++;
-
-               glBegin(GL_LINES);
-               for (i=0,eed= emdm->em->edges.first; eed; i++,eed= eed->next) {
-                       if(!setDrawOptions || setDrawOptions(userData, i)) {
-                               setDrawInterpOptions(userData, i, 0.0);
-                               glVertex3fv(emdm->vertexCos[(int) eed->v1->tmp.l]);
-                               setDrawInterpOptions(userData, i, 1.0);
-                               glVertex3fv(emdm->vertexCos[(int) eed->v2->tmp.l]);
-                       }
-               }
-               glEnd();
-       } else {
-               glBegin(GL_LINES);
-               for (i=0,eed= emdm->em->edges.first; eed; i++,eed= eed->next) {
-                       if(!setDrawOptions || setDrawOptions(userData, i)) {
-                               setDrawInterpOptions(userData, i, 0.0);
-                               glVertex3fv(eed->v1->co);
-                               setDrawInterpOptions(userData, i, 1.0);
-                               glVertex3fv(eed->v2->co);
-                       }
-               }
-               glEnd();
-       }
-}
-
-static void emDM_drawUVEdges(DerivedMesh *dm)
-{
-       EditMeshDerivedMesh *emdm= (EditMeshDerivedMesh*) dm;
-       EditFace *efa;
-       MTFace *tf;
-
-       glBegin(GL_LINES);
-       for(efa= emdm->em->faces.first; efa; efa= efa->next) {
-               tf = CustomData_em_get(&emdm->em->fdata, efa->data, CD_MTFACE);
-
-               if(tf && !(efa->h)) {
-                       glVertex2fv(tf->uv[0]);
-                       glVertex2fv(tf->uv[1]);
-
-                       glVertex2fv(tf->uv[1]);
-                       glVertex2fv(tf->uv[2]);
-
-                       if (!efa->v4) {
-                               glVertex2fv(tf->uv[2]);
-                               glVertex2fv(tf->uv[0]);
-                       } else {
-                               glVertex2fv(tf->uv[2]);
-                               glVertex2fv(tf->uv[3]);
-                               glVertex2fv(tf->uv[3]);
-                               glVertex2fv(tf->uv[0]);
-                       }
-               }
-       }
-       glEnd();
-}
-
-static void emDM__calcFaceCent(EditFace *efa, float cent[3], float (*vertexCos)[3])
-{
-       if (vertexCos) {
-               copy_v3_v3(cent, vertexCos[(int) efa->v1->tmp.l]);
-               add_v3_v3(cent, vertexCos[(int) efa->v2->tmp.l]);
-               add_v3_v3(cent, vertexCos[(int) efa->v3->tmp.l]);
-               if (efa->v4) add_v3_v3(cent, vertexCos[(int) efa->v4->tmp.l]);
-       } else {
-               copy_v3_v3(cent, efa->v1->co);
-               add_v3_v3(cent, efa->v2->co);
-               add_v3_v3(cent, efa->v3->co);
-               if (efa->v4) add_v3_v3(cent, efa->v4->co);
-       }
-
-       if (efa->v4) {
-               mul_v3_fl(cent, 0.25f);
-       } else {
-               mul_v3_fl(cent, 0.33333333333f);
-       }
-}
-static void emDM_foreachMappedFaceCenter(DerivedMesh *dm, void (*func)(void *userData, int index, float *co, float *no), void *userData)
-{
-       EditMeshDerivedMesh *emdm= (EditMeshDerivedMesh*) dm;
-       EditVert *eve;
-       EditFace *efa;
-       float cent[3];
-       int i;
-
-       if (emdm->vertexCos) {
-               for (i=0,eve=emdm->em->verts.first; eve; eve= eve->next)
-                       eve->tmp.l = (intptr_t) i++;
-       }
-
-       for(i=0,efa= emdm->em->faces.first; efa; i++,efa= efa->next) {
-               emDM__calcFaceCent(efa, cent, emdm->vertexCos);
-               func(userData, i, cent, emdm->vertexCos?emdm->faceNos[i]:efa->n);
-       }
-}
-
-/* note, material function is ignored for now. */
-static void emDM_drawMappedFaces(DerivedMesh *dm,
-                       int (*setDrawOptions)(void *userData, int index, int *drawSmooth_r),
-                       int (*setMaterial)(int, void *attribs),
-                       int (*compareDrawOptions)(void *userData, int cur_index, int next_index),
-                       void *userData, int UNUSED(useColors))
-{
-       EditMeshDerivedMesh *emdm= (EditMeshDerivedMesh*) dm;
-       EditFace *efa;
-       int i, draw;
-       const int skip_normals= !glIsEnabled(GL_LIGHTING); /* could be passed as an arg */
-
-       /* GL_ZERO is used to detect if drawing has started or not */
-       GLenum poly_prev= GL_ZERO;
-       GLenum shade_prev= GL_ZERO;
-
-       (void)setMaterial; /* unused */
-
-       /* currently unused -- each original face is handled separately */
-       (void)compareDrawOptions;
-
-       if (emdm->vertexCos) {
-               /* add direct access */
-               float (*vertexCos)[3]= emdm->vertexCos;
-               float (*vertexNos)[3]= emdm->vertexNos;
-               float (*faceNos)[3]=   emdm->faceNos;
-               EditVert *eve;
-
-               for (i=0,eve=emdm->em->verts.first; eve; eve= eve->next)
-                       eve->tmp.l = (intptr_t) i++;
-
-               for (i=0,efa= emdm->em->faces.first; efa; i++,efa= efa->next) {
-                       int drawSmooth = (efa->flag & ME_SMOOTH);
-                       draw = setDrawOptions==NULL ? 1 : setDrawOptions(userData, i, &drawSmooth);
-                       if(draw) {
-                               const GLenum poly_type= efa->v4 ? GL_QUADS:GL_TRIANGLES;
-                               if (draw==2) { /* enabled with stipple */
-
-                                       if(poly_prev != GL_ZERO) glEnd();
-                                       poly_prev= GL_ZERO; /* force glBegin */
-
-                                       glEnable(GL_POLYGON_STIPPLE);
-                                       glPolygonStipple(stipple_quarttone);
-                               }
-                               
-                               if(skip_normals) {
-                                       if(poly_type != poly_prev) {
-                                               if(poly_prev != GL_ZERO) glEnd();
-                                               glBegin((poly_prev= poly_type));
-                                       }
-                                       glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v1->tmp.l]);
-                                       glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v2->tmp.l]);
-                                       glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v3->tmp.l]);
-                                       if(poly_type == GL_QUADS) glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v4->tmp.l]);
-                               }
-                               else {
-                                       const GLenum shade_type= drawSmooth ? GL_SMOOTH : GL_FLAT;
-                                       if (shade_type != shade_prev) {
-                                               if(poly_prev != GL_ZERO) glEnd();
-                                               glShadeModel((shade_prev= shade_type)); /* same as below but switch shading */
-                                               glBegin((poly_prev= poly_type));
-                                       }
-                                       else if(poly_type != poly_prev) {
-                                               if(poly_prev != GL_ZERO) glEnd();
-                                               glBegin((poly_prev= poly_type));
-                                       }
-
-                                       if (!drawSmooth) {
-                                               glNormal3fv(faceNos[i]);
-                                               glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v1->tmp.l]);
-                                               glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v2->tmp.l]);
-                                               glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v3->tmp.l]);
-                                               if(poly_type == GL_QUADS) glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v4->tmp.l]);
-                                       } else {
-                                               glNormal3fv(vertexNos[(int) efa->v1->tmp.l]);
-                                               glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v1->tmp.l]);
-                                               glNormal3fv(vertexNos[(int) efa->v2->tmp.l]);
-                                               glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v2->tmp.l]);
-                                               glNormal3fv(vertexNos[(int) efa->v3->tmp.l]);
-                                               glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v3->tmp.l]);
-                                               if(poly_type == GL_QUADS) {
-                                                       glNormal3fv(vertexNos[(int) efa->v4->tmp.l]);
-                                                       glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v4->tmp.l]);
-                                               }
-                                       }
-                               }
-
-                               
-                               if (draw==2) {
-                                       glEnd();
-                                       poly_prev= GL_ZERO; /* force glBegin */
-
-                                       glDisable(GL_POLYGON_STIPPLE);
-                               }
-                       }
-               }
-       }
-       else {
-               for (i=0,efa= emdm->em->faces.first; efa; i++,efa= efa->next) {
-                       int drawSmooth = (efa->flag & ME_SMOOTH);
-                       draw = setDrawOptions==NULL ? 1 : setDrawOptions(userData, i, &drawSmooth);
-                       if(draw) {
-                               const GLenum poly_type= efa->v4 ? GL_QUADS:GL_TRIANGLES;
-                               if (draw==2) { /* enabled with stipple */
-
-                                       if(poly_prev != GL_ZERO) glEnd();
-                                       poly_prev= GL_ZERO; /* force glBegin */
-
-                                       glEnable(GL_POLYGON_STIPPLE);
-                                       glPolygonStipple(stipple_quarttone);
-                               }
-
-                               if(skip_normals) {
-                                       if(poly_type != poly_prev) {
-                                               if(poly_prev != GL_ZERO) glEnd();
-                                               glBegin((poly_prev= poly_type));
-                                       }
-                                       glVertex3fv(efa->v1->co);
-                                       glVertex3fv(efa->v2->co);
-                                       glVertex3fv(efa->v3->co);
-                                       if(poly_type == GL_QUADS) glVertex3fv(efa->v4->co);
-                               }
-                               else {
-                                       const GLenum shade_type= drawSmooth ? GL_SMOOTH : GL_FLAT;
-                                       if (shade_type != shade_prev) {
-                                               if(poly_prev != GL_ZERO) glEnd();
-                                               glShadeModel((shade_prev= shade_type)); /* same as below but switch shading */
-                                               glBegin((poly_prev= poly_type));
-                                       }
-                                       else if(poly_type != poly_prev) {
-                                               if(poly_prev != GL_ZERO) glEnd();
-                                               glBegin((poly_prev= poly_type));
-                                       }
-
-                                       if (!drawSmooth) {
-                                               glNormal3fv(efa->n);
-                                               glVertex3fv(efa->v1->co);
-                                               glVertex3fv(efa->v2->co);
-                                               glVertex3fv(efa->v3->co);
-                                               if(poly_type == GL_QUADS) glVertex3fv(efa->v4->co);
-                                       } else {
-                                               glNormal3fv(efa->v1->no);
-                                               glVertex3fv(efa->v1->co);
-                                               glNormal3fv(efa->v2->no);
-                                               glVertex3fv(efa->v2->co);
-                                               glNormal3fv(efa->v3->no);
-                                               glVertex3fv(efa->v3->co);
-                                               if(poly_type == GL_QUADS) {
-                                                       glNormal3fv(efa->v4->no);
-                                                       glVertex3fv(efa->v4->co);
-                                               }
-                                       }
-                               }
-
-                               
-                               if (draw==2) {
-                                       glEnd();
-                                       poly_prev= GL_ZERO;
-
-                                       glDisable(GL_POLYGON_STIPPLE);
-                               }
-                       }
-               }
-       }
-
-       /* if non zero we know a face was rendered */
-       if(poly_prev != GL_ZERO) glEnd();
-}
-
-static void emDM_drawFacesTex_common(DerivedMesh *dm,
-                          int (*drawParams)(MTFace *tface, int has_mcol, int matnr),
-                          int (*drawParamsMapped)(void *userData, int index),
-                          int (*compareDrawOptions)(void *userData, int cur_index, int next_index),
-                          void *userData)
-{
-       EditMeshDerivedMesh *emdm= (EditMeshDerivedMesh*) dm;
-       EditMesh *em= emdm->em;
-       float (*vertexCos)[3]= emdm->vertexCos;
-       float (*vertexNos)[3]= emdm->vertexNos;
-       EditFace *efa;
-       int i;
-
-       (void) compareDrawOptions;
-
-       /* always use smooth shading even for flat faces, else vertex colors wont interpolate */
-       glShadeModel(GL_SMOOTH);
-       
-       if (vertexCos) {
-               EditVert *eve;
-
-               for (i=0,eve=em->verts.first; eve; eve= eve->next)
-                       eve->tmp.l = (intptr_t) i++;
-
-               for (i=0,efa= em->faces.first; efa; i++,efa= efa->next) {
-                       MTFace *tf= CustomData_em_get(&em->fdata, efa->data, CD_MTFACE);
-                       MCol *mcol= CustomData_em_get(&em->fdata, efa->data, CD_MCOL);
-                       unsigned char *cp= NULL;
-                       int drawSmooth= (efa->flag & ME_SMOOTH);
-                       int flag;
-
-                       if(drawParams)
-                               flag= drawParams(tf, (mcol != NULL), efa->mat_nr);
-                       else if(drawParamsMapped)
-                               flag= drawParamsMapped(userData, i);
-                       else
-                               flag= 1;
-
-                       if(flag != 0) { /* flag 0 == the face is hidden or invisible */
-                               
-                               /* we always want smooth here since otherwise vertex colors dont interpolate */
-                               if (mcol) {
-                                       if (flag==1) {
-                                               cp= (unsigned char*)mcol;
-                                       }
-                               } else {
-                                       glShadeModel(drawSmooth?GL_SMOOTH:GL_FLAT);
-                               } 
-                               
-                               glBegin(efa->v4?GL_QUADS:GL_TRIANGLES);
-                               if (!drawSmooth) {
-                                       glNormal3fv(emdm->faceNos[i]);
-
-                                       if(tf) glTexCoord2fv(tf->uv[0]);
-                                       if(cp) glColor3ub(cp[3], cp[2], cp[1]);
-                                       glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v1->tmp.l]);
-
-                                       if(tf) glTexCoord2fv(tf->uv[1]);
-                                       if(cp) glColor3ub(cp[7], cp[6], cp[5]);
-                                       glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v2->tmp.l]);
-
-                                       if(tf) glTexCoord2fv(tf->uv[2]);
-                                       if(cp) glColor3ub(cp[11], cp[10], cp[9]);
-                                       glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v3->tmp.l]);
-
-                                       if(efa->v4) {
-                                               if(tf) glTexCoord2fv(tf->uv[3]);
-                                               if(cp) glColor3ub(cp[15], cp[14], cp[13]);
-                                               glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v4->tmp.l]);
-                                       }
-                               } else {
-                                       if(tf) glTexCoord2fv(tf->uv[0]);
-                                       if(cp) glColor3ub(cp[3], cp[2], cp[1]);
-                                       glNormal3fv(vertexNos[(int) efa->v1->tmp.l]);
-                                       glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v1->tmp.l]);
-
-                                       if(tf) glTexCoord2fv(tf->uv[1]);
-                                       if(cp) glColor3ub(cp[7], cp[6], cp[5]);
-                                       glNormal3fv(vertexNos[(int) efa->v2->tmp.l]);
-                                       glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v2->tmp.l]);
-
-                                       if(tf) glTexCoord2fv(tf->uv[2]);
-                                       if(cp) glColor3ub(cp[11], cp[10], cp[9]);
-                                       glNormal3fv(vertexNos[(int) efa->v3->tmp.l]);
-                                       glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v3->tmp.l]);
-
-                                       if(efa->v4) {
-                                               if(tf) glTexCoord2fv(tf->uv[3]);
-                                               if(cp) glColor3ub(cp[15], cp[14], cp[13]);
-                                               glNormal3fv(vertexNos[(int) efa->v4->tmp.l]);
-                                               glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v4->tmp.l]);
-                                       }
-                               }
-                               glEnd();
-                       }
-               }
-       } else {
-               for (i=0,efa= em->faces.first; efa; i++,efa= efa->next) {
-                       MTFace *tf= CustomData_em_get(&em->fdata, efa->data, CD_MTFACE);
-                       MCol *mcol= CustomData_em_get(&em->fdata, efa->data, CD_MCOL);
-                       unsigned char *cp= NULL;
-                       int drawSmooth= (efa->flag & ME_SMOOTH);
-                       int flag;
-
-                       if(drawParams)
-                               flag= drawParams(tf, (mcol != NULL), efa->mat_nr);
-                       else if(drawParamsMapped)
-                               flag= drawParamsMapped(userData, i);
-                       else
-                               flag= 1;
-
-                       if(flag != 0) { /* flag 0 == the face is hidden or invisible */
-                               /* we always want smooth here since otherwise vertex colors dont interpolate */
-                               if (mcol) {
-                                       if (flag==1) {
-                                               cp= (unsigned char*)mcol;
-                                       }
-                               } else {
-                                       glShadeModel(drawSmooth?GL_SMOOTH:GL_FLAT);
-                               } 
-
-                               glBegin(efa->v4?GL_QUADS:GL_TRIANGLES);
-                               if (!drawSmooth) {
-                                       glNormal3fv(efa->n);
-
-                                       if(tf) glTexCoord2fv(tf->uv[0]);
-                                       if(cp) glColor3ub(cp[3], cp[2], cp[1]);
-                                       glVertex3fv(efa->v1->co);
-
-                                       if(tf) glTexCoord2fv(tf->uv[1]);
-                                       if(cp) glColor3ub(cp[7], cp[6], cp[5]);
-                                       glVertex3fv(efa->v2->co);
-
-                                       if(tf) glTexCoord2fv(tf->uv[2]);
-                                       if(cp) glColor3ub(cp[11], cp[10], cp[9]);
-                                       glVertex3fv(efa->v3->co);
-
-                                       if(efa->v4) {
-                                               if(tf) glTexCoord2fv(tf->uv[3]);
-                                               if(cp) glColor3ub(cp[15], cp[14], cp[13]);
-                                               glVertex3fv(efa->v4->co);
-                                       }
-                               } else {
-                                       if(tf) glTexCoord2fv(tf->uv[0]);
-                                       if(cp) glColor3ub(cp[3], cp[2], cp[1]);
-                                       glNormal3fv(efa->v1->no);
-                                       glVertex3fv(efa->v1->co);
-
-                                       if(tf) glTexCoord2fv(tf->uv[1]);
-                                       if(cp) glColor3ub(cp[7], cp[6], cp[5]);
-                                       glNormal3fv(efa->v2->no);
-                                       glVertex3fv(efa->v2->co);
-
-                                       if(tf) glTexCoord2fv(tf->uv[2]);
-                                       if(cp) glColor3ub(cp[11], cp[10], cp[9]);
-                                       glNormal3fv(efa->v3->no);
-                                       glVertex3fv(efa->v3->co);
-
-                                       if(efa->v4) {
-                                               if(tf) glTexCoord2fv(tf->uv[3]);
-                                               if(cp) glColor3ub(cp[15], cp[14], cp[13]);
-                                               glNormal3fv(efa->v4->no);
-                                               glVertex3fv(efa->v4->co);
-                                       }
-                               }
-                               glEnd();
-                       }
-               }
-       }
-}
-
-static void emDM_drawFacesTex(DerivedMesh *dm,
-                          int (*setDrawOptions)(MTFace *tface, int has_mcol, int matnr),
-                          int (*compareDrawOptions)(void *userData, int cur_index, int next_index),
-                          void *userData)
-{
-       emDM_drawFacesTex_common(dm, setDrawOptions, NULL, compareDrawOptions, userData);
-}
-
-static void emDM_drawMappedFacesTex(DerivedMesh *dm,
-                          int (*setDrawOptions)(void *userData, int index),
-                          int (*compareDrawOptions)(void *userData, int cur_index, int next_index),
-                          void *userData)
-{
-       emDM_drawFacesTex_common(dm, NULL, setDrawOptions, compareDrawOptions, userData);
-}
-
-static void emDM_drawMappedFacesGLSL(DerivedMesh *dm,
-                          int (*setMaterial)(int, void *attribs),
-                          int (*setDrawOptions)(void *userData, int index),
-                          void *userData)
-{
-       EditMeshDerivedMesh *emdm= (EditMeshDerivedMesh*) dm;
-       EditMesh *em= emdm->em;
-       float (*vertexCos)[3]= emdm->vertexCos;
-       float (*vertexNos)[3]= emdm->vertexNos;
-       EditVert *eve;
-       EditFace *efa;
-       DMVertexAttribs attribs= {{{0}}};
-       GPUVertexAttribs gattribs;
-       /* int tfoffset; */ /* UNUSED */
-       int i, b, matnr, new_matnr, dodraw /* , layer */ /* UNUSED */;
-
-       dodraw = 0;
-       matnr = -1;
-
-       /* layer = CustomData_get_layer_index(&em->fdata, CD_MTFACE); */ /* UNUSED */
-       /* tfoffset = (layer == -1)? -1: em->fdata.layers[layer].offset; */ /* UNUSED */
-
-       /* always use smooth shading even for flat faces, else vertex colors wont interpolate */
-       glShadeModel(GL_SMOOTH);
-
-       for (i=0,eve=em->verts.first; eve; eve= eve->next)
-               eve->tmp.l = (intptr_t) i++;
-
-#define PASSATTRIB(efa, eve, vert) {                                                                                   \
-       if(attribs.totorco) {                                                                                                           \
-               float *orco = attribs.orco.array[eve->tmp.l];                                                   \
-               glVertexAttrib3fvARB(attribs.orco.glIndex, orco);                                               \
-       }                                                                                                                                                       \
-       for(b = 0; b < attribs.tottface; b++) {                                                                         \
-               MTFace *_tf = (MTFace*)((char*)efa->data + attribs.tface[b].emOffset);  \
-               glVertexAttrib2fvARB(attribs.tface[b].glIndex, _tf->uv[vert]);                  \
-       }                                                                                                                                                       \
-       for(b = 0; b < attribs.totmcol; b++) {                                                                          \
-               MCol *cp = (MCol*)((char*)efa->data + attribs.mcol[b].emOffset);                \
-               GLubyte col[4];                                                                                                                 \
-               col[0]= cp->b; col[1]= cp->g; col[2]= cp->r; col[3]= cp->a;                             \
-               glVertexAttrib4ubvARB(attribs.mcol[b].glIndex, col);                                    \
-       }                                                                                                                                                       \
-       if(attribs.tottang) {                                                                                                           \
-               float *tang = attribs.tang.array[i*4 + vert];                                                   \
-               glVertexAttrib4fvARB(attribs.tang.glIndex, tang);                                               \
-       }                                                                                                                                                       \
-}
-
-       for (i=0,efa= em->faces.first; efa; i++,efa= efa->next) {
-               int drawSmooth= (efa->flag & ME_SMOOTH);
-
-               if(setDrawOptions && !setDrawOptions(userData, i))
-                       continue;
-
-               new_matnr = efa->mat_nr + 1;
-               if(new_matnr != matnr) {
-                       dodraw = setMaterial(matnr = new_matnr, &gattribs);
-                       if(dodraw)
-                               DM_vertex_attributes_from_gpu(dm, &gattribs, &attribs);
-               }
-
-               if(dodraw) {
-                       glBegin(efa->v4?GL_QUADS:GL_TRIANGLES);
-                       if (!drawSmooth) {
-                               if(vertexCos) glNormal3fv(emdm->faceNos[i]);
-                               else glNormal3fv(efa->n);
-
-                               PASSATTRIB(efa, efa->v1, 0);
-                               if(vertexCos) glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v1->tmp.l]);
-                               else glVertex3fv(efa->v1->co);
-
-                               PASSATTRIB(efa, efa->v2, 1);
-                               if(vertexCos) glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v2->tmp.l]);
-                               else glVertex3fv(efa->v2->co);
-
-                               PASSATTRIB(efa, efa->v3, 2);
-                               if(vertexCos) glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v3->tmp.l]);
-                               else glVertex3fv(efa->v3->co);
-
-                               if(efa->v4) {
-                                       PASSATTRIB(efa, efa->v4, 3);
-                                       if(vertexCos) glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v4->tmp.l]);
-                                       else glVertex3fv(efa->v4->co);
-                               }
-                       } else {
-                               PASSATTRIB(efa, efa->v1, 0);
-                               if(vertexCos) {
-                                       glNormal3fv(vertexNos[(int) efa->v1->tmp.l]);
-                                       glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v1->tmp.l]);
-                               }
-                               else {
-                                       glNormal3fv(efa->v1->no);
-                                       glVertex3fv(efa->v1->co);
-                               }
-
-                               PASSATTRIB(efa, efa->v2, 1);
-                               if(vertexCos) {
-                                       glNormal3fv(vertexNos[(int) efa->v2->tmp.l]);
-                                       glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v2->tmp.l]);
-                               }
-                               else {
-                                       glNormal3fv(efa->v2->no);
-                                       glVertex3fv(efa->v2->co);
-                               }
-
-                               PASSATTRIB(efa, efa->v3, 2);
-                               if(vertexCos) {
-                                       glNormal3fv(vertexNos[(int) efa->v3->tmp.l]);
-                                       glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v3->tmp.l]);
-                               }
-                               else {
-                                       glNormal3fv(efa->v3->no);
-                                       glVertex3fv(efa->v3->co);
-                               }
-
-                               if(efa->v4) {
-                                       PASSATTRIB(efa, efa->v4, 3);
-                                       if(vertexCos) {
-                                               glNormal3fv(vertexNos[(int) efa->v4->tmp.l]);
-                                               glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v4->tmp.l]);
-                                       }
-                                       else {
-                                               glNormal3fv(efa->v4->no);
-                                               glVertex3fv(efa->v4->co);
-                                       }
-                               }
-                       }
-                       glEnd();
-               }
-       }
-#undef PASSATTRIB
-}
-
-static void emDM_drawFacesGLSL(DerivedMesh *dm,
-                          int (*setMaterial)(int, void *attribs))
-{
-       dm->drawMappedFacesGLSL(dm, setMaterial, NULL, NULL);
-}
-
-static void emDM_drawMappedFacesMat(DerivedMesh *dm,
-                          void (*setMaterial)(void *userData, int, void *attribs),
-                          int (*setFace)(void *userData, int index), void *userData) 
-{
-       EditMeshDerivedMesh *emdm= (EditMeshDerivedMesh*) dm;
-       EditMesh *em= emdm->em;
-       float (*vertexCos)[3]= emdm->vertexCos;
-       float (*vertexNos)[3]= emdm->vertexNos;
-       EditVert *eve;
-       EditFace *efa;
-       DMVertexAttribs attribs= {{{0}}};
-       GPUVertexAttribs gattribs;
-       int i, b, matnr, new_matnr;
-
-       matnr = -1;
-
-       /* always use smooth shading even for flat faces, else vertex colors wont interpolate */
-       glShadeModel(GL_SMOOTH);
-
-       for (i=0,eve=em->verts.first; eve; eve= eve->next)
-               eve->tmp.l = (intptr_t) i++;
-
-#define PASSATTRIB(efa, eve, vert) {                                                                                   \
-       if(attribs.totorco) {                                                                                                           \
-               float *orco = attribs.orco.array[eve->tmp.l];                                                   \
-               if(attribs.orco.glTexco)                                                                                                \
-                       glTexCoord3fv(orco);                                                                                            \
-               else                                                                                                                                    \
-                       glVertexAttrib3fvARB(attribs.orco.glIndex, orco);                                       \
-       }                                                                                                                                                       \
-       for(b = 0; b < attribs.tottface; b++) {                                                                         \
-               MTFace *_tf = (MTFace*)((char*)efa->data + attribs.tface[b].emOffset);  \
-               if(attribs.tface[b].glTexco)                                                                                    \
-                       glTexCoord2fv(_tf->uv[vert]);                                                                           \
-               else                                                                                                                                    \
-                       glVertexAttrib2fvARB(attribs.tface[b].glIndex, _tf->uv[vert]);          \
-       }                                                                                                                                                       \
-       for(b = 0; b < attribs.totmcol; b++) {                                                                          \
-               MCol *cp = (MCol*)((char*)efa->data + attribs.mcol[b].emOffset);                \
-               GLubyte col[4];                                                                                                                 \
-               col[0]= cp->b; col[1]= cp->g; col[2]= cp->r; col[3]= cp->a;                             \
-               glVertexAttrib4ubvARB(attribs.mcol[b].glIndex, col);                                    \
-       }                                                                                                                                                       \
-       if(attribs.tottang) {                                                                                                           \
-               float *tang = attribs.tang.array[i*4 + vert];                                                   \
-               glVertexAttrib4fvARB(attribs.tang.glIndex, tang);                                               \
-       }                                                                                                                                                       \
-}
-
-       for (i=0,efa= em->faces.first; efa; i++,efa= efa->next) {
-               int drawSmooth= (efa->flag & ME_SMOOTH);
-
-               /* face hiding */
-               if(setFace && !setFace(userData, i))
-                       continue;
-
-               /* material */
-               new_matnr = efa->mat_nr + 1;
-               if(new_matnr != matnr) {
-                       setMaterial(userData, matnr = new_matnr, &gattribs);
-                       DM_vertex_attributes_from_gpu(dm, &gattribs, &attribs);
-               }
-
-               /* face */
-               glBegin(efa->v4?GL_QUADS:GL_TRIANGLES);
-               if (!drawSmooth) {
-                       if(vertexCos) glNormal3fv(emdm->faceNos[i]);
-                       else glNormal3fv(efa->n);
-
-                       PASSATTRIB(efa, efa->v1, 0);
-                       if(vertexCos) glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v1->tmp.l]);
-                       else glVertex3fv(efa->v1->co);
-
-                       PASSATTRIB(efa, efa->v2, 1);
-                       if(vertexCos) glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v2->tmp.l]);
-                       else glVertex3fv(efa->v2->co);
-
-                       PASSATTRIB(efa, efa->v3, 2);
-                       if(vertexCos) glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v3->tmp.l]);
-                       else glVertex3fv(efa->v3->co);
-
-                       if(efa->v4) {
-                               PASSATTRIB(efa, efa->v4, 3);
-                               if(vertexCos) glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v4->tmp.l]);
-                               else glVertex3fv(efa->v4->co);
-                       }
-               } else {
-                       PASSATTRIB(efa, efa->v1, 0);
-                       if(vertexCos) {
-                               glNormal3fv(vertexNos[(int) efa->v1->tmp.l]);
-                               glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v1->tmp.l]);
-                       }
-                       else {
-                               glNormal3fv(efa->v1->no);
-                               glVertex3fv(efa->v1->co);
-                       }
-
-                       PASSATTRIB(efa, efa->v2, 1);
-                       if(vertexCos) {
-                               glNormal3fv(vertexNos[(int) efa->v2->tmp.l]);
-                               glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v2->tmp.l]);
-                       }
-                       else {
-                               glNormal3fv(efa->v2->no);
-                               glVertex3fv(efa->v2->co);
-                       }
-
-                       PASSATTRIB(efa, efa->v3, 2);
-                       if(vertexCos) {
-                               glNormal3fv(vertexNos[(int) efa->v3->tmp.l]);
-                               glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v3->tmp.l]);
-                       }
-                       else {
-                               glNormal3fv(efa->v3->no);
-                               glVertex3fv(efa->v3->co);
-                       }
-
-                       if(efa->v4) {
-                               PASSATTRIB(efa, efa->v4, 3);
-                               if(vertexCos) {
-                                       glNormal3fv(vertexNos[(int) efa->v4->tmp.l]);
-                                       glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v4->tmp.l]);
-                               }
-                               else {
-                                       glNormal3fv(efa->v4->no);
-                                       glVertex3fv(efa->v4->co);
-                               }
-                       }
-               }
-               glEnd();
-       }
-#undef PASSATTRIB
-}
-
-static void emDM_getMinMax(DerivedMesh *dm, float min_r[3], float max_r[3])
-{
-       EditMeshDerivedMesh *emdm= (EditMeshDerivedMesh*) dm;
-       EditVert *eve;
-       int i;
-
-       if (emdm->em->verts.first) {
-               for (i=0,eve= emdm->em->verts.first; eve; i++,eve= eve->next) {
-                       if (emdm->vertexCos) {
-                               DO_MINMAX(emdm->vertexCos[i], min_r, max_r);
-                       } else {
-                               DO_MINMAX(eve->co, min_r, max_r);
-                       }
-               }
-       } else {
-               min_r[0] = min_r[1] = min_r[2] = max_r[0] = max_r[1] = max_r[2] = 0.0;
-       }
-}
-static int emDM_getNumVerts(DerivedMesh *dm)
-{
-       EditMeshDerivedMesh *emdm= (EditMeshDerivedMesh*) dm;
-
-       return BLI_countlist(&emdm->em->verts);
-}
-
-static int emDM_getNumEdges(DerivedMesh *dm)
-{
-       EditMeshDerivedMesh *emdm= (EditMeshDerivedMesh*) dm;
-
-       return BLI_countlist(&emdm->em->edges);
-}
-
-static int emDM_getNumFaces(DerivedMesh *dm)
-{
-       EditMeshDerivedMesh *emdm= (EditMeshDerivedMesh*) dm;
-
-       return BLI_countlist(&emdm->em->faces);
-}
-
-static void emDM_getVertCos(DerivedMesh *dm, float (*cos_r)[3])
-{
-       EditMeshDerivedMesh *emdm= (EditMeshDerivedMesh*) dm;
-       EditVert *eve;
-       int i;
-
-       for (i=0,eve= emdm->em->verts.first; eve; i++,eve=eve->next) {
-               if (emdm->vertexCos) {
-                       copy_v3_v3(cos_r[i], emdm->vertexCos[i]);
-               } else {
-                       copy_v3_v3(cos_r[i], eve->co);
-               }
-       }
-}
-
-static void emDM_getVert(DerivedMesh *dm, int index, MVert *vert_r)
-{
-       EditVert *ev = ((EditMeshDerivedMesh *)dm)->em->verts.first;
-       int i;
-
-       for(i = 0; i < index; ++i) ev = ev->next;
-
-       copy_v3_v3(vert_r->co, ev->co);
-
-       normal_float_to_short_v3(vert_r->no, ev->no);
-
-       /* TODO what to do with vert_r->flag? */
-       vert_r->bweight = (unsigned char) (ev->bweight*255.0f);
-}
-
-static void emDM_getEdge(DerivedMesh *dm, int index, MEdge *edge_r)
-{
-       EditMesh *em = ((EditMeshDerivedMesh *)dm)->em;
-       EditEdge *ee = em->edges.first;
-       EditVert *ev, *v1, *v2;
-       int i;
-
-       for(i = 0; i < index; ++i) ee = ee->next;
-
-       edge_r->crease = (unsigned char) (ee->crease*255.0f);
-       edge_r->bweight = (unsigned char) (ee->bweight*255.0f);
-       /* TODO what to do with edge_r->flag? */
-       edge_r->flag = ME_EDGEDRAW|ME_EDGERENDER;
-       if (ee->seam) edge_r->flag |= ME_SEAM;
-       if (ee->sharp) edge_r->flag |= ME_SHARP;
-#if 0
-       /* this needs setup of f2 field */
-       if (!ee->f2) edge_r->flag |= ME_LOOSEEDGE;
-#endif
-
-       /* goddamn, we have to search all verts to find indices */
-       v1 = ee->v1;
-       v2 = ee->v2;
-       for(i = 0, ev = em->verts.first; v1 || v2; i++, ev = ev->next) {
-               if(ev == v1) {
-                       edge_r->v1 = i;
-                       v1 = NULL;
-               }
-               if(ev == v2) {
-                       edge_r->v2 = i;
-                       v2 = NULL;
-               }
-       }
-}
-
-static void emDM_getFace(DerivedMesh *dm, int index, MFace *face_r)
-{
-       EditMesh *em = ((EditMeshDerivedMesh *)dm)->em;
-       EditFace *ef = em->faces.first;
-       EditVert *ev, *v1, *v2, *v3, *v4;
-       int i;
-
-       for(i = 0; i < index; ++i) ef = ef->next;
-
-       face_r->mat_nr = ef->mat_nr;
-       face_r->flag = ef->flag;
-
-       /* goddamn, we have to search all verts to find indices */
-       v1 = ef->v1;
-       v2 = ef->v2;
-       v3 = ef->v3;
-       v4 = ef->v4;
-       if(!v4) face_r->v4 = 0;
-
-       for(i = 0, ev = em->verts.first; v1 || v2 || v3 || v4;
-               i++, ev = ev->next) {
-               if(ev == v1) {
-                       face_r->v1 = i;
-                       v1 = NULL;
-               }
-               if(ev == v2) {
-                       face_r->v2 = i;
-                       v2 = NULL;
-               }
-               if(ev == v3) {
-                       face_r->v3 = i;
-                       v3 = NULL;
-               }
-               if(ev == v4) {
-                       face_r->v4 = i;
-                       v4 = NULL;
-               }
-       }
-
-       test_index_face(face_r, NULL, 0, ef->v4?4:3);
-}
-
-static void emDM_copyVertArray(DerivedMesh *dm, MVert *vert_r)
-{
-       EditMeshDerivedMesh *emdm= (EditMeshDerivedMesh*) dm;
-       EditVert *ev = emdm->em->verts.first;
-       int i;
-
-       for(i=0; ev; ev = ev->next, ++vert_r, ++i) {
-               if(emdm->vertexCos)
-                       copy_v3_v3(vert_r->co, emdm->vertexCos[i]);
-               else
-                       copy_v3_v3(vert_r->co, ev->co);
-
-               normal_float_to_short_v3(vert_r->no, ev->no);
-
-               /* TODO what to do with vert_r->flag? */
-               vert_r->flag = 0;
-               vert_r->bweight = (unsigned char) (ev->bweight*255.0f);
-       }
-}
-
-static void emDM_copyEdgeArray(DerivedMesh *dm, MEdge *edge_r)
-{
-       EditMesh *em = ((EditMeshDerivedMesh *)dm)->em;
-       EditEdge *ee = em->edges.first;
-       EditVert *ev;
-       int i;
-
-       /* store vertex indices in tmp union */
-       for(ev = em->verts.first, i = 0; ev; ev = ev->next, ++i)
-               ev->tmp.l = (intptr_t) i;
-
-       for( ; ee; ee = ee->next, ++edge_r) {
-               edge_r->crease = (unsigned char) (ee->crease*255.0f);
-               edge_r->bweight = (unsigned char) (ee->bweight*255.0f);
-               /* TODO what to do with edge_r->flag? */
-               edge_r->flag = ME_EDGEDRAW|ME_EDGERENDER;
-               if (ee->seam) edge_r->flag |= ME_SEAM;
-               if (ee->sharp) edge_r->flag |= ME_SHARP;
-#if 0
-               /* this needs setup of f2 field */
-               if (!ee->f2) edge_r->flag |= ME_LOOSEEDGE;
-#endif
-
-               edge_r->v1 = (int)ee->v1->tmp.l;
-               edge_r->v2 = (int)ee->v2->tmp.l;
-       }
-}
-
-static void emDM_copyFaceArray(DerivedMesh *dm, MFace *face_r)
-{
-       EditMesh *em = ((EditMeshDerivedMesh *)dm)->em;
-       EditFace *ef = em->faces.first;
-       EditVert *ev;
-       int i;
-
-       /* store vertexes indices in tmp union */
-       for(ev = em->verts.first, i = 0; ev; ev = ev->next, ++i)
-               ev->tmp.l = (intptr_t) i;
-
-       for( ; ef; ef = ef->next, ++face_r) {
-               face_r->mat_nr = ef->mat_nr;
-               face_r->flag = ef->flag;
-
-               face_r->v1 = (int)ef->v1->tmp.l;
-               face_r->v2 = (int)ef->v2->tmp.l;
-               face_r->v3 = (int)ef->v3->tmp.l;
-               if(ef->v4) face_r->v4 = (int)ef->v4->tmp.l;
-               else face_r->v4 = 0;
-
-               test_index_face(face_r, NULL, 0, ef->v4?4:3);
-       }
-}
-
-static void *emDM_getFaceDataArray(DerivedMesh *dm, int type)
-{
-       EditMeshDerivedMesh *emdm= (EditMeshDerivedMesh*) dm;
-       EditMesh *em= emdm->em;
-       EditFace *efa;
-       char *data, *emdata;
-       void *datalayer;
-       int index, size;
-
-       datalayer = DM_get_face_data_layer(dm, type);
-       if(datalayer)
-               return datalayer;
-
-       /* layers are store per face for editmesh, we convert to a temporary
-        * data layer array in the derivedmesh when these are requested */
-       if(type == CD_MTFACE || type == CD_MCOL) {
-               index = CustomData_get_layer_index(&em->fdata, type);
-
-               if(index != -1) {
-                       /* int offset = em->fdata.layers[index].offset; */ /* UNUSED */
-                       size = CustomData_sizeof(type);
-
-                       DM_add_face_layer(dm, type, CD_CALLOC, NULL);
-                       index = CustomData_get_layer_index(&dm->faceData, type);
-                       dm->faceData.layers[index].flag |= CD_FLAG_TEMPORARY;
-
-                       data = datalayer = DM_get_face_data_layer(dm, type);
-                       for(efa=em->faces.first; efa; efa=efa->next, data+=size) {
-                               emdata = CustomData_em_get(&em->fdata, efa->data, type);
-                               memcpy(data, emdata, size);
-                       }
-               }
-       }
-
-       return datalayer;
-}
-
-static void emDM_release(DerivedMesh *dm)
-{
-       EditMeshDerivedMesh *emdm= (EditMeshDerivedMesh*) dm;
-
-       if (DM_release(dm)) {
-               if (emdm->vertexCos) {
-                       MEM_freeN(emdm->vertexCos);
-                       MEM_freeN(emdm->vertexNos);
-                       MEM_freeN(emdm->faceNos);
-               }
-
-               MEM_freeN(emdm);
-       }
-}
-
-DerivedMesh *editmesh_get_derived(EditMesh *em, float (*vertexCos)[3])
-{
-       EditMeshDerivedMesh *emdm = MEM_callocN(sizeof(*emdm), "emdm");
-
-       DM_init(&emdm->dm, DM_TYPE_EDITMESH, BLI_countlist(&em->verts),
-                                        BLI_countlist(&em->edges), BLI_countlist(&em->faces));
-
-       emdm->dm.getMinMax = emDM_getMinMax;
-
-       emdm->dm.getNumVerts = emDM_getNumVerts;
-       emdm->dm.getNumEdges = emDM_getNumEdges;
-       emdm->dm.getNumFaces = emDM_getNumFaces;
-
-       emdm->dm.getVertCos = emDM_getVertCos;
-
-       emdm->dm.getVert = emDM_getVert;
-       emdm->dm.getEdge = emDM_getEdge;
-       emdm->dm.getFace = emDM_getFace;
-       emdm->dm.copyVertArray = emDM_copyVertArray;
-       emdm->dm.copyEdgeArray = emDM_copyEdgeArray;
-       emdm->dm.copyFaceArray = emDM_copyFaceArray;
-       emdm->dm.getFaceDataArray = emDM_getFaceDataArray;
-
-       emdm->dm.foreachMappedVert = emDM_foreachMappedVert;
-       emdm->dm.foreachMappedEdge = emDM_foreachMappedEdge;
-       emdm->dm.foreachMappedFaceCenter = emDM_foreachMappedFaceCenter;
-
-       emdm->dm.drawEdges = emDM_drawEdges;
-       emdm->dm.drawMappedEdges = emDM_drawMappedEdges;
-       emdm->dm.drawMappedEdgesInterp = emDM_drawMappedEdgesInterp;
-       emdm->dm.drawMappedFaces = emDM_drawMappedFaces;
-       emdm->dm.drawMappedFacesTex = emDM_drawMappedFacesTex;
-       emdm->dm.drawMappedFacesGLSL = emDM_drawMappedFacesGLSL;
-       emdm->dm.drawFacesTex = emDM_drawFacesTex;
-       emdm->dm.drawFacesGLSL = emDM_drawFacesGLSL;
-       emdm->dm.drawMappedFacesMat = emDM_drawMappedFacesMat;
-       emdm->dm.drawUVEdges = emDM_drawUVEdges;
-
-       emdm->dm.release = emDM_release;
-       
-       emdm->em = em;
-       emdm->vertexCos = vertexCos;
-
-       if(CustomData_has_layer(&em->vdata, CD_MDEFORMVERT)) {
-               EditVert *eve;
-               int i;
-
-               DM_add_vert_layer(&emdm->dm, CD_MDEFORMVERT, CD_CALLOC, NULL);
-
-               for(eve = em->verts.first, i = 0; eve; eve = eve->next, ++i)
-                       DM_set_vert_data(&emdm->dm, i, CD_MDEFORMVERT,
-                                                        CustomData_em_get(&em->vdata, eve->data, CD_MDEFORMVERT));
-       }
-
-       if(vertexCos) {
-               EditVert *eve;
-               EditFace *efa;
-               int totface = BLI_countlist(&em->faces);
-               int i;
-
-               for (i=0,eve=em->verts.first; eve; eve= eve->next)
-                       eve->tmp.l = (intptr_t) i++;
-
-               emdm->vertexNos = MEM_callocN(sizeof(*emdm->vertexNos)*i, "emdm_vno");
-               emdm->faceNos = MEM_mallocN(sizeof(*emdm->faceNos)*totface, "emdm_vno");
-
-               for(i=0, efa= em->faces.first; efa; i++, efa=efa->next) {
-                       float *v1 = vertexCos[(int) efa->v1->tmp.l];
-                       float *v2 = vertexCos[(int) efa->v2->tmp.l];
-                       float *v3 = vertexCos[(int) efa->v3->tmp.l];
-                       float *no = emdm->faceNos[i];
-                       
-                       if(efa->v4) {
-                               float *v4 = vertexCos[(int) efa->v4->tmp.l];
-
-                               normal_quad_v3( no,v1, v2, v3, v4);
-                               add_v3_v3(emdm->vertexNos[(int) efa->v4->tmp.l], no);
-                       }
-                       else {
-                               normal_tri_v3( no,v1, v2, v3);
-                       }
-
-                       add_v3_v3(emdm->vertexNos[(int) efa->v1->tmp.l], no);
-                       add_v3_v3(emdm->vertexNos[(int) efa->v2->tmp.l], no);
-                       add_v3_v3(emdm->vertexNos[(int) efa->v3->tmp.l], no);
-               }
-
-               for(i=0, eve= em->verts.first; eve; i++, eve=eve->next) {
-                       float *no = emdm->vertexNos[i];
-                       /* following Mesh convention; we use vertex coordinate itself
-                        * for normal in this case */
-                       if (normalize_v3(no) == 0.0f) {
-                               normalize_v3_v3(no, vertexCos[i]);
-                       }
-               }
-       }
-
-       return (DerivedMesh*) emdm;
-}
-
-/***/
-
 DerivedMesh *mesh_create_derived_for_modifier(Scene *scene, Object *ob, ModifierData *md)
 {
        Mesh *me = ob->data;
@@ -3024,7 +1837,7 @@ void DM_vertex_attributes_from_gpu(DerivedMesh *dm, GPUVertexAttribs *gattribs,
 
        /* ugly hack, editmesh derivedmesh doesn't copy face data, this way we
         * can use offsets instead */
-       if(dm->release == emDM_release)
+       if(dm->type == DM_TYPE_EDITMESH)
                tfdata = &((EditMeshDerivedMesh*)dm)->em->fdata;
        else
                tfdata = fdata;