svn merge -r 16320:16369 https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender/trunk/blender
[blender-staging.git] / source / blender / blenkernel / intern / DerivedMesh.c
index 03d45cce8887609c04dffb9052475be8834e5580..569229cb8abeff62dd88c9434934b84aa3c1c801 100644 (file)
 #include "BIF_gl.h"
 #include "BIF_glutil.h"
 
+#include "GPU_draw.h"
+#include "GPU_extensions.h"
+#include "GPU_material.h"
+
 ///////////////////////////////////
 ///////////////////////////////////
 
@@ -405,6 +409,8 @@ void DM_swap_face_data(DerivedMesh *dm, int index, int *corner_indices)
        CustomData_swap(&dm->faceData, index, corner_indices);
 }
 
+///
+
 static DerivedMesh *getMeshDerivedMesh(Mesh *me, Object *ob, float (*vertCos)[3])
 {
        DerivedMesh *dm = CDDM_from_mesh(me, ob);
@@ -868,6 +874,162 @@ static void emDM_drawMappedFacesTex(DerivedMesh *dm, int (*setDrawOptions)(void
        emDM_drawFacesTex_common(dm, NULL, setDrawOptions, userData);
 }
 
+static void emDM_drawMappedFacesGLSL(DerivedMesh *dm,
+               int (*setMaterial)(int, void *attribs),
+               int (*setDrawOptions)(void *userData, int index), void *userData) 
+{
+       EditMeshDerivedMesh *emdm= (EditMeshDerivedMesh*) dm;
+       EditMesh *em= emdm->em;
+       float (*vertexCos)[3]= emdm->vertexCos;
+       float (*vertexNos)[3]= emdm->vertexNos;
+       EditVert *eve;
+       EditFace *efa;
+       DMVertexAttribs attribs;
+       GPUVertexAttribs gattribs;
+       MTFace *tf;
+       int transp, new_transp, orig_transp, tfoffset;
+       int i, b, matnr, new_matnr, dodraw, layer;
+
+       dodraw = 0;
+       matnr = -1;
+
+       transp = GPU_get_material_blend_mode();
+       orig_transp = transp;
+       layer = CustomData_get_layer_index(&em->fdata, CD_MTFACE);
+       tfoffset = (layer == -1)? -1: em->fdata.layers[layer].offset;
+
+       memset(&attribs, 0, sizeof(attribs));
+
+       /* always use smooth shading even for flat faces, else vertex colors wont interpolate */
+       glShadeModel(GL_SMOOTH);
+
+       for (i=0,eve=em->verts.first; eve; eve= eve->next)
+               eve->tmp.l = (long) i++;
+
+#define PASSATTRIB(efa, eve, vert) {                                                                                   \
+       if(attribs.totorco) {                                                                                                           \
+               float *orco = attribs.orco.array[eve->tmp.l];                                                   \
+               glVertexAttrib3fvARB(attribs.orco.glIndex, orco);                                               \
+       }                                                                                                                                                       \
+       for(b = 0; b < attribs.tottface; b++) {                                                                         \
+               MTFace *tf = (MTFace*)((char*)efa->data + attribs.tface[b].emOffset);   \
+               glVertexAttrib2fvARB(attribs.tface[b].glIndex, tf->uv[vert]);                   \
+       }                                                                                                                                                       \
+       for(b = 0; b < attribs.totmcol; b++) {                                                                          \
+               MCol *cp = (MCol*)((char*)efa->data + attribs.mcol[b].emOffset);                \
+               GLubyte col[4];                                                                                                                 \
+               col[0]= cp->b; col[1]= cp->g; col[2]= cp->r; col[3]= cp->a;                             \
+               glVertexAttrib4ubvARB(attribs.mcol[b].glIndex, col);                                    \
+       }                                                                                                                                                       \
+       if(attribs.tottang) {                                                                                                           \
+               float *tang = attribs.tang.array[i*4 + vert];                                                   \
+               glVertexAttrib3fvARB(attribs.tang.glIndex, tang);                                               \
+       }                                                                                                                                                       \
+}
+
+       for (i=0,efa= em->faces.first; efa; i++,efa= efa->next) {
+               int drawSmooth= (efa->flag & ME_SMOOTH);
+
+               if(setDrawOptions && !setDrawOptions(userData, i))
+                       continue;
+
+               new_matnr = efa->mat_nr + 1;
+               if(new_matnr != matnr) {
+                       dodraw = setMaterial(matnr = new_matnr, &gattribs);
+                       if(dodraw)
+                               DM_vertex_attributes_from_gpu(dm, &gattribs, &attribs);
+               }
+
+               if(tfoffset != -1) {
+                       tf = (MTFace*)((char*)efa->data)+tfoffset;
+                       new_transp = tf->transp;
+
+                       if(new_transp != transp) {
+                               if(new_transp == GPU_BLEND_SOLID && orig_transp != GPU_BLEND_SOLID)
+                                       GPU_set_material_blend_mode(orig_transp);
+                               else
+                                       GPU_set_material_blend_mode(new_transp);
+                               transp = new_transp;
+                       }
+               }
+
+               if(dodraw) {
+                       glBegin(efa->v4?GL_QUADS:GL_TRIANGLES);
+                       if (!drawSmooth) {
+                               if(vertexCos) glNormal3fv(emdm->faceNos[i]);
+                               else glNormal3fv(efa->n);
+
+                               PASSATTRIB(efa, efa->v1, 0);
+                               if(vertexCos) glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v1->tmp.l]);
+                               else glVertex3fv(efa->v1->co);
+
+                               PASSATTRIB(efa, efa->v2, 1);
+                               if(vertexCos) glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v2->tmp.l]);
+                               else glVertex3fv(efa->v2->co);
+
+                               PASSATTRIB(efa, efa->v3, 2);
+                               if(vertexCos) glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v3->tmp.l]);
+                               else glVertex3fv(efa->v3->co);
+
+                               if(efa->v4) {
+                                       PASSATTRIB(efa, efa->v4, 3);
+                                       if(vertexCos) glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v4->tmp.l]);
+                                       else glVertex3fv(efa->v4->co);
+                               }
+                       } else {
+                               PASSATTRIB(efa, efa->v1, 0);
+                               if(vertexCos) {
+                                       glNormal3fv(vertexNos[(int) efa->v1->tmp.l]);
+                                       glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v1->tmp.l]);
+                               }
+                               else {
+                                       glNormal3fv(efa->v1->no);
+                                       glVertex3fv(efa->v1->co);
+                               }
+
+                               PASSATTRIB(efa, efa->v2, 1);
+                               if(vertexCos) {
+                                       glNormal3fv(vertexNos[(int) efa->v2->tmp.l]);
+                                       glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v2->tmp.l]);
+                               }
+                               else {
+                                       glNormal3fv(efa->v2->no);
+                                       glVertex3fv(efa->v2->co);
+                               }
+
+                               PASSATTRIB(efa, efa->v3, 2);
+                               if(vertexCos) {
+                                       glNormal3fv(vertexNos[(int) efa->v3->tmp.l]);
+                                       glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v3->tmp.l]);
+                               }
+                               else {
+                                       glNormal3fv(efa->v3->no);
+                                       glVertex3fv(efa->v3->co);
+                               }
+
+                               if(efa->v4) {
+                                       PASSATTRIB(efa, efa->v4, 3);
+                                       if(vertexCos) {
+                                               glNormal3fv(vertexNos[(int) efa->v4->tmp.l]);
+                                               glVertex3fv(vertexCos[(int) efa->v4->tmp.l]);
+                                       }
+                                       else {
+                                               glNormal3fv(efa->v4->no);
+                                               glVertex3fv(efa->v4->co);
+                                       }
+                               }
+                       }
+                       glEnd();
+               }
+       }
+}
+
+static void emDM_drawFacesGLSL(DerivedMesh *dm,
+               int (*setMaterial)(int, void *attribs))
+{
+       dm->drawMappedFacesGLSL(dm, setMaterial, NULL, NULL);
+}
+
 static void emDM_getMinMax(DerivedMesh *dm, float min_r[3], float max_r[3])
 {
        EditMeshDerivedMesh *emdm= (EditMeshDerivedMesh*) dm;
@@ -1073,6 +1235,43 @@ void emDM_copyFaceArray(DerivedMesh *dm, MFace *face_r)
        }
 }
 
+static void *emDM_getFaceDataArray(DerivedMesh *dm, int type)
+{
+       EditMeshDerivedMesh *emdm= (EditMeshDerivedMesh*) dm;
+       EditMesh *em= emdm->em;
+       EditFace *efa;
+       char *data, *emdata;
+       void *datalayer;
+       int index, offset, size;
+
+       datalayer = DM_get_face_data_layer(dm, type);
+       if(datalayer)
+               return datalayer;
+
+       /* layers are store per face for editmesh, we convert to a temporary
+        * data layer array in the derivedmesh when these are requested */
+       if(type == CD_MTFACE || type == CD_MCOL) {
+               index = CustomData_get_layer_index(&em->fdata, type);
+
+               if(index != -1) {
+                       offset = em->fdata.layers[index].offset;
+                       size = CustomData_sizeof(type);
+
+                       DM_add_face_layer(dm, type, CD_CALLOC, NULL);
+                       index = CustomData_get_layer_index(&dm->faceData, type);
+                       dm->faceData.layers[index].flag |= CD_FLAG_TEMPORARY;
+
+                       data = datalayer = DM_get_face_data_layer(dm, type);
+                       for(efa=em->faces.first; efa; efa=efa->next, data+=size) {
+                               emdata = CustomData_em_get(&em->fdata, efa->data, type);
+                               memcpy(data, emdata, size);
+                       }
+               }
+       }
+
+       return datalayer;
+}
+
 static void emDM_release(DerivedMesh *dm)
 {
        EditMeshDerivedMesh *emdm= (EditMeshDerivedMesh*) dm;
@@ -1108,6 +1307,7 @@ static DerivedMesh *getEditMeshDerivedMesh(EditMesh *em, Object *ob,
        emdm->dm.copyVertArray = emDM_copyVertArray;
        emdm->dm.copyEdgeArray = emDM_copyEdgeArray;
        emdm->dm.copyFaceArray = emDM_copyFaceArray;
+       emdm->dm.getFaceDataArray = emDM_getFaceDataArray;
 
        emdm->dm.foreachMappedVert = emDM_foreachMappedVert;
        emdm->dm.foreachMappedEdge = emDM_foreachMappedEdge;
@@ -1118,7 +1318,9 @@ static DerivedMesh *getEditMeshDerivedMesh(EditMesh *em, Object *ob,
        emdm->dm.drawMappedEdgesInterp = emDM_drawMappedEdgesInterp;
        emdm->dm.drawMappedFaces = emDM_drawMappedFaces;
        emdm->dm.drawMappedFacesTex = emDM_drawMappedFacesTex;
+       emdm->dm.drawMappedFacesGLSL = emDM_drawMappedFacesGLSL;
        emdm->dm.drawFacesTex = emDM_drawFacesTex;
+       emdm->dm.drawFacesGLSL = emDM_drawFacesGLSL;
        emdm->dm.drawUVEdges = emDM_drawUVEdges;
 
        emdm->dm.release = emDM_release;
@@ -1548,7 +1750,7 @@ static void vDM_drawUVEdges(DerivedMesh *dm)
 }
 
 /* draw all VerseFaces */
-static void vDM_drawFacesSolid(DerivedMesh *dm, int (*setMaterial)(int))
+static void vDM_drawFacesSolid(DerivedMesh *dm, int (*setMaterial)(int, void *attribs))
 {
        VDerivedMesh *vdm = (VDerivedMesh*)dm;
        struct VerseFace *vface;
@@ -1648,6 +1850,8 @@ static void vDM_drawMappedFacesTex(
                int (*setDrawParams)(void *userData, int index),
                void *userData)
 {
+       /* not supported yet */
+       vDM_drawFacesTex(dm, NULL);
 }
 
 /**/
@@ -1789,19 +1993,23 @@ CustomDataMask get_viewedit_datamask()
        ScrArea *sa;
 
        /* check if we need tfaces & mcols due to face select or texture paint */
-       if(FACESEL_PAINT_TEST || G.f & G_TEXTUREPAINT) {
+       if(FACESEL_PAINT_TEST || G.f & G_TEXTUREPAINT)
                mask |= CD_MASK_MTFACE | CD_MASK_MCOL;
-       } else {
-               /* check if we need tfaces & mcols due to view mode */
-               for(sa = G.curscreen->areabase.first; sa; sa = sa->next) {
-                       if(sa->spacetype == SPACE_VIEW3D) {
-                               View3D *view = sa->spacedata.first;
-                               if(view->drawtype == OB_SHADED) {
-                                       /* this includes normals for mesh_create_shadedColors */
-                                       mask |= CD_MASK_MTFACE | CD_MASK_MCOL | CD_MASK_NORMAL | CD_MASK_ORCO;
-                               }
-                               if((view->drawtype == OB_TEXTURE) || ((view->drawtype == OB_SOLID) && (view->flag2 & V3D_SOLID_TEX))) {
-                                       mask |= CD_MASK_MTFACE | CD_MASK_MCOL;
+
+       /* check if we need tfaces & mcols due to view mode */
+       for(sa = G.curscreen->areabase.first; sa; sa = sa->next) {
+               if(sa->spacetype == SPACE_VIEW3D) {
+                       View3D *view = sa->spacedata.first;
+                       if(view->drawtype == OB_SHADED) {
+                               /* this includes normals for mesh_create_shadedColors */
+                               mask |= CD_MASK_MTFACE | CD_MASK_MCOL | CD_MASK_NORMAL | CD_MASK_ORCO;
+                       }
+                       if((view->drawtype == OB_TEXTURE) || ((view->drawtype == OB_SOLID) && (view->flag2 & V3D_SOLID_TEX))) {
+                               mask |= CD_MASK_MTFACE | CD_MASK_MCOL;
+
+                               if((G.fileflags & G_FILE_GAME_MAT) &&
+                                  (G.fileflags & G_FILE_GAME_MAT_GLSL)) {
+                                       mask |= CD_MASK_ORCO;
                                }
                        }
                }
@@ -1814,13 +2022,41 @@ CustomDataMask get_viewedit_datamask()
        return mask;
 }
 
-static DerivedMesh *create_orco_dm(Object *ob, Mesh *me)
+static float *get_editmesh_orco_verts(EditMesh *em)
+{
+       EditVert *eve;
+       float *orco;
+       int a, totvert;
+
+       /* these may not really be the orco's, but it's only for preview.
+        * could be solver better once, but isn't simple */
+
+       totvert= 0;
+       for(eve=em->verts.first; eve; eve=eve->next)
+               totvert++;
+       
+       orco = MEM_mallocN(sizeof(float)*3*totvert, "EditMesh Orco");
+
+       for(a=0, eve=em->verts.first; eve; eve=eve->next, a+=3)
+               VECCOPY(orco+a, eve->co);
+       
+       return orco;
+}
+
+static DerivedMesh *create_orco_dm(Object *ob, Mesh *me, EditMesh *em)
 {
        DerivedMesh *dm;
        float (*orco)[3];
 
-       dm= CDDM_from_mesh(me, ob);
-       orco= (float(*)[3])get_mesh_orco_verts(ob);
+       if(em) {
+               dm= CDDM_from_editmesh(em, me);
+               orco= (float(*)[3])get_editmesh_orco_verts(em);
+       }
+       else {
+               dm= CDDM_from_mesh(me, ob);
+               orco= (float(*)[3])get_mesh_orco_verts(ob);
+       }
+
        CDDM_apply_vert_coords(dm, orco);
        CDDM_calc_normals(dm);
        MEM_freeN(orco);
@@ -1828,7 +2064,7 @@ static DerivedMesh *create_orco_dm(Object *ob, Mesh *me)
        return dm;
 }
 
-static void add_orco_dm(Object *ob, DerivedMesh *dm, DerivedMesh *orcodm)
+static void add_orco_dm(Object *ob, EditMesh *em, DerivedMesh *dm, DerivedMesh *orcodm)
 {
        float (*orco)[3], (*layerorco)[3];
        int totvert;
@@ -1843,8 +2079,10 @@ static void add_orco_dm(Object *ob, DerivedMesh *dm, DerivedMesh *orcodm)
                else
                        dm->getVertCos(dm, orco);
        }
-       else
-               orco= (float(*)[3])get_mesh_orco_verts(ob);
+       else {
+               if(em) orco= (float(*)[3])get_editmesh_orco_verts(em);
+               else orco= (float(*)[3])get_mesh_orco_verts(ob);
+       }
 
        transform_mesh_orco_verts(ob->data, orco, totvert, 0);
 
@@ -1971,7 +2209,7 @@ static void mesh_calc_modifiers(Object *ob, float (*inputVertexCos)[3],
                if(dm && mti->requiredDataMask) {
                        mask = mti->requiredDataMask(md);
                        if(mask & CD_MASK_ORCO)
-                               add_orco_dm(ob, dm, orcodm);
+                               add_orco_dm(ob, NULL, dm, orcodm);
                }
 
                /* How to apply modifier depends on (a) what we already have as
@@ -2024,7 +2262,7 @@ static void mesh_calc_modifiers(Object *ob, float (*inputVertexCos)[3],
                        mask= (CustomDataMask)curr->link;
                        if(mask & CD_MASK_ORCO) {
                                if(!orcodm)
-                                       orcodm= create_orco_dm(ob, me);
+                                       orcodm= create_orco_dm(ob, me, NULL);
 
                                mask &= ~CD_MASK_ORCO;
                                DM_set_only_copy(orcodm, mask);
@@ -2105,10 +2343,10 @@ static void mesh_calc_modifiers(Object *ob, float (*inputVertexCos)[3],
 
        /* add an orco layer if needed */
        if(dataMask & CD_MASK_ORCO) {
-               add_orco_dm(ob, finaldm, orcodm);
+               add_orco_dm(ob, NULL, finaldm, orcodm);
 
                if(deform_r && *deform_r)
-                       add_orco_dm(ob, *deform_r, NULL);
+                       add_orco_dm(ob, NULL, *deform_r, NULL);
        }
 
        *final_r = finaldm;
@@ -2161,7 +2399,8 @@ static void editmesh_calc_modifiers(DerivedMesh **cage_r,
        EditMesh *em = G.editMesh;
        ModifierData *md;
        float (*deformedVerts)[3] = NULL;
-       DerivedMesh *dm;
+       CustomDataMask mask;
+       DerivedMesh *dm, *orcodm = NULL;
        int i, numVerts = 0, cageIndex = modifiers_getCageIndex(ob, NULL);
        LinkNode *datamasks, *curr;
 
@@ -2186,6 +2425,13 @@ static void editmesh_calc_modifiers(DerivedMesh **cage_r,
                if(!editmesh_modifier_is_enabled(md, dm))
                        continue;
 
+               /* add an orco layer if needed by this modifier */
+               if(dm && mti->requiredDataMask) {
+                       mask = mti->requiredDataMask(md);
+                       if(mask & CD_MASK_ORCO)
+                               add_orco_dm(ob, em, dm, orcodm);
+               }
+
                /* How to apply modifier depends on (a) what we already have as
                 * a result of previous modifiers (could be a DerivedMesh or just
                 * deformed vertices) and (b) what type the modifier is.
@@ -2236,6 +2482,23 @@ static void editmesh_calc_modifiers(DerivedMesh **cage_r,
                                }
                        }
 
+                       /* create an orco derivedmesh in parallel */
+                       mask= (CustomDataMask)curr->link;
+                       if(mask & CD_MASK_ORCO) {
+                               if(!orcodm)
+                                       orcodm= create_orco_dm(ob, ob->data, em);
+
+                               mask &= ~CD_MASK_ORCO;
+                               DM_set_only_copy(orcodm, mask);
+                               ndm = mti->applyModifierEM(md, ob, em, orcodm);
+
+                               if(ndm) {
+                                       /* if the modifier returned a new dm, release the old one */
+                                       if(orcodm && orcodm != ndm) orcodm->release(orcodm);
+                                       orcodm = ndm;
+                               }
+                       }
+
                        /* set the DerivedMesh to only copy needed data */
                        DM_set_only_copy(dm, (CustomDataMask)curr->link);
 
@@ -2294,6 +2557,13 @@ static void editmesh_calc_modifiers(DerivedMesh **cage_r,
                deformedVerts = NULL;
        }
 
+       /* add an orco layer if needed */
+       if(dataMask & CD_MASK_ORCO)
+               add_orco_dm(ob, em, *final_r, orcodm);
+
+       if(orcodm)
+               orcodm->release(orcodm);
+
        if(deformedVerts)
                MEM_freeN(deformedVerts);
 }
@@ -2588,7 +2858,7 @@ void multires_render_final(Object *ob, Mesh *me, DerivedMesh **dm, float *vert_c
                        old->release(old);
 
                        if(dataMask & CD_MASK_ORCO)
-                               add_orco_dm(ob, *dm, NULL);
+                               add_orco_dm(ob, NULL, *dm, NULL);
 
                        /* Restore the original verts */
                        me->mr->newlvl= BLI_countlist(&me->mr->levels);
@@ -2817,6 +3087,8 @@ int editmesh_get_first_deform_matrices(float (**deformmats)[3][3], float (**defo
        return numleft;
 }
 
+/* ******************* GLSL ******************** */
+
 void DM_add_tangent_layer(DerivedMesh *dm)
 {
        /* mesh vars */
@@ -2937,4 +3209,89 @@ void DM_add_tangent_layer(DerivedMesh *dm)
        MEM_freeN(vtangents);
 }
 
+void DM_vertex_attributes_from_gpu(DerivedMesh *dm, GPUVertexAttribs *gattribs, DMVertexAttribs *attribs)
+{
+       CustomData *vdata, *fdata, *tfdata = NULL;
+       int a, b, layer;
+
+       /* From the layers requested by the GLSL shader, figure out which ones are
+        * actually available for this derivedmesh, and retrieve the pointers */
+
+       memset(attribs, 0, sizeof(DMVertexAttribs));
+
+       vdata = &dm->vertData;
+       fdata = &dm->faceData;
+
+       /* ugly hack, editmesh derivedmesh doesn't copy face data, this way we
+        * can use offsets instead */
+       if(dm->release == emDM_release)
+               tfdata = &((EditMeshDerivedMesh*)dm)->em->fdata;
+       else
+               tfdata = fdata;
+
+       /* add a tangent layer if necessary */
+       for(b = 0; b < gattribs->totlayer; b++)
+               if(gattribs->layer[b].type == CD_TANGENT)
+                       if(CustomData_get_layer_index(fdata, CD_TANGENT) == -1)
+                               DM_add_tangent_layer(dm);
+
+       for(b = 0; b < gattribs->totlayer; b++) {
+               if(gattribs->layer[b].type == CD_MTFACE) {
+                       /* uv coordinates */
+                       if(gattribs->layer[b].name[0])
+                               layer = CustomData_get_named_layer_index(tfdata, CD_MTFACE,
+                                       gattribs->layer[b].name);
+                       else
+                               layer = CustomData_get_active_layer_index(tfdata, CD_MTFACE);
+
+                       if(layer != -1) {
+                               a = attribs->tottface++;
+
+                               attribs->tface[a].array = tfdata->layers[layer].data;
+                               attribs->tface[a].emOffset = tfdata->layers[layer].offset;
+                               attribs->tface[a].glIndex = gattribs->layer[b].glindex;
+                       }
+               }
+               else if(gattribs->layer[b].type == CD_MCOL) {
+                       /* vertex colors */
+                       if(gattribs->layer[b].name[0])
+                               layer = CustomData_get_named_layer_index(tfdata, CD_MCOL,
+                                       gattribs->layer[b].name);
+                       else
+                               layer = CustomData_get_active_layer_index(tfdata, CD_MCOL);
+
+                       if(layer != -1) {
+                               a = attribs->totmcol++;
+
+                               attribs->mcol[a].array = tfdata->layers[layer].data;
+                               attribs->mcol[a].emOffset = tfdata->layers[layer].offset;
+                               attribs->mcol[a].glIndex = gattribs->layer[b].glindex;
+                       }
+               }
+               else if(gattribs->layer[b].type == CD_TANGENT) {
+                       /* tangents */
+                       layer = CustomData_get_layer_index(fdata, CD_TANGENT);
+
+                       if(layer != -1) {
+                               attribs->tottang = 1;
+
+                               attribs->tang.array = fdata->layers[layer].data;
+                               attribs->tang.emOffset = fdata->layers[layer].offset;
+                               attribs->tang.glIndex = gattribs->layer[b].glindex;
+                       }
+               }
+               else if(gattribs->layer[b].type == CD_ORCO) {
+                       /* original coordinates */
+                       layer = CustomData_get_layer_index(vdata, CD_ORCO);
+
+                       if(layer != -1) {
+                               attribs->totorco = 1;
+
+                               attribs->orco.array = vdata->layers[layer].data;
+                               attribs->orco.emOffset = vdata->layers[layer].offset;
+                               attribs->orco.glIndex = gattribs->layer[b].glindex;
+                       }
+               }
+       }
+}