svn merge ^/trunk/blender -r43436:43443
[blender-staging.git] / source / blender / blenkernel / intern / mesh.c
index 189ce890c2f1cda2829e377335cca6aeb6b04386..805302027b262354b2a41e4e80ba292a0d02d804 100644 (file)
 #include "DNA_key_types.h"
 #include "DNA_meshdata_types.h"
 #include "DNA_ipo_types.h"
+#include "DNA_customdata_types.h"
 
+#include "BLI_utildefines.h"
 #include "BLI_blenlib.h"
 #include "BLI_bpath.h"
 #include "BLI_editVert.h"
 #include "BLI_math.h"
 #include "BLI_edgehash.h"
-#include "BLI_utildefines.h"
+#include "BLI_scanfill.h"
 
 #include "BKE_animsys.h"
 #include "BKE_main.h"
+#include "BKE_customdata.h"
 #include "BKE_DerivedMesh.h"
 #include "BKE_global.h"
 #include "BKE_mesh.h"
 #include "BKE_curve.h"
 /* -- */
 #include "BKE_object.h"
+#include "BKE_tessmesh.h"
+#include "BLI_edgehash.h"
 
-#ifdef USE_BMESH_FORWARD_COMPAT
+#include "BLI_blenlib.h"
+#include "BLI_editVert.h"
+#include "BLI_math.h"
+#include "BLI_cellalloc.h"
 #include "BLI_array.h"
-#endif
+#include "BLI_edgehash.h"
 
+#include "bmesh.h"
+
+enum {
+       MESHCMP_DVERT_WEIGHTMISMATCH = 1,
+       MESHCMP_DVERT_GROUPMISMATCH,
+       MESHCMP_DVERT_TOTGROUPMISMATCH,
+       MESHCMP_LOOPCOLMISMATCH,
+       MESHCMP_LOOPUVMISMATCH,
+       MESHCMP_LOOPMISMATCH,
+       MESHCMP_POLYVERTMISMATCH,
+       MESHCMP_POLYMISMATCH,
+       MESHCMP_EDGEUNKNOWN,
+       MESHCMP_VERTCOMISMATCH,
+       MESHCMP_CDLAYERS_MISMATCH,
+};
 
-EditMesh *BKE_mesh_get_editmesh(Mesh *me)
+static const char *cmpcode_to_str(int code)
 {
-       return me->edit_mesh;
+       switch (code) {
+               case MESHCMP_DVERT_WEIGHTMISMATCH:
+                       return "Vertex Weight Mismatch";
+               case MESHCMP_DVERT_GROUPMISMATCH:
+                                       return "Vertex Group Mismatch";
+               case MESHCMP_DVERT_TOTGROUPMISMATCH:
+                                       return "Vertex Doesn't Belong To Same Number Of Groups";
+               case MESHCMP_LOOPCOLMISMATCH:
+                                       return "Vertex Color Mismatch";
+               case MESHCMP_LOOPUVMISMATCH:
+                                       return "UV Mismatch";
+               case MESHCMP_LOOPMISMATCH:
+                                       return "Loop Mismatch";
+               case MESHCMP_POLYVERTMISMATCH:
+                                       return "Loop Vert Mismatch In Poly Test";
+               case MESHCMP_POLYMISMATCH:
+                                       return "Loop Vert Mismatch";
+               case MESHCMP_EDGEUNKNOWN:
+                                       return "Edge Mismatch";
+               case MESHCMP_VERTCOMISMATCH:
+                                       return "Vertex Coordinate Mismatch";
+               case MESHCMP_CDLAYERS_MISMATCH:
+                                       return "CustomData Layer Count Mismatch";
+               default:
+                               return "Mesh Comparison Code Unknown";
+               }
 }
 
-void BKE_mesh_end_editmesh(Mesh *UNUSED(me), EditMesh *UNUSED(em))
+/*thresh is threshold for comparing vertices, uvs, vertex colors,
+  weights, etc.*/
+static int customdata_compare(CustomData *c1, CustomData *c2, Mesh *m1, Mesh *m2, float thresh)
 {
+       CustomDataLayer *l1, *l2;
+       int i, i1=0, i2=0, tot, j;
+       
+       for (i=0; i<c1->totlayer; i++) {
+               if (ELEM7(c1->layers[i].type, CD_MVERT, CD_MEDGE, CD_MPOLY, 
+                                 CD_MLOOPUV, CD_MLOOPCOL, CD_MTEXPOLY, CD_MDEFORMVERT))                
+                       i1++;
+       }
+       
+       for (i=0; i<c2->totlayer; i++) {
+               if (ELEM7(c2->layers[i].type, CD_MVERT, CD_MEDGE, CD_MPOLY, 
+                                 CD_MLOOPUV, CD_MLOOPCOL, CD_MTEXPOLY, CD_MDEFORMVERT))                
+                       i2++;
+       }
+       
+       if (i1 != i2)
+               return MESHCMP_CDLAYERS_MISMATCH;
+       
+       l1 = c1->layers; l2 = c2->layers;
+       tot = i1;
+       i1 = 0; i2 = 0; 
+       for (i=0; i < tot; i++) {
+               while (i1 < c1->totlayer && !ELEM7(l1->type, CD_MVERT, CD_MEDGE, CD_MPOLY, 
+                                 CD_MLOOPUV, CD_MLOOPCOL, CD_MTEXPOLY, CD_MDEFORMVERT))
+                       i1++, l1++;
+
+               while (i2 < c2->totlayer && !ELEM7(l2->type, CD_MVERT, CD_MEDGE, CD_MPOLY, 
+                                 CD_MLOOPUV, CD_MLOOPCOL, CD_MTEXPOLY, CD_MDEFORMVERT))
+                       i2++, l2++;
+               
+               if (l1->type == CD_MVERT) {
+                       MVert *v1 = l1->data;
+                       MVert *v2 = l2->data;
+                       int vtot = m1->totvert;
+                       
+                       for (j=0; j<vtot; j++, v1++, v2++) {
+                               if (len_v3v3(v1->co, v2->co) > thresh)
+                                       return MESHCMP_VERTCOMISMATCH;
+                               /*I don't care about normals, let's just do coodinates*/
+                       }
+               }
+               
+               /*we're order-agnostic for edges here*/
+               if (l1->type == CD_MEDGE) {
+                       MEdge *e1 = l1->data;
+                       MEdge *e2 = l2->data;
+                       EdgeHash *eh = BLI_edgehash_new();
+                       int etot = m1->totedge;
+               
+                       for (j=0; j<etot; j++, e1++) {
+                               BLI_edgehash_insert(eh, e1->v1, e1->v2, e1);
+                       }
+                       
+                       for (j=0; j<etot; j++, e2++) {
+                               if (!BLI_edgehash_lookup(eh, e2->v1, e2->v2))
+                                       return MESHCMP_EDGEUNKNOWN;
+                       }
+                       BLI_edgehash_free(eh, NULL);
+               }
+               
+               if (l1->type == CD_MPOLY) {
+                       MPoly *p1 = l1->data;
+                       MPoly *p2 = l2->data;
+                       int ptot = m1->totpoly;
+               
+                       for (j=0; j<ptot; j++, p1++, p2++) {
+                               MLoop *lp1, *lp2;
+                               int k;
+                               
+                               if (p1->totloop != p2->totloop)
+                                       return MESHCMP_POLYMISMATCH;
+                               
+                               lp1 = m1->mloop + p1->loopstart;
+                               lp2 = m2->mloop + p2->loopstart;
+                               
+                               for (k=0; k<p1->totloop; k++, lp1++, lp2++) {
+                                       if (lp1->v != lp2->v)
+                                               return MESHCMP_POLYVERTMISMATCH;
+                               }
+                       }
+               }
+               if (l1->type == CD_MLOOP) {
+                       MLoop *lp1 = l1->data;
+                       MLoop *lp2 = l2->data;
+                       int ltot = m1->totloop;
+               
+                       for (j=0; j<ltot; j++, lp1++, lp2++) {
+                               if (lp1->v != lp2->v)
+                                       return MESHCMP_LOOPMISMATCH;
+                       }
+               }
+               if (l1->type == CD_MLOOPUV) {
+                       MLoopUV *lp1 = l1->data;
+                       MLoopUV *lp2 = l2->data;
+                       int ltot = m1->totloop;
+               
+                       for (j=0; j<ltot; j++, lp1++, lp2++) {
+                               if (len_v2v2(lp1->uv, lp2->uv) > thresh)
+                                       return MESHCMP_LOOPUVMISMATCH;
+                       }
+               }
+               
+               if (l1->type == CD_MLOOPCOL) {
+                       MLoopCol *lp1 = l1->data;
+                       MLoopCol *lp2 = l2->data;
+                       int ltot = m1->totloop;
+               
+                       for (j=0; j<ltot; j++, lp1++, lp2++) {
+                               if (ABS(lp1->r - lp2->r) > thresh || 
+                                   ABS(lp1->g - lp2->g) > thresh || 
+                                   ABS(lp1->b - lp2->b) > thresh || 
+                                   ABS(lp1->a - lp2->a) > thresh)
+                               {
+                                       return MESHCMP_LOOPCOLMISMATCH;
+                               }
+                       }
+               }
+
+               if (l1->type == CD_MDEFORMVERT) {
+                       MDeformVert *dv1 = l1->data;
+                       MDeformVert *dv2 = l2->data;
+                       int dvtot = m1->totvert;
+               
+                       for (j=0; j<dvtot; j++, dv1++, dv2++) {
+                               int k;
+                               MDeformWeight *dw1 = dv1->dw, *dw2=dv2->dw;
+                               
+                               if (dv1->totweight != dv2->totweight)
+                                       return MESHCMP_DVERT_TOTGROUPMISMATCH;
+                               
+                               for (k=0; k<dv1->totweight; k++, dw1++, dw2++) {
+                                       if (dw1->def_nr != dw2->def_nr)
+                                               return MESHCMP_DVERT_GROUPMISMATCH;
+                                       if (ABS(dw1->weight - dw2->weight) > thresh)
+                                               return MESHCMP_DVERT_WEIGHTMISMATCH;
+                               }
+                       }
+               }
+       }
+       
+       return 0;
 }
 
+/*used for testing.  returns an error string the two meshes don't match*/
+const char *mesh_cmp(Mesh *me1, Mesh *me2, float thresh)
+{
+       int c;
+       
+       if (!me1 || !me2)
+               return "Requires two input meshes";
+       
+       if (me1->totvert != me2->totvert) 
+               return "Number of verts don't match";
+       
+       if (me1->totedge != me2->totedge)
+               return "Number of edges don't match";
+       
+       if (me1->totpoly != me2->totpoly)
+               return "Number of faces don't match";
+                               
+       if (me1->totloop !=me2->totloop)
+               return "Number of loops don't match";
+       
+       if ((c = customdata_compare(&me1->vdata, &me2->vdata, me1, me2, thresh)))
+               return cmpcode_to_str(c);
 
-void mesh_update_customdata_pointers(Mesh *me)
+       if ((c = customdata_compare(&me1->edata, &me2->edata, me1, me2, thresh)))
+               return cmpcode_to_str(c);
+
+       if ((c = customdata_compare(&me1->ldata, &me2->ldata, me1, me2, thresh)))
+               return cmpcode_to_str(c);
+
+       if ((c = customdata_compare(&me1->pdata, &me2->pdata, me1, me2, thresh)))
+               return cmpcode_to_str(c);
+       
+       return NULL;
+}
+
+static void mesh_ensure_tesselation_customdata(Mesh *me)
 {
+       const int tottex_original = CustomData_number_of_layers(&me->pdata, CD_MTEXPOLY);
+       const int totcol_original = CustomData_number_of_layers(&me->ldata, CD_MLOOPCOL);
+
+       const int tottex_tessface = CustomData_number_of_layers(&me->fdata, CD_MTFACE);
+       const int totcol_tessface = CustomData_number_of_layers(&me->fdata, CD_MCOL);
+
+       if (tottex_tessface != tottex_original ||
+           totcol_tessface != totcol_original )
+       {
+               CustomData_free(&me->fdata, me->totface);
+               
+               me->mface = NULL;
+               me->mtface = NULL;
+               me->mcol = NULL;
+               me->totface = 0;
+
+               memset(&me->fdata, 0, sizeof(&me->fdata));
+
+               CustomData_from_bmeshpoly(&me->fdata, &me->pdata, &me->ldata, me->totface);
+
+               /* note: this warning may be un-called for if we are inirializing the mesh for the
+                * first time from bmesh, rather then giving a warning about this we could be smarter
+                * and check if there was any data to begin with, for now just print the warning with
+                * some info to help troubleshoot whats going on - campbell */
+               printf("%s: warning! Tesselation uvs or vcol data got out of sync, "
+                      "had to reset!\n    CD_MTFACE: %d != CD_MTEXPOLY: %d || CD_MCOL: %d != CD_MLOOPCOL: %d\n",
+                      __func__, tottex_tessface, tottex_original, totcol_tessface, totcol_original);
+       }
+}
+
+/* this ensures grouped customdata (e.g. mtexpoly and mloopuv and mtface, or
+ * mloopcol and mcol) have the same relative active/render/clone/mask indices.
+ *
+ * note that for undo mesh data we want to skip 'ensure_tess_cd' call since
+ * we dont want to store memory for tessface when its only used for older
+ * versions of the mesh. - campbell*/
+static void mesh_update_linked_customdata(Mesh *me, const short do_ensure_tess_cd)
+{
+       if (me->edit_btmesh)
+               BMEdit_UpdateLinkedCustomData(me->edit_btmesh);
+
+       if (do_ensure_tess_cd) {
+               mesh_ensure_tesselation_customdata(me);
+       }
+
+       CustomData_bmesh_update_active_layers(&me->fdata, &me->pdata, &me->ldata);
+}
+
+void mesh_update_customdata_pointers(Mesh *me, const short do_ensure_tess_cd)
+{
+       mesh_update_linked_customdata(me, do_ensure_tess_cd);
+
        me->mvert = CustomData_get_layer(&me->vdata, CD_MVERT);
        me->dvert = CustomData_get_layer(&me->vdata, CD_MDEFORMVERT);
        me->msticky = CustomData_get_layer(&me->vdata, CD_MSTICKY);
@@ -91,6 +368,13 @@ void mesh_update_customdata_pointers(Mesh *me)
        me->mface = CustomData_get_layer(&me->fdata, CD_MFACE);
        me->mcol = CustomData_get_layer(&me->fdata, CD_MCOL);
        me->mtface = CustomData_get_layer(&me->fdata, CD_MTFACE);
+       
+       me->mpoly = CustomData_get_layer(&me->pdata, CD_MPOLY);
+       me->mloop = CustomData_get_layer(&me->ldata, CD_MLOOP);
+
+       me->mtpoly = CustomData_get_layer(&me->pdata, CD_MTEXPOLY);
+       me->mloopcol = CustomData_get_layer(&me->ldata, CD_MLOOPCOL);
+       me->mloopuv = CustomData_get_layer(&me->ldata, CD_MLOOPUV);
 }
 
 /* Note: unlinking is called when me->id.us is 0, question remains how
@@ -118,14 +402,17 @@ void unlink_mesh(Mesh *me)
 }
 
 /* do not free mesh itself */
-void free_mesh(Mesh *me)
+void free_mesh(Mesh *me, int unlink)
 {
-       unlink_mesh(me);
+       if (unlink)
+               unlink_mesh(me);
 
        CustomData_free(&me->vdata, me->totvert);
        CustomData_free(&me->edata, me->totedge);
        CustomData_free(&me->fdata, me->totface);
-       
+       CustomData_free(&me->ldata, me->totloop);
+       CustomData_free(&me->pdata, me->totpoly);
+
        if(me->adt) {
                BKE_free_animdata(&me->id);
                me->adt= NULL;
@@ -135,7 +422,7 @@ void free_mesh(Mesh *me)
        
        if(me->bb) MEM_freeN(me->bb);
        if(me->mselect) MEM_freeN(me->mselect);
-       if(me->edit_mesh) MEM_freeN(me->edit_mesh);
+       if(me->edit_btmesh) MEM_freeN(me->edit_btmesh);
 }
 
 void copy_dverts(MDeformVert *dst, MDeformVert *src, int copycount)
@@ -150,7 +437,7 @@ void copy_dverts(MDeformVert *dst, MDeformVert *src, int copycount)
        
        for (i=0; i<copycount; i++){
                if (src[i].dw){
-                       dst[i].dw = MEM_callocN (sizeof(MDeformWeight)*src[i].totweight, "copy_deformWeight");
+                       dst[i].dw = BLI_cellalloc_calloc (sizeof(MDeformWeight)*src[i].totweight, "copy_deformWeight");
                        memcpy (dst[i].dw, src[i].dw, sizeof (MDeformWeight)*src[i].totweight);
                }
        }
@@ -169,7 +456,7 @@ void free_dverts(MDeformVert *dvert, int totvert)
 
        /* Free any special data from the verts */
        for (i=0; i<totvert; i++){
-               if (dvert[i].dw) MEM_freeN (dvert[i].dw);
+               if (dvert[i].dw) BLI_cellalloc_free (dvert[i].dw);
        }
        MEM_freeN (dvert);
 }
@@ -194,6 +481,7 @@ Mesh *copy_mesh(Mesh *me)
 {
        Mesh *men;
        MTFace *tface;
+       MTexPoly *txface;
        int a, i;
        
        men= copy_libblock(&me->id);
@@ -207,7 +495,9 @@ Mesh *copy_mesh(Mesh *me)
        CustomData_copy(&me->vdata, &men->vdata, CD_MASK_MESH, CD_DUPLICATE, men->totvert);
        CustomData_copy(&me->edata, &men->edata, CD_MASK_MESH, CD_DUPLICATE, men->totedge);
        CustomData_copy(&me->fdata, &men->fdata, CD_MASK_MESH, CD_DUPLICATE, men->totface);
-       mesh_update_customdata_pointers(men);
+       CustomData_copy(&me->ldata, &men->ldata, CD_MASK_MESH, CD_DUPLICATE, men->totloop);
+       CustomData_copy(&me->pdata, &men->pdata, CD_MASK_MESH, CD_DUPLICATE, men->totpoly);
+       mesh_update_customdata_pointers(men, TRUE);
 
        /* ensure indirect linked data becomes lib-extern */
        for(i=0; i<me->fdata.totlayer; i++) {
@@ -220,8 +510,18 @@ Mesh *copy_mesh(Mesh *me)
                }
        }
        
+       for(i=0; i<me->pdata.totlayer; i++) {
+               if(me->pdata.layers[i].type == CD_MTEXPOLY) {
+                       txface= (MTexPoly*)me->pdata.layers[i].data;
+
+                       for(a=0; a<me->totpoly; a++, txface++)
+                               if(txface->tpage)
+                                       id_lib_extern((ID*)txface->tpage);
+               }
+       }
+
        men->mselect= NULL;
-       men->edit_mesh= NULL;
+       men->edit_btmesh= NULL;
 
        men->bb= MEM_dupallocN(men->bb);
        
@@ -231,21 +531,50 @@ Mesh *copy_mesh(Mesh *me)
        return men;
 }
 
+BMesh *BKE_mesh_to_bmesh(Mesh *me, Object *ob)
+{
+       BMesh *bm;
+       int allocsize[4] = {512,512,2048,512};
+
+       bm = BM_Make_Mesh(ob, allocsize);
+
+       BMO_CallOpf(bm, "mesh_to_bmesh mesh=%p object=%p set_shapekey=%i", me, ob, 1);
+
+       return bm;
+}
+
 static void expand_local_mesh(Mesh *me)
 {
        id_lib_extern((ID *)me->texcomesh);
 
        if(me->mtface) {
-               MTFace *tface;
                int a, i;
 
+               for(i=0; i<me->pdata.totlayer; i++) {
+                       if(me->pdata.layers[i].type == CD_MTEXPOLY) {
+                               MTexPoly *txface= (MTexPoly*)me->fdata.layers[i].data;
+
+                               for(a=0; a<me->totpoly; a++, txface++) {
+                                       /* special case: ima always local immediately */
+                                       if(txface->tpage) {
+                                               if(txface->tpage) {
+                                                       id_lib_extern((ID *)txface->tpage);
+                                               }
+                                       }
+                               }
+                       }
+               }
+
                for(i=0; i<me->fdata.totlayer; i++) {
                        if(me->fdata.layers[i].type == CD_MTFACE) {
-                               tface= (MTFace*)me->fdata.layers[i].data;
+                               MTFace *tface= (MTFace*)me->fdata.layers[i].data;
 
                                for(a=0; a<me->totface; a++, tface++) {
+                                       /* special case: ima always local immediately */
                                        if(tface->tpage) {
-                                               id_lib_extern((ID *)tface->tpage);
+                                               if(tface->tpage) {
+                                                       id_lib_extern((ID *)tface->tpage);
+                                               }
                                        }
                                }
                        }
@@ -572,13 +901,17 @@ static void mfaces_strip_loose(MFace *mface, int *totface)
 }
 
 /* Create edges based on known verts and faces */
-static void make_edges_mdata(MVert *UNUSED(allvert), MFace *allface, int UNUSED(totvert), int totface,
+static void make_edges_mdata(MVert *UNUSED(allvert), MFace *allface, MLoop *allloop,
+       MPoly *allpoly, int UNUSED(totvert), int totface, int UNUSED(totloop), int totpoly,
        int old, MEdge **alledge, int *_totedge)
 {
+       MPoly *mpoly;
+       MLoop *mloop;
        MFace *mface;
        MEdge *medge;
+       EdgeHash *hash = BLI_edgehash_new();
        struct edgesort *edsort, *ed;
-       int a, totedge=0, final=0;
+       int a, b, totedge=0, final=0;
 
        /* we put all edges in array, sort them, and detect doubles that way */
 
@@ -650,6 +983,26 @@ static void make_edges_mdata(MVert *UNUSED(allvert), MFace *allface, int UNUSED(
        medge->flag |= ME_EDGERENDER;
 
        MEM_freeN(edsort);
+       
+       /*set edge members of mloops*/
+       medge= *alledge;
+       for (a=0; a<*_totedge; a++, medge++) {
+               BLI_edgehash_insert(hash, medge->v1, medge->v2, SET_INT_IN_POINTER(a));
+       }
+       
+       mpoly = allpoly;
+       for (a=0; a<totpoly; a++, mpoly++) {
+               mloop = allloop + mpoly->loopstart;
+               for (b=0; b<mpoly->totloop; b++) {
+                       int v1, v2;
+                       
+                       v1 = mloop[b].v;
+                       v2 = ME_POLY_LOOP_NEXT(mloop, mpoly, b)->v;
+                       mloop[b].e = GET_INT_FROM_POINTER(BLI_edgehash_lookup(hash, v1, v2));
+               }
+       }
+       
+       BLI_edgehash_free(hash, NULL);
 }
 
 void make_edges(Mesh *me, int old)
@@ -657,7 +1010,7 @@ void make_edges(Mesh *me, int old)
        MEdge *medge;
        int totedge=0;
 
-       make_edges_mdata(me->mvert, me->mface, me->totvert, me->totface, old, &medge, &totedge);
+       make_edges_mdata(me->mvert, me->mface, me->mloop, me->mpoly, me->totvert, me->totface, me->totloop, me->totpoly, old, &medge, &totedge);
        if(totedge==0) {
                /* flag that mesh has edges */
                me->medge = medge;
@@ -753,31 +1106,43 @@ void mball_to_mesh(ListBase *lb, Mesh *me)
                }
 
                make_edges(me, 0);      // all edges
-       }       
+               convert_mfaces_to_mpolys(me);
+
+               me->totface = mesh_recalcTesselation(
+                       &me->fdata, &me->ldata, &me->pdata,
+                       me->mvert, me->totface, me->totloop, me->totpoly);
+
+               mesh_update_customdata_pointers(me, TRUE);
+       }
 }
 
 /* Initialize mverts, medges and, faces for converting nurbs to mesh and derived mesh */
 /* return non-zero on error */
 int nurbs_to_mdata(Object *ob, MVert **allvert, int *totvert,
-       MEdge **alledge, int *totedge, MFace **allface, int *totface)
+       MEdge **alledge, int *totedge, MFace **allface, MLoop **allloop, MPoly **allpoly, 
+       int *totface, int *totloop, int *totpoly)
 {
        return nurbs_to_mdata_customdb(ob, &ob->disp,
-               allvert, totvert, alledge, totedge, allface, totface);
+               allvert, totvert, alledge, totedge, allface, allloop, allpoly, totface, totloop, totpoly);
 }
 
 /* Initialize mverts, medges and, faces for converting nurbs to mesh and derived mesh */
 /* use specified dispbase  */
 int nurbs_to_mdata_customdb(Object *ob, ListBase *dispbase, MVert **allvert, int *_totvert,
-       MEdge **alledge, int *_totedge, MFace **allface, int *_totface)
+       MEdge **alledge, int *_totedge, MFace **allface, MLoop **allloop, MPoly **allpoly, 
+       int *_totface, int *_totloop, int *_totpoly)
 {
        DispList *dl;
        Curve *cu;
        MVert *mvert;
        MFace *mface;
+       MPoly *mpoly;
+       MLoop *mloop;
        float *data;
        int a, b, ofs, vertcount, startvert, totvert=0, totvlak=0;
        int p1, p2, p3, p4, *index;
        int conv_polys= 0;
+       int i, j;
 
        cu= ob->data;
 
@@ -816,7 +1181,9 @@ int nurbs_to_mdata_customdb(Object *ob, ListBase *dispbase, MVert **allvert, int
 
        *allvert= mvert= MEM_callocN(sizeof (MVert) * totvert, "nurbs_init mvert");
        *allface= mface= MEM_callocN(sizeof (MFace) * totvlak, "nurbs_init mface");
-
+       *allloop = mloop = MEM_callocN(sizeof(MLoop) * totvlak * 4, "nurbs_init mloop");
+       *allpoly = mpoly = MEM_callocN(sizeof(MPoly) * totvlak * 4, "nurbs_init mloop");
+       
        /* verts and faces */
        vertcount= 0;
 
@@ -954,11 +1321,35 @@ int nurbs_to_mdata_customdb(Object *ob, ListBase *dispbase, MVert **allvert, int
 
                dl= dl->next;
        }
-
+       
+       mface= *allface;
+       j = 0;
+       for (i=0; i<totvert; i++, mpoly++, mface++) {
+               int k;
+               
+               if (!mface->v3) {
+                       mpoly--;
+                       i--;
+                       continue;
+               }
+               
+               if (mface >= *allface + totvlak)
+                       break;
+
+               mpoly->flag |= mface->flag & ME_SMOOTH;
+               mpoly->loopstart= j;
+               mpoly->totloop= mface->v4 ? 4 : 3;
+               for (k=0; k<mpoly->totloop; k++, mloop++, j++) {
+                       mloop->v = (&mface->v1)[k];
+               }
+       }
+       
+       *_totpoly= i;
+       *_totloop= j;
        *_totvert= totvert;
        *_totface= totvlak;
 
-       make_edges_mdata(*allvert, *allface, totvert, totvlak, 0, alledge, _totedge);
+       make_edges_mdata(*allvert, *allface, *allloop, *allpoly, totvert, totvlak, *_totloop, *_totpoly, 0, alledge, _totedge);
        mfaces_strip_loose(*allface, _totface);
 
        return 0;
@@ -975,12 +1366,14 @@ void nurbs_to_mesh(Object *ob)
        MVert *allvert= NULL;
        MEdge *alledge= NULL;
        MFace *allface= NULL;
-       int totvert, totedge, totface;
+       MLoop *allloop = NULL;
+       MPoly *allpoly = NULL;
+       int totvert, totedge, totface, totloop, totpoly;
 
        cu= ob->data;
 
        if (dm == NULL) {
-               if (nurbs_to_mdata (ob, &allvert, &totvert, &alledge, &totedge, &allface, &totface) != 0) {
+               if (nurbs_to_mdata (ob, &allvert, &totvert, &alledge, &totedge, &allface, &allloop, &allpoly, &totface, &totloop, &totpoly) != 0) {
                        /* Error initializing */
                        return;
                }
@@ -990,15 +1383,19 @@ void nurbs_to_mesh(Object *ob)
                me->totvert= totvert;
                me->totface= totface;
                me->totedge= totedge;
+               me->totloop = totloop;
+               me->totpoly = totpoly;
 
                me->mvert= CustomData_add_layer(&me->vdata, CD_MVERT, CD_ASSIGN, allvert, me->totvert);
                me->medge= CustomData_add_layer(&me->edata, CD_MEDGE, CD_ASSIGN, alledge, me->totedge);
                me->mface= CustomData_add_layer(&me->fdata, CD_MFACE, CD_ASSIGN, allface, me->totface);
+               me->mloop= CustomData_add_layer(&me->ldata, CD_MLOOP, CD_ASSIGN, allloop, me->totloop);
+               me->mpoly= CustomData_add_layer(&me->pdata, CD_MPOLY, CD_ASSIGN, allpoly, me->totpoly);
 
-               mesh_calc_normals(me->mvert, me->totvert, me->mface, me->totface, NULL);
+               mesh_calc_normals_mapping(me->mvert, me->totvert, me->mloop, me->mpoly, me->totloop, me->totpoly, NULL, NULL, 0, NULL, NULL);
        } else {
                me= add_mesh("Mesh");
-               DM_to_mesh(dm, me);
+               DM_to_mesh(dm, me, ob);
        }
 
        me->totcol= cu->totcol;
@@ -1059,10 +1456,10 @@ void mesh_to_curve(Scene *scene, Object *ob)
 
        MVert *mverts= dm->getVertArray(dm);
        MEdge *med, *medge= dm->getEdgeArray(dm);
-       MFace *mf,  *mface= dm->getFaceArray(dm);
+       MFace *mf,  *mface= dm->getTessFaceArray(dm);
 
        int totedge = dm->getNumEdges(dm);
-       int totface = dm->getNumFaces(dm);
+       int totface = dm->getNumTessFaces(dm);
        int totedges = 0;
        int i, needsFree = 0;
 
@@ -1225,10 +1622,16 @@ void mesh_to_curve(Scene *scene, Object *ob)
 
 void mesh_delete_material_index(Mesh *me, short index)
 {
-       MFace *mf;
        int i;
 
-       for (i=0, mf=me->mface; i<me->totface; i++, mf++) {
+       for (i=0; i<me->totpoly; i++) {
+               MPoly *mp = &((MPoly*) me->mpoly)[i];
+               if (mp->mat_nr && mp->mat_nr>=index) 
+                       mp->mat_nr--;
+       }
+       
+       for (i=0; i<me->totface; i++) {
+               MFace *mf = &((MFace*) me->mface)[i];
                if (mf->mat_nr && mf->mat_nr>=index) 
                        mf->mat_nr--;
        }
@@ -1239,6 +1642,16 @@ void mesh_set_smooth_flag(Object *meshOb, int enableSmooth)
        Mesh *me = meshOb->data;
        int i;
 
+       for (i=0; i<me->totpoly; i++) {
+               MPoly *mp = &((MPoly*) me->mpoly)[i];
+
+               if (enableSmooth) {
+                       mp->flag |= ME_SMOOTH;
+               } else {
+                       mp->flag &= ~ME_SMOOTH;
+               }
+       }
+       
        for (i=0; i<me->totface; i++) {
                MFace *mf = &((MFace*) me->mface)[i];
 
@@ -1250,7 +1663,136 @@ void mesh_set_smooth_flag(Object *meshOb, int enableSmooth)
        }
 }
 
-void mesh_calc_normals(MVert *mverts, int numVerts, MFace *mfaces, int numFaces, float (*faceNors_r)[3]) 
+void mesh_calc_normals_mapping(MVert *mverts, int numVerts,
+                                MLoop *mloop, MPoly *mpolys, int numLoops, int numPolys, float (*polyNors_r)[3],
+                                MFace *mfaces, int numFaces, int *origIndexFace, float (*faceNors_r)[3])
+{
+       mesh_calc_normals_mapping_ex(mverts, numVerts, mloop, mpolys,
+                                     numLoops, numPolys, polyNors_r, mfaces, numFaces,
+                                     origIndexFace, faceNors_r, TRUE);
+}
+
+void mesh_calc_normals_mapping_ex(MVert *mverts, int numVerts,
+                                   MLoop *mloop, MPoly *mpolys,
+                                   int numLoops, int numPolys, float (*polyNors_r)[3],
+                                   MFace *mfaces, int numFaces, int *origIndexFace, float (*faceNors_r)[3],
+                                   const short only_face_normals)
+{
+       float (*pnors)[3] = polyNors_r, (*fnors)[3] = faceNors_r;
+       int i;
+       MFace *mf;
+       MPoly *mp;
+
+       if (numPolys == 0) {
+               return;
+       }
+
+       /* if we are not calculating verts and no verts were passes thene we have nothign to do */
+       if ((only_face_normals == TRUE) && (polyNors_r == NULL) && (faceNors_r == NULL)) {
+               printf("%s: called with nothing to do\n", __func__);
+               return;
+       }
+
+       if (!pnors) pnors = MEM_callocN(sizeof(float) * 3 * numPolys, "poly_nors mesh.c");
+       /* if (!fnors) fnors = MEM_callocN(sizeof(float) * 3 * numFaces, "face nors mesh.c"); */ /* NO NEED TO ALLOC YET */
+
+
+       if (only_face_normals == FALSE) {
+               /* vertex normals are optional, they require some extra calculations,
+                * so make them optional */
+               mesh_calc_normals(mverts, numVerts, mloop, mpolys, numLoops, numPolys, pnors);
+       }
+       else {
+               /* only calc poly normals */
+               mp = mpolys;
+               for (i=0; i<numPolys; i++, mp++) {
+                       mesh_calc_poly_normal(mp, mloop+mp->loopstart, mverts, pnors[i]);
+               }
+       }
+
+       if ( origIndexFace &&
+            /* fnors==faceNors_r */ /* NO NEED TO ALLOC YET */
+            fnors != NULL &&
+            numFaces)
+       {
+               mf = mfaces;
+               for (i=0; i<numFaces; i++, mf++, origIndexFace++) {
+                       if (*origIndexFace < numPolys) {
+                               copy_v3_v3(fnors[i], pnors[*origIndexFace]);
+                       } else {
+                               /*eek, we're not corrusponding to polys*/
+                               printf("error in mesh_calc_normals; tesselation face indices are incorrect.  normals may look bad.\n");
+                       }
+               }
+       }
+
+       if (pnors != polyNors_r) MEM_freeN(pnors);
+       /* if (fnors != faceNors_r) MEM_freeN(fnors); */ /* NO NEED TO ALLOC YET */
+
+       fnors = pnors = NULL;
+       
+}
+
+void mesh_calc_normals(MVert *mverts, int numVerts, MLoop *mloop, MPoly *mpolys,
+                       int UNUSED(numLoops), int numPolys, float (*polyNors_r)[3])
+{
+       float (*pnors)[3] = polyNors_r;
+
+       float (*tnorms)[3], (*edgevecbuf)[3]= NULL;
+       float **vertcos = NULL, **vertnos = NULL;
+       BLI_array_declare(vertcos);
+       BLI_array_declare(vertnos);
+       BLI_array_declare(edgevecbuf);
+
+       int i, j;
+       MPoly *mp;
+       MLoop *ml;
+
+       if (!pnors) pnors = MEM_callocN(sizeof(float) * 3 * numPolys, "poly_nors mesh.c");
+
+       /*first go through and calculate normals for all the polys*/
+       tnorms = MEM_callocN(sizeof(float)*3*numVerts, "tnorms mesh.c");
+
+       mp = mpolys;
+       for (i=0; i<numPolys; i++, mp++) {
+               mesh_calc_poly_normal(mp, mloop+mp->loopstart, mverts, pnors[i]);
+               ml = mloop + mp->loopstart;
+
+               BLI_array_empty(vertcos);
+               BLI_array_empty(vertnos);
+               for (j=0; j<mp->totloop; j++) {
+                       int vindex = ml[j].v;
+                       BLI_array_append(vertcos, mverts[vindex].co);
+                       BLI_array_append(vertnos, tnorms[vindex]);
+               }
+
+               BLI_array_empty(edgevecbuf);
+               BLI_array_growitems(edgevecbuf, mp->totloop);
+
+               accumulate_vertex_normals_poly(vertnos, pnors[i], vertcos, edgevecbuf, mp->totloop);
+       }
+
+       BLI_array_free(vertcos);
+       BLI_array_free(vertnos);
+       BLI_array_free(edgevecbuf);
+
+       /* following Mesh convention; we use vertex coordinate itself for normal in this case */
+       for(i=0; i<numVerts; i++) {
+               MVert *mv= &mverts[i];
+               float *no= tnorms[i];
+
+               if(normalize_v3(no) == 0.0f)
+                       normalize_v3_v3(no, mv->co);
+
+               normal_float_to_short_v3(mv->no, no);
+       }
+
+       MEM_freeN(tnorms);
+
+       if (pnors != polyNors_r) MEM_freeN(pnors);
+}
+
+void mesh_calc_normals_tessface(MVert *mverts, int numVerts, MFace *mfaces, int numFaces, float (*faceNors_r)[3])
 {
        float (*tnorms)[3]= MEM_callocN(numVerts*sizeof(*tnorms), "tnorms");
        float (*fnors)[3]= (faceNors_r)? faceNors_r: MEM_callocN(sizeof(*fnors)*numFaces, "meshnormals");
@@ -1288,6 +1830,159 @@ void mesh_calc_normals(MVert *mverts, int numVerts, MFace *mfaces, int numFaces,
                MEM_freeN(fnors);
 }
 
+
+static void bmesh_corners_to_loops(Mesh *me, int findex, int loopstart, int numTex, int numCol)
+{
+       MTFace *texface;
+       MTexPoly *texpoly;
+       MCol *mcol;
+       MLoopCol *mloopcol;
+       MLoopUV *mloopuv;
+       MFace *mf;
+       int i;
+
+       mf = me->mface + findex;
+
+       for(i=0; i < numTex; i++){
+               texface = CustomData_get_n(&me->fdata, CD_MTFACE, findex, i);
+               texpoly = CustomData_get_n(&me->pdata, CD_MTEXPOLY, findex, i); 
+               
+               texpoly->tpage = texface->tpage;
+               texpoly->flag = texface->flag;
+               texpoly->transp = texface->transp;
+               texpoly->mode = texface->mode;
+               texpoly->tile = texface->tile;
+               texpoly->unwrap = texface->unwrap;
+       
+               mloopuv = CustomData_get_n(&me->ldata, CD_MLOOPUV, loopstart, i);
+               mloopuv->uv[0] = texface->uv[0][0]; mloopuv->uv[1] = texface->uv[0][1]; mloopuv++;
+               mloopuv->uv[0] = texface->uv[1][0]; mloopuv->uv[1] = texface->uv[1][1]; mloopuv++;
+               mloopuv->uv[0] = texface->uv[2][0]; mloopuv->uv[1] = texface->uv[2][1]; mloopuv++;
+
+               if (mf->v4) {
+                       mloopuv->uv[0] = texface->uv[3][0]; mloopuv->uv[1] = texface->uv[3][1]; mloopuv++;
+               }
+       }
+
+       for(i=0; i < numCol; i++){
+               mloopcol = CustomData_get_n(&me->ldata, CD_MLOOPCOL, loopstart, i);
+               mcol = CustomData_get_n(&me->fdata, CD_MCOL, findex, i);
+
+               mloopcol->r = mcol[0].r; mloopcol->g = mcol[0].g; mloopcol->b = mcol[0].b; mloopcol->a = mcol[0].a; mloopcol++;
+               mloopcol->r = mcol[1].r; mloopcol->g = mcol[1].g; mloopcol->b = mcol[1].b; mloopcol->a = mcol[1].a; mloopcol++;
+               mloopcol->r = mcol[2].r; mloopcol->g = mcol[2].g; mloopcol->b = mcol[2].b; mloopcol->a = mcol[2].a; mloopcol++;
+               if (mf->v4) {
+                       mloopcol->r = mcol[3].r; mloopcol->g = mcol[3].g; mloopcol->b = mcol[3].b; mloopcol->a = mcol[3].a; mloopcol++;
+               }
+       }
+       
+       if (CustomData_has_layer(&me->fdata, CD_MDISPS)) {
+               MDisps *ld = CustomData_get(&me->ldata, loopstart, CD_MDISPS);
+               MDisps *fd = CustomData_get(&me->fdata, findex, CD_MDISPS);
+               float (*disps)[3] = fd->disps;
+               int i, tot = mf->v4 ? 4 : 3;
+               int side, corners;
+               
+               corners = multires_mdisp_corners(fd);
+               
+               if (corners == 0) {
+                       /* Empty MDisp layers appear in at least one of the sintel.blend files.
+                          Not sure why this happens, but it seems fine to just ignore them here.
+                          If corners==0 for a non-empty layer though, something went wrong. */
+                       BLI_assert(fd->totdisp == 0);
+               }
+               else {
+                       side = sqrt(fd->totdisp / corners);
+               
+                       for (i=0; i<tot; i++, disps += side*side, ld++) {
+                               ld->totdisp = side*side;
+                       
+                               if (ld->disps)
+                                       BLI_cellalloc_free(ld->disps);
+                       
+                               ld->disps = BLI_cellalloc_calloc(sizeof(float)*3*side*side, "converted loop mdisps");
+                               if (fd->disps) {
+                                       memcpy(ld->disps, disps, sizeof(float)*3*side*side);
+                               }
+                       }
+               }
+       }
+}
+
+void convert_mfaces_to_mpolys(Mesh *mesh)
+{
+       MFace *mf;
+       MLoop *ml;
+       MPoly *mp;
+       MEdge *me;
+       EdgeHash *eh;
+       int numTex, numCol;
+       int i, j, totloop;
+
+       mesh->totpoly = mesh->totface;
+       mesh->mpoly = MEM_callocN(sizeof(MPoly)*mesh->totpoly, "mpoly converted");
+       CustomData_add_layer(&mesh->pdata, CD_MPOLY, CD_ASSIGN, mesh->mpoly, mesh->totpoly);
+
+       numTex = CustomData_number_of_layers(&mesh->fdata, CD_MTFACE);
+       numCol = CustomData_number_of_layers(&mesh->fdata, CD_MCOL);
+       
+       totloop = 0;
+       mf = mesh->mface;
+       for (i=0; i<mesh->totface; i++, mf++) {
+               totloop += mf->v4 ? 4 : 3;
+       }
+       
+       mesh->totloop = totloop;
+       mesh->mloop = MEM_callocN(sizeof(MLoop)*mesh->totloop, "mloop converted");
+
+       CustomData_add_layer(&mesh->ldata, CD_MLOOP, CD_ASSIGN, mesh->mloop, totloop);
+       CustomData_to_bmeshpoly(&mesh->fdata, &mesh->pdata, &mesh->ldata,
+               mesh->totloop, mesh->totpoly);
+
+       eh = BLI_edgehash_new();
+
+       /*build edge hash*/
+       me = mesh->medge;
+       for (i=0; i<mesh->totedge; i++, me++) {
+               BLI_edgehash_insert(eh, me->v1, me->v2, SET_INT_IN_POINTER(i));
+       }
+
+       j = 0; /*current loop index*/
+       ml = mesh->mloop;
+       mf = mesh->mface;
+       mp = mesh->mpoly;
+       for (i=0; i<mesh->totface; i++, mf++, mp++) {
+               mp->loopstart = j;
+               
+               mp->totloop = mf->v4 ? 4 : 3;
+
+               mp->mat_nr = mf->mat_nr;
+               mp->flag = mf->flag;
+               
+               #define ML(v1, v2) {ml->v = mf->v1; ml->e = GET_INT_FROM_POINTER(BLI_edgehash_lookup(eh, mf->v1, mf->v2)); ml++; j++;}
+               
+               ML(v1, v2);
+               ML(v2, v3);
+               if (mf->v4) {
+                       ML(v3, v4);
+                       ML(v4, v1);
+               } else {
+                       ML(v3, v1);
+               }
+               
+               #undef ML
+
+               bmesh_corners_to_loops(mesh, i, mp->loopstart, numTex, numCol);
+       }
+
+       /* note, we dont convert FGons at all, these are not even real ngons,
+        * they have their own UV's, colors etc - its more an editing feature. */
+
+       mesh_update_customdata_pointers(mesh, TRUE);
+
+       BLI_edgehash_free(eh, NULL);
+}
+
 float (*mesh_getVertexCos(Mesh *me, int *numVerts_r))[3]
 {
        int i, numVerts = me->totvert;
@@ -1295,27 +1990,32 @@ float (*mesh_getVertexCos(Mesh *me, int *numVerts_r))[3]
        
        if (numVerts_r) *numVerts_r = numVerts;
        for (i=0; i<numVerts; i++)
-               VECCOPY(cos[i], me->mvert[i].co);
+               copy_v3_v3(cos[i], me->mvert[i].co);
        
        return cos;
 }
 
-UvVertMap *make_uv_vert_map(struct MFace *mface, struct MTFace *tface, unsigned int totface, unsigned int totvert, int selected, float *limit)
+
+/* ngon version wip, based on EDBM_make_uv_vert_map */
+/* this replaces the non bmesh function (in trunk) which takes MTFace's, if we ever need it back we could
+ * but for now this replaces it because its unused. */
+
+UvVertMap *make_uv_vert_map(struct MPoly *mpoly, struct MLoop *mloop, struct MLoopUV *mloopuv, unsigned int totpoly, unsigned int totvert, int selected, float *limit)
 {
        UvVertMap *vmap;
        UvMapVert *buf;
-       MFace *mf;
+       MPoly *mp;
        unsigned int a;
        int     i, totuv, nverts;
 
        totuv = 0;
 
        /* generate UvMapVert array */
-       mf= mface;
-       for(a=0; a<totface; a++, mf++)
-               if(!selected || (!(mf->flag & ME_HIDE) && (mf->flag & ME_FACE_SEL)))
-                       totuv += (mf->v4)? 4: 3;
-               
+       mp= mpoly;
+       for(a=0; a<totpoly; a++, mp++)
+               if(!selected || (!(mp->flag & ME_HIDE) && (mp->flag & ME_FACE_SEL)))
+                       totuv += mp->totloop;
+
        if(totuv==0)
                return NULL;
        
@@ -1331,17 +2031,17 @@ UvVertMap *make_uv_vert_map(struct MFace *mface, struct MTFace *tface, unsigned
                return NULL;
        }
 
-       mf= mface;
-       for(a=0; a<totface; a++, mf++) {
-               if(!selected || (!(mf->flag & ME_HIDE) && (mf->flag & ME_FACE_SEL))) {
-                       nverts= (mf->v4)? 4: 3;
+       mp= mpoly;
+       for(a=0; a<totpoly; a++, mp++) {
+               if(!selected || (!(mp->flag & ME_HIDE) && (mp->flag & ME_FACE_SEL))) {
+                       nverts= mp->totloop;
 
                        for(i=0; i<nverts; i++) {
                                buf->tfindex= i;
                                buf->f= a;
                                buf->separate = 0;
-                               buf->next= vmap->vert[*(&mf->v1 + i)];
-                               vmap->vert[*(&mf->v1 + i)]= buf;
+                               buf->next= vmap->vert[mloop[mp->loopstart + i].v];
+                               vmap->vert[mloop[mp->loopstart + i].v]= buf;
                                buf++;
                        }
                }
@@ -1359,14 +2059,14 @@ UvVertMap *make_uv_vert_map(struct MFace *mface, struct MTFace *tface, unsigned
                        v->next= newvlist;
                        newvlist= v;
 
-                       uv= tface[v->f].uv[v->tfindex];
+                       uv= mloopuv[mpoly[v->f].loopstart + v->tfindex].uv;
                        lastv= NULL;
                        iterv= vlist;
 
                        while(iterv) {
                                next= iterv->next;
 
-                               uv2= tface[iterv->f].uv[iterv->tfindex];
+                               uv2= mloopuv[mpoly[iterv->f].loopstart + iterv->tfindex].uv;
                                sub_v2_v2v2(uvdiff, uv2, uv);
 
 
@@ -1447,8 +2147,6 @@ void create_vert_edge_map(ListBase **map, IndexNode **mem, const MEdge *medge, c
        }
 }
 
-#ifdef USE_BMESH_FORWARD_COMPAT
-
 void mesh_loops_to_mface_corners(CustomData *fdata, CustomData *ldata,
                                  CustomData *pdata, int lindex[4], int findex,
                                  const int polyindex,
@@ -1510,6 +2208,202 @@ void mesh_loops_to_mface_corners(CustomData *fdata, CustomData *ldata,
        }
 }
 
+/*
+  this function recreates a tesselation.
+  returns number of tesselation faces.
+ */
+int mesh_recalcTesselation(CustomData *fdata, 
+                           CustomData *ldata, CustomData *pdata,
+                           MVert *mvert, int totface, int UNUSED(totloop),
+                           int totpoly)
+{
+
+       /* use this to avoid locking pthread for _every_ polygon
+        * and calling the fill function */
+
+#define USE_TESSFACE_SPEEDUP
+
+       MPoly *mp, *mpoly;
+       MLoop *ml, *mloop;
+       MFace *mface = NULL, *mf;
+       BLI_array_declare(mface);
+       EditVert *v, *lastv, *firstv;
+       EditFace *f;
+       int *origIndex = NULL;
+       BLI_array_declare(origIndex);
+       int *polyIndex = NULL;
+       BLI_array_declare(polyIndex);
+       int lindex[4]; /* only ever use 3 in this case */
+       int *polyorigIndex;
+       int i, j, k;
+
+       const int numTex = CustomData_number_of_layers(pdata, CD_MTEXPOLY);
+       const int numCol = CustomData_number_of_layers(ldata, CD_MLOOPCOL);
+       const int hasWCol = CustomData_has_layer(ldata, CD_WEIGHT_MLOOPCOL);
+
+       mpoly = CustomData_get_layer(pdata, CD_MPOLY);
+       mloop = CustomData_get_layer(ldata, CD_MLOOP);
+
+       k = 0;
+       mp = mpoly;
+       polyorigIndex = CustomData_get_layer(pdata, CD_ORIGINDEX);
+       for (i=0; i<totpoly; i++, mp++) {
+               if (mp->totloop < 3) {
+                       /* do nothing */
+               }
+
+#ifdef USE_TESSFACE_SPEEDUP
+
+#define ML_TO_MF(i1, i2, i3)                                                  \
+               BLI_array_growone(mface);                                             \
+               BLI_array_append(polyIndex, i);                                       \
+               mf= &mface[k];                                                        \
+               /* set loop indices, transformed to vert indices later */             \
+               mf->v1 = mp->loopstart + i1;                                          \
+               mf->v2 = mp->loopstart + i2;                                          \
+               mf->v3 = mp->loopstart + i3;                                          \
+               mf->v4 = 0;                                                           \
+               mf->mat_nr = mp->mat_nr;                                              \
+               mf->flag = mp->flag;                                                  \
+               if (polyorigIndex) {                                                  \
+                       BLI_array_append(origIndex, polyorigIndex[polyIndex[k]]);         \
+               }                                                                     \
+
+               else if (mp->totloop == 3) {
+                       ml = mloop + mp->loopstart;
+                       ML_TO_MF(0, 1, 2)
+                       k++;
+               }
+               else if (mp->totloop == 4) {
+                       ml = mloop + mp->loopstart;
+                       ML_TO_MF(0, 1, 2)
+                       k++;
+                       ML_TO_MF(0, 2, 3)
+                       k++;
+               }
+#endif /* USE_TESSFACE_SPEEDUP */
+               else {
+                       ml = mloop + mp->loopstart;
+                       
+                       BLI_begin_edgefill();
+                       firstv = NULL;
+                       lastv = NULL;
+                       for (j=0; j<mp->totloop; j++, ml++) {
+                               v = BLI_addfillvert(mvert[ml->v].co);
+       
+                               v->keyindex = mp->loopstart + j;
+       
+                               if (lastv)
+                                       BLI_addfilledge(lastv, v);
+       
+                               if (!firstv)
+                                       firstv = v;
+                               lastv = v;
+                       }
+                       BLI_addfilledge(lastv, firstv);
+                       
+                       BLI_edgefill(2);
+                       for (f=fillfacebase.first; f; f=f->next) {
+                               BLI_array_growone(mface);
+                               BLI_array_append(polyIndex, i);
+                               mf= &mface[k];
+
+                               /* set loop indices, transformed to vert indices later */
+                               mf->v1 = f->v1->keyindex;
+                               mf->v2 = f->v2->keyindex;
+                               mf->v3 = f->v3->keyindex;
+                               mf->v4 = 0;
+                               
+                               mf->mat_nr = mp->mat_nr;
+                               mf->flag = mp->flag;
+
+#ifdef USE_TESSFACE_SPEEDUP
+                               mf->edcode = 1; /* tag for sorting loop indicies */
+#endif
+
+                               if (polyorigIndex) {
+                                       BLI_array_append(origIndex, polyorigIndex[polyIndex[k]]);
+                               }
+       
+                               k++;
+                       }
+       
+                       BLI_end_edgefill();
+               }
+       }
+
+       CustomData_free(fdata, totface);
+       memset(fdata, 0, sizeof(CustomData));
+       totface = k;
+       
+       CustomData_add_layer(fdata, CD_MFACE, CD_ASSIGN, mface, totface);
+
+       /* CD_POLYINDEX will contain an array of indices from tessfaces to the polygons
+        * they are directly tesselated from */
+       CustomData_add_layer(fdata, CD_POLYINDEX, CD_ASSIGN, polyIndex, totface);
+       if (origIndex) {
+               /* If polys had a CD_ORIGINDEX layer, then the tesselated faces will get this
+                * layer as well, pointing to polys from the original mesh (not the polys
+                * that just got tesselated) */
+               CustomData_add_layer(fdata, CD_ORIGINDEX, CD_ASSIGN, origIndex, totface);
+       }
+
+       CustomData_from_bmeshpoly(fdata, pdata, ldata, totface);
+
+       /* If polys have a normals layer, copying that to faces can help
+        * avoid the need to recalculate normals later */
+       if (CustomData_has_layer(pdata, CD_NORMAL)) {
+               float *pnors = CustomData_get_layer(pdata, CD_NORMAL);
+               float *fnors = CustomData_add_layer(fdata, CD_NORMAL, CD_CALLOC, NULL, totface);
+               for (i=0; i<totface; i++, fnors++) {
+                       copy_v3_v3(fnors, &pnors[polyIndex[i]]);
+               }
+       }
+
+       mf = mface;
+       for (i=0; i < totface; i++, mf++) {
+
+#ifdef USE_TESSFACE_SPEEDUP
+               /* skip sorting when not using ngons */
+               if (UNLIKELY(mf->edcode == 1))
+#endif
+               {
+                       /* sort loop indices to ensure winding is correct */
+                       if (mf->v1 > mf->v2) SWAP(int, mf->v1, mf->v2);
+                       if (mf->v2 > mf->v3) SWAP(int, mf->v2, mf->v3);
+                       if (mf->v1 > mf->v2) SWAP(int, mf->v1, mf->v2);
+
+                       if (mf->v1 > mf->v2) SWAP(int, mf->v1, mf->v2);
+                       if (mf->v2 > mf->v3) SWAP(int, mf->v2, mf->v3);
+                       if (mf->v1 > mf->v2) SWAP(int, mf->v1, mf->v2);
+
+#ifdef USE_TESSFACE_SPEEDUP
+                       mf->edcode = 0;
+#endif
+               }
+
+               lindex[0] = mf->v1;
+               lindex[1] = mf->v2;
+               lindex[2] = mf->v3;
+
+               /*transform loop indices to vert indices*/
+               mf->v1 = mloop[mf->v1].v;
+               mf->v2 = mloop[mf->v2].v;
+               mf->v3 = mloop[mf->v3].v;
+
+               mesh_loops_to_mface_corners(fdata, ldata, pdata,
+                                           lindex, i, polyIndex[i], 3,
+                                           numTex, numCol, hasWCol);
+       }
+
+       return totface;
+
+#undef USE_TESSFACE_SPEEDUP
+
+}
+
+
+#ifdef USE_BMESH_SAVE_AS_COMPAT
 
 /*
  * this function recreates a tesselation.
@@ -1620,10 +2514,261 @@ int mesh_mpoly_to_mface(struct CustomData *fdata, struct CustomData *ldata,
 
        return k;
 }
+#endif /* USE_BMESH_SAVE_AS_COMPAT */
+
+/*
+ * COMPUTE POLY NORMAL
+ *
+ * Computes the normal of a planar 
+ * polygon See Graphics Gems for 
+ * computing newell normal.
+ *
+*/
+static void mesh_calc_ngon_normal(MPoly *mpoly, MLoop *loopstart, 
+                                  MVert *mvert, float normal[3])
+{
+
+       MVert *v1, *v2, *v3;
+       double u[3], v[3], w[3];
+       double n[3] = {0.0, 0.0, 0.0}, l;
+       int i;
+
+       for(i = 0; i < mpoly->totloop; i++){
+               v1 = mvert + loopstart[i].v;
+               v2 = mvert + loopstart[(i+1)%mpoly->totloop].v;
+               v3 = mvert + loopstart[(i+2)%mpoly->totloop].v;
+               
+               VECCOPY(u, v1->co);
+               VECCOPY(v, v2->co);
+               VECCOPY(w, v3->co);
+
+               /*this fixes some weird numerical error*/
+               if (i==0) {
+                       u[0] += 0.0001f;
+                       u[1] += 0.0001f;
+                       u[2] += 0.0001f;
+               }
+               
+               /* newell's method
+               
+               so thats?:
+               (a[1] - b[1]) * (a[2] + b[2]);
+               a[1]*b[2] - b[1]*a[2] - b[1]*b[2] + a[1]*a[2]
+
+               odd.  half of that is the cross product. . .what's the
+               other half?
+
+               also could be like a[1]*(b[2] + a[2]) - b[1]*(a[2] - b[2])
+               */
+
+               n[0] += (u[1] - v[1]) * (u[2] + v[2]);
+               n[1] += (u[2] - v[2]) * (u[0] + v[0]);
+               n[2] += (u[0] - v[0]) * (u[1] + v[1]);
+       }
+       
+       l = n[0]*n[0]+n[1]*n[1]+n[2]*n[2];
+       l = sqrt(l);
+
+       if (l == 0.0) {
+               normal[0] = 0.0f;
+               normal[1] = 0.0f;
+               normal[2] = 1.0f;
+
+               return;
+       } else l = 1.0f / l;
+
+       n[0] *= l;
+       n[1] *= l;
+       n[2] *= l;
+       
+       normal[0] = (float) n[0];
+       normal[1] = (float) n[1];
+       normal[2] = (float) n[2];
+}
 
-#endif /* USE_BMESH_FORWARD_COMPAT */
+void mesh_calc_poly_normal(MPoly *mpoly, MLoop *loopstart, 
+                           MVert *mvarray, float no[3])
+{
+       if (mpoly->totloop > 4) {
+               mesh_calc_ngon_normal(mpoly, loopstart, mvarray, no);
+       }
+       else if (mpoly->totloop == 3){
+               normal_tri_v3(no,
+                             mvarray[loopstart[0].v].co,
+                             mvarray[loopstart[1].v].co,
+                             mvarray[loopstart[2].v].co
+                             );
+       }
+       else if (mpoly->totloop == 4) {
+               normal_quad_v3(no,
+                              mvarray[loopstart[0].v].co,
+                              mvarray[loopstart[1].v].co,
+                              mvarray[loopstart[2].v].co,
+                              mvarray[loopstart[3].v].co
+                              );
+       }
+       else { /* horrible, two sided face! */
+               no[0] = 0.0;
+               no[1] = 0.0;
+               no[2] = 1.0;
+       }
+}
+/* duplicate of function above _but_ takes coords rather then mverts */
+static void mesh_calc_ngon_normal_coords(MPoly *mpoly, MLoop *loopstart,
+                                         const float (*vertex_coords)[3], float normal[3])
+{
+
+       const float *v1, *v2, *v3;
+       double u[3], v[3], w[3];
+       double n[3] = {0.0, 0.0, 0.0}, l;
+       int i;
+
+       for(i = 0; i < mpoly->totloop; i++){
+               v1 = (const float *)(vertex_coords + loopstart[i].v);
+               v2 = (const float *)(vertex_coords + loopstart[(i+1)%mpoly->totloop].v);
+               v3 = (const float *)(vertex_coords + loopstart[(i+2)%mpoly->totloop].v);
+
+               VECCOPY(u, v1);
+               VECCOPY(v, v2);
+               VECCOPY(w, v3);
+
+               /*this fixes some weird numerical error*/
+               if (i==0) {
+                       u[0] += 0.0001f;
+                       u[1] += 0.0001f;
+                       u[2] += 0.0001f;
+               }
+
+               n[0] += (u[1] - v[1]) * (u[2] + v[2]);
+               n[1] += (u[2] - v[2]) * (u[0] + v[0]);
+               n[2] += (u[0] - v[0]) * (u[1] + v[1]);
+       }
+
+       l = n[0]*n[0]+n[1]*n[1]+n[2]*n[2];
+       l = sqrt(l);
 
+       if (l == 0.0) {
+               normal[0] = 0.0f;
+               normal[1] = 0.0f;
+               normal[2] = 1.0f;
+
+               return;
+       } else l = 1.0f / l;
+
+       n[0] *= l;
+       n[1] *= l;
+       n[2] *= l;
+
+       normal[0] = (float) n[0];
+       normal[1] = (float) n[1];
+       normal[2] = (float) n[2];
+}
+
+void mesh_calc_poly_normal_coords(MPoly *mpoly, MLoop *loopstart,
+                           const float (*vertex_coords)[3], float no[3])
+{
+       if (mpoly->totloop > 4) {
+               mesh_calc_ngon_normal_coords(mpoly, loopstart, vertex_coords, no);
+       }
+       else if (mpoly->totloop == 3){
+               normal_tri_v3(no,
+                             vertex_coords[loopstart[0].v],
+                             vertex_coords[loopstart[1].v],
+                             vertex_coords[loopstart[2].v]
+                             );
+       }
+       else if (mpoly->totloop == 4) {
+               normal_quad_v3(no,
+                              vertex_coords[loopstart[0].v],
+                              vertex_coords[loopstart[1].v],
+                              vertex_coords[loopstart[2].v],
+                              vertex_coords[loopstart[3].v]
+                              );
+       }
+       else { /* horrible, two sided face! */
+               no[0] = 0.0;
+               no[1] = 0.0;
+               no[2] = 1.0;
+       }
+}
+
+static void mesh_calc_ngon_center(MPoly *mpoly, MLoop *loopstart,
+                                  MVert *mvert, float cent[3])
+{
+       const float w= 1.0f / (float)mpoly->totloop;
+       int i;
 
+       zero_v3(cent);
+
+       for (i = 0; i < mpoly->totloop; i++) {
+               madd_v3_v3fl(cent, mvert[(loopstart++)->v].co, w);
+       }
+}
+
+void mesh_calc_poly_center(MPoly *mpoly, MLoop *loopstart,
+                           MVert *mvarray, float cent[3])
+{
+       if (mpoly->totloop == 3) {
+               cent_tri_v3(cent,
+                           mvarray[loopstart[0].v].co,
+                           mvarray[loopstart[1].v].co,
+                           mvarray[loopstart[2].v].co
+                           );
+       }
+       else if (mpoly->totloop == 4) {
+               cent_quad_v3(cent,
+                            mvarray[loopstart[0].v].co,
+                            mvarray[loopstart[1].v].co,
+                            mvarray[loopstart[2].v].co,
+                            mvarray[loopstart[3].v].co
+                            );
+       }
+       else {
+               mesh_calc_ngon_center(mpoly, loopstart, mvarray, cent);
+       }
+}
+
+/* note, passing polynormal is only a speedup so we can skip calculating it */
+float mesh_calc_poly_area(MPoly *mpoly, MLoop *loopstart,
+                          MVert *mvarray, float polynormal[3])
+{
+       if (mpoly->totloop == 3) {
+               return area_tri_v3(mvarray[loopstart[0].v].co,
+                                  mvarray[loopstart[1].v].co,
+                                  mvarray[loopstart[2].v].co
+                                  );
+       }
+       else if (mpoly->totloop == 4) {
+               return area_quad_v3(mvarray[loopstart[0].v].co,
+                                   mvarray[loopstart[1].v].co,
+                                   mvarray[loopstart[2].v].co,
+                                   mvarray[loopstart[3].v].co
+                                   );
+       }
+       else {
+               int i;
+               float area, polynorm_local[3], (*vertexcos)[3];
+               float *no= polynormal ? polynormal : polynorm_local;
+               BLI_array_fixedstack_declare(vertexcos, BM_NGON_STACK_SIZE, mpoly->totloop, __func__);
+
+               /* pack vertex cos into an array for area_poly_v3 */
+               for (i = 0; i < mpoly->totloop; i++) {
+                       copy_v3_v3(vertexcos[i], mvarray[(loopstart++)->v].co);
+               }
+
+               /* need normal for area_poly_v3 as well */
+               if (polynormal == NULL) {
+                       mesh_calc_poly_normal(mpoly, loopstart, mvarray, no);
+               }
+
+               /* finally calculate the area */
+               area = area_poly_v3(mpoly->totloop, vertexcos, no);
+
+               BLI_array_fixedstack_free(vertexcos);
+
+               return area;
+       }
+}
 
 /* basic vertex data functions */
 int minmax_mesh(Mesh *me, float min[3], float max[3])