- translations for comments in blender lib files
[blender.git] / source / blender / blenlib / intern / scanfill.c
index 153d24aaf994de2e529920709b61d9ee87f3604e..4b89694a795b531006c75e6e6ce7a2ca9793b328 100644 (file)
@@ -117,12 +117,12 @@ void *new_mem_element(int size);
 void addfillvlak(EditVert *v1, EditVert *v2, EditVert *v3);
 int boundinside(PolyFill *pf1, PolyFill *pf2);
 int boundisect(PolyFill *pf2, PolyFill *pf1);
-void mergepolysSimp(PolyFill *pf1, PolyFill *pf2)      /* pf2 bij pf1 */;
+void mergepolysSimp(PolyFill *pf1, PolyFill *pf2)      /* pf2 added to pf1 */;
 EditEdge *existfilledge(EditVert *v1, EditVert *v2);
 short addedgetoscanvert(ScFillVert *sc, EditEdge *eed);
 short testedgeside(float *v1, float *v2, float *v3);
 short testedgeside2(float *v1, float *v2, float *v3);
-short boundinsideEV(EditEdge *eed, EditVert *eve)      /* is eve binnen boundbox eed */;
+short boundinsideEV(EditEdge *eed, EditVert *eve)      /* is eve within boundbox eed */;
 void testvertexnearedge(void);
 void scanfill(PolyFill *pf);
 void fill_mesh(void);
@@ -140,7 +140,7 @@ ListBase fillvlakbase = {0,0};
 
 short cox, coy;
 
-/* ****  FUNKTIES VOOR QSORT *************************** */
+/* ****  FUBCTIONS FOR QSORT *************************** */
 
 
 int vergscdata(const void *a1, const void *a2)
@@ -174,13 +174,16 @@ struct mem_elements {
        char *data;
 };
 
+
+/* simple optimization for allocating thousands of small memory blocks
+   only to be used within loops, and not by one function at a time
+   free in the end, with argument '-1'
+*/
+
 void *new_mem_element(int size)
 {
-       /* Alleen als gedurende het werken duizenden elementen worden aangemaakt en
-        * nooit (tussendoor) vrijgegeven. Op eind is vrijgeven nodig (-1).
-        */
        int blocksize= 16384;
-       static int offs= 0;             /* het huidige vrije adres */
+       static int offs= 0;             /* the current free adress */
        static struct mem_elements *cur= 0;
        static ListBase lb= {0, 0};
        void *adr;
@@ -260,7 +263,7 @@ EditEdge *BLI_addfilledge(EditVert *v1, EditVert *v2)
 
 void addfillvlak(EditVert *v1, EditVert *v2, EditVert *v3)
 {
-       /* maakt geen edges aan */
+       /* does not make edges */
        EditVlak *evl;
 
        evl= new_mem_element(sizeof(EditVlak));
@@ -282,8 +285,8 @@ void addfillvlak(EditVert *v1, EditVert *v2, EditVert *v3)
 
 int boundinside(PolyFill *pf1, PolyFill *pf2)
 {
-       /* is pf2 INSIDE pf1 ? met boundingbox */
-       /* eerst testen of poly's bestaan */
+       /* is pf2 INSIDE pf1 ? using bounding box */
+       /* test first if polys exist */
 
        if(pf1->edges==0 || pf2->edges==0) return 0;
 
@@ -296,8 +299,8 @@ int boundinside(PolyFill *pf1, PolyFill *pf2)
 
 int boundisect(PolyFill *pf2, PolyFill *pf1)
 {
-       /* is pf2 aangeraakt door pf1 ? met boundingbox */
-       /* eerst testen of poly's bestaan */
+       /* has pf2 been touched (intersected) by pf1 ? with bounding box */
+       /* test first if polys exist */
 
        if(pf1->edges==0 || pf2->edges==0) return 0;
 
@@ -307,7 +310,7 @@ int boundisect(PolyFill *pf2, PolyFill *pf1)
        if(pf2->min[cox] > pf1->max[cox] ) return 0;
        if(pf2->min[coy] > pf1->max[coy] ) return 0;
 
-       /* samenvoegen */
+       /* join */
        if(pf2->max[cox]<pf1->max[cox]) pf2->max[cox]= pf1->max[cox];
        if(pf2->max[coy]<pf1->max[coy]) pf2->max[coy]= pf1->max[coy];
 
@@ -321,13 +324,12 @@ int boundisect(PolyFill *pf2, PolyFill *pf1)
 
 
 
-void mergepolysSimp(PolyFill *pf1, PolyFill *pf2)      /* pf2 bij pf1 */
-/*  PolyFill *pf1,*pf2; */
+void mergepolysSimp(PolyFill *pf1, PolyFill *pf2)      /* add pf2 to pf1 */
 {
        EditVert *eve;
        EditEdge *eed;
 
-       /* alle oude polynummers vervangen */
+       /* replace old poly numbers */
        eve= fillvertbase.first;
        while(eve) {
                if(eve->xs== pf2->nr) eve->xs= pf1->nr;
@@ -348,7 +350,6 @@ void mergepolysSimp(PolyFill *pf1, PolyFill *pf2)   /* pf2 bij pf1 */
 
 
 EditEdge *existfilledge(EditVert *v1, EditVert *v2)
-/*  EditVert *v1,*v2; */
 {
        EditEdge *eed;
 
@@ -362,8 +363,8 @@ EditEdge *existfilledge(EditVert *v1, EditVert *v2)
 }
 
 
-short testedgeside(float *v1, float *v2, float *v3) /* is v3 rechts van v1-v2 ? Met uizondering: v3==v1 || v3==v2*/
-/*  float *v1,*v2,*v3; */
+short testedgeside(float *v1, float *v2, float *v3)
+/* is v3 to the right of v1-v2 ? With exception: v3==v1 || v3==v2 */
 {
        float inp;
 
@@ -378,8 +379,8 @@ short testedgeside(float *v1, float *v2, float *v3) /* is v3 rechts van v1-v2 ?
        return 1;
 }
 
-short testedgeside2(float *v1, float *v2, float *v3) /* is v3 rechts van v1-v2 ? niet doorsnijden! */
-/*  float *v1,*v2,*v3; */
+short testedgeside2(float *v1, float *v2, float *v3)
+/* is v3 to the right of v1-v2 ? no intersection allowed! */
 {
        float inp;
 
@@ -391,10 +392,8 @@ short testedgeside2(float *v1, float *v2, float *v3) /* is v3 rechts van v1-v2 ?
 }
 
 short addedgetoscanvert(ScFillVert *sc, EditEdge *eed)
-/*  ScFillVert *sc; */
-/*  EditEdge *eed; */
 {
-       /* zoek eerste edge die rechts van eed ligt en stop eed daarvoor */
+       /* find first edge to the right of eed, and insert eed before that */
        EditEdge *ed;
        float fac,fac1,x,y;
 
@@ -437,15 +436,13 @@ short addedgetoscanvert(ScFillVert *sc, EditEdge *eed)
 
 
 ScFillVert *addedgetoscanlist(EditEdge *eed, int len)
-/*  EditEdge *eed; */
-/*  int len; */
 {
-       /* voegt edge op juiste plek in ScFillVert list */
-       /* geeft sc terug als edge al bestaat */
+       /* inserts edge at correct location in ScFillVert list */
+       /* returns sc when edge already exists */
        ScFillVert *sc,scsearch;
        EditVert *eve;
 
-       /* welke vert is linksboven */
+       /* which vert is left-top? */
        if(eed->v1->co[coy] == eed->v2->co[coy]) {
                if(eed->v1->co[cox] > eed->v2->co[cox]) {
                        eve= eed->v1;
@@ -458,7 +455,7 @@ ScFillVert *addedgetoscanlist(EditEdge *eed, int len)
                eed->v1= eed->v2;
                eed->v2= eve;
        }
-       /* zoek plek in lijst */
+       /* find location in list */
        scsearch.v1= eed->v1;
        sc= (ScFillVert *)bsearch(&scsearch,scdata,len,
            sizeof(ScFillVert), vergscdata);
@@ -469,9 +466,8 @@ ScFillVert *addedgetoscanlist(EditEdge *eed, int len)
        return 0;
 }
 
-short boundinsideEV(EditEdge *eed, EditVert *eve)      /* is eve binnen boundbox eed */
-/*  EditEdge *eed; */
-/*  EditVert *eve; */
+short boundinsideEV(EditEdge *eed, EditVert *eve)
+/* is eve inside boundbox eed */
 {
        float minx,maxx,miny,maxy;
 
@@ -498,8 +494,8 @@ short boundinsideEV(EditEdge *eed, EditVert *eve)   /* is eve binnen boundbox eed
 
 void testvertexnearedge(void)
 {
-       /* alleen de vertices met ->h==1 worden getest op
-               nabijheid van edge, zo ja invoegen */
+       /* only vertices with ->h==1 are being tested for
+               being close to an edge, if true insert */
 
        EditVert *eve;
        EditEdge *eed,*ed1;
@@ -510,7 +506,7 @@ void testvertexnearedge(void)
                if(eve->h==1) {
                        vec3[0]= eve->co[cox];
                        vec3[1]= eve->co[coy];
-                       /* de bewuste edge vinden waar eve aan zit */
+                       /* find the edge which has vertex eve */
                        ed1= filledgebase.first;
                        while(ed1) {
                                if(ed1->v1==eve || ed1->v2==eve) break;
@@ -543,7 +539,7 @@ void testvertexnearedge(void)
                                                if(boundinsideEV(eed,eve)) {
                                                        dist= DistVL2Dfl(vec1,vec2,vec3);
                                                        if(dist<COMPLIMIT) {
-                                                               /* nieuwe edge */
+                                                               /* new edge */
                                                                ed1= BLI_addfilledge(eed->v1, eve);
                                                                
                                                                /* printf("fill: vertex near edge %x\n",eve); */
@@ -564,10 +560,8 @@ void testvertexnearedge(void)
 }
 
 void splitlist(ListBase *tempve, ListBase *temped, short nr)
-/*  ListBase *tempve,*temped; */
-/*  short nr; */
 {
-       /* alles zit in de templist, alleen poly nr naar fillist schrijven */
+       /* everything is in templist, write only poly nr to fillist */
        EditVert *eve,*nextve;
        EditEdge *eed,*nexted;
 
@@ -601,7 +595,7 @@ void scanfill(PolyFill *pf)
        EditVert *eve,*v1,*v2,*v3;
        EditEdge *eed,*nexted,*ed1,*ed2,*ed3;
        float miny = 0.0;
-       int a,b,verts, maxvlak, totvlak;
+       int a,b,verts, maxvlak, totvlak;        /* vlak = face in dutch! */
        short nr, test, twoconnected=0;
 
        nr= pf->nr;
@@ -619,7 +613,7 @@ void scanfill(PolyFill *pf)
                eed= eed->next;
        } */
 
-       /* STAP 0: alle nul lange edges eruit */
+       /* STEP 0: remove zero sized edges */
        eed= filledgebase.first;
        while(eed) {
                if(eed->v1->co[cox]==eed->v2->co[cox]) {
@@ -644,8 +638,8 @@ void scanfill(PolyFill *pf)
                eed= eed->next;
        }
 
-       /* STAP 1: maak ahv van FillVert en FillEdge lijsten een gesorteerde
-               ScFillVert lijst
+       /* STEP 1: make using FillVert and FillEdge lists a sorted
+               ScFillVert list
        */
        sc= scdata= (ScFillVert *)MEM_callocN(pf->verts*sizeof(ScFillVert),"Scanfill1");
        eve= fillvertbase.first;
@@ -654,7 +648,7 @@ void scanfill(PolyFill *pf)
                if(eve->xs==nr) {
                        if(eve->f!= 255) {
                                verts++;
-                               eve->f= 0;      /* vlag later voor connectedges */
+                               eve->f= 0;      /* flag for connectedges later on */
                                sc->v1= eve;
                                sc++;
                        }
@@ -695,19 +689,19 @@ void scanfill(PolyFill *pf)
        }*/
 
 
-       /* STAP 2: FILL LUS */
+       /* STEP 2: FILL LOOP */
 
        if(pf->f==0) twoconnected= 1;
 
-       /* (tijdelijke) beveiliging: nooit veel meer vlakken dan vertices */
+       /* (temporal) security: never much more faces than vertices */
        totvlak= 0;
-       maxvlak= 2*verts;               /* 2*verts: cirkel in driehoek, beide gevuld */
+       maxvlak= 2*verts;               /* 2*verts: based at a filled circle within a triangle */
 
        sc= scdata;
        for(a=0;a<verts;a++) {
                /* printf("VERTEX %d %x\n",a,sc->v1); */
                ed1= sc->first;
-               while(ed1) {    /* connectflags zetten */
+               while(ed1) {    /* set connectflags  */
                        nexted= ed1->next;
                        if(ed1->v1->h==1 || ed1->v2->h==1) {
                                BLI_remlink((ListBase *)&(sc->first),ed1);
@@ -719,7 +713,7 @@ void scanfill(PolyFill *pf)
 
                        ed1= nexted;
                }
-               while(sc->first) {      /* zolang er edges zijn */
+               while(sc->first) {      /* for as long there are edges */
                        ed1= sc->first;
                        ed2= ed1->next;
 
@@ -731,21 +725,21 @@ void scanfill(PolyFill *pf)
                        }
                        if(ed2==0) {
                                sc->first=sc->last= 0;
-                               /* printf("maar 1 edge aan vert\n"); */
+                               /* printf("just 1 edge to vert\n"); */
                                BLI_addtail(&filledgebase,ed1);
                                ed1->v2->f= 0;
                                ed1->v1->h--; 
                                ed1->v2->h--;
                        } else {
-                               /* test rest vertices */
+                               /* test rest of vertices */
                                v1= ed1->v2;
                                v2= ed1->v1;
                                v3= ed2->v2;
-                               /* hieronder komt voor bij serie overlappende edges */
+                               /* this happens with a serial of overlapping edges */
                                if(v1==v2 || v2==v3) break;
                                /* printf("test verts %x %x %x\n",v1,v2,v3); */
                                miny = ( (v1->co[coy])<(v3->co[coy]) ? (v1->co[coy]) : (v3->co[coy]) );
-/*                             miny= MIN2(v1->co[coy],v3->co[coy]); */
+                               /*  miny= MIN2(v1->co[coy],v3->co[coy]); */
                                sc1= sc+1;
                                test= 0;
 
@@ -756,7 +750,7 @@ void scanfill(PolyFill *pf)
                                                if(testedgeside(v1->co,v2->co,sc1->v1->co))
                                                        if(testedgeside(v2->co,v3->co,sc1->v1->co))
                                                                if(testedgeside(v3->co,v1->co,sc1->v1->co)) {
-                                                                       /* punt in driehoek */
+                                                                       /* point in triangle */
                                                                
                                                                        test= 1;
                                                                        break;
@@ -765,7 +759,7 @@ void scanfill(PolyFill *pf)
                                        sc1++;
                                }
                                if(test) {
-                                       /* nieuwe edge maken en overnieuw beginnen */
+                                       /* make new edge, and start over */
                                        /* printf("add new edge %x %x and start again\n",v2,sc1->v1); */
 
                                        ed3= BLI_addfilledge(v2, sc1->v1);
@@ -777,8 +771,8 @@ void scanfill(PolyFill *pf)
                                        ed3->v2->h++;
                                }
                                else {
-                                       /* nieuwe driehoek */
-                                       /* printf("add vlak %x %x %x\n",v1,v2,v3); */
+                                       /* new triangle */
+                                       /* printf("add face %x %x %x\n",v1,v2,v3); */
                                        addfillvlak(v1, v2, v3);
                                        totvlak++;
                                        BLI_remlink((ListBase *)&(sc->first),ed1);
@@ -786,7 +780,7 @@ void scanfill(PolyFill *pf)
                                        ed1->v2->f= 0;
                                        ed1->v1->h--; 
                                        ed1->v2->h--;
-                                       /* ed2 mag ook weg als het een oude is */
+                                       /* ed2 can be removed when it's an old one */
                                        if(ed2->f==0 && twoconnected) {
                                                BLI_remlink((ListBase *)&(sc->first),ed2);
                                                BLI_addtail(&filledgebase,ed2);
@@ -795,7 +789,7 @@ void scanfill(PolyFill *pf)
                                                ed2->v2->h--;
                                        }
 
-                                       /* nieuwe edge */
+                                       /* new edge */
                                        ed3= BLI_addfilledge(v1, v3);
                                        BLI_remlink(&filledgebase, ed3);
                                        ed3->f= 2;
@@ -805,8 +799,8 @@ void scanfill(PolyFill *pf)
                                        /* printf("add new edge %x %x\n",v1,v3); */
                                        sc1= addedgetoscanlist(ed3, verts);
                                        
-                                       if(sc1) {       /* ed3 bestaat al: verwijderen*/
-                                               /* printf("Edge bestaat al\n"); */
+                                       if(sc1) {       /* ed3 already exists: remove */
+                                               /* printf("Edge exists\n"); */
                                                ed3->v1->h--; 
                                                ed3->v2->h--;
 
@@ -826,7 +820,7 @@ void scanfill(PolyFill *pf)
 
                                }
                        }
-                       /* test op loze edges */
+                       /* test for loose edges */
                        ed1= sc->first;
                        while(ed1) {
                                nexted= ed1->next;
@@ -848,14 +842,14 @@ void scanfill(PolyFill *pf)
 
 
 
-int BLI_edgefill(int mode)  /* DE HOOFD FILL ROUTINE */
+int BLI_edgefill(int mode)  /* THE MAIN FILL ROUTINE */
 {
        /*
-         - fill werkt met eigen lijsten, eerst aanmaken dus (geen vlakken)
-         - geef vertices in ->vn de oude pointer mee
-         - alleen xs en ys worden hier niet gebruikt: daar kan je iets in verstoppen
-         - edge flag ->f wordt 2 als het nieuwe edge betreft
-         - mode: & 1 is kruispunten testen, edges maken  (NOG DOEN )
+         - fill works with its own lists, so create that first (no faces!)
+         - for vertices, put in ->vn the old pointer
+         - struct elements xs en ys are not used here: don't hide stuff in it
+         - edge flag ->f becomes 2 when it's a new edge
+         - mode: & 1 is check for crossings, then create edges (TO DO )
        */
        ListBase tempve, temped;
        EditVert *eve;
@@ -864,7 +858,7 @@ int BLI_edgefill(int mode)  /* DE HOOFD FILL ROUTINE */
        float *minp, *maxp, *v1, *v2, norm[3], len;
        short a,c,poly=0,ok=0,toggle=0;
 
-       /* variabelen resetten*/
+       /* reset variables */
        eve= fillvertbase.first;
        while(eve) {
                eve->f= 0;
@@ -873,8 +867,8 @@ int BLI_edgefill(int mode)  /* DE HOOFD FILL ROUTINE */
                eve= eve->next;
        }
 
-       /* eerst de vertices testen op aanwezigheid in edges */
-       /* plus flaggen resetten */
+       /* first test vertices if they are in edges */
+       /* including resetting of flags */
        eed= filledgebase.first;
        while(eed) {
                eed->f= eed->f1= eed->h= 0;
@@ -895,10 +889,10 @@ int BLI_edgefill(int mode)  /* DE HOOFD FILL ROUTINE */
 
        if(ok==0) return 0;
 
-       /* NEW NEW! projektie bepalen: met beste normaal */
-       /* pak de eerste drie verschillende verts */
+       /* NEW NEW! define projection: with 'best' normal */
+       /* just use the first three different vertices */
        
-       /* DIT STUK IS NOG STEEDS TAMELIJK ZWAK! */
+       /* THIS PART STILL IS PRETTY WEAK! (ton) */
        
        eve= fillvertbase.last;
        len= 0.0;
@@ -918,7 +912,7 @@ int BLI_edgefill(int mode)  /* DE HOOFD FILL ROUTINE */
                eve= eve->next;
        }
 
-       if(len==0.0) return 0;  /* geen fill mogelijk */
+       if(len==0.0) return 0;  /* no fill possible */
 
        norm[0]= fabs(norm[0]);
        norm[1]= fabs(norm[1]);
@@ -934,13 +928,13 @@ int BLI_edgefill(int mode)  /* DE HOOFD FILL ROUTINE */
                cox= 1; coy= 2;
        }
 
-       /* STAP 1: AANTAL POLY'S TELLEN */
+       /* STEP 1: COUNT POLYS */
        eve= fillvertbase.first;
        while(eve) {
-               /* pak eerste vertex zonder polynummer */
+               /* get first vertex with no poly number */
                if(eve->xs==0) {
                        poly++;
-                       /* nu een soort select connected */
+                       /* now a sortof select connected */
                        ok= 1;
                        eve->xs= poly;
                        
@@ -975,9 +969,9 @@ int BLI_edgefill(int mode)  /* DE HOOFD FILL ROUTINE */
                }
                eve= eve->next;
        }
-       /* printf("aantal poly's: %d\n",poly); */
+       /* printf("amount of poly's: %d\n",poly); */
 
-       /* STAP 2: LOSSE EDGES EN SLIERTEN VERWIJDEREN */
+       /* STEP 2: remove loose edges and strings of edges */
        eed= filledgebase.first;
        while(eed) {
                if(eed->v1->h++ >250) break;
@@ -985,12 +979,12 @@ int BLI_edgefill(int mode)  /* DE HOOFD FILL ROUTINE */
                eed= eed->next;
        }
        if(eed) {
-               /* anders kan hierna niet met zekerheid vertices worden gewist */
+               /* otherwise it's impossible to be sure you can clear vertices */
                callLocalErrorCallBack("No vertices with 250 edges allowed!");
                return 0;
        }
        
-       /* doet alleen vertices met ->h==1 */
+       /* does it only for vertices with ->h==1 */
        testvertexnearedge();
 
        ok= 1;
@@ -1023,18 +1017,18 @@ int BLI_edgefill(int mode)  /* DE HOOFD FILL ROUTINE */
        }
 
 
-       /* STAND VAN ZAKEN:
-       - eve->f  :1= aanwezig in edges
-       - eve->xs :polynummer
-       - eve->h  :aantal edges aan vertex
-       - eve->vn :bewaren! oorspronkelijke vertexnummer
+       /* CURRENT STATUS:
+       - eve->f  :1= availalble in edges
+       - eve->xs :polynumber
+       - eve->h  :amount of edges connected to vertex
+       - eve->vn :store! original vertex number
 
        - eed->f  :
-       - eed->f1 :polynummer
-*/
+       - eed->f1 :poly number
+       */
 
 
-       /* STAP 3: POLYFILL STRUCT MAKEN */
+       /* STEP 3: MAKE POLYFILL STRUCT */
        pflist= (PolyFill *)MEM_callocN(poly*sizeof(PolyFill),"edgefill");
        pf= pflist;
        for(a=1;a<=poly;a++) {
@@ -1064,15 +1058,15 @@ int BLI_edgefill(int mode)  /* DE HOOFD FILL ROUTINE */
                eve= eve->next;
        }
 
-       /* STAP 4: GATEN OF BOUNDS VINDEN EN SAMENVOEGEN
-        *  ( bounds alleen om grote hoeveelheden een beetje in stukjes te verdelen, 
-        *    de edgefill heeft van zichzelf een adequate autogat!!!
-        * LET OP: WERKT ALLEEN ALS POLY'S GESORTEERD ZIJN!!! */
+       /* STEP 4: FIND HOLES OR BOUNDS, JOIN THEM
+        *  ( bounds just to divide it in pieces for optimization, 
+        *    the edgefill itself has good auto-hole detection)
+        * WATCH IT: ONLY WORKS WITH SORTED POLYS!!! */
        
        if(poly>1) {
                short *polycache, *pc;
 
-               /* dus: eerst sorteren */
+               /* so, sort first */
                qsort(pflist, poly, sizeof(PolyFill), vergpoly);
                
                /*pf= pflist;
@@ -1087,14 +1081,14 @@ int BLI_edgefill(int mode)  /* DE HOOFD FILL ROUTINE */
                for(a=0; a<poly; a++, pf++) {
                        for(c=a+1;c<poly;c++) {
                                
-                               /* als 'a' inside 'c': samenvoegen (ook bbox)
-                                * Pas Op: 'a' kan ook inside andere poly zijn.
+                               /* if 'a' inside 'c': join (bbox too)
+                                * Careful: 'a' can also be inside another poly.
                                 */
                                if(boundisect(pf, pflist+c)) {
                                        *pc= c;
                                        pc++;
                                }
-                               /* alleen voor opt! */
+                               /* only for optimize! */
                                /* else if(pf->max[cox] < (pflist+c)->min[cox]) break; */
                                
                        }
@@ -1107,13 +1101,13 @@ int BLI_edgefill(int mode)  /* DE HOOFD FILL ROUTINE */
        }
        
        pf= pflist;
-       /* printf("na merge\n");
+       /* printf("after merge\n");
        for(a=1;a<=poly;a++) {
                printf("poly:%d edges:%d verts:%d flag: %d\n",a,pf->edges,pf->verts,pf->f);
                pf++;
        } */
 
-       /* STAP 5: DRIEHOEKEN MAKEN */
+       /* STEP 5: MAKE TRIANGLES */
 
        tempve.first= fillvertbase.first;
        tempve.last= fillvertbase.last;
@@ -1135,12 +1129,12 @@ int BLI_edgefill(int mode)  /* DE HOOFD FILL ROUTINE */
 
        /* evl= fillvlakbase.first;     
        while(evl) {
-               printf("nieuw vlak %x %x %x\n",evl->v1,evl->v2,evl->v3);
+               printf("new face %x %x %x\n",evl->v1,evl->v2,evl->v3);
                evl= evl->next;
        }*/
 
 
-       /*  VRIJGEVEN */
+       /* FREE */
 
        MEM_freeN(pflist);
        return 1;