svn merge ^/trunk/blender -r43085:43092
[blender-staging.git] / source / blender / editors / object / object_vgroup.c
index dfe0b94605daba0975dab0c72b9d28c300bb6a50..c5afc740c24760127c0e76752a3beca63dc6329e 100644 (file)
@@ -41,6 +41,7 @@
 #include "DNA_curve_types.h"
 #include "DNA_lattice_types.h"
 #include "DNA_meshdata_types.h"
+#include "DNA_mesh_types.h"
 #include "DNA_modifier_types.h"
 #include "DNA_object_types.h"
 #include "DNA_object_force.h"
@@ -49,7 +50,7 @@
 
 #include "BLI_math.h"
 #include "BLI_blenlib.h"
-#include "BLI_editVert.h"
+#include "BLI_cellalloc.h"
 #include "BLI_utildefines.h"
 
 #include "BKE_context.h"
@@ -58,6 +59,7 @@
 #include "BKE_depsgraph.h"
 #include "BKE_global.h"
 #include "BKE_mesh.h"
+#include "BKE_tessmesh.h"
 #include "BKE_report.h"
 #include "BKE_DerivedMesh.h"
 
@@ -90,7 +92,7 @@ static Lattice *vgroup_edit_lattice(Object *ob)
 int ED_vgroup_object_is_edit_mode(Object *ob)
 {
        if(ob->type == OB_MESH)
-               return (((Mesh*)ob->data)->edit_mesh != NULL);
+               return (((Mesh*)ob->data)->edit_btmesh != NULL);
        else if(ob->type == OB_LATTICE)
                return (((Lattice*)ob->data)->editlatt != NULL);
 
@@ -187,31 +189,33 @@ static int ED_vgroup_give_parray(ID *id, MDeformVert ***dvert_arr, int *dvert_to
                        {
                                Mesh *me = (Mesh *)id;
 
-                               if(me->edit_mesh) {
-                                       EditMesh *em = me->edit_mesh;
-                                       EditVert *eve;
+                               if(me->edit_btmesh) {
+                                       BMEditMesh *em = me->edit_btmesh;
+                                       BMIter iter;
+                                       BMVert *eve;
                                        int i;
 
-                                       if (!CustomData_has_layer(&em->vdata, CD_MDEFORMVERT)) {
+                                       if (!CustomData_has_layer(&em->bm->vdata, CD_MDEFORMVERT)) {
                                                return 0;
                                        }
 
-                                       i= BLI_countlist(&em->verts);
+                                       i = em->bm->totvert;
 
                                        *dvert_arr= MEM_mallocN(sizeof(void*)*i, "vgroup parray from me");
                                        *dvert_tot = i;
 
                                        i = 0;
-
                                        if (use_vert_sel) {
-                                               for (eve=em->verts.first; eve; eve=eve->next, i++) {
-                                                       (*dvert_arr)[i] = (eve->f & SELECT) ?
-                                                                                          CustomData_em_get(&em->vdata, eve->data, CD_MDEFORMVERT) : NULL;
+                                               BM_ITER(eve, &iter, em->bm, BM_VERTS_OF_MESH, NULL) {
+                                                       (*dvert_arr)[i] = BM_TestHFlag(eve, BM_SELECT) ?
+                                                                         CustomData_em_get(&em->bm->vdata, eve->head.data, CD_MDEFORMVERT) : NULL;
+                                                       i++;
                                                }
                                        }
                                        else {
-                                               for (eve=em->verts.first; eve; eve=eve->next, i++) {
-                                                       (*dvert_arr)[i] = CustomData_em_get(&em->vdata, eve->data, CD_MDEFORMVERT);
+                                               BM_ITER(eve, &iter, em->bm, BM_VERTS_OF_MESH, NULL) {
+                                                       (*dvert_arr)[i] = CustomData_em_get(&em->bm->vdata, eve->head.data, CD_MDEFORMVERT);
+                                                       i++;
                                                }
                                        }
 
@@ -358,12 +362,12 @@ int ED_vgroup_copy_array(Object *ob, Object *ob_from)
 
        for(i=0; i<dvert_tot; i++, dvf++, dv++) {
                if((*dv)->dw)
-                       MEM_freeN((*dv)->dw);
+                       BLI_cellalloc_free((*dv)->dw);
 
                *(*dv)= *(*dvf);
 
                if((*dv)->dw)
-                       (*dv)->dw= MEM_dupallocN((*dv)->dw);
+                       (*dv)->dw= BLI_cellalloc_dupalloc((*dv)->dw);
        }
 
        MEM_freeN(dvert_array);
@@ -511,19 +515,19 @@ void ED_vgroup_vert_remove(Object *ob, bDeformGroup       *dg, int vertnum)
 static float get_vert_def_nr(Object *ob, const int def_nr, const int vertnum)
 {
        MDeformVert *dv= NULL;
-       EditVert *eve;
+       BMVert *eve;
        Mesh *me;
 
        /* get the deform vertices corresponding to the vertnum */
        if(ob->type==OB_MESH) {
                me= ob->data;
 
-               if(me->edit_mesh) {
-                       eve= BLI_findlink(&me->edit_mesh->verts, vertnum);
+               if(me->edit_btmesh) {
+                       eve= BM_Vert_AtIndex(me->edit_btmesh->bm, vertnum);
                        if(!eve) {
                                return 0.0f;
                        }
-                       dv= CustomData_em_get(&me->edit_mesh->vdata, eve->data, CD_MDEFORMVERT);
+                       dv= CustomData_bmesh_get(&me->edit_btmesh->bm->vdata, eve->head.data, CD_MDEFORMVERT);
                }
                else {
                        if(vertnum >= me->totvert) {
@@ -584,24 +588,23 @@ static void vgroup_select_verts(Object *ob, int select)
        if(ob->type == OB_MESH) {
                Mesh *me= ob->data;
 
-               if (me->edit_mesh) {
-                       EditMesh *em = BKE_mesh_get_editmesh(me);
-                       EditVert *eve;
+               if (me->edit_btmesh) {
+                       BMEditMesh *em = me->edit_btmesh;
+                       BMIter iter;
+                       BMVert *eve;
 
-                       for (eve=em->verts.first; eve; eve=eve->next) {
-                               if (!eve->h) {
-                                       dv= CustomData_em_get(&em->vdata, eve->data, CD_MDEFORMVERT);
+                       BM_ITER(eve, &iter, em->bm, BM_VERTS_OF_MESH, NULL) {
+                               if (!BM_TestHFlag(eve, BM_HIDDEN)) {
+                                       dv= CustomData_bmesh_get(&em->bm->vdata, eve->head.data, CD_MDEFORMVERT);
                                        if (defvert_find_index(dv, def_nr)) {
-                                               if (select)  eve->f |=  SELECT;
-                                               else         eve->f &= ~SELECT;
+                                               BM_Select(em->bm, eve, select);
                                        }
                                }
                        }
-                       /* this has to be called, because this function operates on vertices only */
-                       if(select) EM_select_flush(em); // vertices to edges/faces
-                       else EM_deselect_flush(em);
 
-                       BKE_mesh_end_editmesh(me, em);
+                       /* this has to be called, because this function operates on vertices only */
+                       if(select) EDBM_selectmode_flush(em);   // vertices to edges/faces
+                       else EDBM_deselect_flush(em);
                }
                else {
                        if (me->dvert) {
@@ -1284,51 +1287,51 @@ static void vgroup_blend(Object *ob)
        int i, dvert_tot=0;
        const int def_nr= ob->actdef-1;
 
-       EditMesh *em= BKE_mesh_get_editmesh(((Mesh *)ob->data));
+       BMEditMesh *em= ((Mesh *)ob->data)->edit_btmesh;
        // ED_vgroup_give_array(ob->data, &dvert_array, &dvert_tot);
 
        if (em==NULL)
                return;
 
        if (BLI_findlink(&ob->defbase, def_nr)) {
-               int sel1, sel2;
+               BMEdge *eed;
+               BMVert *eve;
+               BMIter iter;
+
                int i1, i2;
 
-               EditEdge *eed;
-               EditVert *eve;
                float *vg_weights;
                float *vg_users;
+               int sel1, sel2;
 
-               i= 0;
-               for(eve= em->verts.first; eve; eve= eve->next)
-                       eve->tmp.l= i++;
+               BM_ElemIndex_Ensure(em->bm, BM_VERT);
 
-               dvert_tot= i;
+               dvert_tot= em->bm->totvert;
 
                vg_weights= MEM_callocN(sizeof(float)*dvert_tot, "vgroup_blend_f");
                vg_users= MEM_callocN(sizeof(int)*dvert_tot, "vgroup_blend_i");
 
-               for(eed= em->edges.first; eed; eed= eed->next) {
-                       sel1= eed->v1->f & SELECT;
-                       sel2= eed->v2->f & SELECT;
+               BM_ITER(eed, &iter, em->bm, BM_EDGES_OF_MESH, NULL) {
+                       sel1= BM_TestHFlag(eed->v1, BM_SELECT);
+                       sel2= BM_TestHFlag(eed->v2, BM_SELECT);
 
                        if(sel1 != sel2) {
                                /* i1 is always the selected one */
                                if(sel1==TRUE && sel2==FALSE) {
-                                       i1= eed->v1->tmp.l;
-                                       i2= eed->v2->tmp.l;
+                                       i1= BM_GetIndex(eed->v1);
+                                       i2= BM_GetIndex(eed->v2);
                                        eve= eed->v2;
                                }
                                else {
-                                       i2= eed->v1->tmp.l;
-                                       i1= eed->v2->tmp.l;
+                                       i2= BM_GetIndex(eed->v1);
+                                       i1= BM_GetIndex(eed->v2);
                                        eve= eed->v1;
                                }
 
                                vg_users[i1]++;
 
                                /* TODO, we may want object mode blending */
-                               if(em)  dvert= CustomData_em_get(&em->vdata, eve->data, CD_MDEFORMVERT);
+                               if(em)  dvert= CustomData_bmesh_get(&em->bm->vdata, eve->head.data, CD_MDEFORMVERT);
                                else    dvert= dvert_array+i2;
 
                                dw= defvert_find_index(dvert, def_nr);
@@ -1340,10 +1343,10 @@ static void vgroup_blend(Object *ob)
                }
 
                i= 0;
-               for(eve= em->verts.first; eve; eve= eve->next) {
-                       if(eve->f & SELECT && vg_users[i] > 0) {
+               BM_ITER(eve, &iter, em->bm, BM_VERTS_OF_MESH, NULL) {
+                       if(BM_TestHFlag(eve, BM_SELECT) && vg_users[i] > 0) {
                                /* TODO, we may want object mode blending */
-                               if(em)  dvert= CustomData_em_get(&em->vdata, eve->data, CD_MDEFORMVERT);
+                               if(em)  dvert= CustomData_bmesh_get(&em->bm->vdata, eve->head.data, CD_MDEFORMVERT);
                                else    dvert= dvert_array+i;
 
                                dw= defvert_verify_index(dvert, def_nr);
@@ -1511,7 +1514,7 @@ void ED_vgroup_mirror(Object *ob, const short mirror_weights, const short flip_v
                         all_vgroups, def_nr                                   \
                         )
 
-       EditVert *eve, *eve_mirr;
+       BMVert *eve, *eve_mirr;
        MDeformVert *dvert, *dvert_mirr;
        short sel, sel_mirr;
        int     *flip_map, flip_map_len;
@@ -1543,33 +1546,37 @@ void ED_vgroup_mirror(Object *ob, const short mirror_weights, const short flip_v
        /* only the active group */
        if(ob->type == OB_MESH) {
                Mesh *me= ob->data;
-               EditMesh *em = BKE_mesh_get_editmesh(me);
+               BMEditMesh *em = me->edit_btmesh;
 
                if (em) {
-                       if(!CustomData_has_layer(&em->vdata, CD_MDEFORMVERT)) {
+                       BMIter iter;
+
+                       if(!CustomData_has_layer(&em->bm->vdata, CD_MDEFORMVERT)) {
                                goto cleanup;
                        }
 
-                       EM_cache_x_mirror_vert(ob, em);
+                       EDBM_CacheMirrorVerts(em, FALSE);
 
                        /* Go through the list of editverts and assign them */
-                       for(eve=em->verts.first; eve; eve=eve->next){
-                               if((eve_mirr=eve->tmp.v)) {
-                                       sel= eve->f & SELECT;
-                                       sel_mirr= eve_mirr->f & SELECT;
+                       BM_ITER(eve, &iter, em->bm, BM_VERTS_OF_MESH, NULL) {
+                               if((eve_mirr= EDBM_GetMirrorVert(em, eve))) {
+                                       sel= BM_TestHFlag(eve, BM_SELECT);
+                                       sel_mirr= BM_TestHFlag(eve_mirr, BM_SELECT);
 
                                        if((sel || sel_mirr) && (eve != eve_mirr)) {
-                                               dvert= CustomData_em_get(&em->vdata, eve->data, CD_MDEFORMVERT);
-                                               dvert_mirr= CustomData_em_get(&em->vdata, eve_mirr->data, CD_MDEFORMVERT);
+                                               dvert= CustomData_bmesh_get(&em->bm->vdata, eve->head.data, CD_MDEFORMVERT);
+                                               dvert_mirr= CustomData_bmesh_get(&em->bm->vdata, eve_mirr->head.data, CD_MDEFORMVERT);
                                                if(dvert && dvert_mirr) {
                                                        VGROUP_MIRR_OP;
                                                }
                                        }
 
-                                       eve->tmp.v= eve_mirr->tmp.v= NULL;
+                                       /* don't use these again */
+                                       EDBM_ClearMirrorVert(em, eve);
+                                       EDBM_ClearMirrorVert(em, eve_mirr);
                                }
                        }
-                       BKE_mesh_end_editmesh(me, em);
+                       EDBM_EndMirrorCache(em);
                }
                else {
                        /* object mode / weight paint */
@@ -1771,19 +1778,19 @@ static void vgroup_active_remove_verts(Object *ob, const int allverts, bDeformGr
        if(ob->type == OB_MESH) {
                Mesh *me= ob->data;
 
-               if (me->edit_mesh) {
-                       EditVert *eve;
-                       EditMesh *em = BKE_mesh_get_editmesh(me);
+               if (me->edit_btmesh) {
+                       BMEditMesh *em = me->edit_btmesh;
+                       BMVert *eve;
+                       BMIter iter;
 
-                       for (eve=em->verts.first; eve; eve=eve->next) {
-                               dv= CustomData_em_get(&em->vdata, eve->data, CD_MDEFORMVERT);
+                       BM_ITER(eve, &iter, em->bm, BM_VERTS_OF_MESH, NULL) {
+                               dv= CustomData_bmesh_get(&em->bm->vdata, eve->head.data, CD_MDEFORMVERT);
 
-                               if (dv && dv->dw && (allverts || (eve->f & SELECT))) {
+                               if(dv && dv->dw && (allverts || BM_TestHFlag(eve, BM_SELECT))) {
                                        MDeformWeight *dw = defvert_find_index(dv, def_nr);
                                        defvert_remove_group(dv, dw); /* dw can be NULL */
                                }
                        }
-                       BKE_mesh_end_editmesh(me, em);
                }
                else {
                        MVert *mv;
@@ -1841,19 +1848,19 @@ static void vgroup_delete_edit_mode(Object *ob, bDeformGroup *dg)
        /* Make sure that any verts with higher indices are adjusted accordingly */
        if(ob->type==OB_MESH) {
                Mesh *me= ob->data;
-               EditMesh *em = BKE_mesh_get_editmesh(me);
-               EditVert *eve;
+               BMEditMesh *em = me->edit_btmesh;
+               BMIter iter;
+               BMVert *eve;
                MDeformVert *dvert;
                
-               for(eve=em->verts.first; eve; eve=eve->next){
-                       dvert= CustomData_em_get(&em->vdata, eve->data, CD_MDEFORMVERT);
+               BM_ITER(eve, &iter, em->bm, BM_VERTS_OF_MESH, NULL) {
+                       dvert= CustomData_bmesh_get(&em->bm->vdata, eve->head.data, CD_MDEFORMVERT);
 
                        if(dvert)
                                for(i=0; i<dvert->totweight; i++)
                                        if(dvert->dw[i].def_nr > dg_index)
                                                dvert->dw[i].def_nr--;
                }
-               BKE_mesh_end_editmesh(me, em);
        }
        else if(ob->type==OB_LATTICE) {
                Lattice *lt= vgroup_edit_lattice(ob);
@@ -1893,7 +1900,7 @@ static void vgroup_delete_edit_mode(Object *ob, bDeformGroup *dg)
                else if(ob->type==OB_LATTICE) {
                        Lattice *lt= vgroup_edit_lattice(ob);
                        if(lt->dvert) {
-                               MEM_freeN(lt->dvert);
+                               BLI_cellalloc_free(lt->dvert);
                                lt->dvert= NULL;
                        }
                }
@@ -1903,7 +1910,7 @@ static void vgroup_delete_edit_mode(Object *ob, bDeformGroup *dg)
 static int vgroup_object_in_edit_mode(Object *ob)
 {
        if(ob->type == OB_MESH)
-               return (((Mesh*)ob->data)->edit_mesh != NULL);
+               return (((Mesh*)ob->data)->edit_btmesh != NULL);
        else if(ob->type == OB_LATTICE)
                return (((Lattice*)ob->data)->editlatt != NULL);
        
@@ -1915,7 +1922,7 @@ static int vgroup_object_in_wpaint_vert_select(Object *ob)
        if (ob->type == OB_MESH) {
                Mesh *me = ob->data;
                return ( (ob->mode & OB_MODE_WEIGHT_PAINT) &&
-                        (me->edit_mesh == NULL) &&
+                        (me->edit_btmesh == NULL) &&
                         (ME_EDIT_PAINT_SEL_MODE(me) == SCE_SELECT_VERTEX) );
        }
 
@@ -1945,7 +1952,7 @@ static void vgroup_delete_all(Object *ob)
        else if(ob->type==OB_LATTICE) {
                Lattice *lt= vgroup_edit_lattice(ob);
                if(lt->dvert) {
-                       MEM_freeN(lt->dvert);
+                       BLI_cellalloc_free(lt->dvert);
                        lt->dvert= NULL;
                }
        }
@@ -1968,25 +1975,26 @@ static void vgroup_assign_verts(Object *ob, const float weight)
 
        if(ob->type == OB_MESH) {
                Mesh *me= ob->data;
-               if (me->edit_mesh) {
-                       EditMesh *em = BKE_mesh_get_editmesh(me);
-                       EditVert *eve;
 
-                       if(!CustomData_has_layer(&em->vdata, CD_MDEFORMVERT))
-                               EM_add_data_layer(em, &em->vdata, CD_MDEFORMVERT, NULL);
+               if (me->edit_btmesh) {
+                       BMEditMesh *em = me->edit_btmesh;
+                       BMIter iter;
+                       BMVert *eve;
+
+                       if(!CustomData_has_layer(&em->bm->vdata, CD_MDEFORMVERT))
+                               BM_add_data_layer(em->bm, &em->bm->vdata, CD_MDEFORMVERT);
 
                        /* Go through the list of editverts and assign them */
-                       for (eve=em->verts.first; eve; eve=eve->next) {
-                               if (eve->f & SELECT) {
+                       BM_ITER(eve, &iter, em->bm, BM_VERTS_OF_MESH, NULL) {
+                               if (BM_TestHFlag(eve, BM_SELECT)) {
                                        MDeformWeight *dw;
-                                       dv= CustomData_em_get(&em->vdata, eve->data, CD_MDEFORMVERT); /* can be NULL */
+                                       dv= CustomData_bmesh_get(&em->bm->vdata, eve->head.data, CD_MDEFORMVERT); /* can be NULL */
                                        dw= defvert_verify_index(dv, def_nr);
                                        if (dw) {
                                                dw->weight= weight;
                                        }
                                }
                        }
-                       BKE_mesh_end_editmesh(me, em);
                }
                else {
                        MVert *mv;
@@ -2795,11 +2803,12 @@ static int vgroup_do_remap(Object *ob, char *name_array, wmOperator *op)
 
        if(ob->mode == OB_MODE_EDIT) {
                if(ob->type==OB_MESH) {
-                       EditMesh *em = BKE_mesh_get_editmesh(ob->data);
-                       EditVert *eve;
+                       BMEditMesh *em = ((Mesh*)ob->data)->edit_btmesh;
+                       BMIter iter;
+                       BMVert *eve;
 
-                       for(eve=em->verts.first; eve; eve=eve->next){
-                               dvert= CustomData_em_get(&em->vdata, eve->data, CD_MDEFORMVERT);
+                       BM_ITER(eve, &iter, em->bm, BM_VERTS_OF_MESH, NULL) {
+                               dvert= CustomData_bmesh_get(&em->bm->vdata, eve->head.data, CD_MDEFORMVERT);
                                if(dvert && dvert->totweight){
                                        defvert_remap(dvert, sort_map, defbase_tot);
                                }