Cleanup: style, use braces for blenkernel
[blender.git] / source / blender / blenkernel / intern / editmesh_bvh.c
index 9cb241ed8f0406031312b5cd25bbee6901e96600..f23276d7be0a659e0476f37f78d59a67fc633ff8 100644 (file)
 
 #include "BKE_editmesh.h"
 
 
 #include "BKE_editmesh.h"
 
-#include "BKE_editmesh_bvh.h"  /* own include */
-
+#include "BKE_editmesh_bvh.h" /* own include */
 
 struct BMBVHTree {
 
 struct BMBVHTree {
-       BVHTree *tree;
+  BVHTree *tree;
 
 
-       BMLoop *(*looptris)[3];
-       int looptris_tot;
+  BMLoop *(*looptris)[3];
+  int looptris_tot;
 
 
-       BMesh *bm;
+  BMesh *bm;
 
 
-       const float (*cos_cage)[3];
-       bool cos_cage_free;
+  const float (*cos_cage)[3];
+  bool cos_cage_free;
 
 
-       int flag;
+  int flag;
 };
 
 };
 
-BMBVHTree *BKE_bmbvh_new_from_editmesh(
-        BMEditMesh *em, int flag,
-        const float (*cos_cage)[3], const bool cos_cage_free)
+BMBVHTree *BKE_bmbvh_new_from_editmesh(BMEditMesh *em,
+                                       int flag,
+                                       const float (*cos_cage)[3],
+                                       const bool cos_cage_free)
 {
 {
-       return BKE_bmbvh_new(em->bm, em->looptris, em->tottri, flag, cos_cage, cos_cage_free);
+  return BKE_bmbvh_new(em->bm, em->looptris, em->tottri, flag, cos_cage, cos_cage_free);
 }
 
 }
 
-BMBVHTree *BKE_bmbvh_new_ex(
-        BMesh *bm, BMLoop *(*looptris)[3], int looptris_tot, int flag,
-        const float (*cos_cage)[3], const bool cos_cage_free,
-        bool (*test_fn)(BMFace *, void *user_data), void *user_data)
+BMBVHTree *BKE_bmbvh_new_ex(BMesh *bm,
+                            BMLoop *(*looptris)[3],
+                            int looptris_tot,
+                            int flag,
+                            const float (*cos_cage)[3],
+                            const bool cos_cage_free,
+                            bool (*test_fn)(BMFace *, void *user_data),
+                            void *user_data)
 {
 {
-       /* could become argument */
-       const float epsilon = FLT_EPSILON * 2.0f;
-
-       BMBVHTree *bmtree = MEM_callocN(sizeof(*bmtree), "BMBVHTree");
-       float cos[3][3];
-       int i;
-       int tottri;
-
-       /* avoid testing every tri */
-       BMFace *f_test, *f_test_prev;
-       bool test_fn_ret;
-
-       /* BKE_editmesh_tessface_calc() must be called already */
-       BLI_assert(looptris_tot != 0 || bm->totface == 0);
-
-       if (cos_cage) {
-               BM_mesh_elem_index_ensure(bm, BM_VERT);
-       }
-
-       bmtree->looptris = looptris;
-       bmtree->looptris_tot = looptris_tot;
-       bmtree->bm = bm;
-       bmtree->cos_cage = cos_cage;
-       bmtree->cos_cage_free = cos_cage_free;
-       bmtree->flag = flag;
-
-       if (test_fn) {
-               /* callback must do... */
-               BLI_assert(!(flag & (BMBVH_RESPECT_SELECT | BMBVH_RESPECT_HIDDEN)));
-
-               f_test_prev = NULL;
-               test_fn_ret = false;
-
-               tottri = 0;
-               for (i = 0; i < looptris_tot; i++) {
-                       f_test = looptris[i][0]->f;
-                       if (f_test != f_test_prev) {
-                               test_fn_ret = test_fn(f_test, user_data);
-                               f_test_prev = f_test;
-                       }
-
-                       if (test_fn_ret) {
-                               tottri++;
-                       }
-               }
-       }
-       else {
-               tottri = looptris_tot;
-       }
-
-       bmtree->tree = BLI_bvhtree_new(tottri, epsilon, 8, 8);
-
-       f_test_prev = NULL;
-       test_fn_ret = false;
-
-       for (i = 0; i < looptris_tot; i++) {
-               if (test_fn) {
-                       /* note, the arrays wont align now! take care */
-                       f_test = looptris[i][0]->f;
-                       if (f_test != f_test_prev) {
-                               test_fn_ret = test_fn(f_test, user_data);
-                               f_test_prev = f_test;
-                       }
-
-                       if (!test_fn_ret) {
-                               continue;
-                       }
-               }
-
-               if (cos_cage) {
-                       copy_v3_v3(cos[0], cos_cage[BM_elem_index_get(looptris[i][0]->v)]);
-                       copy_v3_v3(cos[1], cos_cage[BM_elem_index_get(looptris[i][1]->v)]);
-                       copy_v3_v3(cos[2], cos_cage[BM_elem_index_get(looptris[i][2]->v)]);
-               }
-               else {
-                       copy_v3_v3(cos[0], looptris[i][0]->v->co);
-                       copy_v3_v3(cos[1], looptris[i][1]->v->co);
-                       copy_v3_v3(cos[2], looptris[i][2]->v->co);
-               }
-
-               BLI_bvhtree_insert(bmtree->tree, i, (float *)cos, 3);
-       }
-
-       BLI_bvhtree_balance(bmtree->tree);
-
-       return bmtree;
+  /* could become argument */
+  const float epsilon = FLT_EPSILON * 2.0f;
+
+  BMBVHTree *bmtree = MEM_callocN(sizeof(*bmtree), "BMBVHTree");
+  float cos[3][3];
+  int i;
+  int tottri;
+
+  /* avoid testing every tri */
+  BMFace *f_test, *f_test_prev;
+  bool test_fn_ret;
+
+  /* BKE_editmesh_tessface_calc() must be called already */
+  BLI_assert(looptris_tot != 0 || bm->totface == 0);
+
+  if (cos_cage) {
+    BM_mesh_elem_index_ensure(bm, BM_VERT);
+  }
+
+  bmtree->looptris = looptris;
+  bmtree->looptris_tot = looptris_tot;
+  bmtree->bm = bm;
+  bmtree->cos_cage = cos_cage;
+  bmtree->cos_cage_free = cos_cage_free;
+  bmtree->flag = flag;
+
+  if (test_fn) {
+    /* callback must do... */
+    BLI_assert(!(flag & (BMBVH_RESPECT_SELECT | BMBVH_RESPECT_HIDDEN)));
+
+    f_test_prev = NULL;
+    test_fn_ret = false;
+
+    tottri = 0;
+    for (i = 0; i < looptris_tot; i++) {
+      f_test = looptris[i][0]->f;
+      if (f_test != f_test_prev) {
+        test_fn_ret = test_fn(f_test, user_data);
+        f_test_prev = f_test;
+      }
+
+      if (test_fn_ret) {
+        tottri++;
+      }
+    }
+  }
+  else {
+    tottri = looptris_tot;
+  }
+
+  bmtree->tree = BLI_bvhtree_new(tottri, epsilon, 8, 8);
+
+  f_test_prev = NULL;
+  test_fn_ret = false;
+
+  for (i = 0; i < looptris_tot; i++) {
+    if (test_fn) {
+      /* note, the arrays wont align now! take care */
+      f_test = looptris[i][0]->f;
+      if (f_test != f_test_prev) {
+        test_fn_ret = test_fn(f_test, user_data);
+        f_test_prev = f_test;
+      }
+
+      if (!test_fn_ret) {
+        continue;
+      }
+    }
+
+    if (cos_cage) {
+      copy_v3_v3(cos[0], cos_cage[BM_elem_index_get(looptris[i][0]->v)]);
+      copy_v3_v3(cos[1], cos_cage[BM_elem_index_get(looptris[i][1]->v)]);
+      copy_v3_v3(cos[2], cos_cage[BM_elem_index_get(looptris[i][2]->v)]);
+    }
+    else {
+      copy_v3_v3(cos[0], looptris[i][0]->v->co);
+      copy_v3_v3(cos[1], looptris[i][1]->v->co);
+      copy_v3_v3(cos[2], looptris[i][2]->v->co);
+    }
+
+    BLI_bvhtree_insert(bmtree->tree, i, (float *)cos, 3);
+  }
+
+  BLI_bvhtree_balance(bmtree->tree);
+
+  return bmtree;
 }
 
 static bool bm_face_is_select(BMFace *f, void *UNUSED(user_data))
 {
 }
 
 static bool bm_face_is_select(BMFace *f, void *UNUSED(user_data))
 {
-       return (BM_elem_flag_test(f, BM_ELEM_SELECT) != 0);
+  return (BM_elem_flag_test(f, BM_ELEM_SELECT) != 0);
 }
 
 static bool bm_face_is_not_hidden(BMFace *f, void *UNUSED(user_data))
 {
 }
 
 static bool bm_face_is_not_hidden(BMFace *f, void *UNUSED(user_data))
 {
-       return (BM_elem_flag_test(f, BM_ELEM_HIDDEN) == 0);
+  return (BM_elem_flag_test(f, BM_ELEM_HIDDEN) == 0);
 }
 
 }
 
-BMBVHTree *BKE_bmbvh_new(
-        BMesh *bm, BMLoop *(*looptris)[3], int looptris_tot, int flag,
-        const float (*cos_cage)[3], const bool cos_cage_free)
+BMBVHTree *BKE_bmbvh_new(BMesh *bm,
+                         BMLoop *(*looptris)[3],
+                         int looptris_tot,
+                         int flag,
+                         const float (*cos_cage)[3],
+                         const bool cos_cage_free)
 {
 {
-       bool (*test_fn)(BMFace *, void *user_data);
-
-       if (flag & BMBVH_RESPECT_SELECT) {
-               test_fn = bm_face_is_select;
-       }
-       else if (flag & BMBVH_RESPECT_HIDDEN) {
-               test_fn = bm_face_is_not_hidden;
-       }
-       else {
-               test_fn = NULL;
-       }
-
-       flag &= ~(BMBVH_RESPECT_SELECT | BMBVH_RESPECT_HIDDEN);
-
-       return BKE_bmbvh_new_ex(bm, looptris, looptris_tot, flag, cos_cage, cos_cage_free, test_fn, NULL);
+  bool (*test_fn)(BMFace *, void *user_data);
+
+  if (flag & BMBVH_RESPECT_SELECT) {
+    test_fn = bm_face_is_select;
+  }
+  else if (flag & BMBVH_RESPECT_HIDDEN) {
+    test_fn = bm_face_is_not_hidden;
+  }
+  else {
+    test_fn = NULL;
+  }
+
+  flag &= ~(BMBVH_RESPECT_SELECT | BMBVH_RESPECT_HIDDEN);
+
+  return BKE_bmbvh_new_ex(
+      bm, looptris, looptris_tot, flag, cos_cage, cos_cage_free, test_fn, NULL);
 }
 
 }
 
-
 void BKE_bmbvh_free(BMBVHTree *bmtree)
 {
 void BKE_bmbvh_free(BMBVHTree *bmtree)
 {
-       BLI_bvhtree_free(bmtree->tree);
+  BLI_bvhtree_free(bmtree->tree);
 
 
-       if (bmtree->cos_cage && bmtree->cos_cage_free) {
-               MEM_freeN((void *)bmtree->cos_cage);
-       }
+  if (bmtree->cos_cage && bmtree->cos_cage_free) {
+    MEM_freeN((void *)bmtree->cos_cage);
+  }
 
 
-       MEM_freeN(bmtree);
+  MEM_freeN(bmtree);
 }
 
 BVHTree *BKE_bmbvh_tree_get(BMBVHTree *bmtree)
 {
 }
 
 BVHTree *BKE_bmbvh_tree_get(BMBVHTree *bmtree)
 {
-       return bmtree->tree;
+  return bmtree->tree;
 }
 
 }
 
-
-
 /* -------------------------------------------------------------------- */
 /* Utility BMesh cast/intersect functions */
 
 /* -------------------------------------------------------------------- */
 /* Utility BMesh cast/intersect functions */
 
@@ -202,117 +207,133 @@ BVHTree *BKE_bmbvh_tree_get(BMBVHTree *bmtree)
  * Return the coords from a triangle.
  */
 static void bmbvh_tri_from_face(const float *cos[3],
  * Return the coords from a triangle.
  */
 static void bmbvh_tri_from_face(const float *cos[3],
-                                const BMLoop **ltri, const float (*cos_cage)[3])
+                                const BMLoop **ltri,
+                                const float (*cos_cage)[3])
 {
 {
-       if (cos_cage == NULL) {
-               cos[0] = ltri[0]->v->co;
-               cos[1] = ltri[1]->v->co;
-               cos[2] = ltri[2]->v->co;
-       }
-       else {
-               cos[0] = cos_cage[BM_elem_index_get(ltri[0]->v)];
-               cos[1] = cos_cage[BM_elem_index_get(ltri[1]->v)];
-               cos[2] = cos_cage[BM_elem_index_get(ltri[2]->v)];
-       }
+  if (cos_cage == NULL) {
+    cos[0] = ltri[0]->v->co;
+    cos[1] = ltri[1]->v->co;
+    cos[2] = ltri[2]->v->co;
+  }
+  else {
+    cos[0] = cos_cage[BM_elem_index_get(ltri[0]->v)];
+    cos[1] = cos_cage[BM_elem_index_get(ltri[1]->v)];
+    cos[2] = cos_cage[BM_elem_index_get(ltri[2]->v)];
+  }
 }
 
 }
 
-
 /* taken from bvhutils.c */
 
 /* -------------------------------------------------------------------- */
 /* BKE_bmbvh_ray_cast */
 
 struct RayCastUserData {
 /* taken from bvhutils.c */
 
 /* -------------------------------------------------------------------- */
 /* BKE_bmbvh_ray_cast */
 
 struct RayCastUserData {
-       /* from the bmtree */
-       const BMLoop *(*looptris)[3];
-       const float (*cos_cage)[3];
+  /* from the bmtree */
+  const BMLoop *(*looptris)[3];
+  const float (*cos_cage)[3];
 
 
-       /* from the hit */
-       float uv[2];
+  /* from the hit */
+  float uv[2];
 };
 
 };
 
-
-static BMFace *bmbvh_ray_cast_handle_hit(
-        BMBVHTree *bmtree, struct RayCastUserData *bmcb_data, const BVHTreeRayHit *hit,
-        float *r_dist, float r_hitout[3], float r_cagehit[3])
+static BMFace *bmbvh_ray_cast_handle_hit(BMBVHTree *bmtree,
+                                         struct RayCastUserData *bmcb_data,
+                                         const BVHTreeRayHit *hit,
+                                         float *r_dist,
+                                         float r_hitout[3],
+                                         float r_cagehit[3])
 {
 {
-       if (r_hitout) {
-               if (bmtree->flag & BMBVH_RETURN_ORIG) {
-                       BMLoop **ltri = bmtree->looptris[hit->index];
-                       interp_v3_v3v3v3_uv(r_hitout, ltri[0]->v->co, ltri[1]->v->co, ltri[2]->v->co, bmcb_data->uv);
-               }
-               else {
-                       copy_v3_v3(r_hitout, hit->co);
-               }
-
-               if (r_cagehit) {
-                       copy_v3_v3(r_cagehit, hit->co);
-               }
-       }
-
-       if (r_dist) {
-               *r_dist = hit->dist;
-       }
-
-       return bmtree->looptris[hit->index][0]->f;
+  if (r_hitout) {
+    if (bmtree->flag & BMBVH_RETURN_ORIG) {
+      BMLoop **ltri = bmtree->looptris[hit->index];
+      interp_v3_v3v3v3_uv(r_hitout, ltri[0]->v->co, ltri[1]->v->co, ltri[2]->v->co, bmcb_data->uv);
+    }
+    else {
+      copy_v3_v3(r_hitout, hit->co);
+    }
+
+    if (r_cagehit) {
+      copy_v3_v3(r_cagehit, hit->co);
+    }
+  }
+
+  if (r_dist) {
+    *r_dist = hit->dist;
+  }
+
+  return bmtree->looptris[hit->index][0]->f;
 }
 
 static void bmbvh_ray_cast_cb(void *userdata, int index, const BVHTreeRay *ray, BVHTreeRayHit *hit)
 {
 }
 
 static void bmbvh_ray_cast_cb(void *userdata, int index, const BVHTreeRay *ray, BVHTreeRayHit *hit)
 {
-       struct RayCastUserData *bmcb_data = userdata;
-       const BMLoop **ltri = bmcb_data->looptris[index];
-       float dist, uv[2];
-       const float *tri_cos[3];
-       bool isect;
-
-       bmbvh_tri_from_face(tri_cos, ltri, bmcb_data->cos_cage);
-
-       isect = (ray->radius > 0.0f ?
-                isect_ray_tri_epsilon_v3(ray->origin, ray->direction,
-                                         tri_cos[0], tri_cos[1], tri_cos[2], &dist, uv, ray->radius) :
+  struct RayCastUserData *bmcb_data = userdata;
+  const BMLoop **ltri = bmcb_data->looptris[index];
+  float dist, uv[2];
+  const float *tri_cos[3];
+  bool isect;
+
+  bmbvh_tri_from_face(tri_cos, ltri, bmcb_data->cos_cage);
+
+  isect =
+      (ray->radius > 0.0f ?
+           isect_ray_tri_epsilon_v3(ray->origin,
+                                    ray->direction,
+                                    tri_cos[0],
+                                    tri_cos[1],
+                                    tri_cos[2],
+                                    &dist,
+                                    uv,
+                                    ray->radius) :
 #ifdef USE_KDOPBVH_WATERTIGHT
 #ifdef USE_KDOPBVH_WATERTIGHT
-                isect_ray_tri_watertight_v3(ray->origin, ray->isect_precalc,
-                                            tri_cos[0], tri_cos[1], tri_cos[2], &dist, uv));
+           isect_ray_tri_watertight_v3(
+               ray->origin, ray->isect_precalc, tri_cos[0], tri_cos[1], tri_cos[2], &dist, uv));
 #else
 #else
-                isect_ray_tri_v3(ray->origin, ray->direction,
-                                 tri_cos[0], tri_cos[1], tri_cos[2], &dist, uv));
+           isect_ray_tri_v3(
+               ray->origin, ray->direction, tri_cos[0], tri_cos[1], tri_cos[2], &dist, uv));
 #endif
 
 #endif
 
-       if (isect && dist < hit->dist) {
-               hit->dist = dist;
-               hit->index = index;
+  if (isect && dist < hit->dist) {
+    hit->dist = dist;
+    hit->index = index;
 
 
-               copy_v3_v3(hit->no, ltri[0]->f->no);
+    copy_v3_v3(hit->no, ltri[0]->f->no);
 
 
-               madd_v3_v3v3fl(hit->co, ray->origin, ray->direction, dist);
+    madd_v3_v3v3fl(hit->co, ray->origin, ray->direction, dist);
 
 
-               copy_v2_v2(bmcb_data->uv, uv);
-       }
+    copy_v2_v2(bmcb_data->uv, uv);
+  }
 }
 
 }
 
-BMFace *BKE_bmbvh_ray_cast(BMBVHTree *bmtree, const float co[3], const float dir[3], const float radius,
-                           float *r_dist, float r_hitout[3], float r_cagehit[3])
+BMFace *BKE_bmbvh_ray_cast(BMBVHTree *bmtree,
+                           const float co[3],
+                           const float dir[3],
+                           const float radius,
+                           float *r_dist,
+                           float r_hitout[3],
+                           float r_cagehit[3])
 {
 {
-       BVHTreeRayHit hit;
-       struct RayCastUserData bmcb_data;
-       const float dist = r_dist ? *r_dist : FLT_MAX;
+  BVHTreeRayHit hit;
+  struct RayCastUserData bmcb_data;
+  const float dist = r_dist ? *r_dist : FLT_MAX;
 
 
-       if (bmtree->cos_cage) BLI_assert(!(bmtree->bm->elem_index_dirty & BM_VERT));
+  if (bmtree->cos_cage) {
+    BLI_assert(!(bmtree->bm->elem_index_dirty & BM_VERT));
+  }
 
 
-       hit.dist = dist;
-       hit.index = -1;
+  hit.dist = dist;
+  hit.index = -1;
 
 
-       /* ok to leave 'uv' uninitialized */
-       bmcb_data.looptris = (const BMLoop *(*)[3])bmtree->looptris;
-       bmcb_data.cos_cage = (const float (*)[3])bmtree->cos_cage;
+  /* ok to leave 'uv' uninitialized */
+  bmcb_data.looptris = (const BMLoop *(*)[3])bmtree->looptris;
+  bmcb_data.cos_cage = (const float(*)[3])bmtree->cos_cage;
 
 
-       BLI_bvhtree_ray_cast(bmtree->tree, co, dir, radius, &hit, bmbvh_ray_cast_cb, &bmcb_data);
+  BLI_bvhtree_ray_cast(bmtree->tree, co, dir, radius, &hit, bmbvh_ray_cast_cb, &bmcb_data);
 
 
-       if (hit.index != -1 && hit.dist != dist) {
-               return bmbvh_ray_cast_handle_hit(bmtree, &bmcb_data, &hit, r_dist, r_hitout, r_cagehit);
-       }
+  if (hit.index != -1 && hit.dist != dist) {
+    return bmbvh_ray_cast_handle_hit(bmtree, &bmcb_data, &hit, r_dist, r_hitout, r_cagehit);
+  }
 
 
-       return NULL;
+  return NULL;
 }
 
 /* -------------------------------------------------------------------- */
 }
 
 /* -------------------------------------------------------------------- */
@@ -322,221 +343,246 @@ BMFace *BKE_bmbvh_ray_cast(BMBVHTree *bmtree, const float co[3], const float dir
  */
 
 struct RayCastUserData_Filter {
  */
 
 struct RayCastUserData_Filter {
-       struct RayCastUserData bmcb_data;
+  struct RayCastUserData bmcb_data;
 
 
-       BMBVHTree_FaceFilter filter_cb;
-       void                *filter_userdata;
+  BMBVHTree_FaceFilter filter_cb;
+  void *filter_userdata;
 };
 
 };
 
-static void bmbvh_ray_cast_cb_filter(void *userdata, int index, const BVHTreeRay *ray, BVHTreeRayHit *hit)
+static void bmbvh_ray_cast_cb_filter(void *userdata,
+                                     int index,
+                                     const BVHTreeRay *ray,
+                                     BVHTreeRayHit *hit)
 {
 {
-       struct RayCastUserData_Filter *bmcb_data_filter = userdata;
-       struct RayCastUserData *bmcb_data = &bmcb_data_filter->bmcb_data;
-       const BMLoop **ltri = bmcb_data->looptris[index];
-       if (bmcb_data_filter->filter_cb(ltri[0]->f, bmcb_data_filter->filter_userdata)) {
-               bmbvh_ray_cast_cb(bmcb_data, index, ray, hit);
-       }
+  struct RayCastUserData_Filter *bmcb_data_filter = userdata;
+  struct RayCastUserData *bmcb_data = &bmcb_data_filter->bmcb_data;
+  const BMLoop **ltri = bmcb_data->looptris[index];
+  if (bmcb_data_filter->filter_cb(ltri[0]->f, bmcb_data_filter->filter_userdata)) {
+    bmbvh_ray_cast_cb(bmcb_data, index, ray, hit);
+  }
 }
 
 }
 
-BMFace *BKE_bmbvh_ray_cast_filter(
-        BMBVHTree *bmtree, const float co[3], const float dir[3], const float radius,
-        float *r_dist, float r_hitout[3], float r_cagehit[3],
-        BMBVHTree_FaceFilter filter_cb, void *filter_userdata)
+BMFace *BKE_bmbvh_ray_cast_filter(BMBVHTree *bmtree,
+                                  const float co[3],
+                                  const float dir[3],
+                                  const float radius,
+                                  float *r_dist,
+                                  float r_hitout[3],
+                                  float r_cagehit[3],
+                                  BMBVHTree_FaceFilter filter_cb,
+                                  void *filter_userdata)
 {
 {
-       BVHTreeRayHit hit;
-       struct RayCastUserData_Filter bmcb_data_filter;
-       struct RayCastUserData *bmcb_data = &bmcb_data_filter.bmcb_data;
+  BVHTreeRayHit hit;
+  struct RayCastUserData_Filter bmcb_data_filter;
+  struct RayCastUserData *bmcb_data = &bmcb_data_filter.bmcb_data;
 
 
-       const float dist = r_dist ? *r_dist : FLT_MAX;
+  const float dist = r_dist ? *r_dist : FLT_MAX;
 
 
-       bmcb_data_filter.filter_cb = filter_cb;
-       bmcb_data_filter.filter_userdata = filter_userdata;
+  bmcb_data_filter.filter_cb = filter_cb;
+  bmcb_data_filter.filter_userdata = filter_userdata;
 
 
-       if (bmtree->cos_cage) BLI_assert(!(bmtree->bm->elem_index_dirty & BM_VERT));
+  if (bmtree->cos_cage) {
+    BLI_assert(!(bmtree->bm->elem_index_dirty & BM_VERT));
+  }
 
 
-       hit.dist = dist;
-       hit.index = -1;
+  hit.dist = dist;
+  hit.index = -1;
 
 
-       /* ok to leave 'uv' uninitialized */
-       bmcb_data->looptris = (const BMLoop *(*)[3])bmtree->looptris;
-       bmcb_data->cos_cage = (const float (*)[3])bmtree->cos_cage;
+  /* ok to leave 'uv' uninitialized */
+  bmcb_data->looptris = (const BMLoop *(*)[3])bmtree->looptris;
+  bmcb_data->cos_cage = (const float(*)[3])bmtree->cos_cage;
 
 
-       BLI_bvhtree_ray_cast(bmtree->tree, co, dir, radius, &hit, bmbvh_ray_cast_cb_filter, &bmcb_data_filter);
-       if (hit.index != -1 && hit.dist != dist) {
-               return bmbvh_ray_cast_handle_hit(bmtree, bmcb_data, &hit, r_dist, r_hitout, r_cagehit);
-       }
+  BLI_bvhtree_ray_cast(
+      bmtree->tree, co, dir, radius, &hit, bmbvh_ray_cast_cb_filter, &bmcb_data_filter);
+  if (hit.index != -1 && hit.dist != dist) {
+    return bmbvh_ray_cast_handle_hit(bmtree, bmcb_data, &hit, r_dist, r_hitout, r_cagehit);
+  }
 
 
-       return NULL;
+  return NULL;
 }
 
 }
 
-
 /* -------------------------------------------------------------------- */
 /* BKE_bmbvh_find_vert_closest */
 
 struct VertSearchUserData {
 /* -------------------------------------------------------------------- */
 /* BKE_bmbvh_find_vert_closest */
 
 struct VertSearchUserData {
-       /* from the bmtree */
-       const BMLoop *(*looptris)[3];
-       const float (*cos_cage)[3];
+  /* from the bmtree */
+  const BMLoop *(*looptris)[3];
+  const float (*cos_cage)[3];
 
 
-       /* from the hit */
-       float dist_max_sq;
-       int   index_tri;
+  /* from the hit */
+  float dist_max_sq;
+  int index_tri;
 };
 
 };
 
-static void bmbvh_find_vert_closest_cb(void *userdata, int index, const float co[3], BVHTreeNearest *hit)
+static void bmbvh_find_vert_closest_cb(void *userdata,
+                                       int index,
+                                       const float co[3],
+                                       BVHTreeNearest *hit)
 {
 {
-       struct VertSearchUserData *bmcb_data = userdata;
-       const BMLoop **ltri = bmcb_data->looptris[index];
-       const float dist_max_sq = bmcb_data->dist_max_sq;
-       int i;
-
-       const float *tri_cos[3];
-
-       bmbvh_tri_from_face(tri_cos, ltri, bmcb_data->cos_cage);
-
-       for (i = 0; i < 3; i++) {
-               const float dist_sq = len_squared_v3v3(co, tri_cos[i]);
-               if (dist_sq < hit->dist_sq && dist_sq < dist_max_sq) {
-                       copy_v3_v3(hit->co, tri_cos[i]);
-                       /* XXX, normal ignores cage */
-                       copy_v3_v3(hit->no, ltri[i]->v->no);
-                       hit->dist_sq = dist_sq;
-                       hit->index = index;
-                       bmcb_data->index_tri = i;
-               }
-       }
+  struct VertSearchUserData *bmcb_data = userdata;
+  const BMLoop **ltri = bmcb_data->looptris[index];
+  const float dist_max_sq = bmcb_data->dist_max_sq;
+  int i;
+
+  const float *tri_cos[3];
+
+  bmbvh_tri_from_face(tri_cos, ltri, bmcb_data->cos_cage);
+
+  for (i = 0; i < 3; i++) {
+    const float dist_sq = len_squared_v3v3(co, tri_cos[i]);
+    if (dist_sq < hit->dist_sq && dist_sq < dist_max_sq) {
+      copy_v3_v3(hit->co, tri_cos[i]);
+      /* XXX, normal ignores cage */
+      copy_v3_v3(hit->no, ltri[i]->v->no);
+      hit->dist_sq = dist_sq;
+      hit->index = index;
+      bmcb_data->index_tri = i;
+    }
+  }
 }
 
 BMVert *BKE_bmbvh_find_vert_closest(BMBVHTree *bmtree, const float co[3], const float dist_max)
 {
 }
 
 BMVert *BKE_bmbvh_find_vert_closest(BMBVHTree *bmtree, const float co[3], const float dist_max)
 {
-       BVHTreeNearest hit;
-       struct VertSearchUserData bmcb_data;
-       const float dist_max_sq = dist_max * dist_max;
+  BVHTreeNearest hit;
+  struct VertSearchUserData bmcb_data;
+  const float dist_max_sq = dist_max * dist_max;
 
 
-       if (bmtree->cos_cage) BLI_assert(!(bmtree->bm->elem_index_dirty & BM_VERT));
+  if (bmtree->cos_cage) {
+    BLI_assert(!(bmtree->bm->elem_index_dirty & BM_VERT));
+  }
 
 
-       hit.dist_sq = dist_max_sq;
-       hit.index = -1;
+  hit.dist_sq = dist_max_sq;
+  hit.index = -1;
 
 
-       bmcb_data.looptris = (const BMLoop *(*)[3])bmtree->looptris;
-       bmcb_data.cos_cage = (const float (*)[3])bmtree->cos_cage;
-       bmcb_data.dist_max_sq = dist_max_sq;
+  bmcb_data.looptris = (const BMLoop *(*)[3])bmtree->looptris;
+  bmcb_data.cos_cage = (const float(*)[3])bmtree->cos_cage;
+  bmcb_data.dist_max_sq = dist_max_sq;
 
 
-       BLI_bvhtree_find_nearest(bmtree->tree, co, &hit, bmbvh_find_vert_closest_cb, &bmcb_data);
-       if (hit.index != -1) {
-               BMLoop **ltri = bmtree->looptris[hit.index];
-               return ltri[bmcb_data.index_tri]->v;
-       }
+  BLI_bvhtree_find_nearest(bmtree->tree, co, &hit, bmbvh_find_vert_closest_cb, &bmcb_data);
+  if (hit.index != -1) {
+    BMLoop **ltri = bmtree->looptris[hit.index];
+    return ltri[bmcb_data.index_tri]->v;
+  }
 
 
-       return NULL;
+  return NULL;
 }
 
 struct FaceSearchUserData {
 }
 
 struct FaceSearchUserData {
-       /* from the bmtree */
-       const BMLoop *(*looptris)[3];
-       const float (*cos_cage)[3];
+  /* from the bmtree */
+  const BMLoop *(*looptris)[3];
+  const float (*cos_cage)[3];
 
 
-       /* from the hit */
-       float dist_max_sq;
+  /* from the hit */
+  float dist_max_sq;
 };
 
 };
 
-static void bmbvh_find_face_closest_cb(void *userdata, int index, const float co[3], BVHTreeNearest *hit)
+static void bmbvh_find_face_closest_cb(void *userdata,
+                                       int index,
+                                       const float co[3],
+                                       BVHTreeNearest *hit)
 {
 {
-       struct FaceSearchUserData *bmcb_data = userdata;
-       const BMLoop **ltri = bmcb_data->looptris[index];
-       const float dist_max_sq = bmcb_data->dist_max_sq;
-
-       const float *tri_cos[3];
-
-       bmbvh_tri_from_face(tri_cos, ltri, bmcb_data->cos_cage);
-
-       float co_close[3];
-       closest_on_tri_to_point_v3(co_close, co, UNPACK3(tri_cos));
-       const float dist_sq = len_squared_v3v3(co, co_close);
-       if (dist_sq < hit->dist_sq && dist_sq < dist_max_sq) {
-               /* XXX, normal ignores cage */
-               copy_v3_v3(hit->no, ltri[0]->f->no);
-               hit->dist_sq = dist_sq;
-               hit->index = index;
-       }
+  struct FaceSearchUserData *bmcb_data = userdata;
+  const BMLoop **ltri = bmcb_data->looptris[index];
+  const float dist_max_sq = bmcb_data->dist_max_sq;
+
+  const float *tri_cos[3];
+
+  bmbvh_tri_from_face(tri_cos, ltri, bmcb_data->cos_cage);
+
+  float co_close[3];
+  closest_on_tri_to_point_v3(co_close, co, UNPACK3(tri_cos));
+  const float dist_sq = len_squared_v3v3(co, co_close);
+  if (dist_sq < hit->dist_sq && dist_sq < dist_max_sq) {
+    /* XXX, normal ignores cage */
+    copy_v3_v3(hit->no, ltri[0]->f->no);
+    hit->dist_sq = dist_sq;
+    hit->index = index;
+  }
 }
 
 }
 
-struct BMFace *BKE_bmbvh_find_face_closest(BMBVHTree *bmtree, const float co[3], const float dist_max)
+struct BMFace *BKE_bmbvh_find_face_closest(BMBVHTree *bmtree,
+                                           const float co[3],
+                                           const float dist_max)
 {
 {
-       BVHTreeNearest hit;
-       struct FaceSearchUserData bmcb_data;
-       const float dist_max_sq = dist_max * dist_max;
+  BVHTreeNearest hit;
+  struct FaceSearchUserData bmcb_data;
+  const float dist_max_sq = dist_max * dist_max;
 
 
-       if (bmtree->cos_cage) BLI_assert(!(bmtree->bm->elem_index_dirty & BM_VERT));
+  if (bmtree->cos_cage) {
+    BLI_assert(!(bmtree->bm->elem_index_dirty & BM_VERT));
+  }
 
 
-       hit.dist_sq = dist_max_sq;
-       hit.index = -1;
+  hit.dist_sq = dist_max_sq;
+  hit.index = -1;
 
 
-       bmcb_data.looptris = (const BMLoop *(*)[3])bmtree->looptris;
-       bmcb_data.cos_cage = (const float (*)[3])bmtree->cos_cage;
-       bmcb_data.dist_max_sq = dist_max_sq;
+  bmcb_data.looptris = (const BMLoop *(*)[3])bmtree->looptris;
+  bmcb_data.cos_cage = (const float(*)[3])bmtree->cos_cage;
+  bmcb_data.dist_max_sq = dist_max_sq;
 
 
-       BLI_bvhtree_find_nearest(bmtree->tree, co, &hit, bmbvh_find_face_closest_cb, &bmcb_data);
-       if (hit.index != -1) {
-               BMLoop **ltri = bmtree->looptris[hit.index];
-               return ltri[0]->f;
-       }
+  BLI_bvhtree_find_nearest(bmtree->tree, co, &hit, bmbvh_find_face_closest_cb, &bmcb_data);
+  if (hit.index != -1) {
+    BMLoop **ltri = bmtree->looptris[hit.index];
+    return ltri[0]->f;
+  }
 
 
-       return NULL;
+  return NULL;
 }
 
 /* -------------------------------------------------------------------- */
 /* BKE_bmbvh_overlap */
 
 struct BMBVHTree_OverlapData {
 }
 
 /* -------------------------------------------------------------------- */
 /* BKE_bmbvh_overlap */
 
 struct BMBVHTree_OverlapData {
-       const BMBVHTree *tree_pair[2];
-       float epsilon;
+  const BMBVHTree *tree_pair[2];
+  float epsilon;
 };
 
 static bool bmbvh_overlap_cb(void *userdata, int index_a, int index_b, int UNUSED(thread))
 {
 };
 
 static bool bmbvh_overlap_cb(void *userdata, int index_a, int index_b, int UNUSED(thread))
 {
-       struct BMBVHTree_OverlapData *data = userdata;
-       const BMBVHTree *bmtree_a = data->tree_pair[0];
-       const BMBVHTree *bmtree_b = data->tree_pair[1];
-
-       BMLoop **tri_a = bmtree_a->looptris[index_a];
-       BMLoop **tri_b = bmtree_b->looptris[index_b];
-       const float *tri_a_co[3] = {tri_a[0]->v->co, tri_a[1]->v->co, tri_a[2]->v->co};
-       const float *tri_b_co[3] = {tri_b[0]->v->co, tri_b[1]->v->co, tri_b[2]->v->co};
-       float ix_pair[2][3];
-       int verts_shared = 0;
-
-       if (bmtree_a->looptris == bmtree_b->looptris) {
-               if (UNLIKELY(tri_a[0]->f == tri_b[0]->f)) {
-                       return false;
-               }
-
-               verts_shared = (
-                       ELEM(tri_a_co[0], UNPACK3(tri_b_co)) +
-                       ELEM(tri_a_co[1], UNPACK3(tri_b_co)) +
-                       ELEM(tri_a_co[2], UNPACK3(tri_b_co)));
-
-               /* if 2 points are shared, bail out */
-               if (verts_shared >= 2) {
-                       return false;
-               }
-       }
-
-       return (isect_tri_tri_epsilon_v3(UNPACK3(tri_a_co), UNPACK3(tri_b_co), ix_pair[0], ix_pair[1], data->epsilon) &&
-               /* if we share a vertex, check the intersection isn't a 'point' */
-               ((verts_shared == 0) || (len_squared_v3v3(ix_pair[0], ix_pair[1]) > data->epsilon)));
+  struct BMBVHTree_OverlapData *data = userdata;
+  const BMBVHTree *bmtree_a = data->tree_pair[0];
+  const BMBVHTree *bmtree_b = data->tree_pair[1];
+
+  BMLoop **tri_a = bmtree_a->looptris[index_a];
+  BMLoop **tri_b = bmtree_b->looptris[index_b];
+  const float *tri_a_co[3] = {tri_a[0]->v->co, tri_a[1]->v->co, tri_a[2]->v->co};
+  const float *tri_b_co[3] = {tri_b[0]->v->co, tri_b[1]->v->co, tri_b[2]->v->co};
+  float ix_pair[2][3];
+  int verts_shared = 0;
+
+  if (bmtree_a->looptris == bmtree_b->looptris) {
+    if (UNLIKELY(tri_a[0]->f == tri_b[0]->f)) {
+      return false;
+    }
+
+    verts_shared = (ELEM(tri_a_co[0], UNPACK3(tri_b_co)) + ELEM(tri_a_co[1], UNPACK3(tri_b_co)) +
+                    ELEM(tri_a_co[2], UNPACK3(tri_b_co)));
+
+    /* if 2 points are shared, bail out */
+    if (verts_shared >= 2) {
+      return false;
+    }
+  }
+
+  return (isect_tri_tri_epsilon_v3(
+              UNPACK3(tri_a_co), UNPACK3(tri_b_co), ix_pair[0], ix_pair[1], data->epsilon) &&
+          /* if we share a vertex, check the intersection isn't a 'point' */
+          ((verts_shared == 0) || (len_squared_v3v3(ix_pair[0], ix_pair[1]) > data->epsilon)));
 }
 
 /**
  * Overlap indices reference the looptri's
  */
 }
 
 /**
  * Overlap indices reference the looptri's
  */
-BVHTreeOverlap *BKE_bmbvh_overlap(const BMBVHTree *bmtree_a, const BMBVHTree *bmtree_b, unsigned int *r_overlap_tot)
+BVHTreeOverlap *BKE_bmbvh_overlap(const BMBVHTree *bmtree_a,
+                                  const BMBVHTree *bmtree_b,
+                                  unsigned int *r_overlap_tot)
 {
 {
-       struct BMBVHTree_OverlapData data;
+  struct BMBVHTree_OverlapData data;
 
 
-       data.tree_pair[0] = bmtree_a;
-       data.tree_pair[1] = bmtree_b;
-       data.epsilon = max_ff(BLI_bvhtree_get_epsilon(bmtree_a->tree), BLI_bvhtree_get_epsilon(bmtree_b->tree));
+  data.tree_pair[0] = bmtree_a;
+  data.tree_pair[1] = bmtree_b;
+  data.epsilon = max_ff(BLI_bvhtree_get_epsilon(bmtree_a->tree),
+                        BLI_bvhtree_get_epsilon(bmtree_b->tree));
 
 
-       return BLI_bvhtree_overlap(bmtree_a->tree, bmtree_b->tree, r_overlap_tot, bmbvh_overlap_cb, &data);
+  return BLI_bvhtree_overlap(
+      bmtree_a->tree, bmtree_b->tree, r_overlap_tot, bmbvh_overlap_cb, &data);
 }
 }