svn merge https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender/trunk/blender -r22625:22668
[blender-staging.git] / source / gameengine / Converter / KX_BlenderSceneConverter.cpp
index 4f47ce7a0368a93400a61e8c5a71cbbef3a220ad..151564391f307a3efd6bd609be51af3f39dd794a 100644 (file)
 
 #include "DummyPhysicsEnvironment.h"
 
 
 #include "DummyPhysicsEnvironment.h"
 
-//to decide to use sumo/ode or dummy physics - defines USE_ODE
 #include "KX_ConvertPhysicsObject.h"
 
 #ifdef USE_BULLET
 #include "CcdPhysicsEnvironment.h"
 #endif
 
 #include "KX_ConvertPhysicsObject.h"
 
 #ifdef USE_BULLET
 #include "CcdPhysicsEnvironment.h"
 #endif
 
-#ifdef USE_ODE
-#include "OdePhysicsEnvironment.h"
-#endif //USE_ODE
-
-#ifdef USE_SUMO_SOLID
-#include "SumoPhysicsEnvironment.h"
-#endif
-
 #include "KX_BlenderSceneConverter.h"
 #include "KX_BlenderScalarInterpolator.h"
 #include "BL_BlenderDataConversion.h"
 #include "KX_BlenderSceneConverter.h"
 #include "KX_BlenderScalarInterpolator.h"
 #include "BL_BlenderDataConversion.h"
@@ -83,8 +74,8 @@ extern "C"
 #include "DNA_curve_types.h"
 #include "BLI_blenlib.h"
 #include "MEM_guardedalloc.h"
 #include "DNA_curve_types.h"
 #include "BLI_blenlib.h"
 #include "MEM_guardedalloc.h"
-#include "BSE_editipo.h"
-#include "BSE_editipo_types.h"
+//XXX #include "BSE_editipo.h"
+//XXX #include "BSE_editipo_types.h"
 #include "DNA_ipo_types.h"
 #include "BKE_global.h"
 #include "BKE_ipo.h" // eval_icu
 #include "DNA_ipo_types.h"
 #include "BKE_global.h"
 #include "BKE_ipo.h" // eval_icu
@@ -113,11 +104,11 @@ KX_BlenderSceneConverter::~KX_BlenderSceneConverter()
        // delete sumoshapes
        
 
        // delete sumoshapes
        
 
-       int numipolists = m_map_blender_to_gameipolist.size();
-       for (i=0; i<numipolists; i++) {
-               BL_InterpolatorList *ipoList= *m_map_blender_to_gameipolist.at(i);
+       int numAdtLists = m_map_blender_to_gameAdtList.size();
+       for (i=0; i<numAdtLists; i++) {
+               BL_InterpolatorList *adtList= *m_map_blender_to_gameAdtList.at(i);
 
 
-               delete (ipoList);
+               delete (adtList);
        }
 
        vector<pair<KX_Scene*,KX_WorldInfo*> >::iterator itw = m_worldinfos.begin();
        }
 
        vector<pair<KX_Scene*,KX_WorldInfo*> >::iterator itw = m_worldinfos.begin();
@@ -145,10 +136,6 @@ KX_BlenderSceneConverter::~KX_BlenderSceneConverter()
                delete (*itm).second;
                itm++;
        }
                delete (*itm).second;
                itm++;
        }
-       
-#ifdef USE_SUMO_SOLID
-       KX_ClearSumoSharedShapes();
-#endif
 
 #ifdef USE_BULLET
        KX_ClearBulletSharedShapes();
 
 #ifdef USE_BULLET
        KX_ClearBulletSharedShapes();
@@ -273,38 +260,34 @@ void KX_BlenderSceneConverter::ConvertScene(class KX_Scene* destinationscene,
        if (blenderscene)
        {
        
        if (blenderscene)
        {
        
-               if (blenderscene->world)
+               switch (blenderscene->gm.physicsEngine)
                {
                {
-                       switch (blenderscene->world->physicsEngine)
+               case WOPHY_BULLET:
                        {
                        {
-                       case WOPHY_BULLET:
-                               {
-                                       physics_engine = UseBullet;
-                                       useDbvtCulling = (blenderscene->world->mode & WO_DBVT_CULLING) != 0;
-                                       break;
-                               }
-                                
-                               case WOPHY_ODE:
-                               {
-                                       physics_engine = UseODE;
-                                       break;
-                               }
-                               case WOPHY_DYNAMO:
-                               {
-                                       physics_engine = UseDynamo;
-                                       break;
-                               }
-                               case WOPHY_SUMO:
-                               {
-                                       physics_engine = UseSumo; 
-                                       break;
-                               }
-                               case WOPHY_NONE:
-                               {
-                                       physics_engine = UseNone;
-                               }
+                               physics_engine = UseBullet;
+                               useDbvtCulling = (blenderscene->gm.mode & WO_DBVT_CULLING) != 0;
+                               break;
+                       }
+                                                       
+                       case WOPHY_ODE:
+                       {
+                               physics_engine = UseODE;
+                               break;
+                       }
+                       case WOPHY_DYNAMO:
+                       {
+                               physics_engine = UseDynamo;
+                               break;
+                       }
+                       case WOPHY_SUMO:
+                       {
+                               physics_engine = UseSumo; 
+                               break;
+                       }
+                       case WOPHY_NONE:
+                       {
+                               physics_engine = UseNone;
                        }
                        }
-                 
                }
        }
 
                }
        }
 
@@ -329,20 +312,7 @@ void KX_BlenderSceneConverter::ConvertScene(class KX_Scene* destinationscene,
                                destinationscene->SetPhysicsEnvironment(ccdPhysEnv);
                                break;
                        }
                                destinationscene->SetPhysicsEnvironment(ccdPhysEnv);
                                break;
                        }
-#endif
-
-#ifdef USE_SUMO_SOLID
-               case UseSumo:
-                       destinationscene ->SetPhysicsEnvironment(new SumoPhysicsEnvironment());
-                       break;
-#endif
-#ifdef USE_ODE
-
-               case UseODE:
-                       destinationscene ->SetPhysicsEnvironment(new ODEPhysicsEnvironment());
-                       break;
-#endif //USE_ODE
-       
+#endif 
                case UseDynamo:
                {
                }
                case UseDynamo:
                {
                }
@@ -554,18 +524,18 @@ void KX_BlenderSceneConverter::RegisterPolyMaterial(RAS_IPolyMaterial *polymat)
 
 
 void KX_BlenderSceneConverter::RegisterInterpolatorList(
 
 
 void KX_BlenderSceneConverter::RegisterInterpolatorList(
-                                                                       BL_InterpolatorList *ipoList,
-                                                                       struct Ipo *for_ipo)
+                                                                       BL_InterpolatorList *adtList,
+                                                                       struct AnimData *for_adt)
 {
 {
-       m_map_blender_to_gameipolist.insert(CHashedPtr(for_ipo), ipoList);
+       m_map_blender_to_gameAdtList.insert(CHashedPtr(for_adt), adtList);
 }
 
 
 
 BL_InterpolatorList *KX_BlenderSceneConverter::FindInterpolatorList(
 }
 
 
 
 BL_InterpolatorList *KX_BlenderSceneConverter::FindInterpolatorList(
-                                                                       struct Ipo *for_ipo)
+                                                                       struct AnimData *for_adt)
 {
 {
-       BL_InterpolatorList **listp = m_map_blender_to_gameipolist[CHashedPtr(for_ipo)];
+       BL_InterpolatorList **listp = m_map_blender_to_gameAdtList[CHashedPtr(for_adt)];
                
        return listp?*listp:NULL;
 }
                
        return listp?*listp:NULL;
 }
@@ -620,8 +590,9 @@ void KX_BlenderSceneConverter::RegisterWorldInfo(
  * When deleting an IPO curve from Python, check if the IPO is being
  * edited and if so clear the pointer to the old curve.
  */
  * When deleting an IPO curve from Python, check if the IPO is being
  * edited and if so clear the pointer to the old curve.
  */
-void KX_BlenderSceneConverter::localDel_ipoCurve ( IpoCurve * icu)
+void KX_BlenderSceneConverter::localDel_ipoCurve ( IpoCurve * icu )
 {
 {
+#if 0 //XXX
        if (!G.sipo)
                return;
 
        if (!G.sipo)
                return;
 
@@ -636,15 +607,16 @@ void KX_BlenderSceneConverter::localDel_ipoCurve ( IpoCurve * icu)
                        return;
                }
        }
                        return;
                }
        }
+#endif
 }
 
 //quick hack
 extern "C"
 {
        Ipo *add_ipo( char *name, int idcode );
 }
 
 //quick hack
 extern "C"
 {
        Ipo *add_ipo( char *name, int idcode );
-       char *getIpoCurveName( IpoCurve * icu );
-       struct IpoCurve *verify_ipocurve(struct ID *, short, char *, char *, char *, int, short);
-       void testhandles_ipocurve(struct IpoCurve *icu);
+       //XXX char *getIpoCurveName( IpoCurve * icu );
+       //XXX struct IpoCurve *verify_ipocurve(struct ID *, short, char *, char *, char *, int);
+       //XXX void testhandles_ipocurve(struct IpoCurve *icu);
        void insert_vert_icu(struct IpoCurve *, float, float, short);
        float eval_icu(struct IpoCurve *icu, float ipotime);
        //void Mat3ToEul(float tmat[][3], float *eul);
        void insert_vert_icu(struct IpoCurve *, float, float, short);
        float eval_icu(struct IpoCurve *icu, float ipotime);
        //void Mat3ToEul(float tmat[][3], float *eul);
@@ -656,11 +628,11 @@ IpoCurve* findIpoCurve(IpoCurve* first, const char* searchName)
        IpoCurve* icu1;
        for( icu1 = first; icu1; icu1 = icu1->next ) 
        {
        IpoCurve* icu1;
        for( icu1 = first; icu1; icu1 = icu1->next ) 
        {
-               char* curveName = getIpoCurveName( icu1 );
+               /*XXX char* curveName = getIpoCurveName( icu1 );
                if( !strcmp( curveName, searchName) )
                {
                        return icu1;
                if( !strcmp( curveName, searchName) )
                {
                        return icu1;
-               }
+               }*/
        }
        return 0;
 }
        }
        return 0;
 }
@@ -734,7 +706,7 @@ void        KX_BlenderSceneConverter::ResetPhysicsObjectsAnimationIpo(bool clearIpo)
                                                        }
                                                }
                                        } else
                                                        }
                                                }
                                        } else
-                                       {       ipo = add_ipo(blenderObject->id.name+2, ID_OB);
+                                       {       ipo = NULL; // XXX add_ipo(blenderObject->id.name+2, ID_OB);
                                                blenderObject->ipo = ipo;
 
                                        }
                                                blenderObject->ipo = ipo;
 
                                        }
@@ -823,6 +795,7 @@ void        KX_BlenderSceneConverter::WritePhysicsObjectToAnimationIpo(int frameNumber)
                                Object* blenderObject = gameObj->GetBlenderObject();
                                if (blenderObject && blenderObject->ipo)
                                {
                                Object* blenderObject = gameObj->GetBlenderObject();
                                if (blenderObject && blenderObject->ipo)
                                {
+#if 0
                                        const MT_Point3& position = gameObj->NodeGetWorldPosition();
                                        //const MT_Vector3& scale = gameObj->NodeGetWorldScaling();
                                        const MT_Matrix3x3& orn = gameObj->NodeGetWorldOrientation();
                                        const MT_Point3& position = gameObj->NodeGetWorldPosition();
                                        //const MT_Vector3& scale = gameObj->NodeGetWorldScaling();
                                        const MT_Matrix3x3& orn = gameObj->NodeGetWorldOrientation();
@@ -831,6 +804,7 @@ void        KX_BlenderSceneConverter::WritePhysicsObjectToAnimationIpo(int frameNumber)
                                        float eulerAnglesOld[3] = {0.0f, 0.0f, 0.0f};                                           
                                        float tmat[3][3];
                                        
                                        float eulerAnglesOld[3] = {0.0f, 0.0f, 0.0f};                                           
                                        float tmat[3][3];
                                        
+                                       // XXX animato
                                        Ipo* ipo = blenderObject->ipo;
 
                                        //create the curves, if not existing, set linear if new
                                        Ipo* ipo = blenderObject->ipo;
 
                                        //create the curves, if not existing, set linear if new
@@ -891,6 +865,7 @@ void        KX_BlenderSceneConverter::WritePhysicsObjectToAnimationIpo(int frameNumber)
                                        if (icu_rz) insert_vert_icu(icu_rz, frameNumber, eulerAngles[2], 1);
                                        
                                        // Handles are corrected at the end, testhandles_ipocurve isnt needed yet
                                        if (icu_rz) insert_vert_icu(icu_rz, frameNumber, eulerAngles[2], 1);
                                        
                                        // Handles are corrected at the end, testhandles_ipocurve isnt needed yet
+#endif
                                }
                        }
                }
                                }
                        }
                }
@@ -921,6 +896,8 @@ void        KX_BlenderSceneConverter::TestHandlesPhysicsObjectToAnimationIpo()
                                Object* blenderObject = gameObj->GetBlenderObject();
                                if (blenderObject && blenderObject->ipo)
                                {
                                Object* blenderObject = gameObj->GetBlenderObject();
                                if (blenderObject && blenderObject->ipo)
                                {
+                                       // XXX animato
+#if 0
                                        Ipo* ipo = blenderObject->ipo;
                                        
                                        //create the curves, if not existing
                                        Ipo* ipo = blenderObject->ipo;
                                        
                                        //create the curves, if not existing
@@ -931,6 +908,7 @@ void        KX_BlenderSceneConverter::TestHandlesPhysicsObjectToAnimationIpo()
                                        testhandles_ipocurve(findIpoCurve((IpoCurve *)ipo->curve.first,"RotX"));
                                        testhandles_ipocurve(findIpoCurve((IpoCurve *)ipo->curve.first,"RotY"));
                                        testhandles_ipocurve(findIpoCurve((IpoCurve *)ipo->curve.first,"RotZ"));
                                        testhandles_ipocurve(findIpoCurve((IpoCurve *)ipo->curve.first,"RotX"));
                                        testhandles_ipocurve(findIpoCurve((IpoCurve *)ipo->curve.first,"RotY"));
                                        testhandles_ipocurve(findIpoCurve((IpoCurve *)ipo->curve.first,"RotZ"));
+#endif
                                }
                        }
 
                                }
                        }