doxygen: blender/blenkernel tagged.
[blender.git] / source / blender / blenkernel / intern / mesh.c
index 2a6fc281624faa45bb5c1fdcec2aa0ac06a6413d..247e48a557689ac10ecf6b54b713dc36edbba3d4 100644 (file)
  * ***** END GPL LICENSE BLOCK *****
  */
 
-#ifdef HAVE_CONFIG_H
-#include <config.h>
-#endif
+/** \file blender/blenkernel/intern/mesh.c
+ *  \ingroup bke
+ */
+
 
 #include <stdlib.h>
 #include <string.h>
 
 #include "MEM_guardedalloc.h"
 
-#include "DNA_ID.h"
-#include "DNA_anim_types.h"
-#include "DNA_curve_types.h"
 #include "DNA_scene_types.h"
 #include "DNA_material_types.h"
 #include "DNA_object_types.h"
-#include "DNA_image_types.h"
 #include "DNA_key_types.h"
-#include "DNA_mesh_types.h"
 #include "DNA_meshdata_types.h"
 #include "DNA_ipo_types.h"
 
+#include "BLI_blenlib.h"
+#include "BLI_editVert.h"
+#include "BLI_math.h"
+#include "BLI_edgehash.h"
+#include "BLI_utildefines.h"
+
 #include "BKE_animsys.h"
-#include "BKE_customdata.h"
-#include "BKE_depsgraph.h"
 #include "BKE_main.h"
 #include "BKE_DerivedMesh.h"
 #include "BKE_global.h"
 #include "BKE_mesh.h"
-#include "BKE_subsurf.h"
 #include "BKE_displist.h"
 #include "BKE_library.h"
 #include "BKE_material.h"
+#include "BKE_modifier.h"
+#include "BKE_multires.h"
 #include "BKE_key.h"
 /* these 2 are only used by conversion functions */
 #include "BKE_curve.h"
 /* -- */
 #include "BKE_object.h"
-#include "BKE_utildefines.h"
-
-#include "BLI_blenlib.h"
-#include "BLI_editVert.h"
-#include "BLI_math.h"
-#include "BLI_edgehash.h"
 
 
 EditMesh *BKE_mesh_get_editmesh(Mesh *me)
@@ -81,7 +76,7 @@ EditMesh *BKE_mesh_get_editmesh(Mesh *me)
        return me->edit_mesh;
 }
 
-void BKE_mesh_end_editmesh(Mesh *me, EditMesh *em)
+void BKE_mesh_end_editmesh(Mesh *UNUSED(me), EditMesh *UNUSED(em))
 {
 }
 
@@ -108,21 +103,21 @@ void unlink_mesh(Mesh *me)
 {
        int a;
        
-       if(me==0) return;
+       if(me==NULL) return;
        
        for(a=0; a<me->totcol; a++) {
                if(me->mat[a]) me->mat[a]->id.us--;
-               me->mat[a]= 0;
+               me->mat[a]= NULL;
        }
 
        if(me->key) {
-               me->key->id.us--;
+                  me->key->id.us--;
                if (me->key->id.us == 0 && me->key->ipo )
                        me->key->ipo->id.us--;
        }
-       me->key= 0;
+       me->key= NULL;
        
-       if(me->texcomesh) me->texcomesh= 0;
+       if(me->texcomesh) me->texcomesh= NULL;
 }
 
 
@@ -194,7 +189,7 @@ void free_dverts(MDeformVert *dvert, int totvert)
        MEM_freeN (dvert);
 }
 
-Mesh *add_mesh(char *name)
+Mesh *add_mesh(const char *name)
 {
        Mesh *me;
        
@@ -265,9 +260,9 @@ void make_local_tface(Mesh *me)
                                if(tface->tpage) {
                                        ima= tface->tpage;
                                        if(ima->id.lib) {
-                                               ima->id.lib= 0;
+                                               ima->id.lib= NULL;
                                                ima->id.flag= LIB_LOCAL;
-                                               new_id(0, (ID *)ima, 0);
+                                               new_id(NULL, (ID *)ima, NULL);
                                        }
                                }
                        }
@@ -277,27 +272,28 @@ void make_local_tface(Mesh *me)
 
 void make_local_mesh(Mesh *me)
 {
+       Main *bmain= G.main;
        Object *ob;
        Mesh *men;
        int local=0, lib=0;
 
        /* - only lib users: do nothing
-           * - only local users: set flag
-           * - mixed: make copy
-           */
+               * - only local users: set flag
+               * - mixed: make copy
+               */
        
-       if(me->id.lib==0) return;
+       if(me->id.lib==NULL) return;
        if(me->id.us==1) {
-               me->id.lib= 0;
+               me->id.lib= NULL;
                me->id.flag= LIB_LOCAL;
-               new_id(0, (ID *)me, 0);
+               new_id(NULL, (ID *)me, NULL);
                
                if(me->mtface) make_local_tface(me);
                
                return;
        }
        
-       ob= G.main->object.first;
+       ob= bmain->object.first;
        while(ob) {
                if( me==get_mesh(ob) ) {
                        if(ob->id.lib) lib= 1;
@@ -307,9 +303,9 @@ void make_local_mesh(Mesh *me)
        }
        
        if(local && lib==0) {
-               me->id.lib= 0;
+               me->id.lib= NULL;
                me->id.flag= LIB_LOCAL;
-               new_id(0, (ID *)me, 0);
+               new_id(NULL, (ID *)me, NULL);
                
                if(me->mtface) make_local_tface(me);
                
@@ -318,10 +314,10 @@ void make_local_mesh(Mesh *me)
                men= copy_mesh(me);
                men->id.us= 0;
                
-               ob= G.main->object.first;
+               ob= bmain->object.first;
                while(ob) {
                        if( me==get_mesh(ob) ) {                                
-                               if(ob->id.lib==0) {
+                               if(ob->id.lib==NULL) {
                                        set_mesh(ob, men);
                                }
                        }
@@ -332,33 +328,23 @@ void make_local_mesh(Mesh *me)
 
 void boundbox_mesh(Mesh *me, float *loc, float *size)
 {
-       MVert *mvert;
        BoundBox *bb;
        float min[3], max[3];
        float mloc[3], msize[3];
-       int a;
        
-       if(me->bb==0) me->bb= MEM_callocN(sizeof(BoundBox), "boundbox");
+       if(me->bb==NULL) me->bb= MEM_callocN(sizeof(BoundBox), "boundbox");
        bb= me->bb;
-       
-       INIT_MINMAX(min, max);
 
        if (!loc) loc= mloc;
        if (!size) size= msize;
        
-       mvert= me->mvert;
-       for(a=0; a<me->totvert; a++, mvert++) {
-               DO_MINMAX(mvert->co, min, max);
-       }
-
-       if(!me->totvert) {
+       INIT_MINMAX(min, max);
+       if(!minmax_mesh(me, min, max)) {
                min[0] = min[1] = min[2] = -1.0f;
                max[0] = max[1] = max[2] = 1.0f;
        }
 
-       loc[0]= (min[0]+max[0])/2.0f;
-       loc[1]= (min[1]+max[1])/2.0f;
-       loc[2]= (min[2]+max[2])/2.0f;
+       mid_v3_v3v3(loc, min, max);
                
        size[0]= (max[0]-min[0])/2.0f;
        size[1]= (max[1]-min[1])/2.0f;
@@ -381,9 +367,9 @@ void tex_space_mesh(Mesh *me)
                        else if(size[a]<0.0 && size[a]> -0.00001) size[a]= -0.00001;
                }
 
-               VECCOPY(me->loc, loc);
-               VECCOPY(me->size, size);
-               me->rot[0]= me->rot[1]= me->rot[2]= 0.0;
+               copy_v3_v3(me->loc, loc);
+               copy_v3_v3(me->size, size);
+               zero_v3(me->rot);
        }
 }
 
@@ -425,9 +411,7 @@ float *get_mesh_orco_verts(Object *ob)
        totvert = MIN2(tme->totvert, me->totvert);
 
        for(a=0; a<totvert; a++, mvert++) {
-               vcos[a][0]= mvert->co[0];
-               vcos[a][1]= mvert->co[1];
-               vcos[a][2]= mvert->co[2];
+               copy_v3_v3(vcos[a], mvert->co);
        }
 
        return (float*)vcos;
@@ -443,9 +427,7 @@ void transform_mesh_orco_verts(Mesh *me, float (*orco)[3], int totvert, int inve
        if(invert) {
                for(a=0; a<totvert; a++) {
                        float *co = orco[a];
-                       co[0] = co[0]*size[0] + loc[0];
-                       co[1] = co[1]*size[1] + loc[1];
-                       co[2] = co[2]*size[2] + loc[2];
+                       madd_v3_v3v3v3(co, loc, co, size);
                }
        }
        else {
@@ -463,11 +445,11 @@ void transform_mesh_orco_verts(Mesh *me, float (*orco)[3], int totvert, int inve
 int test_index_face(MFace *mface, CustomData *fdata, int mfindex, int nr)
 {
        /* first test if the face is legal */
-       if(mface->v3 && mface->v3==mface->v4) {
+       if((mface->v3 || nr==4) && mface->v3==mface->v4) {
                mface->v4= 0;
                nr--;
        }
-       if(mface->v2 && mface->v2==mface->v3) {
+       if((mface->v2 || mface->v4) && mface->v2==mface->v3) {
                mface->v3= mface->v4;
                mface->v4= 0;
                nr--;
@@ -479,6 +461,32 @@ int test_index_face(MFace *mface, CustomData *fdata, int mfindex, int nr)
                nr--;
        }
 
+       /* check corrupt cases, bowtie geometry, cant handle these because edge data wont exist so just return 0 */
+       if(nr==3) {
+               if(
+               /* real edges */
+                       mface->v1==mface->v2 ||
+                       mface->v2==mface->v3 ||
+                       mface->v3==mface->v1
+               ) {
+                       return 0;
+               }
+       }
+       else if(nr==4) {
+               if(
+               /* real edges */
+                       mface->v1==mface->v2 ||
+                       mface->v2==mface->v3 ||
+                       mface->v3==mface->v4 ||
+                       mface->v4==mface->v1 ||
+               /* across the face */
+                       mface->v1==mface->v3 ||
+                       mface->v2==mface->v4
+               ) {
+                       return 0;
+               }
+       }
+
        /* prevent a zero at wrong index location */
        if(nr==3) {
                if(mface->v3==0) {
@@ -509,16 +517,18 @@ int test_index_face(MFace *mface, CustomData *fdata, int mfindex, int nr)
 Mesh *get_mesh(Object *ob)
 {
        
-       if(ob==0) return 0;
+       if(ob==NULL) return NULL;
        if(ob->type==OB_MESH) return ob->data;
-       else return 0;
+       else return NULL;
 }
 
 void set_mesh(Object *ob, Mesh *me)
 {
-       Mesh *old=0;
+       Mesh *old=NULL;
+
+       multires_force_update(ob);
        
-       if(ob==0) return;
+       if(ob==NULL) return;
        
        if(ob->type==OB_MESH) {
                old= ob->data;
@@ -529,6 +539,8 @@ void set_mesh(Object *ob, Mesh *me)
        }
        
        test_object_materials((ID *)me);
+
+       test_object_modifiers(ob);
 }
 
 /* ************** make edges in a Mesh, for outside of editmode */
@@ -580,7 +592,7 @@ static void mfaces_strip_loose(MFace *mface, int *totface)
 }
 
 /* Create edges based on known verts and faces */
-static void make_edges_mdata(MVert *allvert, MFace *allface, int totvert, int totface,
+static void make_edges_mdata(MVert *UNUSED(allvert), MFace *allface, int UNUSED(totvert), int totface,
        int old, MEdge **alledge, int *_totedge)
 {
        MFace *mface;
@@ -637,6 +649,12 @@ static void make_edges_mdata(MVert *allvert, MFace *allface, int totvert, int to
                        medge->v2= ed->v2;
                        if(old==0 || ed->is_draw) medge->flag= ME_EDGEDRAW|ME_EDGERENDER;
                        if(ed->is_loose) medge->flag|= ME_LOOSEEDGE;
+
+                       /* order is swapped so extruding this edge as a surface wont flip face normals
+                        * with cyclic curves */
+                       if(ed->v1+1 != ed->v2) {
+                               SWAP(int, medge->v1, medge->v2);
+                       }
                        medge++;
                }
                else {
@@ -691,6 +709,23 @@ void mesh_strip_loose_faces(Mesh *me)
        me->totface = b;
 }
 
+void mesh_strip_loose_edges(Mesh *me)
+{
+       int a,b;
+
+       for (a=b=0; a<me->totedge; a++) {
+               if (me->medge[a].v1!=me->medge[a].v2) {
+                       if (a!=b) {
+                               memcpy(&me->medge[b],&me->medge[a],sizeof(me->medge[b]));
+                               CustomData_copy_data(&me->edata, &me->edata, a, b, 1);
+                               CustomData_free_elem(&me->edata, a, 1);
+                       }
+                       b++;
+               }
+       }
+       me->totedge = b;
+}
+
 void mball_to_mesh(ListBase *lb, Mesh *me)
 {
        DispList *dl;
@@ -700,10 +735,9 @@ void mball_to_mesh(ListBase *lb, Mesh *me)
        int a, *index;
        
        dl= lb->first;
-       if(dl==0) return;
+       if(dl==NULL) return;
 
        if(dl->type==DL_INDEX4) {
-               me->flag= ME_NOPUNOFLIP;
                me->totvert= dl->nr;
                me->totface= dl->parts;
                
@@ -746,7 +780,16 @@ void mball_to_mesh(ListBase *lb, Mesh *me)
 
 /* Initialize mverts, medges and, faces for converting nurbs to mesh and derived mesh */
 /* return non-zero on error */
-int nurbs_to_mdata(Object *ob, MVert **allvert, int *_totvert,
+int nurbs_to_mdata(Object *ob, MVert **allvert, int *totvert,
+       MEdge **alledge, int *totedge, MFace **allface, int *totface)
+{
+       return nurbs_to_mdata_customdb(ob, &ob->disp,
+               allvert, totvert, alledge, totedge, allface, totface);
+}
+
+/* Initialize mverts, medges and, faces for converting nurbs to mesh and derived mesh */
+/* use specified dispbase  */
+int nurbs_to_mdata_customdb(Object *ob, ListBase *dispbase, MVert **allvert, int *_totvert,
        MEdge **alledge, int *_totedge, MFace **allface, int *_totface)
 {
        DispList *dl;
@@ -756,19 +799,22 @@ int nurbs_to_mdata(Object *ob, MVert **allvert, int *_totvert,
        float *data;
        int a, b, ofs, vertcount, startvert, totvert=0, totvlak=0;
        int p1, p2, p3, p4, *index;
+       int conv_polys= 0;
 
        cu= ob->data;
 
+       conv_polys|= cu->flag & CU_3D;          /* 2d polys are filled with DL_INDEX3 displists */
+       conv_polys|= ob->type == OB_SURF;       /* surf polys are never filled */
+
        /* count */
-       dl= cu->disp.first;
+       dl= dispbase->first;
        while(dl) {
                if(dl->type==DL_SEGM) {
                        totvert+= dl->parts*dl->nr;
                        totvlak+= dl->parts*(dl->nr-1);
                }
                else if(dl->type==DL_POLY) {
-                       /* cyclic polys are filled. except when 3D */
-                       if(cu->flag & CU_3D) {
+                       if(conv_polys) {
                                totvert+= dl->parts*dl->nr;
                                totvlak+= dl->parts*dl->nr;
                        }
@@ -791,12 +837,12 @@ int nurbs_to_mdata(Object *ob, MVert **allvert, int *_totvert,
        }
 
        *allvert= mvert= MEM_callocN(sizeof (MVert) * totvert, "nurbs_init mvert");
-       *allface= mface= MEM_callocN(sizeof (MVert) * totvert, "nurbs_init mface");
+       *allface= mface= MEM_callocN(sizeof (MVert) * totvlak, "nurbs_init mface");
 
        /* verts and faces */
        vertcount= 0;
 
-       dl= cu->disp.first;
+       dl= dispbase->first;
        while(dl) {
                int smooth= dl->rt & CU_SMOOTH ? 1 : 0;
 
@@ -823,8 +869,7 @@ int nurbs_to_mdata(Object *ob, MVert **allvert, int *_totvert,
 
                }
                else if(dl->type==DL_POLY) {
-                       /* 3d polys are not filled */
-                       if(cu->flag & CU_3D) {
+                       if(conv_polys) {
                                startvert= vertcount;
                                a= dl->parts*dl->nr;
                                data= dl->verts;
@@ -865,6 +910,7 @@ int nurbs_to_mdata(Object *ob, MVert **allvert, int *_totvert,
                                mface->v2= startvert+index[2];
                                mface->v3= startvert+index[1];
                                mface->v4= 0;
+                               mface->mat_nr= (unsigned char)dl->col;
                                test_index_face(mface, NULL, 0, 3);
 
                                if(smooth) mface->flag |= ME_SMOOTH;
@@ -943,6 +989,7 @@ int nurbs_to_mdata(Object *ob, MVert **allvert, int *_totvert,
 /* this may fail replacing ob->data, be sure to check ob->type */
 void nurbs_to_mesh(Object *ob)
 {
+       Main *bmain= G.main;
        Object *ob1;
        DerivedMesh *dm= ob->derivedFinal;
        Mesh *me;
@@ -978,17 +1025,20 @@ void nurbs_to_mesh(Object *ob)
 
        me->totcol= cu->totcol;
        me->mat= cu->mat;
-       cu->mat= 0;
+
+       tex_space_mesh(me);
+
+       cu->mat= NULL;
        cu->totcol= 0;
 
        if(ob->data) {
-               free_libblock(&G.main->curve, ob->data);
+               free_libblock(&bmain->curve, ob->data);
        }
        ob->data= me;
        ob->type= OB_MESH;
 
        /* other users */
-       ob1= G.main->object.first;
+       ob1= bmain->object.first;
        while(ob1) {
                if(ob1->data==cu) {
                        ob1->type= OB_MESH;
@@ -1153,7 +1203,7 @@ void mesh_to_curve(Scene *scene, Object *ob)
                                nu->pntsu= totpoly;
                                nu->pntsv= 1;
                                nu->orderu= 4;
-                               nu->flagu= 2 | (closed ? CU_CYCLIC:0);  /* endpoint */
+                               nu->flagu= CU_NURB_ENDPOINT | (closed ? CU_NURB_CYCLIC:0);      /* endpoint */
                                nu->resolu= 12;
 
                                nu->bp= (BPoint *)MEM_callocN(sizeof(BPoint)*totpoly, "bpoints");
@@ -1186,6 +1236,12 @@ void mesh_to_curve(Scene *scene, Object *ob)
 
        if (needsFree) {
                ob->derivedFinal = NULL;
+
+               /* curve object could have got bounding box only in special cases */
+               if(ob->bb) {
+                       MEM_freeN(ob->bb);
+                       ob->bb= NULL;
+               }
        }
 }
 
@@ -1214,14 +1270,12 @@ void mesh_set_smooth_flag(Object *meshOb, int enableSmooth)
                        mf->flag &= ~ME_SMOOTH;
                }
        }
-
-// XXX do this in caller       DAG_id_flush_update(&me->id, OB_RECALC_DATA);
 }
 
 void mesh_calc_normals(MVert *mverts, int numVerts, MFace *mfaces, int numFaces, float **faceNors_r) 
 {
        float (*tnorms)[3]= MEM_callocN(numVerts*sizeof(*tnorms), "tnorms");
-       float *fnors= MEM_mallocN(sizeof(*fnors)*3*numFaces, "meshnormals");
+       float *fnors= MEM_callocN(sizeof(*fnors)*3*numFaces, "meshnormals");
        int i;
 
        for (i=0; i<numFaces; i++) {
@@ -1233,24 +1287,20 @@ void mesh_calc_normals(MVert *mverts, int numVerts, MFace *mfaces, int numFaces,
                else
                        normal_tri_v3( f_no,mverts[mf->v1].co, mverts[mf->v2].co, mverts[mf->v3].co);
                
-               add_v3_v3v3(tnorms[mf->v1], tnorms[mf->v1], f_no);
-               add_v3_v3v3(tnorms[mf->v2], tnorms[mf->v2], f_no);
-               add_v3_v3v3(tnorms[mf->v3], tnorms[mf->v3], f_no);
+               add_v3_v3(tnorms[mf->v1], f_no);
+               add_v3_v3(tnorms[mf->v2], f_no);
+               add_v3_v3(tnorms[mf->v3], f_no);
                if (mf->v4)
-                       add_v3_v3v3(tnorms[mf->v4], tnorms[mf->v4], f_no);
+                       add_v3_v3(tnorms[mf->v4], f_no);
        }
        for (i=0; i<numVerts; i++) {
                MVert *mv= &mverts[i];
                float *no= tnorms[i];
                
-               if (normalize_v3(no)==0.0) {
-                       VECCOPY(no, mv->co);
-                       normalize_v3(no);
-               }
+               if (normalize_v3(no)==0.0)
+                       normalize_v3_v3(no, mv->co);
 
-               mv->no[0]= (short)(no[0]*32767.0);
-               mv->no[1]= (short)(no[1]*32767.0);
-               mv->no[2]= (short)(no[2]*32767.0);
+               normal_float_to_short_v3(mv->no, no);
        }
        
        MEM_freeN(tnorms);
@@ -1445,7 +1495,7 @@ void mesh_pmv_free(PartialVisibility *pv)
        MEM_freeN(pv);
 }
 
-void mesh_pmv_revert(Object *ob, Mesh *me)
+void mesh_pmv_revert(Mesh *me)
 {
        if(me->pv) {
                unsigned i;
@@ -1479,16 +1529,73 @@ void mesh_pmv_revert(Object *ob, Mesh *me)
                me->pv->edge_map= NULL;
                MEM_freeN(me->pv->vert_map);
                me->pv->vert_map= NULL;
-
-// XXX do this in caller               DAG_id_flush_update(&me->id, OB_RECALC_DATA);
        }
 }
 
-void mesh_pmv_off(Object *ob, Mesh *me)
+void mesh_pmv_off(Mesh *me)
 {
-       if(ob && me->pv) {
-               mesh_pmv_revert(ob, me);
+       if(me->pv) {
+               mesh_pmv_revert(me);
                MEM_freeN(me->pv);
                me->pv= NULL;
        }
 }
+
+/* basic vertex data functions */
+int minmax_mesh(Mesh *me, float min[3], float max[3])
+{
+       int i= me->totvert;
+       MVert *mvert;
+       for(mvert= me->mvert; i--; mvert++) {
+               DO_MINMAX(mvert->co, min, max);
+       }
+       
+       return (me->totvert != 0);
+}
+
+int mesh_center_median(Mesh *me, float cent[3])
+{
+       int i= me->totvert;
+       MVert *mvert;
+       zero_v3(cent);
+       for(mvert= me->mvert; i--; mvert++) {
+               add_v3_v3(cent, mvert->co);
+       }
+       /* otherwise we get NAN for 0 verts */
+       if(me->totvert) {
+               mul_v3_fl(cent, 1.0f/(float)me->totvert);
+       }
+
+       return (me->totvert != 0);
+}
+
+int mesh_center_bounds(Mesh *me, float cent[3])
+{
+       float min[3], max[3];
+       INIT_MINMAX(min, max);
+       if(minmax_mesh(me, min, max)) {
+               mid_v3_v3v3(cent, min, max);
+               return 1;
+       }
+
+       return 0;
+}
+
+void mesh_translate(Mesh *me, float offset[3], int do_keys)
+{
+       int i= me->totvert;
+       MVert *mvert;
+       for(mvert= me->mvert; i--; mvert++) {
+               add_v3_v3(mvert->co, offset);
+       }
+       
+       if (do_keys && me->key) {
+               KeyBlock *kb;
+               for (kb=me->key->block.first; kb; kb=kb->next) {
+                       float *fp= kb->data;
+                       for (i= kb->totelem; i--; fp+=3) {
+                               add_v3_v3(fp, offset);
+                       }
+               }
+       }
+}