Sculpt Branch:
[blender-staging.git] / source / blender / makesrna / intern / rna_modifier.c
index f2683e39c54b379ec33a1259d9424245b684b756..ae02489537f2dc21d87e81e6e8af8df5968fc8a9 100644 (file)
@@ -39,6 +39,7 @@
 
 #include "BKE_animsys.h"
 #include "BKE_bmesh.h" /* For BevelModifierData */
 
 #include "BKE_animsys.h"
 #include "BKE_bmesh.h" /* For BevelModifierData */
+#include "BKE_global.h"
 #include "BKE_smoke.h" /* For smokeModifier_free & smokeModifier_createType */
 
 #include "WM_api.h"
 #include "BKE_smoke.h" /* For smokeModifier_free & smokeModifier_createType */
 
 #include "WM_api.h"
@@ -344,10 +345,36 @@ static void rna_MultiresModifier_level_range(PointerRNA *ptr, int *min, int *max
 {
        MultiresModifierData *mmd = (MultiresModifierData*)ptr->data;
 
 {
        MultiresModifierData *mmd = (MultiresModifierData*)ptr->data;
 
-       *min = 1;
+       *min = 0;
        *max = mmd->totlvl;
 }
 
        *max = mmd->totlvl;
 }
 
+static int rna_MultiresModifier_external_get(PointerRNA *ptr)
+{
+       Object *ob= (Object*)ptr->id.data;
+       Mesh *me= ob->data;
+
+       return CustomData_external_test(&me->fdata, CD_MDISPS);
+}
+
+static void rna_MultiresModifier_external_set(PointerRNA *ptr, int value)
+{
+       Object *ob= (Object*)ptr->id.data;
+       Mesh *me= ob->data;
+
+       if(CustomData_external_test(&me->fdata, CD_MDISPS) && !value)
+               CustomData_external_remove(&me->fdata, CD_MDISPS, me->totface);
+       else if(!CustomData_external_test(&me->fdata, CD_MDISPS) && value)
+               CustomData_external_add(&me->fdata, CD_MDISPS, me->id.name+2, me->totface);
+}
+
+static int rna_MultiresModifier_external_editable(PointerRNA *ptr)
+{
+       MultiresModifierData *mmd = ptr->data;
+
+       return (G.save_over && mmd->totlvl > 0);
+}
+
 static void modifier_object_set(Object *self, Object **ob_p, int type, PointerRNA value)
 {
        Object *ob= value.data;
 static void modifier_object_set(Object *self, Object **ob_p, int type, PointerRNA value)
 {
        Object *ob= value.data;
@@ -496,22 +523,20 @@ static void rna_def_modifier_subsurf(BlenderRNA *brna)
 
        rna_def_property_subdivision_common(srna, "subdivType");
 
 
        rna_def_property_subdivision_common(srna, "subdivType");
 
-       prop= RNA_def_property(srna, "levels", PROP_INT, PROP_NONE);
+       prop= RNA_def_property(srna, "levels", PROP_INT, PROP_UNSIGNED);
        RNA_def_property_int_sdna(prop, NULL, "levels");
        RNA_def_property_int_sdna(prop, NULL, "levels");
-       RNA_def_property_range(prop, 1, 6);
-       RNA_def_property_ui_range(prop, 1, 6, 1, 0);
+       RNA_def_property_ui_range(prop, 0, 6, 1, 0);
        RNA_def_property_ui_text(prop, "Levels", "Number of subdivisions to perform.");
        RNA_def_property_update(prop, 0, "rna_Modifier_update");
 
        RNA_def_property_ui_text(prop, "Levels", "Number of subdivisions to perform.");
        RNA_def_property_update(prop, 0, "rna_Modifier_update");
 
-       prop= RNA_def_property(srna, "render_levels", PROP_INT, PROP_NONE);
+       prop= RNA_def_property(srna, "render_levels", PROP_INT, PROP_UNSIGNED);
        RNA_def_property_int_sdna(prop, NULL, "renderLevels");
        RNA_def_property_int_sdna(prop, NULL, "renderLevels");
-       RNA_def_property_range(prop, 1, 6);
-       RNA_def_property_ui_range(prop, 1, 6, 1, 0);
+       RNA_def_property_ui_range(prop, 0, 6, 1, 0);
        RNA_def_property_ui_text(prop, "Render Levels", "Number of subdivisions to perform when rendering.");
 
        RNA_def_property_ui_text(prop, "Render Levels", "Number of subdivisions to perform when rendering.");
 
-       prop= RNA_def_property(srna, "optimal_draw", PROP_BOOLEAN, PROP_NONE);
+       prop= RNA_def_property(srna, "optimal_display", PROP_BOOLEAN, PROP_NONE);
        RNA_def_property_boolean_sdna(prop, NULL, "flags", eSubsurfModifierFlag_ControlEdges);
        RNA_def_property_boolean_sdna(prop, NULL, "flags", eSubsurfModifierFlag_ControlEdges);
-       RNA_def_property_ui_text(prop, "Optimal Draw", "Skip drawing/rendering of interior subdivided edges");
+       RNA_def_property_ui_text(prop, "Optimal Display", "Skip drawing/rendering of interior subdivided edges");
        RNA_def_property_update(prop, 0, "rna_Modifier_update");
        
        prop= RNA_def_property(srna, "subsurf_uv", PROP_BOOLEAN, PROP_NONE);
        RNA_def_property_update(prop, 0, "rna_Modifier_update");
        
        prop= RNA_def_property(srna, "subsurf_uv", PROP_BOOLEAN, PROP_NONE);
@@ -532,11 +557,37 @@ static void rna_def_modifier_multires(BlenderRNA *brna)
 
        rna_def_property_subdivision_common(srna, "simple");
 
 
        rna_def_property_subdivision_common(srna, "simple");
 
-       prop= RNA_def_property(srna, "level", PROP_INT, PROP_NONE);
+       prop= RNA_def_property(srna, "levels", PROP_INT, PROP_UNSIGNED);
        RNA_def_property_int_sdna(prop, NULL, "lvl");
        RNA_def_property_int_sdna(prop, NULL, "lvl");
-       RNA_def_property_ui_text(prop, "Level", "");
+       RNA_def_property_ui_text(prop, "Levels", "Number of subdivisions to use in the viewport.");
        RNA_def_property_int_funcs(prop, NULL, NULL, "rna_MultiresModifier_level_range");
        RNA_def_property_update(prop, 0, "rna_Modifier_update");
        RNA_def_property_int_funcs(prop, NULL, NULL, "rna_MultiresModifier_level_range");
        RNA_def_property_update(prop, 0, "rna_Modifier_update");
+
+       prop= RNA_def_property(srna, "sculpt_levels", PROP_INT, PROP_UNSIGNED);
+       RNA_def_property_int_sdna(prop, NULL, "sculptlvl");
+       RNA_def_property_ui_text(prop, "Sculpt Levels", "Number of subdivisions to use in sculpt mode.");
+       RNA_def_property_int_funcs(prop, NULL, NULL, "rna_MultiresModifier_level_range");
+       RNA_def_property_update(prop, 0, "rna_Modifier_update");
+
+       prop= RNA_def_property(srna, "render_levels", PROP_INT, PROP_UNSIGNED);
+       RNA_def_property_int_sdna(prop, NULL, "renderlvl");
+       RNA_def_property_ui_text(prop, "Render Levels", "");
+       RNA_def_property_int_funcs(prop, NULL, NULL, "rna_MultiresModifier_level_range");
+
+       prop= RNA_def_property(srna, "total_levels", PROP_INT, PROP_UNSIGNED);
+       RNA_def_property_int_sdna(prop, NULL, "totlvl");
+       RNA_def_property_clear_flag(prop, PROP_EDITABLE);
+       RNA_def_property_ui_text(prop, "Total Levels", "Number of subdivisions for which displacements are stored.");
+
+       prop= RNA_def_property(srna, "external", PROP_BOOLEAN, PROP_NONE);
+       RNA_def_property_boolean_funcs(prop, "rna_MultiresModifier_external_get", "rna_MultiresModifier_external_set");
+       RNA_def_property_editable_func(prop, "rna_MultiresModifier_external_editable");
+       RNA_def_property_ui_text(prop, "External", "Store multires displacements outside the .blend file, to save memory.");
+
+       prop= RNA_def_property(srna, "optimal_display", PROP_BOOLEAN, PROP_NONE);
+       RNA_def_property_boolean_sdna(prop, NULL, "flags", eMultiresModifierFlag_ControlEdges);
+       RNA_def_property_ui_text(prop, "Optimal Display", "Skip drawing/rendering of interior subdivided edges");
+       RNA_def_property_update(prop, 0, "rna_Modifier_update");
 }
 
 static void rna_def_modifier_lattice(BlenderRNA *brna)
 }
 
 static void rna_def_modifier_lattice(BlenderRNA *brna)