style cleanup: follow style guide for formatting of if/for/while loops, and else...
[blender.git] / source / blender / editors / object / object_hook.c
index 6c0df7a2076544db8e0882ca86d831405ad12b41..7bb2be8e24890eb1f4c8b18d2e15248631b59eff 100644 (file)
@@ -79,9 +79,9 @@ static int return_editmesh_indexar(BMEditMesh *em, int *tot, int **indexar, floa
        int *index, nr, totvert=0;
        
        BM_ITER(eve, &iter, em->bm, BM_VERTS_OF_MESH, NULL) {
-               if(BM_elem_flag_test(eve, BM_ELEM_SELECT)) totvert++;
+               if (BM_elem_flag_test(eve, BM_ELEM_SELECT)) totvert++;
        }
-       if(totvert==0) return 0;
+       if (totvert==0) return 0;
        
        *indexar= index= MEM_mallocN(4*totvert, "hook indexar");
        *tot= totvert;
@@ -89,7 +89,7 @@ static int return_editmesh_indexar(BMEditMesh *em, int *tot, int **indexar, floa
        zero_v3(cent);
        
        BM_ITER(eve, &iter, em->bm, BM_VERTS_OF_MESH, NULL) {
-               if(BM_elem_flag_test(eve, BM_ELEM_SELECT)) {
+               if (BM_elem_flag_test(eve, BM_ELEM_SELECT)) {
                        *index= nr; index++;
                        add_v3_v3(cent, eve->co);
                }
@@ -105,7 +105,7 @@ static int return_editmesh_vgroup(Object *obedit, BMEditMesh *em, char *name, fl
 {
        zero_v3(cent);
 
-       if(obedit->actdef) {
+       if (obedit->actdef) {
                const int defgrp_index= obedit->actdef-1;
                int totvert=0;
 
@@ -117,14 +117,14 @@ static int return_editmesh_vgroup(Object *obedit, BMEditMesh *em, char *name, fl
                BM_ITER(eve, &iter, em->bm, BM_VERTS_OF_MESH, NULL) {
                        dvert= CustomData_bmesh_get(&em->bm->vdata, eve->head.data, CD_MDEFORMVERT);
 
-                       if(dvert) {
-                               if(defvert_find_weight(dvert, defgrp_index) > 0.0f) {
+                       if (dvert) {
+                               if (defvert_find_weight(dvert, defgrp_index) > 0.0f) {
                                        add_v3_v3(cent, eve->co);
                                        totvert++;
                                }
                        }
                }
-               if(totvert) {
+               if (totvert) {
                        bDeformGroup *dg = BLI_findlink(&obedit->defbase, defgrp_index);
                        BLI_strncpy(name, dg->name, sizeof(dg->name));
                        mul_v3_fl(cent, 1.0f/(float)totvert);
@@ -147,9 +147,9 @@ static void select_editbmesh_hook(Object *ob, HookModifierData *hmd)
                return;
        
        BM_ITER(eve, &iter, em->bm, BM_VERTS_OF_MESH, NULL) {
-               if(nr==hmd->indexar[index]) {
+               if (nr==hmd->indexar[index]) {
                        BM_elem_select_set(em->bm, eve, TRUE);
-                       if(index < hmd->totindex-1) index++;
+                       if (index < hmd->totindex-1) index++;
                }
 
                nr++;
@@ -166,14 +166,14 @@ static int return_editlattice_indexar(Lattice *editlatt, int *tot, int **indexar
        /* count */
        a= editlatt->pntsu*editlatt->pntsv*editlatt->pntsw;
        bp= editlatt->def;
-       while(a--) {
-               if(bp->f1 & SELECT) {
-                       if(bp->hide==0) totvert++;
+       while (a--) {
+               if (bp->f1 & SELECT) {
+                       if (bp->hide==0) totvert++;
                }
                bp++;
        }
 
-       if(totvert==0) return 0;
+       if (totvert==0) return 0;
        
        *indexar= index= MEM_mallocN(4*totvert, "hook indexar");
        *tot= totvert;
@@ -182,9 +182,9 @@ static int return_editlattice_indexar(Lattice *editlatt, int *tot, int **indexar
        
        a= editlatt->pntsu*editlatt->pntsv*editlatt->pntsw;
        bp= editlatt->def;
-       while(a--) {
-               if(bp->f1 & SELECT) {
-                       if(bp->hide==0) {
+       while (a--) {
+               if (bp->f1 & SELECT) {
+                       if (bp->hide==0) {
                                *index= nr; index++;
                                add_v3_v3(cent, bp->vec);
                        }
@@ -208,10 +208,10 @@ static void select_editlattice_hook(Object *obedit, HookModifierData *hmd)
        /* count */
        a= editlt->pntsu*editlt->pntsv*editlt->pntsw;
        bp= editlt->def;
-       while(a--) {
-               if(hmd->indexar[index]==nr) {
+       while (a--) {
+               if (hmd->indexar[index]==nr) {
                        bp->f1 |= SELECT;
-                       if(index < hmd->totindex-1) index++;
+                       if (index < hmd->totindex-1) index++;
                }
                nr++;
                bp++;
@@ -226,49 +226,49 @@ static int return_editcurve_indexar(Object *obedit, int *tot, int **indexar, flo
        BezTriple *bezt;
        int *index, a, nr, totvert=0;
        
-       for(nu= editnurb->first; nu; nu= nu->next) {
-               if(nu->type == CU_BEZIER) {
+       for (nu= editnurb->first; nu; nu= nu->next) {
+               if (nu->type == CU_BEZIER) {
                        bezt= nu->bezt;
                        a= nu->pntsu;
-                       while(a--) {
-                               if(bezt->f1 & SELECT) totvert++;
-                               if(bezt->f2 & SELECT) totvert++;
-                               if(bezt->f3 & SELECT) totvert++;
+                       while (a--) {
+                               if (bezt->f1 & SELECT) totvert++;
+                               if (bezt->f2 & SELECT) totvert++;
+                               if (bezt->f3 & SELECT) totvert++;
                                bezt++;
                        }
                }
                else {
                        bp= nu->bp;
                        a= nu->pntsu*nu->pntsv;
-                       while(a--) {
-                               if(bp->f1 & SELECT) totvert++;
+                       while (a--) {
+                               if (bp->f1 & SELECT) totvert++;
                                bp++;
                        }
                }
        }
-       if(totvert==0) return 0;
+       if (totvert==0) return 0;
        
        *indexar= index= MEM_mallocN(4*totvert, "hook indexar");
        *tot= totvert;
        nr= 0;
        zero_v3(cent);
        
-       for(nu= editnurb->first; nu; nu= nu->next) {
-               if(nu->type == CU_BEZIER) {
+       for (nu= editnurb->first; nu; nu= nu->next) {
+               if (nu->type == CU_BEZIER) {
                        bezt= nu->bezt;
                        a= nu->pntsu;
-                       while(a--) {
-                               if(bezt->f1 & SELECT) {
+                       while (a--) {
+                               if (bezt->f1 & SELECT) {
                                        *index= nr; index++;
                                        add_v3_v3(cent, bezt->vec[0]);
                                }
                                nr++;
-                               if(bezt->f2 & SELECT) {
+                               if (bezt->f2 & SELECT) {
                                        *index= nr; index++;
                                        add_v3_v3(cent, bezt->vec[1]);
                                }
                                nr++;
-                               if(bezt->f3 & SELECT) {
+                               if (bezt->f3 & SELECT) {
                                        *index= nr; index++;
                                        add_v3_v3(cent, bezt->vec[2]);
                                }
@@ -279,8 +279,8 @@ static int return_editcurve_indexar(Object *obedit, int *tot, int **indexar, flo
                else {
                        bp= nu->bp;
                        a= nu->pntsu*nu->pntsv;
-                       while(a--) {
-                               if(bp->f1 & SELECT) {
+                       while (a--) {
+                               if (bp->f1 & SELECT) {
                                        *index= nr; index++;
                                        add_v3_v3(cent, bp->vec);
                                }
@@ -314,9 +314,10 @@ static int object_hook_index_array(Scene *scene, Object *obedit, int *tot, int *
                        em = me->edit_btmesh;
 
                        /* check selected vertices first */
-                       if( return_editmesh_indexar(em, tot, indexar, cent_r)) {
+                       if ( return_editmesh_indexar(em, tot, indexar, cent_r)) {
                                return 1;
-                       } else {
+                       }
+                       else {
                                int ret = return_editmesh_vgroup(obedit, em, name, cent_r);
                                return ret;
                        }
@@ -342,24 +343,24 @@ static void select_editcurve_hook(Object *obedit, HookModifierData *hmd)
        BezTriple *bezt;
        int index=0, a, nr=0;
        
-       for(nu= editnurb->first; nu; nu= nu->next) {
-               if(nu->type == CU_BEZIER) {
+       for (nu= editnurb->first; nu; nu= nu->next) {
+               if (nu->type == CU_BEZIER) {
                        bezt= nu->bezt;
                        a= nu->pntsu;
-                       while(a--) {
-                               if(nr == hmd->indexar[index]) {
+                       while (a--) {
+                               if (nr == hmd->indexar[index]) {
                                        bezt->f1 |= SELECT;
-                                       if(index<hmd->totindex-1) index++;
+                                       if (index<hmd->totindex-1) index++;
                                }
                                nr++;
-                               if(nr == hmd->indexar[index]) {
+                               if (nr == hmd->indexar[index]) {
                                        bezt->f2 |= SELECT;
-                                       if(index<hmd->totindex-1) index++;
+                                       if (index<hmd->totindex-1) index++;
                                }
                                nr++;
-                               if(nr == hmd->indexar[index]) {
+                               if (nr == hmd->indexar[index]) {
                                        bezt->f3 |= SELECT;
-                                       if(index<hmd->totindex-1) index++;
+                                       if (index<hmd->totindex-1) index++;
                                }
                                nr++;
                                
@@ -369,10 +370,10 @@ static void select_editcurve_hook(Object *obedit, HookModifierData *hmd)
                else {
                        bp= nu->bp;
                        a= nu->pntsu*nu->pntsv;
-                       while(a--) {
-                               if(nr == hmd->indexar[index]) {
+                       while (a--) {
+                               if (nr == hmd->indexar[index]) {
                                        bp->f1 |= SELECT;
-                                       if(index<hmd->totindex-1) index++;
+                                       if (index<hmd->totindex-1) index++;
                                }
                                nr++;
                                bp++;
@@ -386,10 +387,10 @@ static void object_hook_select(Object *ob, HookModifierData *hmd)
        if (hmd->indexar == NULL)
                return;
        
-       if(ob->type==OB_MESH) select_editbmesh_hook(ob, hmd);
-       else if(ob->type==OB_LATTICE) select_editlattice_hook(ob, hmd);
-       else if(ob->type==OB_CURVE) select_editcurve_hook(ob, hmd);
-       else if(ob->type==OB_SURF) select_editcurve_hook(ob, hmd);
+       if (ob->type==OB_MESH) select_editbmesh_hook(ob, hmd);
+       else if (ob->type==OB_LATTICE) select_editlattice_hook(ob, hmd);
+       else if (ob->type==OB_CURVE) select_editcurve_hook(ob, hmd);
+       else if (ob->type==OB_SURF) select_editcurve_hook(ob, hmd);
 }
 
 /* special poll operators for hook operators */
@@ -578,10 +579,10 @@ static EnumPropertyItem *hook_mod_itemf(bContext *C, PointerRNA *UNUSED(ptr), Pr
        ModifierData *md = NULL;
        int a, totitem= 0;
        
-       if(!ob)
+       if (!ob)
                return DummyRNA_NULL_items;
        
-       for(a=0, md=ob->modifiers.first; md; md= md->next, a++) {
+       for (a=0, md=ob->modifiers.first; md; md= md->next, a++) {
                if (md->type==eModifierType_Hook) {
                        tmp.value= a;
                        tmp.icon = ICON_HOOK;
@@ -643,10 +644,10 @@ static int object_hook_reset_exec(bContext *C, wmOperator *op)
        }
        
        /* reset functionality */
-       if(hmd->object) {
+       if (hmd->object) {
                bPoseChannel *pchan= get_pose_channel(hmd->object->pose, hmd->subtarget);
                
-               if(hmd->subtarget[0] && pchan) {
+               if (hmd->subtarget[0] && pchan) {
                        float imat[4][4], mat[4][4];
                        
                        /* calculate the world-space matrix for the pose-channel target first, then carry on as usual */
@@ -770,11 +771,11 @@ static int object_hook_assign_exec(bContext *C, wmOperator *op)
        
        /* assign functionality */
        
-       if(!object_hook_index_array(scene, ob, &tot, &indexar, name, cent)) {
+       if (!object_hook_index_array(scene, ob, &tot, &indexar, name, cent)) {
                BKE_report(op->reports, RPT_WARNING, "Requires selected vertices or active vertex group");
                return OPERATOR_CANCELLED;
        }
-       if(hmd->indexar)
+       if (hmd->indexar)
                MEM_freeN(hmd->indexar);
        
        copy_v3_v3(hmd->cent, cent);