ClangFormat: apply to source, most of intern
[blender.git] / source / blender / blenkernel / BKE_collection.h
index 180823b..f06d9d1 100644 (file)
@@ -43,44 +43,77 @@ struct Scene;
 struct ViewLayer;
 
 typedef struct CollectionParent {
-       struct CollectionParent *next, *prev;
-       struct Collection *collection;
+  struct CollectionParent *next, *prev;
+  struct Collection *collection;
 } CollectionParent;
 
 /* Collections */
 
-struct Collection *BKE_collection_add(struct Main *bmain, struct Collection *parent, const char *name);
-void               BKE_collection_free(struct Collection *collection);
-bool               BKE_collection_delete(struct Main *bmain, struct Collection *collection, bool hierarchy);
-
-struct Collection *BKE_collection_copy(struct Main *bmain, struct Collection *parent, struct Collection *collection);
-void               BKE_collection_copy_data(struct Main *bmain, struct Collection *collection_dst, const struct Collection *collection_src, const int flag);
-void               BKE_collection_make_local(struct Main *bmain, struct Collection *collection, const bool lib_local);
-
-struct Collection *BKE_collection_duplicate(
-        struct Main *bmain, struct Collection *parent, struct Collection *collection,
-        const bool do_hierarchy, const bool do_objects, const bool do_obdata);
-struct Collection *BKE_collection_copy_master(struct Main *bmain, struct Collection *collection, const int flag);
+struct Collection *BKE_collection_add(struct Main *bmain,
+                                      struct Collection *parent,
+                                      const char *name);
+void BKE_collection_free(struct Collection *collection);
+bool BKE_collection_delete(struct Main *bmain, struct Collection *collection, bool hierarchy);
+
+struct Collection *BKE_collection_copy(struct Main *bmain,
+                                       struct Collection *parent,
+                                       struct Collection *collection);
+void BKE_collection_copy_data(struct Main *bmain,
+                              struct Collection *collection_dst,
+                              const struct Collection *collection_src,
+                              const int flag);
+void BKE_collection_make_local(struct Main *bmain,
+                               struct Collection *collection,
+                               const bool lib_local);
+
+struct Collection *BKE_collection_duplicate(struct Main *bmain,
+                                            struct Collection *parent,
+                                            struct Collection *collection,
+                                            const bool do_hierarchy,
+                                            const bool do_objects,
+                                            const bool do_obdata);
+struct Collection *BKE_collection_copy_master(struct Main *bmain,
+                                              struct Collection *collection,
+                                              const int flag);
 
 /* Master Collection for Scene */
 
 struct Collection *BKE_collection_master(const struct Scene *scene);
 struct Collection *BKE_collection_master_add(void);
-struct Scene *BKE_collection_master_scene_search(const struct Main *bmain, const struct Collection *master_collection);
+struct Scene *BKE_collection_master_scene_search(const struct Main *bmain,
+                                                 const struct Collection *master_collection);
 
 /* Collection Objects */
 
-bool               BKE_collection_has_object(struct Collection *collection, struct Object *ob);
-bool               BKE_collection_has_object_recursive(struct Collection *collection, struct Object *ob);
-struct Collection *BKE_collection_object_find(struct Main *bmain, struct Scene *scene, struct Collection *collection, struct Object *ob);
-bool               BKE_collection_is_empty(struct Collection *collection);
-
-bool BKE_collection_object_add(struct Main *bmain, struct Collection *collection, struct Object *ob);
-void BKE_collection_object_add_from(struct Main *bmain, struct Scene *scene, struct Object *ob_src, struct Object *ob_dst);
-bool BKE_collection_object_remove(struct Main *bmain, struct Collection *collection, struct Object *object, const bool free_us);
-void BKE_collection_object_move(struct Main *bmain, struct Scene *scene, struct Collection *collection_dst, struct Collection *collection_src, struct Object *ob);
-
-bool BKE_scene_collections_object_remove(struct Main *bmain, struct Scene *scene, struct Object *object, const bool free_us);
+bool BKE_collection_has_object(struct Collection *collection, struct Object *ob);
+bool BKE_collection_has_object_recursive(struct Collection *collection, struct Object *ob);
+struct Collection *BKE_collection_object_find(struct Main *bmain,
+                                              struct Scene *scene,
+                                              struct Collection *collection,
+                                              struct Object *ob);
+bool BKE_collection_is_empty(struct Collection *collection);
+
+bool BKE_collection_object_add(struct Main *bmain,
+                               struct Collection *collection,
+                               struct Object *ob);
+void BKE_collection_object_add_from(struct Main *bmain,
+                                    struct Scene *scene,
+                                    struct Object *ob_src,
+                                    struct Object *ob_dst);
+bool BKE_collection_object_remove(struct Main *bmain,
+                                  struct Collection *collection,
+                                  struct Object *object,
+                                  const bool free_us);
+void BKE_collection_object_move(struct Main *bmain,
+                                struct Scene *scene,
+                                struct Collection *collection_dst,
+                                struct Collection *collection_src,
+                                struct Object *ob);
+
+bool BKE_scene_collections_object_remove(struct Main *bmain,
+                                         struct Scene *scene,
+                                         struct Object *object,
+                                         const bool free_us);
 void BKE_collections_object_remove_nulls(struct Main *bmain);
 void BKE_collections_child_remove_nulls(struct Main *bmain, struct Collection *old_collection);
 
@@ -88,21 +121,26 @@ void BKE_collections_child_remove_nulls(struct Main *bmain, struct Collection *o
 
 bool BKE_collection_is_in_scene(struct Collection *collection);
 void BKE_collections_after_lib_link(struct Main *bmain);
-bool BKE_collection_object_cyclic_check(struct Main *bmain, struct Object *object, struct Collection *collection);
+bool BKE_collection_object_cyclic_check(struct Main *bmain,
+                                        struct Object *object,
+                                        struct Collection *collection);
 
 /* Object list cache. */
 
 struct ListBase BKE_collection_object_cache_get(struct Collection *collection);
 void BKE_collection_object_cache_free(struct Collection *collection);
 
-struct Base *BKE_collection_or_layer_objects(const struct ViewLayer *view_layer, struct Collection *collection);
+struct Base *BKE_collection_or_layer_objects(const struct ViewLayer *view_layer,
+                                             struct Collection *collection);
 
 /* Editing. */
 
 struct Collection *BKE_collection_from_index(struct Scene *scene, const int index);
 void BKE_collection_new_name_get(struct Collection *collection_parent, char *rname);
 const char *BKE_collection_ui_name_get(struct Collection *collection);
-bool BKE_collection_objects_select(struct ViewLayer *view_layer, struct Collection *collection, bool deselect);
+bool BKE_collection_objects_select(struct ViewLayer *view_layer,
+                                   struct Collection *collection,
+                                   bool deselect);
 
 /* Collection children */
 
@@ -121,9 +159,7 @@ bool BKE_collection_move(struct Main *bmain,
                          bool relative_after,
                          struct Collection *collection);
 
-bool BKE_collection_find_cycle(struct Collection *new_ancestor,
-                               struct Collection *collection);
-
+bool BKE_collection_find_cycle(struct Collection *new_ancestor, struct Collection *collection);
 
 /* Iteration callbacks. */
 
@@ -133,32 +169,28 @@ typedef void (*BKE_scene_collections_Cb)(struct Collection *ob, void *data);
 /* Iteratorion over objects in collection. */
 
 #define FOREACH_COLLECTION_VISIBLE_OBJECT_RECURSIVE_BEGIN(_collection, _object, _mode) \
-    {                                                                                  \
-               int _base_flag = (_mode == DAG_EVAL_VIEWPORT) ?                                \
-                       BASE_ENABLED_VIEWPORT : BASE_ENABLED_RENDER;                               \
-               int _base_id = 0;                                                              \
-               for (Base *_base = (Base*)BKE_collection_object_cache_get(_collection).first;  \
-                        _base;                                                                    \
-                        _base = _base->next, _base_id++)                                          \
-               {                                                                              \
-                       if (_base->flag & _base_flag) {                                            \
-                               Object *_object = _base->object;                                       \
-
-#define FOREACH_COLLECTION_VISIBLE_OBJECT_RECURSIVE_END                               \
-                       }                                                                         \
-               }                                                                             \
-       }
-
-#define FOREACH_COLLECTION_OBJECT_RECURSIVE_BEGIN(_collection, _object)           \
-       for (Base *_base = (Base*)BKE_collection_object_cache_get(_collection).first; \
-            _base;                                                                   \
-            _base = _base->next)                                                     \
-       {                                                                             \
-               Object *_object = _base->object;                                          \
-               BLI_assert(_object != NULL);
-
-#define FOREACH_COLLECTION_OBJECT_RECURSIVE_END                                   \
-       } ((void)0)
+  { \
+    int _base_flag = (_mode == DAG_EVAL_VIEWPORT) ? BASE_ENABLED_VIEWPORT : BASE_ENABLED_RENDER; \
+    int _base_id = 0; \
+    for (Base *_base = (Base *)BKE_collection_object_cache_get(_collection).first; _base; \
+         _base = _base->next, _base_id++) { \
+      if (_base->flag & _base_flag) { \
+        Object *_object = _base->object;
+
+#define FOREACH_COLLECTION_VISIBLE_OBJECT_RECURSIVE_END \
+  } \
+  } \
+  }
+
+#define FOREACH_COLLECTION_OBJECT_RECURSIVE_BEGIN(_collection, _object) \
+  for (Base *_base = (Base *)BKE_collection_object_cache_get(_collection).first; _base; \
+       _base = _base->next) { \
+    Object *_object = _base->object; \
+    BLI_assert(_object != NULL);
+
+#define FOREACH_COLLECTION_OBJECT_RECURSIVE_END \
+  } \
+  ((void)0)
 
 /* Iteration over collections in scene. */
 
@@ -170,49 +202,52 @@ void BKE_scene_objects_iterator_begin(struct BLI_Iterator *iter, void *data_in);
 void BKE_scene_objects_iterator_next(struct BLI_Iterator *iter);
 void BKE_scene_objects_iterator_end(struct BLI_Iterator *iter);
 
-#define FOREACH_SCENE_COLLECTION_BEGIN(scene, _instance)                      \
-       ITER_BEGIN(BKE_scene_collections_iterator_begin,                          \
-                  BKE_scene_collections_iterator_next,                           \
-                  BKE_scene_collections_iterator_end,                            \
-                  scene, Collection *, _instance)
-
-#define FOREACH_SCENE_COLLECTION_END                                          \
-       ITER_END
-
-#define FOREACH_COLLECTION_BEGIN(_bmain, _scene, Type, _instance)             \
-{                                                                             \
-       Type _instance;                                                           \
-       Collection *_instance_next;                                               \
-       bool is_scene_collection = (_scene) != NULL;                              \
-                                                                              \
-       if (_scene) {                                                             \
-               _instance_next = BKE_collection_master(_scene);                       \
-       }                                                                         \
-       else {                                                                    \
-               _instance_next = (_bmain)->collections.first;                         \
-       }                                                                         \
-                                                                              \
-       while ((_instance = _instance_next)) {                                    \
-               if (is_scene_collection) {                                            \
-                       _instance_next = (_bmain)->collections.first;                     \
-                       is_scene_collection = false;                                      \
-               }                                                                     \
-               else {                                                                \
-                       _instance_next = _instance->id.next;                              \
-               }
-
-#define FOREACH_COLLECTION_END                                                \
-       }                                                                         \
-} ((void)0)
-
-#define FOREACH_SCENE_OBJECT_BEGIN(scene, _instance)                          \
-       ITER_BEGIN(BKE_scene_objects_iterator_begin,                              \
-                  BKE_scene_objects_iterator_next,                               \
-                  BKE_scene_objects_iterator_end,                                \
-                  scene, Object *, _instance)
-
-#define FOREACH_SCENE_OBJECT_END                                              \
-       ITER_END
+#define FOREACH_SCENE_COLLECTION_BEGIN(scene, _instance) \
+  ITER_BEGIN (BKE_scene_collections_iterator_begin, \
+              BKE_scene_collections_iterator_next, \
+              BKE_scene_collections_iterator_end, \
+              scene, \
+              Collection *, \
+              _instance)
+
+#define FOREACH_SCENE_COLLECTION_END ITER_END
+
+#define FOREACH_COLLECTION_BEGIN(_bmain, _scene, Type, _instance) \
+  { \
+    Type _instance; \
+    Collection *_instance_next; \
+    bool is_scene_collection = (_scene) != NULL; \
+\
+    if (_scene) { \
+      _instance_next = BKE_collection_master(_scene); \
+    } \
+    else { \
+      _instance_next = (_bmain)->collections.first; \
+    } \
+\
+    while ((_instance = _instance_next)) { \
+      if (is_scene_collection) { \
+        _instance_next = (_bmain)->collections.first; \
+        is_scene_collection = false; \
+      } \
+      else { \
+        _instance_next = _instance->id.next; \
+      }
+
+#define FOREACH_COLLECTION_END \
+  } \
+  } \
+  ((void)0)
+
+#define FOREACH_SCENE_OBJECT_BEGIN(scene, _instance) \
+  ITER_BEGIN (BKE_scene_objects_iterator_begin, \
+              BKE_scene_objects_iterator_next, \
+              BKE_scene_objects_iterator_end, \
+              scene, \
+              Object *, \
+              _instance)
+
+#define FOREACH_SCENE_OBJECT_END ITER_END
 
 #ifdef __cplusplus
 }