svn merge -r 30323:30417 https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender/trunk/blender
[blender-staging.git] / source / blender / python / intern / bpy.c
index fb5c56f383e7c03e18460525591e3ec60e1d9535..934288065b88b6606a5e0e7a40a334f221164316 100644 (file)
 #endif
 #include "AUD_C-API.h"
 
-static char bpy_home_paths_doc[] =
-".. function:: home_paths(subfolder)\n"
+static char bpy_script_paths_doc[] =
+".. function:: script_paths()\n"
 "\n"
-"   Return 3 paths to blender home directories.\n"
+"   Return 2 paths to blender scripts directories.\n"
 "\n"
-"   :arg subfolder: The name of a subfolder to find within the blenders home directory.\n"
-"   :type subfolder: string\n"
-"   :return: (system, local, user) strings will be empty when not found.\n"
+"   :return: (system, user) strings will be empty when not found.\n"
 "   :rtype: tuple of strigs\n";
 
-PyObject *bpy_home_paths(PyObject *self, PyObject *args)
+PyObject *bpy_script_paths(PyObject *self)
 {
-       PyObject *ret= PyTuple_New(3);
+       PyObject *ret= PyTuple_New(2);
        char *path;
-       char *subfolder= "";
     
-       if (!PyArg_ParseTuple(args, "|s:blender_homes", &subfolder))
-               return NULL;
-
-       path= BLI_gethome_folder(subfolder, BLI_GETHOME_SYSTEM);
+       path= BLI_get_folder(BLENDER_USER_SCRIPTS, NULL);
        PyTuple_SET_ITEM(ret, 0, PyUnicode_FromString(path?path:""));
-
-       path= BLI_gethome_folder(subfolder, BLI_GETHOME_LOCAL);
+       path= BLI_get_folder(BLENDER_SYSTEM_SCRIPTS, NULL);
        PyTuple_SET_ITEM(ret, 1, PyUnicode_FromString(path?path:""));
-
-       path= BLI_gethome_folder(subfolder, BLI_GETHOME_USER);
-       PyTuple_SET_ITEM(ret, 2, PyUnicode_FromString(path?path:""));
     
        return ret;
 }
@@ -125,7 +115,7 @@ static PyObject *bpy_blend_paths(PyObject * self, PyObject *args, PyObject *kw)
        return list;
 }
 
-static PyMethodDef meth_bpy_home_paths[] = {{ "home_paths", (PyCFunction)bpy_home_paths, METH_VARARGS, bpy_home_paths_doc}};
+static PyMethodDef meth_bpy_script_paths[] = {{ "script_paths", (PyCFunction)bpy_script_paths, METH_NOARGS, bpy_script_paths_doc}};
 static PyMethodDef meth_bpy_blend_paths[] = {{ "blend_paths", (PyCFunction)bpy_blend_paths, METH_VARARGS|METH_KEYWORDS, bpy_blend_paths_doc}};
 
 static void bpy_import_test(char *modname)
@@ -196,7 +186,7 @@ void BPy_init_modules( void )
        PyModule_AddObject(mod, "context", (PyObject *)bpy_context_module);
 
        /* utility func's that have nowhere else to go */
-       PyModule_AddObject(mod, meth_bpy_home_paths->ml_name, (PyObject *)PyCFunction_New(meth_bpy_home_paths, NULL));
+       PyModule_AddObject(mod, meth_bpy_script_paths->ml_name, (PyObject *)PyCFunction_New(meth_bpy_script_paths, NULL));
        PyModule_AddObject(mod, meth_bpy_blend_paths->ml_name, (PyObject *)PyCFunction_New(meth_bpy_blend_paths, NULL));
 
        /* add our own modules dir, this is a python package */