ClangFormat: apply to source, most of intern
[blender.git] / source / blender / blenkernel / intern / curve_decimate.c
index 4ac6257..cccdf83 100644 (file)
 #include "BLI_strict_flags.h"
 
 struct Knot {
-       struct Knot *next, *prev;
-       uint point_index;  /* index in point array */
-       uint knot_index;  /* index in knot array*/
-       float tan[2][3];
-       float handles[2];
+  struct Knot *next, *prev;
+  uint point_index; /* index in point array */
+  uint knot_index;  /* index in knot array*/
+  float tan[2][3];
+  float handles[2];
 
-       HeapNode *heap_node;
-       uint can_remove : 1;
-       uint is_removed : 1;
+  HeapNode *heap_node;
+  uint can_remove : 1;
+  uint is_removed : 1;
 
 #ifndef NDEBUG
-       const float *co;
+  const float *co;
 #endif
 };
 
 struct Removal {
-       uint knot_index;
-       /* handles for prev/next knots */
-       float handles[2];
+  uint knot_index;
+  /* handles for prev/next knots */
+  float handles[2];
 };
 
-static float knot_remove_error_value(
-        const float tan_l[3], const float tan_r[3],
-        const float (*points)[3], const uint points_len,
-        /* avoid having to re-calculate again */
-        float r_handle_factors[2])
+static float knot_remove_error_value(const float tan_l[3],
+                                     const float tan_r[3],
+                                     const float (*points)[3],
+                                     const uint points_len,
+                                     /* avoid having to re-calculate again */
+                                     float r_handle_factors[2])
 {
-       const uint dims = 3;
-       float error_sq = FLT_MAX;
-       uint error_sq_index;
-       float handle_factors[2][3];
-
-       curve_fit_cubic_to_points_single_fl(
-               &points[0][0], points_len, NULL, dims, 0.0f,
-               tan_l, tan_r,
-               handle_factors[0], handle_factors[1],
-               &error_sq, &error_sq_index);
-
-       sub_v3_v3(handle_factors[0], points[0]);
-       r_handle_factors[0] = dot_v3v3(tan_l, handle_factors[0]);
-
-       sub_v3_v3(handle_factors[1], points[points_len - 1]);
-       r_handle_factors[1] = dot_v3v3(tan_r, handle_factors[1]);
-
-       return error_sq;
+  const uint dims = 3;
+  float error_sq = FLT_MAX;
+  uint error_sq_index;
+  float handle_factors[2][3];
+
+  curve_fit_cubic_to_points_single_fl(&points[0][0],
+                                      points_len,
+                                      NULL,
+                                      dims,
+                                      0.0f,
+                                      tan_l,
+                                      tan_r,
+                                      handle_factors[0],
+                                      handle_factors[1],
+                                      &error_sq,
+                                      &error_sq_index);
+
+  sub_v3_v3(handle_factors[0], points[0]);
+  r_handle_factors[0] = dot_v3v3(tan_l, handle_factors[0]);
+
+  sub_v3_v3(handle_factors[1], points[points_len - 1]);
+  r_handle_factors[1] = dot_v3v3(tan_r, handle_factors[1]);
+
+  return error_sq;
 }
 
-static void knot_remove_error_recalculate(
-        Heap *heap, const float (*points)[3], const uint points_len,
-        struct Knot *k, const float error_sq_max)
+static void knot_remove_error_recalculate(Heap *heap,
+                                          const float (*points)[3],
+                                          const uint points_len,
+                                          struct Knot *k,
+                                          const float error_sq_max)
 {
-       BLI_assert(k->can_remove);
-       float handles[2];
+  BLI_assert(k->can_remove);
+  float handles[2];
 
 #ifndef NDEBUG
-       BLI_assert(equals_v3v3(points[k->prev->point_index], k->prev->co));
-       BLI_assert(equals_v3v3(points[k->next->point_index], k->next->co));
+  BLI_assert(equals_v3v3(points[k->prev->point_index], k->prev->co));
+  BLI_assert(equals_v3v3(points[k->next->point_index], k->next->co));
 #endif
 
-       const float (*points_offset)[3];
-       uint points_offset_len;
-
-       if (k->prev->point_index < k->next->point_index) {
-               points_offset = &points[k->prev->point_index];
-               points_offset_len = (k->next->point_index - k->prev->point_index) + 1;
-       }
-       else {
-               points_offset = &points[k->prev->point_index];
-               points_offset_len = ((k->next->point_index + points_len) - k->prev->point_index) + 1;
-       }
-
-       const float cost_sq = knot_remove_error_value(
-               k->prev->tan[1], k->next->tan[0],
-               points_offset, points_offset_len,
-               handles);
-
-       if (cost_sq < error_sq_max) {
-               struct Removal *r;
-               if (k->heap_node) {
-                       r = BLI_heap_node_ptr(k->heap_node);
-               }
-               else {
-                       r = MEM_mallocN(sizeof(*r), __func__);
-                       r->knot_index = k->knot_index;
-               }
-
-               copy_v2_v2(r->handles, handles);
-
-               BLI_heap_insert_or_update(heap, &k->heap_node, cost_sq, r);
-       }
-       else {
-               if (k->heap_node) {
-                       struct Removal *r;
-                       r = BLI_heap_node_ptr(k->heap_node);
-                       BLI_heap_remove(heap, k->heap_node);
-
-                       MEM_freeN(r);
-
-                       k->heap_node = NULL;
-               }
-       }
+  const float(*points_offset)[3];
+  uint points_offset_len;
+
+  if (k->prev->point_index < k->next->point_index) {
+    points_offset = &points[k->prev->point_index];
+    points_offset_len = (k->next->point_index - k->prev->point_index) + 1;
+  }
+  else {
+    points_offset = &points[k->prev->point_index];
+    points_offset_len = ((k->next->point_index + points_len) - k->prev->point_index) + 1;
+  }
+
+  const float cost_sq = knot_remove_error_value(
+      k->prev->tan[1], k->next->tan[0], points_offset, points_offset_len, handles);
+
+  if (cost_sq < error_sq_max) {
+    struct Removal *r;
+    if (k->heap_node) {
+      r = BLI_heap_node_ptr(k->heap_node);
+    }
+    else {
+      r = MEM_mallocN(sizeof(*r), __func__);
+      r->knot_index = k->knot_index;
+    }
+
+    copy_v2_v2(r->handles, handles);
+
+    BLI_heap_insert_or_update(heap, &k->heap_node, cost_sq, r);
+  }
+  else {
+    if (k->heap_node) {
+      struct Removal *r;
+      r = BLI_heap_node_ptr(k->heap_node);
+      BLI_heap_remove(heap, k->heap_node);
+
+      MEM_freeN(r);
+
+      k->heap_node = NULL;
+    }
+  }
 }
 
-static void curve_decimate(
-        const float (*points)[3], const uint points_len,
-        struct Knot *knots, const uint knots_len,
-        float error_sq_max, const uint error_target_len)
+static void curve_decimate(const float (*points)[3],
+                           const uint points_len,
+                           struct Knot *knots,
+                           const uint knots_len,
+                           float error_sq_max,
+                           const uint error_target_len)
 {
-       Heap *heap = BLI_heap_new_ex(knots_len);
-       for (uint i = 0; i < knots_len; i++) {
-               struct Knot *k = &knots[i];
-               if (k->can_remove) {
-                       knot_remove_error_recalculate(heap, points, points_len, k, error_sq_max);
-               }
-       }
-
-       uint knots_len_remaining = knots_len;
-
-       while ((knots_len_remaining > error_target_len) &&
-              (BLI_heap_is_empty(heap) == false))
-       {
-               struct Knot *k;
-
-               {
-                       struct Removal *r = BLI_heap_pop_min(heap);
-                       k = &knots[r->knot_index];
-                       k->heap_node = NULL;
-                       k->prev->handles[1] = r->handles[0];
-                       k->next->handles[0] = r->handles[1];
-                       MEM_freeN(r);
-               }
-
-               struct Knot *k_prev = k->prev;
-               struct Knot *k_next = k->next;
-
-               /* remove ourselves */
-               k_next->prev = k_prev;
-               k_prev->next = k_next;
-
-               k->next = NULL;
-               k->prev = NULL;
-               k->is_removed = true;
-
-               if (k_prev->can_remove) {
-                       knot_remove_error_recalculate(heap, points, points_len, k_prev, error_sq_max);
-               }
-
-               if (k_next->can_remove) {
-                       knot_remove_error_recalculate(heap, points, points_len, k_next, error_sq_max);
-               }
-
-               knots_len_remaining -= 1;
-       }
-
-       BLI_heap_free(heap, MEM_freeN);
+  Heap *heap = BLI_heap_new_ex(knots_len);
+  for (uint i = 0; i < knots_len; i++) {
+    struct Knot *k = &knots[i];
+    if (k->can_remove) {
+      knot_remove_error_recalculate(heap, points, points_len, k, error_sq_max);
+    }
+  }
+
+  uint knots_len_remaining = knots_len;
+
+  while ((knots_len_remaining > error_target_len) && (BLI_heap_is_empty(heap) == false)) {
+    struct Knot *k;
+
+    {
+      struct Removal *r = BLI_heap_pop_min(heap);
+      k = &knots[r->knot_index];
+      k->heap_node = NULL;
+      k->prev->handles[1] = r->handles[0];
+      k->next->handles[0] = r->handles[1];
+      MEM_freeN(r);
+    }
+
+    struct Knot *k_prev = k->prev;
+    struct Knot *k_next = k->next;
+
+    /* remove ourselves */
+    k_next->prev = k_prev;
+    k_prev->next = k_next;
+
+    k->next = NULL;
+    k->prev = NULL;
+    k->is_removed = true;
+
+    if (k_prev->can_remove) {
+      knot_remove_error_recalculate(heap, points, points_len, k_prev, error_sq_max);
+    }
+
+    if (k_next->can_remove) {
+      knot_remove_error_recalculate(heap, points, points_len, k_next, error_sq_max);
+    }
+
+    knots_len_remaining -= 1;
+  }
+
+  BLI_heap_free(heap, MEM_freeN);
 }
 
-
-uint BKE_curve_decimate_bezt_array(
-        BezTriple *bezt_array, const uint bezt_array_len,
-        const uint resolu, const bool is_cyclic,
-        const char flag_test, const char flag_set,
-        const float error_sq_max, const uint error_target_len)
+uint BKE_curve_decimate_bezt_array(BezTriple *bezt_array,
+                                   const uint bezt_array_len,
+                                   const uint resolu,
+                                   const bool is_cyclic,
+                                   const char flag_test,
+                                   const char flag_set,
+                                   const float error_sq_max,
+                                   const uint error_target_len)
 {
-       const uint bezt_array_last = bezt_array_len - 1;
-       const uint points_len = BKE_curve_calc_coords_axis_len(bezt_array_len, resolu, is_cyclic, true);
+  const uint bezt_array_last = bezt_array_len - 1;
+  const uint points_len = BKE_curve_calc_coords_axis_len(bezt_array_len, resolu, is_cyclic, true);
 
-       float (*points)[3] = MEM_mallocN((sizeof(float[3]) * points_len * (is_cyclic ? 2 : 1)), __func__);
+  float(*points)[3] = MEM_mallocN((sizeof(float[3]) * points_len * (is_cyclic ? 2 : 1)), __func__);
 
-       BKE_curve_calc_coords_axis(bezt_array, bezt_array_len, resolu, is_cyclic, false, 0, sizeof(float[3]), &points[0][0]);
-       BKE_curve_calc_coords_axis(bezt_array, bezt_array_len, resolu, is_cyclic, false, 1, sizeof(float[3]), &points[0][1]);
-       BKE_curve_calc_coords_axis(bezt_array, bezt_array_len, resolu, is_cyclic, false, 2, sizeof(float[3]), &points[0][2]);
+  BKE_curve_calc_coords_axis(
+      bezt_array, bezt_array_len, resolu, is_cyclic, false, 0, sizeof(float[3]), &points[0][0]);
+  BKE_curve_calc_coords_axis(
+      bezt_array, bezt_array_len, resolu, is_cyclic, false, 1, sizeof(float[3]), &points[0][1]);
+  BKE_curve_calc_coords_axis(
+      bezt_array, bezt_array_len, resolu, is_cyclic, false, 2, sizeof(float[3]), &points[0][2]);
 
-       const uint knots_len = bezt_array_len;
-       struct Knot *knots = MEM_mallocN((sizeof(*knots) * bezt_array_len), __func__);
+  const uint knots_len = bezt_array_len;
+  struct Knot *knots = MEM_mallocN((sizeof(*knots) * bezt_array_len), __func__);
 
-       if (is_cyclic) {
-               memcpy(points[points_len], points[0], sizeof(float[3]) * points_len);
-       }
+  if (is_cyclic) {
+    memcpy(points[points_len], points[0], sizeof(float[3]) * points_len);
+  }
 
-       for (uint i = 0; i < bezt_array_len; i++) {
-               knots[i].heap_node = NULL;
-               knots[i].can_remove = (bezt_array[i].f2 & flag_test) != 0;
-               knots[i].is_removed = false;
-               knots[i].next = &knots[i + 1];
-               knots[i].prev = &knots[i - 1];
-               knots[i].point_index = i * resolu;
-               knots[i].knot_index = i;
+  for (uint i = 0; i < bezt_array_len; i++) {
+    knots[i].heap_node = NULL;
+    knots[i].can_remove = (bezt_array[i].f2 & flag_test) != 0;
+    knots[i].is_removed = false;
+    knots[i].next = &knots[i + 1];
+    knots[i].prev = &knots[i - 1];
+    knots[i].point_index = i * resolu;
+    knots[i].knot_index = i;
 
-               sub_v3_v3v3(knots[i].tan[0], bezt_array[i].vec[0], bezt_array[i].vec[1]);
-               knots[i].handles[0] = normalize_v3(knots[i].tan[0]);
+    sub_v3_v3v3(knots[i].tan[0], bezt_array[i].vec[0], bezt_array[i].vec[1]);
+    knots[i].handles[0] = normalize_v3(knots[i].tan[0]);
 
-               sub_v3_v3v3(knots[i].tan[1], bezt_array[i].vec[1], bezt_array[i].vec[2]);
-               knots[i].handles[1] = -normalize_v3(knots[i].tan[1]);
+    sub_v3_v3v3(knots[i].tan[1], bezt_array[i].vec[1], bezt_array[i].vec[2]);
+    knots[i].handles[1] = -normalize_v3(knots[i].tan[1]);
 
 #ifndef NDEBUG
-               knots[i].co = bezt_array[i].vec[1];
-               BLI_assert(equals_v3v3(knots[i].co, points[knots[i].point_index]));
+    knots[i].co = bezt_array[i].vec[1];
+    BLI_assert(equals_v3v3(knots[i].co, points[knots[i].point_index]));
 #endif
-       }
+  }
 
-       if (is_cyclic) {
-               knots[0].prev = &knots[bezt_array_last];
-               knots[bezt_array_last].next = &knots[0];
-       }
-       else {
-               knots[0].prev = NULL;
-               knots[bezt_array_last].next = NULL;
+  if (is_cyclic) {
+    knots[0].prev = &knots[bezt_array_last];
+    knots[bezt_array_last].next = &knots[0];
+  }
+  else {
+    knots[0].prev = NULL;
+    knots[bezt_array_last].next = NULL;
 
-               /* always keep end-points */
-               knots[0].can_remove = false;
-               knots[bezt_array_last].can_remove = false;
-       }
+    /* always keep end-points */
+    knots[0].can_remove = false;
+    knots[bezt_array_last].can_remove = false;
+  }
 
-       curve_decimate(points, points_len, knots, knots_len, error_sq_max, error_target_len);
+  curve_decimate(points, points_len, knots, knots_len, error_sq_max, error_target_len);
 
-       MEM_freeN(points);
+  MEM_freeN(points);
 
-       uint knots_len_decimated = knots_len;
+  uint knots_len_decimated = knots_len;
 
-       /* Update handle type on modifications. */
+  /* Update handle type on modifications. */
 #define HANDLE_UPDATE(a, b) \
-       { \
-               if (a == HD_VECT) { \
-                       a = HD_FREE; \
-               } \
-               else if (a == HD_AUTO) { \
-                       a = HD_ALIGN; \
-               } \
-               /* opposite handle */ \
-               if (b == HD_AUTO) { \
-                       b = HD_ALIGN; \
-               } \
-       } ((void)0)
-
-       for (uint i = 0; i < bezt_array_len; i++) {
-               if (knots[i].is_removed) {
-                       /* caller must remove */
-                       bezt_array[i].f2 |= flag_set;
-                       knots_len_decimated--;
-               }
-               else {
-                       bezt_array[i].f2 &= (char)~flag_set;
-                       if (is_cyclic || i != 0) {
-                               uint i_prev = (i != 0) ? i - 1 : bezt_array_last;
-                               if (knots[i_prev].is_removed) {
-                                       madd_v3_v3v3fl(bezt_array[i].vec[0], bezt_array[i].vec[1], knots[i].tan[0], knots[i].handles[0]);
-                                       HANDLE_UPDATE(bezt_array[i].h1, bezt_array[i].h2);
-                               }
-                       }
-                       if (is_cyclic || i != bezt_array_last) {
-                               uint i_next = (i != bezt_array_last) ? i + 1 : 0;
-                               if (knots[i_next].is_removed) {
-                                       madd_v3_v3v3fl(bezt_array[i].vec[2], bezt_array[i].vec[1], knots[i].tan[1], knots[i].handles[1]);
-                                       HANDLE_UPDATE(bezt_array[i].h2, bezt_array[i].h1);
-                               }
-                       }
-               }
-       }
+  { \
+    if (a == HD_VECT) { \
+      a = HD_FREE; \
+    } \
+    else if (a == HD_AUTO) { \
+      a = HD_ALIGN; \
+    } \
+    /* opposite handle */ \
+    if (b == HD_AUTO) { \
+      b = HD_ALIGN; \
+    } \
+  } \
+  ((void)0)
+
+  for (uint i = 0; i < bezt_array_len; i++) {
+    if (knots[i].is_removed) {
+      /* caller must remove */
+      bezt_array[i].f2 |= flag_set;
+      knots_len_decimated--;
+    }
+    else {
+      bezt_array[i].f2 &= (char)~flag_set;
+      if (is_cyclic || i != 0) {
+        uint i_prev = (i != 0) ? i - 1 : bezt_array_last;
+        if (knots[i_prev].is_removed) {
+          madd_v3_v3v3fl(
+              bezt_array[i].vec[0], bezt_array[i].vec[1], knots[i].tan[0], knots[i].handles[0]);
+          HANDLE_UPDATE(bezt_array[i].h1, bezt_array[i].h2);
+        }
+      }
+      if (is_cyclic || i != bezt_array_last) {
+        uint i_next = (i != bezt_array_last) ? i + 1 : 0;
+        if (knots[i_next].is_removed) {
+          madd_v3_v3v3fl(
+              bezt_array[i].vec[2], bezt_array[i].vec[1], knots[i].tan[1], knots[i].handles[1]);
+          HANDLE_UPDATE(bezt_array[i].h2, bezt_array[i].h1);
+        }
+      }
+    }
+  }
 
 #undef HANDLE_UPDATE
 
-       MEM_freeN(knots);
+  MEM_freeN(knots);
 
-       return knots_len_decimated;
+  return knots_len_decimated;
 }
 #define SELECT 1
 
-
-void BKE_curve_decimate_nurb(
-        Nurb *nu, const uint resolu,
-        const float error_sq_max, const uint error_target_len)
+void BKE_curve_decimate_nurb(Nurb *nu,
+                             const uint resolu,
+                             const float error_sq_max,
+                             const uint error_target_len)
 {
-       const char flag_test = BEZT_FLAG_TEMP_TAG;
-
-       const uint pntsu_dst = BKE_curve_decimate_bezt_array(
-               nu->bezt, (uint)nu->pntsu, resolu, (nu->flagu & CU_NURB_CYCLIC) != 0,
-               SELECT, flag_test,
-               error_sq_max, error_target_len);
-
-       if (pntsu_dst == (uint)nu->pntsu) {
-               return;
-       }
-
-       BezTriple *bezt_src = nu->bezt;
-       BezTriple *bezt_dst = MEM_mallocN(sizeof(BezTriple) * pntsu_dst, __func__);
-
-       int i_src = 0, i_dst = 0;
-
-       while (i_src < nu->pntsu) {
-               if ((bezt_src[i_src].f2 & flag_test) == 0) {
-                       bezt_dst[i_dst] = bezt_src[i_src];
-                       i_dst++;
-               }
-               i_src++;
-       }
-
-       MEM_freeN(bezt_src);
-
-       nu->bezt = bezt_dst;
-       nu->pntsu = i_dst;
+  const char flag_test = BEZT_FLAG_TEMP_TAG;
+
+  const uint pntsu_dst = BKE_curve_decimate_bezt_array(nu->bezt,
+                                                       (uint)nu->pntsu,
+                                                       resolu,
+                                                       (nu->flagu & CU_NURB_CYCLIC) != 0,
+                                                       SELECT,
+                                                       flag_test,
+                                                       error_sq_max,
+                                                       error_target_len);
+
+  if (pntsu_dst == (uint)nu->pntsu) {
+    return;
+  }
+
+  BezTriple *bezt_src = nu->bezt;
+  BezTriple *bezt_dst = MEM_mallocN(sizeof(BezTriple) * pntsu_dst, __func__);
+
+  int i_src = 0, i_dst = 0;
+
+  while (i_src < nu->pntsu) {
+    if ((bezt_src[i_src].f2 & flag_test) == 0) {
+      bezt_dst[i_dst] = bezt_src[i_src];
+      i_dst++;
+    }
+    i_src++;
+  }
+
+  MEM_freeN(bezt_src);
+
+  nu->bezt = bezt_dst;
+  nu->pntsu = i_dst;
 }