svn merge ^/trunk/blender -r47603:47611
[blender-staging.git] / source / blender / editors / transform / transform_conversions.c
index ce65127c89696f916d3fec050fa1db6314401ba4..007ec3c5250745490114cdd5e44db8761e7fa0e3 100644 (file)
@@ -5588,23 +5588,24 @@ typedef struct TransDataTracking {
        short coord;
 } TransDataTracking;
 
-static void markerToTransDataInit(TransData *td, TransData2D *td2d, TransDataTracking *tdt, MovieTrackingTrack *track,
-                                  int area, float loc[2], float rel[2], const float off[2])
+static void markerToTransDataInit(TransData *td, TransData2D *td2d, TransDataTracking *tdt,
+                                  MovieTrackingTrack *track, MovieTrackingMarker *marker,
+                                  int area, float loc[2], float rel[2], const float off[2], float aspx, float aspy)
 {
        int anchor = area == TRACK_AREA_POINT && off;
 
        tdt->mode = transDataTracking_ModeTracks;
 
        if (anchor) {
-               td2d->loc[0] = rel[0]; /* hold original location */
-               td2d->loc[1] = rel[1];
+               td2d->loc[0] = rel[0] * aspx; /* hold original location */
+               td2d->loc[1] = rel[1] * aspy;
 
                tdt->loc= loc;
                td2d->loc2d = loc; /* current location */
        }
        else {
-               td2d->loc[0] = loc[0]; /* hold original location */
-               td2d->loc[1] = loc[1];
+               td2d->loc[0] = loc[0] * aspx; /* hold original location */
+               td2d->loc[1] = loc[1] * aspy;
 
                td2d->loc2d = loc; /* current location */
        }
@@ -5618,8 +5619,8 @@ static void markerToTransDataInit(TransData *td, TransData2D *td2d, TransDataTra
 
        if (rel) {
                if (!anchor) {
-                       td2d->loc[0] += rel[0];
-                       td2d->loc[1] += rel[1];
+                       td2d->loc[0] += rel[0] * aspx;
+                       td2d->loc[1] += rel[1] * aspy;
                }
 
                copy_v2_v2(tdt->srelative, rel);
@@ -5630,9 +5631,12 @@ static void markerToTransDataInit(TransData *td, TransData2D *td2d, TransDataTra
 
        td->flag = 0;
        td->loc = td2d->loc;
-       copy_v3_v3(td->center, td->loc);
        copy_v3_v3(td->iloc, td->loc);
 
+       //copy_v3_v3(td->center, td->loc);
+       td->center[0] = marker->pos[0] * aspx;
+       td->center[1] = marker->pos[1] * aspy;
+
        memset(td->axismtx, 0, sizeof(td->axismtx));
        td->axismtx[2][2] = 1.0f;
 
@@ -5647,27 +5651,37 @@ static void markerToTransDataInit(TransData *td, TransData2D *td2d, TransDataTra
 }
 
 static void trackToTransData(SpaceClip *sc, TransData *td, TransData2D *td2d,
-                             TransDataTracking *tdt, MovieTrackingTrack *track)
+                             TransDataTracking *tdt, MovieTrackingTrack *track, float aspx, float aspy)
 {
        int framenr = ED_space_clip_clip_framenr(sc);
        MovieTrackingMarker *marker = BKE_tracking_ensure_marker(track, framenr);
 
        tdt->flag = marker->flag;
-       marker->flag &= ~(MARKER_DISABLED|MARKER_TRACKED);
+       marker->flag &= ~(MARKER_DISABLED | MARKER_TRACKED);
 
-       markerToTransDataInit(td++, td2d++, tdt++, track, TRACK_AREA_POINT, track->offset, marker->pos, track->offset);
+       markerToTransDataInit(td++, td2d++, tdt++, track, marker, TRACK_AREA_POINT,
+                             track->offset, marker->pos, track->offset, aspx, aspy);
 
-       if (track->flag & SELECT)
-               markerToTransDataInit(td++, td2d++, tdt++, track, TRACK_AREA_POINT, marker->pos, NULL, NULL);
+       if (track->flag & SELECT) {
+               markerToTransDataInit(td++, td2d++, tdt++, track, marker, TRACK_AREA_POINT,
+                                     marker->pos, NULL, NULL, aspx, aspy);
+       }
 
        if (track->pat_flag & SELECT) {
-               markerToTransDataInit(td++, td2d++, tdt++, track, TRACK_AREA_PAT, track->pat_min, marker->pos, NULL);
-               markerToTransDataInit(td++, td2d++, tdt++, track, TRACK_AREA_PAT, track->pat_max, marker->pos, NULL);
+               int a;
+
+               for (a = 0; a < 4; a++) {
+                       markerToTransDataInit(td++, td2d++, tdt++, track, marker, TRACK_AREA_PAT,
+                                             marker->pattern_corners[a], marker->pos, NULL, aspx, aspy);
+               }
        }
 
        if (track->search_flag & SELECT) {
-               markerToTransDataInit(td++, td2d++, tdt++, track, TRACK_AREA_SEARCH, track->search_min, marker->pos, NULL);
-               markerToTransDataInit(td++, td2d++, tdt++, track, TRACK_AREA_SEARCH, track->search_max, marker->pos, NULL);
+               markerToTransDataInit(td++, td2d++, tdt++, track, marker, TRACK_AREA_SEARCH,
+                                     marker->search_min, marker->pos, NULL, aspx, aspy);
+
+               markerToTransDataInit(td++, td2d++, tdt++, track, marker, TRACK_AREA_SEARCH,
+                                     marker->search_max, marker->pos, NULL, aspx, aspy);
        }
 }
 
@@ -5694,6 +5708,7 @@ static void createTransTrackingTracksData(bContext *C, TransInfo *t)
        MovieTrackingMarker *marker;
        TransDataTracking *tdt;
        int framenr = ED_space_clip_clip_framenr(sc);
+       float aspx, aspy;
 
        /* count */
        t->total = 0;
@@ -5709,7 +5724,7 @@ static void createTransTrackingTracksData(bContext *C, TransInfo *t)
                                t->total++;
 
                        if (track->pat_flag & SELECT)
-                               t->total+= 2;
+                               t->total+= 4;
 
                        if (track->search_flag & SELECT)
                                t->total+= 2;
@@ -5721,6 +5736,8 @@ static void createTransTrackingTracksData(bContext *C, TransInfo *t)
        if (t->total == 0)
                return;
 
+       ED_space_clip_aspect_dimension_aware(sc, &aspx, &aspy);
+
        td = t->data = MEM_callocN(t->total*sizeof(TransData), "TransTracking TransData");
        td2d = t->data2d = MEM_callocN(t->total*sizeof(TransData2D), "TransTracking TransData2D");
        tdt = t->customData = MEM_callocN(t->total*sizeof(TransDataTracking), "TransTracking TransDataTracking");
@@ -5733,25 +5750,23 @@ static void createTransTrackingTracksData(bContext *C, TransInfo *t)
                if (TRACK_VIEW_SELECTED(sc, track) && (track->flag & TRACK_LOCKED) == 0) {
                        marker = BKE_tracking_get_marker(track, framenr);
 
-                       trackToTransData(sc, td, td2d, tdt, track);
+                       trackToTransData(sc, td, td2d, tdt, track, aspx, aspy);
 
                        /* offset */
                        td++;
                        td2d++;
                        tdt++;
 
-                       if ((marker->flag & MARKER_DISABLED) == 0) {
-                               if (track->flag & SELECT) {
-                                       td++;
-                                       td2d++;
-                                       tdt++;
-                               }
+                       if (track->flag & SELECT) {
+                               td++;
+                               td2d++;
+                               tdt++;
+                       }
 
-                               if (track->pat_flag & SELECT) {
-                                       td += 2;
-                                       td2d += 2;
-                                       tdt +=2;
-                               }
+                       if (track->pat_flag & SELECT) {
+                               td += 4;
+                               td2d += 4;
+                               tdt += 4;
                        }
 
                        if (track->search_flag & SELECT) {
@@ -5903,9 +5918,6 @@ static void createTransTrackingData(bContext *C, TransInfo *t)
        if (!clip || width == 0 || height == 0)
                return;
 
-       if (!ELEM(t->mode, TFM_RESIZE, TFM_TRANSLATION))
-               return;
-
        if (ar->regiontype == RGN_TYPE_PREVIEW) {
                /* transformation was called from graph editor */
                createTransTrackingCurvesData(C, t);
@@ -5973,10 +5985,14 @@ static void cancelTransTracking(TransInfo *t)
 
 void flushTransTracking(TransInfo *t)
 {
+       SpaceClip *sc = t->sa->spacedata.first;
        TransData *td;
        TransData2D *td2d;
        TransDataTracking *tdt;
        int a;
+       float aspx, aspy;
+
+       ED_space_clip_aspect_dimension_aware(sc, &aspx, &aspy);
 
        if (t->state == TRANS_CANCEL)
                cancelTransTracking(t);
@@ -5984,31 +6000,46 @@ void flushTransTracking(TransInfo *t)
        /* flush to 2d vector from internally used 3d vector */
        for (a=0, td= t->data, td2d= t->data2d, tdt= t->customData; a<t->total; a++, td2d++, td++, tdt++) {
                if (tdt->mode == transDataTracking_ModeTracks) {
-                       if (t->flag & T_ALT_TRANSFORM) {
-                               if (tdt->area == TRACK_AREA_POINT && tdt->relative) {
-                                       float d[2], d2[2];
+                       float loc2d[2];
 
-                                       if (!tdt->smarkers) {
-                                               tdt->smarkers = MEM_callocN(sizeof(*tdt->smarkers)*tdt->markersnr, "flushTransTracking markers");
-                                               for (a = 0; a < tdt->markersnr; a++)
-                                                       copy_v2_v2(tdt->smarkers[a], tdt->markers[a].pos);
-                                       }
+                       if (t->mode == TFM_ROTATION && tdt->area == TRACK_AREA_SEARCH) {
+                               continue;
+                       }
+
+                       loc2d[0] = td2d->loc[0] / aspx;
+                       loc2d[1] = td2d->loc[1] / aspy;
+
+                       if (t->flag & T_ALT_TRANSFORM) {
+                               if (t->mode == TFM_RESIZE) {
+                                       if (tdt->area != TRACK_AREA_PAT)
+                                               continue;
+                               }
+                               else if (t->mode == TFM_TRANSLATION) {
+                                       if (tdt->area == TRACK_AREA_POINT && tdt->relative) {
+                                               float d[2], d2[2];
+
+                                               if (!tdt->smarkers) {
+                                                       tdt->smarkers = MEM_callocN(sizeof(*tdt->smarkers)*tdt->markersnr, "flushTransTracking markers");
+                                                       for (a = 0; a < tdt->markersnr; a++)
+                                                               copy_v2_v2(tdt->smarkers[a], tdt->markers[a].pos);
+                                               }
 
-                                       sub_v2_v2v2(d, td2d->loc, tdt->soffset);
-                                       sub_v2_v2(d, tdt->srelative);
+                                               sub_v2_v2v2(d, loc2d, tdt->soffset);
+                                               sub_v2_v2(d, tdt->srelative);
 
-                                       sub_v2_v2v2(d2, td2d->loc, tdt->srelative);
+                                               sub_v2_v2v2(d2, loc2d, tdt->srelative);
 
-                                       for (a= 0; a<tdt->markersnr; a++)
-                                               add_v2_v2v2(tdt->markers[a].pos, tdt->smarkers[a], d2);
+                                               for (a= 0; a<tdt->markersnr; a++)
+                                                       add_v2_v2v2(tdt->markers[a].pos, tdt->smarkers[a], d2);
 
-                                       negate_v2_v2(td2d->loc2d, d);
+                                               negate_v2_v2(td2d->loc2d, d);
+                                       }
                                }
                        }
 
                        if (tdt->area!=TRACK_AREA_POINT || tdt->relative==0) {
-                               td2d->loc2d[0] = td2d->loc[0];
-                               td2d->loc2d[1] = td2d->loc[1];
+                               td2d->loc2d[0] = loc2d[0];
+                               td2d->loc2d[1] = loc2d[1];
 
                                if (tdt->relative)
                                        sub_v2_v2(td2d->loc2d, tdt->relative);