Mango request: option to clamp result of Mix RGB and Color Math nodes
[blender.git] / source / blender / makesrna / intern / rna_nodetree.c
index a39c168c594b8cc3d3b2a9c9bc7652c18bc7e8ae..8274b6aef5a9812269bbe1e4d6d509fd9bb7e177 100644 (file)
@@ -1191,6 +1191,11 @@ static void def_math(StructRNA *srna)
        RNA_def_property_enum_items(prop, node_math_items);
        RNA_def_property_ui_text(prop, "Operation", "");
        RNA_def_property_update(prop, NC_NODE | NA_EDITED, "rna_Node_update");
+
+       prop = RNA_def_property(srna, "use_clamp", PROP_BOOLEAN, PROP_NONE);
+       RNA_def_property_boolean_sdna(prop, NULL, "custom2", 1);
+       RNA_def_property_ui_text(prop, "Clamp", "Clamp result of the node to 0..1 range");
+       RNA_def_property_update(prop, NC_NODE | NA_EDITED, "rna_Node_update");
 }
 
 static void def_vector_math(StructRNA *srna)
@@ -1272,6 +1277,11 @@ static void def_mix_rgb(StructRNA *srna)
        RNA_def_property_boolean_sdna(prop, NULL, "custom2", 1);
        RNA_def_property_ui_text(prop, "Alpha", "Include alpha of second input in this operation");
        RNA_def_property_update(prop, NC_NODE | NA_EDITED, "rna_Node_update");
+
+       prop = RNA_def_property(srna, "use_clamp", PROP_BOOLEAN, PROP_NONE);
+       RNA_def_property_boolean_sdna(prop, NULL, "custom2", 2);
+       RNA_def_property_ui_text(prop, "Clamp", "Clamp result of the node to 0..1 range");
+       RNA_def_property_update(prop, NC_NODE | NA_EDITED, "rna_Node_update");
 }
 
 static void def_texture(StructRNA *srna)