Fix T58251: Cycles ignores linked meshes when rendering
[blender.git] / source / blender / blenkernel / intern / mesh.c
index a05ba2bb35fdce1dd6088af3aa4c628507b5033b..aa13950f0d553d6d51c5c70f23153ff73ff00d37 100644 (file)
 #include "DEG_depsgraph.h"
 
 enum {
-       MESHCMP_DVERT_WEIGHTMISMATCH = 1,
-       MESHCMP_DVERT_GROUPMISMATCH,
-       MESHCMP_DVERT_TOTGROUPMISMATCH,
-       MESHCMP_LOOPCOLMISMATCH,
-       MESHCMP_LOOPUVMISMATCH,
-       MESHCMP_LOOPMISMATCH,
-       MESHCMP_POLYVERTMISMATCH,
-       MESHCMP_POLYMISMATCH,
-       MESHCMP_EDGEUNKNOWN,
-       MESHCMP_VERTCOMISMATCH,
-       MESHCMP_CDLAYERS_MISMATCH,
+  MESHCMP_DVERT_WEIGHTMISMATCH = 1,
+  MESHCMP_DVERT_GROUPMISMATCH,
+  MESHCMP_DVERT_TOTGROUPMISMATCH,
+  MESHCMP_LOOPCOLMISMATCH,
+  MESHCMP_LOOPUVMISMATCH,
+  MESHCMP_LOOPMISMATCH,
+  MESHCMP_POLYVERTMISMATCH,
+  MESHCMP_POLYMISMATCH,
+  MESHCMP_EDGEUNKNOWN,
+  MESHCMP_VERTCOMISMATCH,
+  MESHCMP_CDLAYERS_MISMATCH,
 };
 
 static const char *cmpcode_to_str(int code)
 {
-       switch (code) {
-               case MESHCMP_DVERT_WEIGHTMISMATCH:
-                       return "Vertex Weight Mismatch";
-               case MESHCMP_DVERT_GROUPMISMATCH:
-                       return "Vertex Group Mismatch";
-               case MESHCMP_DVERT_TOTGROUPMISMATCH:
-                       return "Vertex Doesn't Belong To Same Number Of Groups";
-               case MESHCMP_LOOPCOLMISMATCH:
-                       return "Vertex Color Mismatch";
-               case MESHCMP_LOOPUVMISMATCH:
-                       return "UV Mismatch";
-               case MESHCMP_LOOPMISMATCH:
-                       return "Loop Mismatch";
-               case MESHCMP_POLYVERTMISMATCH:
-                       return "Loop Vert Mismatch In Poly Test";
-               case MESHCMP_POLYMISMATCH:
-                       return "Loop Vert Mismatch";
-               case MESHCMP_EDGEUNKNOWN:
-                       return "Edge Mismatch";
-               case MESHCMP_VERTCOMISMATCH:
-                       return "Vertex Coordinate Mismatch";
-               case MESHCMP_CDLAYERS_MISMATCH:
-                       return "CustomData Layer Count Mismatch";
-               default:
-                       return "Mesh Comparison Code Unknown";
-       }
+  switch (code) {
+    case MESHCMP_DVERT_WEIGHTMISMATCH:
+      return "Vertex Weight Mismatch";
+    case MESHCMP_DVERT_GROUPMISMATCH:
+      return "Vertex Group Mismatch";
+    case MESHCMP_DVERT_TOTGROUPMISMATCH:
+      return "Vertex Doesn't Belong To Same Number Of Groups";
+    case MESHCMP_LOOPCOLMISMATCH:
+      return "Vertex Color Mismatch";
+    case MESHCMP_LOOPUVMISMATCH:
+      return "UV Mismatch";
+    case MESHCMP_LOOPMISMATCH:
+      return "Loop Mismatch";
+    case MESHCMP_POLYVERTMISMATCH:
+      return "Loop Vert Mismatch In Poly Test";
+    case MESHCMP_POLYMISMATCH:
+      return "Loop Vert Mismatch";
+    case MESHCMP_EDGEUNKNOWN:
+      return "Edge Mismatch";
+    case MESHCMP_VERTCOMISMATCH:
+      return "Vertex Coordinate Mismatch";
+    case MESHCMP_CDLAYERS_MISMATCH:
+      return "CustomData Layer Count Mismatch";
+    default:
+      return "Mesh Comparison Code Unknown";
+  }
 }
 
 /* thresh is threshold for comparing vertices, uvs, vertex colors,
  * weights, etc.*/
-static int customdata_compare(CustomData *c1, CustomData *c2, Mesh *m1, Mesh *m2, const float thresh)
-{
-       const float thresh_sq = thresh * thresh;
-       CustomDataLayer *l1, *l2;
-       int i, i1 = 0, i2 = 0, tot, j;
-
-       for (i = 0; i < c1->totlayer; i++) {
-               if (ELEM(c1->layers[i].type, CD_MVERT, CD_MEDGE, CD_MPOLY,
-                        CD_MLOOPUV, CD_MLOOPCOL, CD_MDEFORMVERT))
-               {
-                       i1++;
-               }
-       }
-
-       for (i = 0; i < c2->totlayer; i++) {
-               if (ELEM(c2->layers[i].type, CD_MVERT, CD_MEDGE, CD_MPOLY,
-                        CD_MLOOPUV, CD_MLOOPCOL, CD_MDEFORMVERT))
-               {
-                       i2++;
-               }
-       }
-
-       if (i1 != i2)
-               return MESHCMP_CDLAYERS_MISMATCH;
-
-       l1 = c1->layers; l2 = c2->layers;
-       tot = i1;
-       i1 = 0; i2 = 0;
-       for (i = 0; i < tot; i++) {
-               while (i1 < c1->totlayer && !ELEM(l1->type, CD_MVERT, CD_MEDGE, CD_MPOLY,
-                                                 CD_MLOOPUV, CD_MLOOPCOL, CD_MDEFORMVERT))
-               {
-                       i1++;
-                       l1++;
-               }
-
-               while (i2 < c2->totlayer && !ELEM(l2->type, CD_MVERT, CD_MEDGE, CD_MPOLY,
-                                                 CD_MLOOPUV, CD_MLOOPCOL, CD_MDEFORMVERT))
-               {
-                       i2++;
-                       l2++;
-               }
-
-               if (l1->type == CD_MVERT) {
-                       MVert *v1 = l1->data;
-                       MVert *v2 = l2->data;
-                       int vtot = m1->totvert;
-
-                       for (j = 0; j < vtot; j++, v1++, v2++) {
-                               if (len_squared_v3v3(v1->co, v2->co) > thresh_sq)
-                                       return MESHCMP_VERTCOMISMATCH;
-                               /* I don't care about normals, let's just do coordinates */
-                       }
-               }
-
-               /*we're order-agnostic for edges here*/
-               if (l1->type == CD_MEDGE) {
-                       MEdge *e1 = l1->data;
-                       MEdge *e2 = l2->data;
-                       int etot = m1->totedge;
-                       EdgeHash *eh = BLI_edgehash_new_ex(__func__, etot);
-
-                       for (j = 0; j < etot; j++, e1++) {
-                               BLI_edgehash_insert(eh, e1->v1, e1->v2, e1);
-                       }
-
-                       for (j = 0; j < etot; j++, e2++) {
-                               if (!BLI_edgehash_lookup(eh, e2->v1, e2->v2))
-                                       return MESHCMP_EDGEUNKNOWN;
-                       }
-                       BLI_edgehash_free(eh, NULL);
-               }
-
-               if (l1->type == CD_MPOLY) {
-                       MPoly *p1 = l1->data;
-                       MPoly *p2 = l2->data;
-                       int ptot = m1->totpoly;
-
-                       for (j = 0; j < ptot; j++, p1++, p2++) {
-                               MLoop *lp1, *lp2;
-                               int k;
-
-                               if (p1->totloop != p2->totloop)
-                                       return MESHCMP_POLYMISMATCH;
-
-                               lp1 = m1->mloop + p1->loopstart;
-                               lp2 = m2->mloop + p2->loopstart;
-
-                               for (k = 0; k < p1->totloop; k++, lp1++, lp2++) {
-                                       if (lp1->v != lp2->v)
-                                               return MESHCMP_POLYVERTMISMATCH;
-                               }
-                       }
-               }
-               if (l1->type == CD_MLOOP) {
-                       MLoop *lp1 = l1->data;
-                       MLoop *lp2 = l2->data;
-                       int ltot = m1->totloop;
-
-                       for (j = 0; j < ltot; j++, lp1++, lp2++) {
-                               if (lp1->v != lp2->v)
-                                       return MESHCMP_LOOPMISMATCH;
-                       }
-               }
-               if (l1->type == CD_MLOOPUV) {
-                       MLoopUV *lp1 = l1->data;
-                       MLoopUV *lp2 = l2->data;
-                       int ltot = m1->totloop;
-
-                       for (j = 0; j < ltot; j++, lp1++, lp2++) {
-                               if (len_squared_v2v2(lp1->uv, lp2->uv) > thresh_sq)
-                                       return MESHCMP_LOOPUVMISMATCH;
-                       }
-               }
-
-               if (l1->type == CD_MLOOPCOL) {
-                       MLoopCol *lp1 = l1->data;
-                       MLoopCol *lp2 = l2->data;
-                       int ltot = m1->totloop;
-
-                       for (j = 0; j < ltot; j++, lp1++, lp2++) {
-                               if (ABS(lp1->r - lp2->r) > thresh ||
-                                   ABS(lp1->g - lp2->g) > thresh ||
-                                   ABS(lp1->b - lp2->b) > thresh ||
-                                   ABS(lp1->a - lp2->a) > thresh)
-                               {
-                                       return MESHCMP_LOOPCOLMISMATCH;
-                               }
-                       }
-               }
-
-               if (l1->type == CD_MDEFORMVERT) {
-                       MDeformVert *dv1 = l1->data;
-                       MDeformVert *dv2 = l2->data;
-                       int dvtot = m1->totvert;
-
-                       for (j = 0; j < dvtot; j++, dv1++, dv2++) {
-                               int k;
-                               MDeformWeight *dw1 = dv1->dw, *dw2 = dv2->dw;
-
-                               if (dv1->totweight != dv2->totweight)
-                                       return MESHCMP_DVERT_TOTGROUPMISMATCH;
-
-                               for (k = 0; k < dv1->totweight; k++, dw1++, dw2++) {
-                                       if (dw1->def_nr != dw2->def_nr)
-                                               return MESHCMP_DVERT_GROUPMISMATCH;
-                                       if (fabsf(dw1->weight - dw2->weight) > thresh)
-                                               return MESHCMP_DVERT_WEIGHTMISMATCH;
-                               }
-                       }
-               }
-       }
-
-       return 0;
+static int customdata_compare(
+    CustomData *c1, CustomData *c2, Mesh *m1, Mesh *m2, const float thresh)
+{
+  const float thresh_sq = thresh * thresh;
+  CustomDataLayer *l1, *l2;
+  int i, i1 = 0, i2 = 0, tot, j;
+
+  for (i = 0; i < c1->totlayer; i++) {
+    if (ELEM(c1->layers[i].type,
+             CD_MVERT,
+             CD_MEDGE,
+             CD_MPOLY,
+             CD_MLOOPUV,
+             CD_MLOOPCOL,
+             CD_MDEFORMVERT)) {
+      i1++;
+    }
+  }
+
+  for (i = 0; i < c2->totlayer; i++) {
+    if (ELEM(c2->layers[i].type,
+             CD_MVERT,
+             CD_MEDGE,
+             CD_MPOLY,
+             CD_MLOOPUV,
+             CD_MLOOPCOL,
+             CD_MDEFORMVERT)) {
+      i2++;
+    }
+  }
+
+  if (i1 != i2) {
+    return MESHCMP_CDLAYERS_MISMATCH;
+  }
+
+  l1 = c1->layers;
+  l2 = c2->layers;
+  tot = i1;
+  i1 = 0;
+  i2 = 0;
+  for (i = 0; i < tot; i++) {
+    while (
+        i1 < c1->totlayer &&
+        !ELEM(l1->type, CD_MVERT, CD_MEDGE, CD_MPOLY, CD_MLOOPUV, CD_MLOOPCOL, CD_MDEFORMVERT)) {
+      i1++;
+      l1++;
+    }
+
+    while (
+        i2 < c2->totlayer &&
+        !ELEM(l2->type, CD_MVERT, CD_MEDGE, CD_MPOLY, CD_MLOOPUV, CD_MLOOPCOL, CD_MDEFORMVERT)) {
+      i2++;
+      l2++;
+    }
+
+    if (l1->type == CD_MVERT) {
+      MVert *v1 = l1->data;
+      MVert *v2 = l2->data;
+      int vtot = m1->totvert;
+
+      for (j = 0; j < vtot; j++, v1++, v2++) {
+        if (len_squared_v3v3(v1->co, v2->co) > thresh_sq) {
+          return MESHCMP_VERTCOMISMATCH;
+        }
+        /* I don't care about normals, let's just do coordinates */
+      }
+    }
+
+    /*we're order-agnostic for edges here*/
+    if (l1->type == CD_MEDGE) {
+      MEdge *e1 = l1->data;
+      MEdge *e2 = l2->data;
+      int etot = m1->totedge;
+      EdgeHash *eh = BLI_edgehash_new_ex(__func__, etot);
+
+      for (j = 0; j < etot; j++, e1++) {
+        BLI_edgehash_insert(eh, e1->v1, e1->v2, e1);
+      }
+
+      for (j = 0; j < etot; j++, e2++) {
+        if (!BLI_edgehash_lookup(eh, e2->v1, e2->v2)) {
+          return MESHCMP_EDGEUNKNOWN;
+        }
+      }
+      BLI_edgehash_free(eh, NULL);
+    }
+
+    if (l1->type == CD_MPOLY) {
+      MPoly *p1 = l1->data;
+      MPoly *p2 = l2->data;
+      int ptot = m1->totpoly;
+
+      for (j = 0; j < ptot; j++, p1++, p2++) {
+        MLoop *lp1, *lp2;
+        int k;
+
+        if (p1->totloop != p2->totloop) {
+          return MESHCMP_POLYMISMATCH;
+        }
+
+        lp1 = m1->mloop + p1->loopstart;
+        lp2 = m2->mloop + p2->loopstart;
+
+        for (k = 0; k < p1->totloop; k++, lp1++, lp2++) {
+          if (lp1->v != lp2->v) {
+            return MESHCMP_POLYVERTMISMATCH;
+          }
+        }
+      }
+    }
+    if (l1->type == CD_MLOOP) {
+      MLoop *lp1 = l1->data;
+      MLoop *lp2 = l2->data;
+      int ltot = m1->totloop;
+
+      for (j = 0; j < ltot; j++, lp1++, lp2++) {
+        if (lp1->v != lp2->v) {
+          return MESHCMP_LOOPMISMATCH;
+        }
+      }
+    }
+    if (l1->type == CD_MLOOPUV) {
+      MLoopUV *lp1 = l1->data;
+      MLoopUV *lp2 = l2->data;
+      int ltot = m1->totloop;
+
+      for (j = 0; j < ltot; j++, lp1++, lp2++) {
+        if (len_squared_v2v2(lp1->uv, lp2->uv) > thresh_sq) {
+          return MESHCMP_LOOPUVMISMATCH;
+        }
+      }
+    }
+
+    if (l1->type == CD_MLOOPCOL) {
+      MLoopCol *lp1 = l1->data;
+      MLoopCol *lp2 = l2->data;
+      int ltot = m1->totloop;
+
+      for (j = 0; j < ltot; j++, lp1++, lp2++) {
+        if (ABS(lp1->r - lp2->r) > thresh || ABS(lp1->g - lp2->g) > thresh ||
+            ABS(lp1->b - lp2->b) > thresh || ABS(lp1->a - lp2->a) > thresh) {
+          return MESHCMP_LOOPCOLMISMATCH;
+        }
+      }
+    }
+
+    if (l1->type == CD_MDEFORMVERT) {
+      MDeformVert *dv1 = l1->data;
+      MDeformVert *dv2 = l2->data;
+      int dvtot = m1->totvert;
+
+      for (j = 0; j < dvtot; j++, dv1++, dv2++) {
+        int k;
+        MDeformWeight *dw1 = dv1->dw, *dw2 = dv2->dw;
+
+        if (dv1->totweight != dv2->totweight) {
+          return MESHCMP_DVERT_TOTGROUPMISMATCH;
+        }
+
+        for (k = 0; k < dv1->totweight; k++, dw1++, dw2++) {
+          if (dw1->def_nr != dw2->def_nr) {
+            return MESHCMP_DVERT_GROUPMISMATCH;
+          }
+          if (fabsf(dw1->weight - dw2->weight) > thresh) {
+            return MESHCMP_DVERT_WEIGHTMISMATCH;
+          }
+        }
+      }
+    }
+  }
+
+  return 0;
 }
 
 /**
@@ -261,154 +279,155 @@ static int customdata_compare(CustomData *c1, CustomData *c2, Mesh *m1, Mesh *m2
  */
 const char *BKE_mesh_cmp(Mesh *me1, Mesh *me2, float thresh)
 {
-       int c;
+  int c;
 
-       if (!me1 || !me2)
-               return "Requires two input meshes";
+  if (!me1 || !me2) {
+    return "Requires two input meshes";
+  }
 
-       if (me1->totvert != me2->totvert)
-               return "Number of verts don't match";
+  if (me1->totvert != me2->totvert) {
+    return "Number of verts don't match";
+  }
 
-       if (me1->totedge != me2->totedge)
-               return "Number of edges don't match";
+  if (me1->totedge != me2->totedge) {
+    return "Number of edges don't match";
+  }
 
-       if (me1->totpoly != me2->totpoly)
-               return "Number of faces don't match";
+  if (me1->totpoly != me2->totpoly) {
+    return "Number of faces don't match";
+  }
 
-       if (me1->totloop != me2->totloop)
-               return "Number of loops don't match";
+  if (me1->totloop != me2->totloop) {
+    return "Number of loops don't match";
+  }
 
-       if ((c = customdata_compare(&me1->vdata, &me2->vdata, me1, me2, thresh)))
-               return cmpcode_to_str(c);
+  if ((c = customdata_compare(&me1->vdata, &me2->vdata, me1, me2, thresh))) {
+    return cmpcode_to_str(c);
+  }
 
-       if ((c = customdata_compare(&me1->edata, &me2->edata, me1, me2, thresh)))
-               return cmpcode_to_str(c);
+  if ((c = customdata_compare(&me1->edata, &me2->edata, me1, me2, thresh))) {
+    return cmpcode_to_str(c);
+  }
 
-       if ((c = customdata_compare(&me1->ldata, &me2->ldata, me1, me2, thresh)))
-               return cmpcode_to_str(c);
+  if ((c = customdata_compare(&me1->ldata, &me2->ldata, me1, me2, thresh))) {
+    return cmpcode_to_str(c);
+  }
 
-       if ((c = customdata_compare(&me1->pdata, &me2->pdata, me1, me2, thresh)))
-               return cmpcode_to_str(c);
+  if ((c = customdata_compare(&me1->pdata, &me2->pdata, me1, me2, thresh))) {
+    return cmpcode_to_str(c);
+  }
 
-       return NULL;
+  return NULL;
 }
 
 static void mesh_ensure_tessellation_customdata(Mesh *me)
 {
-       if (UNLIKELY((me->totface != 0) && (me->totpoly == 0))) {
-               /* Pass, otherwise this function  clears 'mface' before
-                * versioning 'mface -> mpoly' code kicks in [#30583]
-                *
-                * Callers could also check but safer to do here - campbell */
-       }
-       else {
-               const int tottex_original = CustomData_number_of_layers(&me->ldata, CD_MLOOPUV);
-               const int totcol_original = CustomData_number_of_layers(&me->ldata, CD_MLOOPCOL);
-
-               const int tottex_tessface = CustomData_number_of_layers(&me->fdata, CD_MTFACE);
-               const int totcol_tessface = CustomData_number_of_layers(&me->fdata, CD_MCOL);
-
-               if (tottex_tessface != tottex_original ||
-                   totcol_tessface != totcol_original)
-               {
-                       BKE_mesh_tessface_clear(me);
-
-                       CustomData_from_bmeshpoly(&me->fdata, &me->ldata, me->totface);
-
-                       /* TODO - add some --debug-mesh option */
-                       if (G.debug & G_DEBUG) {
-                               /* note: this warning may be un-called for if we are initializing the mesh for the
-                                * first time from bmesh, rather then giving a warning about this we could be smarter
-                                * and check if there was any data to begin with, for now just print the warning with
-                                * some info to help troubleshoot what's going on - campbell */
-                               printf("%s: warning! Tessellation uvs or vcol data got out of sync, "
-                                      "had to reset!\n    CD_MTFACE: %d != CD_MLOOPUV: %d || CD_MCOL: %d != CD_MLOOPCOL: %d\n",
-                                      __func__, tottex_tessface, tottex_original, totcol_tessface, totcol_original);
-                       }
-               }
-       }
+  if (UNLIKELY((me->totface != 0) && (me->totpoly == 0))) {
+    /* Pass, otherwise this function  clears 'mface' before
+     * versioning 'mface -> mpoly' code kicks in [#30583]
+     *
+     * Callers could also check but safer to do here - campbell */
+  }
+  else {
+    const int tottex_original = CustomData_number_of_layers(&me->ldata, CD_MLOOPUV);
+    const int totcol_original = CustomData_number_of_layers(&me->ldata, CD_MLOOPCOL);
+
+    const int tottex_tessface = CustomData_number_of_layers(&me->fdata, CD_MTFACE);
+    const int totcol_tessface = CustomData_number_of_layers(&me->fdata, CD_MCOL);
+
+    if (tottex_tessface != tottex_original || totcol_tessface != totcol_original) {
+      BKE_mesh_tessface_clear(me);
+
+      CustomData_from_bmeshpoly(&me->fdata, &me->ldata, me->totface);
+
+      /* TODO - add some --debug-mesh option */
+      if (G.debug & G_DEBUG) {
+        /* note: this warning may be un-called for if we are initializing the mesh for the
+         * first time from bmesh, rather then giving a warning about this we could be smarter
+         * and check if there was any data to begin with, for now just print the warning with
+         * some info to help troubleshoot what's going on - campbell */
+        printf(
+            "%s: warning! Tessellation uvs or vcol data got out of sync, "
+            "had to reset!\n    CD_MTFACE: %d != CD_MLOOPUV: %d || CD_MCOL: %d != CD_MLOOPCOL: "
+            "%d\n",
+            __func__,
+            tottex_tessface,
+            tottex_original,
+            totcol_tessface,
+            totcol_original);
+      }
+    }
+  }
 }
 
 void BKE_mesh_ensure_skin_customdata(Mesh *me)
 {
-       BMesh *bm = me->edit_mesh ? me->edit_mesh->bm : NULL;
-       MVertSkin *vs;
-
-       if (bm) {
-               if (!CustomData_has_layer(&bm->vdata, CD_MVERT_SKIN)) {
-                       BMVert *v;
-                       BMIter iter;
-
-                       BM_data_layer_add(bm, &bm->vdata, CD_MVERT_SKIN);
-
-                       /* Mark an arbitrary vertex as root */
-                       BM_ITER_MESH (v, &iter, bm, BM_VERTS_OF_MESH) {
-                               vs = CustomData_bmesh_get(
-                                       &bm->vdata, v->head.data,
-                                       CD_MVERT_SKIN);
-                               vs->flag |= MVERT_SKIN_ROOT;
-                               break;
-                       }
-               }
-       }
-       else {
-               if (!CustomData_has_layer(&me->vdata, CD_MVERT_SKIN)) {
-                       vs = CustomData_add_layer(
-                               &me->vdata,
-                               CD_MVERT_SKIN,
-                               CD_DEFAULT,
-                               NULL,
-                               me->totvert);
-
-                       /* Mark an arbitrary vertex as root */
-                       if (vs) {
-                               vs->flag |= MVERT_SKIN_ROOT;
-                       }
-               }
-       }
+  BMesh *bm = me->edit_mesh ? me->edit_mesh->bm : NULL;
+  MVertSkin *vs;
+
+  if (bm) {
+    if (!CustomData_has_layer(&bm->vdata, CD_MVERT_SKIN)) {
+      BMVert *v;
+      BMIter iter;
+
+      BM_data_layer_add(bm, &bm->vdata, CD_MVERT_SKIN);
+
+      /* Mark an arbitrary vertex as root */
+      BM_ITER_MESH (v, &iter, bm, BM_VERTS_OF_MESH) {
+        vs = CustomData_bmesh_get(&bm->vdata, v->head.data, CD_MVERT_SKIN);
+        vs->flag |= MVERT_SKIN_ROOT;
+        break;
+      }
+    }
+  }
+  else {
+    if (!CustomData_has_layer(&me->vdata, CD_MVERT_SKIN)) {
+      vs = CustomData_add_layer(&me->vdata, CD_MVERT_SKIN, CD_DEFAULT, NULL, me->totvert);
+
+      /* Mark an arbitrary vertex as root */
+      if (vs) {
+        vs->flag |= MVERT_SKIN_ROOT;
+      }
+    }
+  }
 }
 
 bool BKE_mesh_ensure_facemap_customdata(struct Mesh *me)
 {
-       BMesh *bm = me->edit_mesh ? me->edit_mesh->bm : NULL;
-       bool changed = false;
-       if (bm) {
-               if (!CustomData_has_layer(&bm->pdata, CD_FACEMAP)) {
-                       BM_data_layer_add(bm, &bm->pdata, CD_FACEMAP);
-                       changed = true;
-               }
-       }
-       else {
-               if (!CustomData_has_layer(&me->pdata, CD_FACEMAP)) {
-                       CustomData_add_layer(
-                               &me->pdata,
-                               CD_FACEMAP,
-                               CD_DEFAULT,
-                               NULL,
-                               me->totpoly);
-                       changed = true;
-               }
-       }
-       return changed;
+  BMesh *bm = me->edit_mesh ? me->edit_mesh->bm : NULL;
+  bool changed = false;
+  if (bm) {
+    if (!CustomData_has_layer(&bm->pdata, CD_FACEMAP)) {
+      BM_data_layer_add(bm, &bm->pdata, CD_FACEMAP);
+      changed = true;
+    }
+  }
+  else {
+    if (!CustomData_has_layer(&me->pdata, CD_FACEMAP)) {
+      CustomData_add_layer(&me->pdata, CD_FACEMAP, CD_DEFAULT, NULL, me->totpoly);
+      changed = true;
+    }
+  }
+  return changed;
 }
 
 bool BKE_mesh_clear_facemap_customdata(struct Mesh *me)
 {
-       BMesh *bm = me->edit_mesh ? me->edit_mesh->bm : NULL;
-       bool changed = false;
-       if (bm) {
-               if (CustomData_has_layer(&bm->pdata, CD_FACEMAP)) {
-                       BM_data_layer_free(bm, &bm->pdata, CD_FACEMAP);
-                       changed = true;
-               }
-       }
-       else {
-               if (CustomData_has_layer(&me->pdata, CD_FACEMAP)) {
-                       CustomData_free_layers(&me->pdata, CD_FACEMAP, me->totpoly);
-                       changed = true;
-               }
-       }
-       return changed;
+  BMesh *bm = me->edit_mesh ? me->edit_mesh->bm : NULL;
+  bool changed = false;
+  if (bm) {
+    if (CustomData_has_layer(&bm->pdata, CD_FACEMAP)) {
+      BM_data_layer_free(bm, &bm->pdata, CD_FACEMAP);
+      changed = true;
+    }
+  }
+  else {
+    if (CustomData_has_layer(&me->pdata, CD_FACEMAP)) {
+      CustomData_free_layers(&me->pdata, CD_FACEMAP, me->totpoly);
+      changed = true;
+    }
+  }
+  return changed;
 }
 
 /* this ensures grouped customdata (e.g. mtexpoly and mloopuv and mtface, or
@@ -419,106 +438,110 @@ bool BKE_mesh_clear_facemap_customdata(struct Mesh *me)
  * versions of the mesh. - campbell*/
 static void mesh_update_linked_customdata(Mesh *me, const bool do_ensure_tess_cd)
 {
-       if (do_ensure_tess_cd) {
-               mesh_ensure_tessellation_customdata(me);
-       }
+  if (do_ensure_tess_cd) {
+    mesh_ensure_tessellation_customdata(me);
+  }
 
-       CustomData_bmesh_update_active_layers(&me->fdata, &me->ldata);
+  CustomData_bmesh_update_active_layers(&me->fdata, &me->ldata);
 }
 
 void BKE_mesh_update_customdata_pointers(Mesh *me, const bool do_ensure_tess_cd)
 {
-       mesh_update_linked_customdata(me, do_ensure_tess_cd);
+  mesh_update_linked_customdata(me, do_ensure_tess_cd);
 
-       me->mvert = CustomData_get_layer(&me->vdata, CD_MVERT);
-       me->dvert = CustomData_get_layer(&me->vdata, CD_MDEFORMVERT);
+  me->mvert = CustomData_get_layer(&me->vdata, CD_MVERT);
+  me->dvert = CustomData_get_layer(&me->vdata, CD_MDEFORMVERT);
 
-       me->medge = CustomData_get_layer(&me->edata, CD_MEDGE);
+  me->medge = CustomData_get_layer(&me->edata, CD_MEDGE);
 
-       me->mface = CustomData_get_layer(&me->fdata, CD_MFACE);
-       me->mcol = CustomData_get_layer(&me->fdata, CD_MCOL);
-       me->mtface = CustomData_get_layer(&me->fdata, CD_MTFACE);
+  me->mface = CustomData_get_layer(&me->fdata, CD_MFACE);
+  me->mcol = CustomData_get_layer(&me->fdata, CD_MCOL);
+  me->mtface = CustomData_get_layer(&me->fdata, CD_MTFACE);
 
-       me->mpoly = CustomData_get_layer(&me->pdata, CD_MPOLY);
-       me->mloop = CustomData_get_layer(&me->ldata, CD_MLOOP);
+  me->mpoly = CustomData_get_layer(&me->pdata, CD_MPOLY);
+  me->mloop = CustomData_get_layer(&me->ldata, CD_MLOOP);
 
-       me->mloopcol = CustomData_get_layer(&me->ldata, CD_MLOOPCOL);
-       me->mloopuv = CustomData_get_layer(&me->ldata, CD_MLOOPUV);
+  me->mloopcol = CustomData_get_layer(&me->ldata, CD_MLOOPCOL);
+  me->mloopuv = CustomData_get_layer(&me->ldata, CD_MLOOPUV);
 }
 
 bool BKE_mesh_has_custom_loop_normals(Mesh *me)
 {
-       if (me->edit_mesh) {
-               return CustomData_has_layer(&me->edit_mesh->bm->ldata, CD_CUSTOMLOOPNORMAL);
-       }
-       else {
-               return CustomData_has_layer(&me->ldata, CD_CUSTOMLOOPNORMAL);
-       }
+  if (me->edit_mesh) {
+    return CustomData_has_layer(&me->edit_mesh->bm->ldata, CD_CUSTOMLOOPNORMAL);
+  }
+  else {
+    return CustomData_has_layer(&me->ldata, CD_CUSTOMLOOPNORMAL);
+  }
 }
 
 /** Free (or release) any data used by this mesh (does not free the mesh itself). */
 void BKE_mesh_free(Mesh *me)
 {
-       BKE_animdata_free(&me->id, false);
+  BKE_animdata_free(&me->id, false);
 
-       BKE_mesh_runtime_clear_cache(me);
+  BKE_mesh_runtime_clear_cache(me);
 
-       CustomData_free(&me->vdata, me->totvert);
-       CustomData_free(&me->edata, me->totedge);
-       CustomData_free(&me->fdata, me->totface);
-       CustomData_free(&me->ldata, me->totloop);
-       CustomData_free(&me->pdata, me->totpoly);
+  CustomData_free(&me->vdata, me->totvert);
+  CustomData_free(&me->edata, me->totedge);
+  CustomData_free(&me->fdata, me->totface);
+  CustomData_free(&me->ldata, me->totloop);
+  CustomData_free(&me->pdata, me->totpoly);
 
-       MEM_SAFE_FREE(me->mat);
-       MEM_SAFE_FREE(me->bb);
-       MEM_SAFE_FREE(me->mselect);
-       MEM_SAFE_FREE(me->edit_mesh);
+  MEM_SAFE_FREE(me->mat);
+  MEM_SAFE_FREE(me->bb);
+  MEM_SAFE_FREE(me->mselect);
+  MEM_SAFE_FREE(me->edit_mesh);
 }
 
 static void mesh_tessface_clear_intern(Mesh *mesh, int free_customdata)
 {
-       if (free_customdata) {
-               CustomData_free(&mesh->fdata, mesh->totface);
-       }
-       else {
-               CustomData_reset(&mesh->fdata);
-       }
+  if (free_customdata) {
+    CustomData_free(&mesh->fdata, mesh->totface);
+  }
+  else {
+    CustomData_reset(&mesh->fdata);
+  }
 
-       mesh->mface = NULL;
-       mesh->mtface = NULL;
-       mesh->mcol = NULL;
-       mesh->totface = 0;
+  mesh->mface = NULL;
+  mesh->mtface = NULL;
+  mesh->mcol = NULL;
+  mesh->totface = 0;
 }
 
 void BKE_mesh_init(Mesh *me)
 {
-       BLI_assert(MEMCMP_STRUCT_OFS_IS_ZERO(me, id));
+  BLI_assert(MEMCMP_STRUCT_AFTER_IS_ZERO(me, id));
 
-       me->size[0] = me->size[1] = me->size[2] = 1.0;
-       me->smoothresh = DEG2RADF(30);
-       me->texflag = ME_AUTOSPACE;
+  me->size[0] = me->size[1] = me->size[2] = 1.0;
+  me->smoothresh = DEG2RADF(30);
+  me->texflag = ME_AUTOSPACE;
 
-       CustomData_reset(&me->vdata);
-       CustomData_reset(&me->edata);
-       CustomData_reset(&me->fdata);
-       CustomData_reset(&me->pdata);
-       CustomData_reset(&me->ldata);
+  CustomData_reset(&me->vdata);
+  CustomData_reset(&me->edata);
+  CustomData_reset(&me->fdata);
+  CustomData_reset(&me->pdata);
+  CustomData_reset(&me->ldata);
+
+  BKE_mesh_runtime_reset(me);
 }
 
 Mesh *BKE_mesh_add(Main *bmain, const char *name)
 {
-       Mesh *me;
+  Mesh *me;
 
-       me = BKE_libblock_alloc(bmain, ID_ME, name, 0);
+  me = BKE_libblock_alloc(bmain, ID_ME, name, 0);
 
-       BKE_mesh_init(me);
+  BKE_mesh_init(me);
 
-       return me;
+  return me;
 }
 
 /**
- * Only copy internal data of Mesh ID from source to already allocated/initialized destination.
- * You probably never want to use that directly, use BKE_id_copy or BKE_id_copy_ex for typical needs.
+ * Only copy internal data of Mesh ID from source
+ * to already allocated/initialized destination.
+ * You probably never want to use that directly,
+ * use #BKE_id_copy or #BKE_id_copy_ex for typical needs.
  *
  * WARNING! This function will not handle ID user count!
  *
@@ -526,672 +549,703 @@ Mesh *BKE_mesh_add(Main *bmain, const char *name)
  */
 void BKE_mesh_copy_data(Main *bmain, Mesh *me_dst, const Mesh *me_src, const int flag)
 {
-       BKE_mesh_runtime_reset_on_copy(me_dst, flag);
-       if ((me_src->id.tag & LIB_TAG_NO_MAIN) == 0) {
-               /* This is a direct copy of a main mesh, so for now it has the same topology. */
-               me_dst->runtime.deformed_only = true;
-       }
-       /* XXX WHAT? Why? Comment, please! And pretty sure this is not valid for regular Mesh copying? */
-       me_dst->runtime.is_original = false;
+  BKE_mesh_runtime_reset_on_copy(me_dst, flag);
+  if ((me_src->id.tag & LIB_TAG_NO_MAIN) == 0) {
+    /* This is a direct copy of a main mesh, so for now it has the same topology. */
+    me_dst->runtime.deformed_only = true;
+  }
+  /* XXX WHAT? Why? Comment, please! And pretty sure this is not valid for regular Mesh copying? */
+  me_dst->runtime.is_original = false;
 
-       const bool do_tessface = ((me_src->totface != 0) && (me_src->totpoly == 0)); /* only do tessface if we have no polys */
-       CustomDataMask mask = CD_MASK_MESH;
+  const bool do_tessface = ((me_src->totface != 0) &&
+                            (me_src->totpoly == 0)); /* only do tessface if we have no polys */
+  CustomData_MeshMasks mask = CD_MASK_MESH;
 
-       if (me_src->id.tag & LIB_TAG_NO_MAIN) {
-               /* For copies in depsgraph, keep data like origindex and orco. */
-               mask |= CD_MASK_DERIVEDMESH;
-       }
+  if (me_src->id.tag & LIB_TAG_NO_MAIN) {
+    /* For copies in depsgraph, keep data like origindex and orco. */
+    CustomData_MeshMasks_update(&mask, &CD_MASK_DERIVEDMESH);
+  }
 
-       me_dst->mat = MEM_dupallocN(me_src->mat);
+  me_dst->mat = MEM_dupallocN(me_src->mat);
 
-       const eCDAllocType alloc_type = (flag & LIB_ID_COPY_CD_REFERENCE) ? CD_REFERENCE : CD_DUPLICATE;
-       CustomData_copy(&me_src->vdata, &me_dst->vdata, mask, alloc_type, me_dst->totvert);
-       CustomData_copy(&me_src->edata, &me_dst->edata, mask, alloc_type, me_dst->totedge);
-       CustomData_copy(&me_src->ldata, &me_dst->ldata, mask, alloc_type, me_dst->totloop);
-       CustomData_copy(&me_src->pdata, &me_dst->pdata, mask, alloc_type, me_dst->totpoly);
-       if (do_tessface) {
-               CustomData_copy(&me_src->fdata, &me_dst->fdata, mask, alloc_type, me_dst->totface);
-       }
-       else {
-               mesh_tessface_clear_intern(me_dst, false);
-       }
+  const eCDAllocType alloc_type = (flag & LIB_ID_COPY_CD_REFERENCE) ? CD_REFERENCE : CD_DUPLICATE;
+  CustomData_copy(&me_src->vdata, &me_dst->vdata, mask.vmask, alloc_type, me_dst->totvert);
+  CustomData_copy(&me_src->edata, &me_dst->edata, mask.emask, alloc_type, me_dst->totedge);
+  CustomData_copy(&me_src->ldata, &me_dst->ldata, mask.lmask, alloc_type, me_dst->totloop);
+  CustomData_copy(&me_src->pdata, &me_dst->pdata, mask.pmask, alloc_type, me_dst->totpoly);
+  if (do_tessface) {
+    CustomData_copy(&me_src->fdata, &me_dst->fdata, mask.fmask, alloc_type, me_dst->totface);
+  }
+  else {
+    mesh_tessface_clear_intern(me_dst, false);
+  }
 
-       BKE_mesh_update_customdata_pointers(me_dst, do_tessface);
+  BKE_mesh_update_customdata_pointers(me_dst, do_tessface);
 
-       me_dst->edit_mesh = NULL;
+  me_dst->edit_mesh = NULL;
 
-       me_dst->mselect = MEM_dupallocN(me_dst->mselect);
-       me_dst->bb = MEM_dupallocN(me_dst->bb);
+  me_dst->mselect = MEM_dupallocN(me_dst->mselect);
+  me_dst->bb = MEM_dupallocN(me_dst->bb);
 
-       /* TODO Do we want to add flag to prevent this? */
-       if (me_src->key && (flag & LIB_ID_COPY_SHAPEKEY)) {
-               BKE_id_copy_ex(bmain, &me_src->key->id, (ID **)&me_dst->key, flag);
-       }
+  /* TODO Do we want to add flag to prevent this? */
+  if (me_src->key && (flag & LIB_ID_COPY_SHAPEKEY)) {
+    BKE_id_copy_ex(bmain, &me_src->key->id, (ID **)&me_dst->key, flag);
+  }
 }
 
 /* Custom data layer functions; those assume that totXXX are set correctly. */
 static void mesh_ensure_cdlayers_primary(Mesh *mesh, bool do_tessface)
 {
-       if (!CustomData_get_layer(&mesh->vdata, CD_MVERT))
-               CustomData_add_layer(&mesh->vdata, CD_MVERT, CD_CALLOC, NULL, mesh->totvert);
-       if (!CustomData_get_layer(&mesh->edata, CD_MEDGE))
-               CustomData_add_layer(&mesh->edata, CD_MEDGE, CD_CALLOC, NULL, mesh->totedge);
-       if (!CustomData_get_layer(&mesh->ldata, CD_MLOOP))
-               CustomData_add_layer(&mesh->ldata, CD_MLOOP, CD_CALLOC, NULL, mesh->totloop);
-       if (!CustomData_get_layer(&mesh->pdata, CD_MPOLY))
-               CustomData_add_layer(&mesh->pdata, CD_MPOLY, CD_CALLOC, NULL, mesh->totpoly);
-
-       if (do_tessface && !CustomData_get_layer(&mesh->fdata, CD_MFACE))
-               CustomData_add_layer(&mesh->fdata, CD_MFACE, CD_CALLOC, NULL, mesh->totface);
-}
-static void mesh_ensure_cdlayers_origindex(Mesh *mesh, bool do_tessface)
-{
-       if (!CustomData_get_layer(&mesh->vdata, CD_ORIGINDEX))
-               CustomData_add_layer(&mesh->vdata, CD_ORIGINDEX, CD_CALLOC, NULL, mesh->totvert);
-       if (!CustomData_get_layer(&mesh->edata, CD_ORIGINDEX))
-               CustomData_add_layer(&mesh->edata, CD_ORIGINDEX, CD_CALLOC, NULL, mesh->totedge);
-       if (!CustomData_get_layer(&mesh->pdata, CD_ORIGINDEX))
-               CustomData_add_layer(&mesh->pdata, CD_ORIGINDEX, CD_CALLOC, NULL,  mesh->totpoly);
+  if (!CustomData_get_layer(&mesh->vdata, CD_MVERT)) {
+    CustomData_add_layer(&mesh->vdata, CD_MVERT, CD_CALLOC, NULL, mesh->totvert);
+  }
+  if (!CustomData_get_layer(&mesh->edata, CD_MEDGE)) {
+    CustomData_add_layer(&mesh->edata, CD_MEDGE, CD_CALLOC, NULL, mesh->totedge);
+  }
+  if (!CustomData_get_layer(&mesh->ldata, CD_MLOOP)) {
+    CustomData_add_layer(&mesh->ldata, CD_MLOOP, CD_CALLOC, NULL, mesh->totloop);
+  }
+  if (!CustomData_get_layer(&mesh->pdata, CD_MPOLY)) {
+    CustomData_add_layer(&mesh->pdata, CD_MPOLY, CD_CALLOC, NULL, mesh->totpoly);
+  }
 
-       if (do_tessface && !CustomData_get_layer(&mesh->fdata, CD_ORIGINDEX))
-               CustomData_add_layer(&mesh->fdata, CD_ORIGINDEX, CD_CALLOC, NULL, mesh->totface);
+  if (do_tessface && !CustomData_get_layer(&mesh->fdata, CD_MFACE)) {
+    CustomData_add_layer(&mesh->fdata, CD_MFACE, CD_CALLOC, NULL, mesh->totface);
+  }
 }
 
-Mesh *BKE_mesh_new_nomain(int verts_len, int edges_len, int tessface_len, int loops_len, int polys_len)
+Mesh *BKE_mesh_new_nomain(
+    int verts_len, int edges_len, int tessface_len, int loops_len, int polys_len)
 {
-       Mesh *mesh = BKE_libblock_alloc(
-               NULL, ID_ME,
-               BKE_idcode_to_name(ID_ME),
-               LIB_ID_COPY_LOCALIZE);
-       BKE_libblock_init_empty(&mesh->id);
+  Mesh *mesh = BKE_libblock_alloc(NULL, ID_ME, BKE_idcode_to_name(ID_ME), LIB_ID_COPY_LOCALIZE);
+  BKE_libblock_init_empty(&mesh->id);
 
-       /* don't use CustomData_reset(...); because we dont want to touch customdata */
-       copy_vn_i(mesh->vdata.typemap, CD_NUMTYPES, -1);
-       copy_vn_i(mesh->edata.typemap, CD_NUMTYPES, -1);
-       copy_vn_i(mesh->fdata.typemap, CD_NUMTYPES, -1);
-       copy_vn_i(mesh->ldata.typemap, CD_NUMTYPES, -1);
-       copy_vn_i(mesh->pdata.typemap, CD_NUMTYPES, -1);
+  /* don't use CustomData_reset(...); because we dont want to touch customdata */
+  copy_vn_i(mesh->vdata.typemap, CD_NUMTYPES, -1);
+  copy_vn_i(mesh->edata.typemap, CD_NUMTYPES, -1);
+  copy_vn_i(mesh->fdata.typemap, CD_NUMTYPES, -1);
+  copy_vn_i(mesh->ldata.typemap, CD_NUMTYPES, -1);
+  copy_vn_i(mesh->pdata.typemap, CD_NUMTYPES, -1);
 
-       mesh->totvert = verts_len;
-       mesh->totedge = edges_len;
-       mesh->totface = tessface_len;
-       mesh->totloop = loops_len;
-       mesh->totpoly = polys_len;
+  mesh->totvert = verts_len;
+  mesh->totedge = edges_len;
+  mesh->totface = tessface_len;
+  mesh->totloop = loops_len;
+  mesh->totpoly = polys_len;
 
-       mesh_ensure_cdlayers_primary(mesh, true);
-       mesh_ensure_cdlayers_origindex(mesh, true);
-       BKE_mesh_update_customdata_pointers(mesh, false);
+  mesh_ensure_cdlayers_primary(mesh, true);
+  BKE_mesh_update_customdata_pointers(mesh, false);
 
-       return mesh;
+  return mesh;
 }
 
-static Mesh *mesh_new_nomain_from_template_ex(
-        const Mesh *me_src,
-        int verts_len, int edges_len, int tessface_len,
-        int loops_len, int polys_len,
-        CustomDataMask mask)
+static Mesh *mesh_new_nomain_from_template_ex(const Mesh *me_src,
+                                              int verts_len,
+                                              int edges_len,
+                                              int tessface_len,
+                                              int loops_len,
+                                              int polys_len,
+                                              CustomData_MeshMasks mask)
 {
-       /* Only do tessface if we are creating tessfaces or copying from mesh with only tessfaces. */
-       const bool do_tessface = (tessface_len ||
-                                 ((me_src->totface != 0) && (me_src->totpoly == 0)));
+  /* Only do tessface if we are creating tessfaces or copying from mesh with only tessfaces. */
+  const bool do_tessface = (tessface_len || ((me_src->totface != 0) && (me_src->totpoly == 0)));
 
-       Mesh *me_dst = BKE_id_new_nomain(ID_ME, NULL);
+  Mesh *me_dst = BKE_id_new_nomain(ID_ME, NULL);
 
-       me_dst->mat = MEM_dupallocN(me_src->mat);
-       me_dst->mselect = MEM_dupallocN(me_dst->mselect);
+  me_dst->mat = MEM_dupallocN(me_src->mat);
+  me_dst->mselect = MEM_dupallocN(me_dst->mselect);
 
-       me_dst->totvert = verts_len;
-       me_dst->totedge = edges_len;
-       me_dst->totface = tessface_len;
-       me_dst->totloop = loops_len;
-       me_dst->totpoly = polys_len;
+  me_dst->totvert = verts_len;
+  me_dst->totedge = edges_len;
+  me_dst->totface = tessface_len;
+  me_dst->totloop = loops_len;
+  me_dst->totpoly = polys_len;
 
-       me_dst->cd_flag = me_src->cd_flag;
+  me_dst->cd_flag = me_src->cd_flag;
+  me_dst->editflag = me_src->editflag;
 
-       CustomData_copy(&me_src->vdata, &me_dst->vdata, mask, CD_CALLOC, verts_len);
-       CustomData_copy(&me_src->edata, &me_dst->edata, mask, CD_CALLOC, edges_len);
-       CustomData_copy(&me_src->ldata, &me_dst->ldata, mask, CD_CALLOC, loops_len);
-       CustomData_copy(&me_src->pdata, &me_dst->pdata, mask, CD_CALLOC, polys_len);
-       if (do_tessface) {
-               CustomData_copy(&me_src->fdata, &me_dst->fdata, mask, CD_CALLOC, tessface_len);
-       }
-       else {
-               mesh_tessface_clear_intern(me_dst, false);
-       }
+  CustomData_copy(&me_src->vdata, &me_dst->vdata, mask.vmask, CD_CALLOC, verts_len);
+  CustomData_copy(&me_src->edata, &me_dst->edata, mask.emask, CD_CALLOC, edges_len);
+  CustomData_copy(&me_src->ldata, &me_dst->ldata, mask.lmask, CD_CALLOC, loops_len);
+  CustomData_copy(&me_src->pdata, &me_dst->pdata, mask.pmask, CD_CALLOC, polys_len);
+  if (do_tessface) {
+    CustomData_copy(&me_src->fdata, &me_dst->fdata, mask.fmask, CD_CALLOC, tessface_len);
+  }
+  else {
+    mesh_tessface_clear_intern(me_dst, false);
+  }
 
-       /* The destination mesh should at least have valid primary CD layers,
-        * even in cases where the source mesh does not. */
-       mesh_ensure_cdlayers_primary(me_dst, do_tessface);
-       mesh_ensure_cdlayers_origindex(me_dst, false);
-       BKE_mesh_update_customdata_pointers(me_dst, false);
+  /* The destination mesh should at least have valid primary CD layers,
+   * even in cases where the source mesh does not. */
+  mesh_ensure_cdlayers_primary(me_dst, do_tessface);
+  BKE_mesh_update_customdata_pointers(me_dst, false);
 
-       return me_dst;
+  return me_dst;
 }
 
-Mesh *BKE_mesh_new_nomain_from_template(
-        const Mesh *me_src,
-        int verts_len, int edges_len, int tessface_len,
-        int loops_len, int polys_len)
-{
-       return mesh_new_nomain_from_template_ex(
-               me_src,
-               verts_len, edges_len, tessface_len,
-               loops_len, polys_len,
-               CD_MASK_EVERYTHING);
+Mesh *BKE_mesh_new_nomain_from_template(const Mesh *me_src,
+                                        int verts_len,
+                                        int edges_len,
+                                        int tessface_len,
+                                        int loops_len,
+                                        int polys_len)
+{
+  return mesh_new_nomain_from_template_ex(
+      me_src, verts_len, edges_len, tessface_len, loops_len, polys_len, CD_MASK_EVERYTHING);
 }
 
 Mesh *BKE_mesh_copy_for_eval(struct Mesh *source, bool reference)
 {
-       int flags = LIB_ID_COPY_LOCALIZE;
+  int flags = LIB_ID_COPY_LOCALIZE;
 
-       if (reference) {
-               flags |= LIB_ID_COPY_CD_REFERENCE;
-       }
+  if (reference) {
+    flags |= LIB_ID_COPY_CD_REFERENCE;
+  }
 
-       Mesh *result;
-       BKE_id_copy_ex(NULL, &source->id, (ID **)&result, flags);
-       return result;
+  Mesh *result;
+  BKE_id_copy_ex(NULL, &source->id, (ID **)&result, flags);
+  return result;
 }
 
 Mesh *BKE_mesh_copy(Main *bmain, const Mesh *me)
 {
-       Mesh *me_copy;
-       BKE_id_copy(bmain, &me->id, (ID **)&me_copy);
-       return me_copy;
+  Mesh *me_copy;
+  BKE_id_copy(bmain, &me->id, (ID **)&me_copy);
+  return me_copy;
 }
 
-BMesh *BKE_mesh_to_bmesh_ex(
-        const Mesh *me,
-        const struct BMeshCreateParams *create_params,
-        const struct BMeshFromMeshParams *convert_params)
+BMesh *BKE_mesh_to_bmesh_ex(const Mesh *me,
+                            const struct BMeshCreateParams *create_params,
+                            const struct BMeshFromMeshParams *convert_params)
 {
-       BMesh *bm;
-       const BMAllocTemplate allocsize = BMALLOC_TEMPLATE_FROM_ME(me);
+  BMesh *bm;
+  const BMAllocTemplate allocsize = BMALLOC_TEMPLATE_FROM_ME(me);
 
-       bm = BM_mesh_create(&allocsize, create_params);
-       BM_mesh_bm_from_me(bm, me, convert_params);
+  bm = BM_mesh_create(&allocsize, create_params);
+  BM_mesh_bm_from_me(bm, me, convert_params);
 
-       return bm;
+  return bm;
 }
 
-BMesh *BKE_mesh_to_bmesh(
-        Mesh *me, Object *ob,
-        const bool add_key_index, const struct BMeshCreateParams *params)
+BMesh *BKE_mesh_to_bmesh(Mesh *me,
+                         Object *ob,
+                         const bool add_key_index,
+                         const struct BMeshCreateParams *params)
 {
-       return BKE_mesh_to_bmesh_ex(
-               me, params,
-               &(struct BMeshFromMeshParams){
-                   .calc_face_normal = false,
-                   .add_key_index = add_key_index,
-                   .use_shapekey = true,
-                   .active_shapekey = ob->shapenr,
-               });
+  return BKE_mesh_to_bmesh_ex(me,
+                              params,
+                              &(struct BMeshFromMeshParams){
+                                  .calc_face_normal = false,
+                                  .add_key_index = add_key_index,
+                                  .use_shapekey = true,
+                                  .active_shapekey = ob->shapenr,
+                              });
 }
 
 Mesh *BKE_mesh_from_bmesh_nomain(BMesh *bm, const struct BMeshToMeshParams *params)
 {
-       BLI_assert(params->calc_object_remap == false);
-       Mesh *mesh = BKE_id_new_nomain(ID_ME, NULL);
-       BM_mesh_bm_to_me(NULL, bm, mesh, params);
-       return mesh;
+  BLI_assert(params->calc_object_remap == false);
+  Mesh *mesh = BKE_id_new_nomain(ID_ME, NULL);
+  BM_mesh_bm_to_me(NULL, bm, mesh, params);
+  return mesh;
 }
 
-Mesh *BKE_mesh_from_bmesh_for_eval_nomain(BMesh *bm, const int64_t cd_mask_extra)
+Mesh *BKE_mesh_from_bmesh_for_eval_nomain(BMesh *bm, const CustomData_MeshMasks *cd_mask_extra)
 {
-       Mesh *mesh = BKE_id_new_nomain(ID_ME, NULL);
-       BM_mesh_bm_to_me_for_eval(bm, mesh, cd_mask_extra);
-       return mesh;
+  Mesh *mesh = BKE_id_new_nomain(ID_ME, NULL);
+  BM_mesh_bm_to_me_for_eval(bm, mesh, cd_mask_extra);
+  return mesh;
 }
 
 /**
  * TODO(campbell): support mesh with only an edit-mesh which is lazy initialized.
  */
-Mesh *BKE_mesh_from_editmesh_with_coords_thin_wrap(
-        BMEditMesh *em, CustomDataMask data_mask, float (*vertexCos)[3])
-{
-       Mesh *me = BKE_mesh_from_bmesh_for_eval_nomain(em->bm, data_mask);
-       /* Use editmesh directly where possible. */
-       me->runtime.is_original = true;
-       if (vertexCos) {
-               /* We will own this array in the future. */
-               BKE_mesh_apply_vert_coords(me, vertexCos);
-               MEM_freeN(vertexCos);
-               me->runtime.is_original = false;
-       }
-       return me;
+Mesh *BKE_mesh_from_editmesh_with_coords_thin_wrap(BMEditMesh *em,
+                                                   const CustomData_MeshMasks *data_mask,
+                                                   float (*vertexCos)[3])
+{
+  Mesh *me = BKE_mesh_from_bmesh_for_eval_nomain(em->bm, data_mask);
+  /* Use editmesh directly where possible. */
+  me->runtime.is_original = true;
+  if (vertexCos) {
+    /* We will own this array in the future. */
+    BKE_mesh_apply_vert_coords(me, vertexCos);
+    MEM_freeN(vertexCos);
+    me->runtime.is_original = false;
+  }
+  return me;
 }
 
 void BKE_mesh_make_local(Main *bmain, Mesh *me, const bool lib_local)
 {
-       BKE_id_make_local_generic(bmain, &me->id, true, lib_local);
-}
-
-bool BKE_mesh_uv_cdlayer_rename_index(
-        Mesh *me, const int loop_index, const int face_index,
-        const char *new_name, const bool do_tessface)
-{
-       CustomData *ldata, *fdata;
-       CustomDataLayer *cdlu, *cdlf;
-
-       if (me->edit_mesh) {
-               ldata = &me->edit_mesh->bm->ldata;
-               fdata = NULL;  /* No tessellated data in BMesh! */
-       }
-       else {
-               ldata = &me->ldata;
-               fdata = &me->fdata;
-       }
-
-       cdlu = &ldata->layers[loop_index];
-       cdlf = (face_index != -1) && fdata && do_tessface ? &fdata->layers[face_index] : NULL;
-
-       if (cdlu->name != new_name) {
-               /* Mesh validate passes a name from the CD layer as the new name,
-                * Avoid memcpy from self to self in this case.
-                */
-               BLI_strncpy(cdlu->name, new_name, sizeof(cdlu->name));
-               CustomData_set_layer_unique_name(ldata, loop_index);
-       }
-
-       if (cdlf == NULL) {
-               return false;
-       }
-
-       BLI_strncpy(cdlf->name, cdlu->name, sizeof(cdlf->name));
-       CustomData_set_layer_unique_name(fdata, face_index);
-
-       return true;
-}
-
-bool BKE_mesh_uv_cdlayer_rename(Mesh *me, const char *old_name, const char *new_name, bool do_tessface)
-{
-       CustomData *ldata, *fdata;
-       if (me->edit_mesh) {
-               ldata = &me->edit_mesh->bm->ldata;
-               /* No tessellated data in BMesh! */
-               fdata = NULL;
-               do_tessface = false;
-       }
-       else {
-               ldata = &me->ldata;
-               fdata = &me->fdata;
-               do_tessface = (do_tessface && fdata->totlayer);
-       }
-
-       {
-               const int lidx_start = CustomData_get_layer_index(ldata, CD_MLOOPUV);
-               const int fidx_start = do_tessface ? CustomData_get_layer_index(fdata, CD_MTFACE) : -1;
-               int lidx = CustomData_get_named_layer(ldata, CD_MLOOPUV, old_name);
-               int fidx = do_tessface ? CustomData_get_named_layer(fdata, CD_MTFACE, old_name) : -1;
-
-               /* None of those cases should happen, in theory!
-                * Note this assume we have the same number of mtexpoly, mloopuv and mtface layers!
-                */
-               if (lidx == -1) {
-                       if (fidx == -1) {
-                               /* No layer found with this name! */
-                               return false;
-                       }
-                       else {
-                               lidx = fidx;
-                       }
-               }
-
-               /* Go back to absolute indices! */
-               lidx += lidx_start;
-               if (fidx != -1)
-                       fidx += fidx_start;
-
-               return BKE_mesh_uv_cdlayer_rename_index(me, lidx, fidx, new_name, do_tessface);
-       }
+  BKE_id_make_local_generic(bmain, &me->id, true, lib_local);
+}
+
+bool BKE_mesh_uv_cdlayer_rename_index(Mesh *me,
+                                      const int loop_index,
+                                      const int face_index,
+                                      const char *new_name,
+                                      const bool do_tessface)
+{
+  CustomData *ldata, *fdata;
+  CustomDataLayer *cdlu, *cdlf;
+
+  if (me->edit_mesh) {
+    ldata = &me->edit_mesh->bm->ldata;
+    fdata = NULL; /* No tessellated data in BMesh! */
+  }
+  else {
+    ldata = &me->ldata;
+    fdata = &me->fdata;
+  }
+
+  cdlu = &ldata->layers[loop_index];
+  cdlf = (face_index != -1) && fdata && do_tessface ? &fdata->layers[face_index] : NULL;
+
+  if (cdlu->name != new_name) {
+    /* Mesh validate passes a name from the CD layer as the new name,
+     * Avoid memcpy from self to self in this case.
+     */
+    BLI_strncpy(cdlu->name, new_name, sizeof(cdlu->name));
+    CustomData_set_layer_unique_name(ldata, loop_index);
+  }
+
+  if (cdlf == NULL) {
+    return false;
+  }
+
+  BLI_strncpy(cdlf->name, cdlu->name, sizeof(cdlf->name));
+  CustomData_set_layer_unique_name(fdata, face_index);
+
+  return true;
+}
+
+bool BKE_mesh_uv_cdlayer_rename(Mesh *me,
+                                const char *old_name,
+                                const char *new_name,
+                                bool do_tessface)
+{
+  CustomData *ldata, *fdata;
+  if (me->edit_mesh) {
+    ldata = &me->edit_mesh->bm->ldata;
+    /* No tessellated data in BMesh! */
+    fdata = NULL;
+    do_tessface = false;
+  }
+  else {
+    ldata = &me->ldata;
+    fdata = &me->fdata;
+    do_tessface = (do_tessface && fdata->totlayer);
+  }
+
+  {
+    const int lidx_start = CustomData_get_layer_index(ldata, CD_MLOOPUV);
+    const int fidx_start = do_tessface ? CustomData_get_layer_index(fdata, CD_MTFACE) : -1;
+    int lidx = CustomData_get_named_layer(ldata, CD_MLOOPUV, old_name);
+    int fidx = do_tessface ? CustomData_get_named_layer(fdata, CD_MTFACE, old_name) : -1;
+
+    /* None of those cases should happen, in theory!
+     * Note this assume we have the same number of mtexpoly, mloopuv and mtface layers!
+     */
+    if (lidx == -1) {
+      if (fidx == -1) {
+        /* No layer found with this name! */
+        return false;
+      }
+      else {
+        lidx = fidx;
+      }
+    }
+
+    /* Go back to absolute indices! */
+    lidx += lidx_start;
+    if (fidx != -1) {
+      fidx += fidx_start;
+    }
+
+    return BKE_mesh_uv_cdlayer_rename_index(me, lidx, fidx, new_name, do_tessface);
+  }
 }
 
 void BKE_mesh_boundbox_calc(Mesh *me, float r_loc[3], float r_size[3])
 {
-       BoundBox *bb;
-       float min[3], max[3];
-       float mloc[3], msize[3];
+  BoundBox *bb;
+  float min[3], max[3];
+  float mloc[3], msize[3];
 
-       if (me->bb == NULL) me->bb = MEM_callocN(sizeof(BoundBox), "boundbox");
-       bb = me->bb;
+  if (me->bb == NULL) {
+    me->bb = MEM_callocN(sizeof(BoundBox), "boundbox");
+  }
+  bb = me->bb;
 
-       if (!r_loc) r_loc = mloc;
-       if (!r_size) r_size = msize;
+  if (!r_loc) {
+    r_loc = mloc;
+  }
+  if (!r_size) {
+    r_size = msize;
+  }
 
-       INIT_MINMAX(min, max);
-       if (!BKE_mesh_minmax(me, min, max)) {
-               min[0] = min[1] = min[2] = -1.0f;
-               max[0] = max[1] = max[2] = 1.0f;
-       }
+  INIT_MINMAX(min, max);
+  if (!BKE_mesh_minmax(me, min, max)) {
+    min[0] = min[1] = min[2] = -1.0f;
+    max[0] = max[1] = max[2] = 1.0f;
+  }
 
-       mid_v3_v3v3(r_loc, min, max);
+  mid_v3_v3v3(r_loc, min, max);
 
-       r_size[0] = (max[0] - min[0]) / 2.0f;
-       r_size[1] = (max[1] - min[1]) / 2.0f;
-       r_size[2] = (max[2] - min[2]) / 2.0f;
+  r_size[0] = (max[0] - min[0]) / 2.0f;
+  r_size[1] = (max[1] - min[1]) / 2.0f;
+  r_size[2] = (max[2] - min[2]) / 2.0f;
 
-       BKE_boundbox_init_from_minmax(bb, min, max);
+  BKE_boundbox_init_from_minmax(bb, min, max);
 
-       bb->flag &= ~BOUNDBOX_DIRTY;
+  bb->flag &= ~BOUNDBOX_DIRTY;
 }
 
 void BKE_mesh_texspace_calc(Mesh *me)
 {
-       float loc[3], size[3];
-       int a;
+  float loc[3], size[3];
+  int a;
 
-       BKE_mesh_boundbox_calc(me, loc, size);
+  BKE_mesh_boundbox_calc(me, loc, size);
 
-       if (me->texflag & ME_AUTOSPACE) {
-               for (a = 0; a < 3; a++) {
-                       if (size[a] == 0.0f) size[a] = 1.0f;
-                       else if (size[a] > 0.0f && size[a] < 0.00001f) size[a] = 0.00001f;
-                       else if (size[a] < 0.0f && size[a] > -0.00001f) size[a] = -0.00001f;
-               }
+  if (me->texflag & ME_AUTOSPACE) {
+    for (a = 0; a < 3; a++) {
+      if (size[a] == 0.0f) {
+        size[a] = 1.0f;
+      }
+      else if (size[a] > 0.0f && size[a] < 0.00001f) {
+        size[a] = 0.00001f;
+      }
+      else if (size[a] < 0.0f && size[a] > -0.00001f) {
+        size[a] = -0.00001f;
+      }
+    }
 
-               copy_v3_v3(me->loc, loc);
-               copy_v3_v3(me->size, size);
-               zero_v3(me->rot);
-       }
+    copy_v3_v3(me->loc, loc);
+    copy_v3_v3(me->size, size);
+    zero_v3(me->rot);
+  }
 }
 
 BoundBox *BKE_mesh_boundbox_get(Object *ob)
 {
-       /* This is Object-level data access, DO NOT touch to Mesh's bb, would be totally thread-unsafe. */
-       if (ob->runtime.bb == NULL || ob->runtime.bb->flag & BOUNDBOX_DIRTY) {
-               Mesh *me = ob->data;
-               float min[3], max[3];
+  /* This is Object-level data access,
+   * DO NOT touch to Mesh's bb, would be totally thread-unsafe. */
+  if (ob->runtime.bb == NULL || ob->runtime.bb->flag & BOUNDBOX_DIRTY) {
+    Mesh *me = ob->data;
+    float min[3], max[3];
 
-               INIT_MINMAX(min, max);
-               if (!BKE_mesh_minmax(me, min, max)) {
-                       min[0] = min[1] = min[2] = -1.0f;
-                       max[0] = max[1] = max[2] = 1.0f;
-               }
+    INIT_MINMAX(min, max);
+    if (!BKE_mesh_minmax(me, min, max)) {
+      min[0] = min[1] = min[2] = -1.0f;
+      max[0] = max[1] = max[2] = 1.0f;
+    }
 
-               if (ob->runtime.bb == NULL) {
-                       ob->runtime.bb = MEM_mallocN(sizeof(*ob->runtime.bb), __func__);
-               }
-               BKE_boundbox_init_from_minmax(ob->runtime.bb, min, max);
-               ob->runtime.bb->flag &= ~BOUNDBOX_DIRTY;
-       }
+    if (ob->runtime.bb == NULL) {
+      ob->runtime.bb = MEM_mallocN(sizeof(*ob->runtime.bb), __func__);
+    }
+    BKE_boundbox_init_from_minmax(ob->runtime.bb, min, max);
+    ob->runtime.bb->flag &= ~BOUNDBOX_DIRTY;
+  }
 
-       return ob->runtime.bb;
+  return ob->runtime.bb;
 }
 
 BoundBox *BKE_mesh_texspace_get(Mesh *me, float r_loc[3], float r_rot[3], float r_size[3])
 {
-       if (me->bb == NULL || (me->bb->flag & BOUNDBOX_DIRTY)) {
-               BKE_mesh_texspace_calc(me);
-       }
+  if (me->bb == NULL || (me->bb->flag & BOUNDBOX_DIRTY)) {
+    BKE_mesh_texspace_calc(me);
+  }
 
-       if (r_loc) copy_v3_v3(r_loc,  me->loc);
-       if (r_rot) copy_v3_v3(r_rot,  me->rot);
-       if (r_size) copy_v3_v3(r_size, me->size);
+  if (r_loc) {
+    copy_v3_v3(r_loc, me->loc);
+  }
+  if (r_rot) {
+    copy_v3_v3(r_rot, me->rot);
+  }
+  if (r_size) {
+    copy_v3_v3(r_size, me->size);
+  }
 
-       return me->bb;
+  return me->bb;
 }
 
-void BKE_mesh_texspace_get_reference(Mesh *me, short **r_texflag,  float **r_loc, float **r_rot, float **r_size)
+void BKE_mesh_texspace_get_reference(
+    Mesh *me, short **r_texflag, float **r_loc, float **r_rot, float **r_size)
 {
-       if (me->bb == NULL || (me->bb->flag & BOUNDBOX_DIRTY)) {
-               BKE_mesh_texspace_calc(me);
-       }
+  if (me->bb == NULL || (me->bb->flag & BOUNDBOX_DIRTY)) {
+    BKE_mesh_texspace_calc(me);
+  }
 
-       if (r_texflag != NULL) *r_texflag = &me->texflag;
-       if (r_loc != NULL) *r_loc = me->loc;
-       if (r_rot != NULL) *r_rot = me->rot;
-       if (r_size != NULL) *r_size = me->size;
+  if (r_texflag != NULL) {
+    *r_texflag = &me->texflag;
+  }
+  if (r_loc != NULL) {
+    *r_loc = me->loc;
+  }
+  if (r_rot != NULL) {
+    *r_rot = me->rot;
+  }
+  if (r_size != NULL) {
+    *r_size = me->size;
+  }
 }
 
 void BKE_mesh_texspace_copy_from_object(Mesh *me, Object *ob)
 {
-       float *texloc, *texrot, *texsize;
-       short *texflag;
+  float *texloc, *texrot, *texsize;
+  short *texflag;
 
-       if (BKE_object_obdata_texspace_get(ob, &texflag, &texloc, &texsize, &texrot)) {
-               me->texflag = *texflag;
-               copy_v3_v3(me->loc, texloc);
-               copy_v3_v3(me->size, texsize);
-               copy_v3_v3(me->rot, texrot);
-       }
+  if (BKE_object_obdata_texspace_get(ob, &texflag, &texloc, &texsize, &texrot)) {
+    me->texflag = *texflag;
+    copy_v3_v3(me->loc, texloc);
+    copy_v3_v3(me->size, texsize);
+    copy_v3_v3(me->rot, texrot);
+  }
 }
 
 float (*BKE_mesh_orco_verts_get(Object *ob))[3]
 {
-       Mesh *me = ob->data;
-       MVert *mvert = NULL;
-       Mesh *tme = me->texcomesh ? me->texcomesh : me;
-       int a, totvert;
-       float (*vcos)[3] = NULL;
+  Mesh *me = ob->data;
+  MVert *mvert = NULL;
+  Mesh *tme = me->texcomesh ? me->texcomesh : me;
+  int a, totvert;
+  float(*vcos)[3] = NULL;
 
-       /* Get appropriate vertex coordinates */
-       vcos = MEM_calloc_arrayN(me->totvert, sizeof(*vcos), "orco mesh");
-       mvert = tme->mvert;
-       totvert = min_ii(tme->totvert, me->totvert);
+  /* Get appropriate vertex coordinates */
+  vcos = MEM_calloc_arrayN(me->totvert, sizeof(*vcos), "orco mesh");
+  mvert = tme->mvert;
+  totvert = min_ii(tme->totvert, me->totvert);
 
-       for (a = 0; a < totvert; a++, mvert++) {
-               copy_v3_v3(vcos[a], mvert->co);
-       }
+  for (a = 0; a < totvert; a++, mvert++) {
+    copy_v3_v3(vcos[a], mvert->co);
+  }
 
-       return vcos;
+  return vcos;
 }
 
 void BKE_mesh_orco_verts_transform(Mesh *me, float (*orco)[3], int totvert, int invert)
 {
-       float loc[3], size[3];
-       int a;
+  float loc[3], size[3];
+  int a;
 
-       BKE_mesh_texspace_get(me->texcomesh ? me->texcomesh : me, loc, NULL, size);
+  BKE_mesh_texspace_get(me->texcomesh ? me->texcomesh : me, loc, NULL, size);
 
-       if (invert) {
-               for (a = 0; a < totvert; a++) {
-                       float *co = orco[a];
-                       madd_v3_v3v3v3(co, loc, co, size);
-               }
-       }
-       else {
-               for (a = 0; a < totvert; a++) {
-                       float *co = orco[a];
-                       co[0] = (co[0] - loc[0]) / size[0];
-                       co[1] = (co[1] - loc[1]) / size[1];
-                       co[2] = (co[2] - loc[2]) / size[2];
-               }
-       }
+  if (invert) {
+    for (a = 0; a < totvert; a++) {
+      float *co = orco[a];
+      madd_v3_v3v3v3(co, loc, co, size);
+    }
+  }
+  else {
+    for (a = 0; a < totvert; a++) {
+      float *co = orco[a];
+      co[0] = (co[0] - loc[0]) / size[0];
+      co[1] = (co[1] - loc[1]) / size[1];
+      co[2] = (co[2] - loc[2]) / size[2];
+    }
+  }
 }
 
 /* rotates the vertices of a face in case v[2] or v[3] (vertex index) is = 0.
  * this is necessary to make the if (mface->v4) check for quads work */
 int test_index_face(MFace *mface, CustomData *fdata, int mfindex, int nr)
 {
-       /* first test if the face is legal */
-       if ((mface->v3 || nr == 4) && mface->v3 == mface->v4) {
-               mface->v4 = 0;
-               nr--;
-       }
-       if ((mface->v2 || mface->v4) && mface->v2 == mface->v3) {
-               mface->v3 = mface->v4;
-               mface->v4 = 0;
-               nr--;
-       }
-       if (mface->v1 == mface->v2) {
-               mface->v2 = mface->v3;
-               mface->v3 = mface->v4;
-               mface->v4 = 0;
-               nr--;
-       }
-
-       /* check corrupt cases, bow-tie geometry, cant handle these because edge data wont exist so just return 0 */
-       if (nr == 3) {
-               if (
-                   /* real edges */
-                   mface->v1 == mface->v2 ||
-                   mface->v2 == mface->v3 ||
-                   mface->v3 == mface->v1)
-               {
-                       return 0;
-               }
-       }
-       else if (nr == 4) {
-               if (
-                   /* real edges */
-                   mface->v1 == mface->v2 ||
-                   mface->v2 == mface->v3 ||
-                   mface->v3 == mface->v4 ||
-                   mface->v4 == mface->v1 ||
-                   /* across the face */
-                   mface->v1 == mface->v3 ||
-                   mface->v2 == mface->v4)
-               {
-                       return 0;
-               }
-       }
-
-       /* prevent a zero at wrong index location */
-       if (nr == 3) {
-               if (mface->v3 == 0) {
-                       static int corner_indices[4] = {1, 2, 0, 3};
-
-                       SWAP(unsigned int, mface->v1, mface->v2);
-                       SWAP(unsigned int, mface->v2, mface->v3);
-
-                       if (fdata)
-                               CustomData_swap_corners(fdata, mfindex, corner_indices);
-               }
-       }
-       else if (nr == 4) {
-               if (mface->v3 == 0 || mface->v4 == 0) {
-                       static int corner_indices[4] = {2, 3, 0, 1};
-
-                       SWAP(unsigned int, mface->v1, mface->v3);
-                       SWAP(unsigned int, mface->v2, mface->v4);
-
-                       if (fdata)
-                               CustomData_swap_corners(fdata, mfindex, corner_indices);
-               }
-       }
-
-       return nr;
+  /* first test if the face is legal */
+  if ((mface->v3 || nr == 4) && mface->v3 == mface->v4) {
+    mface->v4 = 0;
+    nr--;
+  }
+  if ((mface->v2 || mface->v4) && mface->v2 == mface->v3) {
+    mface->v3 = mface->v4;
+    mface->v4 = 0;
+    nr--;
+  }
+  if (mface->v1 == mface->v2) {
+    mface->v2 = mface->v3;
+    mface->v3 = mface->v4;
+    mface->v4 = 0;
+    nr--;
+  }
+
+  /* Check corrupt cases, bow-tie geometry,
+   * cant handle these because edge data wont exist so just return 0. */
+  if (nr == 3) {
+    if (
+        /* real edges */
+        mface->v1 == mface->v2 || mface->v2 == mface->v3 || mface->v3 == mface->v1) {
+      return 0;
+    }
+  }
+  else if (nr == 4) {
+    if (
+        /* real edges */
+        mface->v1 == mface->v2 || mface->v2 == mface->v3 || mface->v3 == mface->v4 ||
+        mface->v4 == mface->v1 ||
+        /* across the face */
+        mface->v1 == mface->v3 || mface->v2 == mface->v4) {
+      return 0;
+    }
+  }
+
+  /* prevent a zero at wrong index location */
+  if (nr == 3) {
+    if (mface->v3 == 0) {
+      static int corner_indices[4] = {1, 2, 0, 3};
+
+      SWAP(unsigned int, mface->v1, mface->v2);
+      SWAP(unsigned int, mface->v2, mface->v3);
+
+      if (fdata) {
+        CustomData_swap_corners(fdata, mfindex, corner_indices);
+      }
+    }
+  }
+  else if (nr == 4) {
+    if (mface->v3 == 0 || mface->v4 == 0) {
+      static int corner_indices[4] = {2, 3, 0, 1};
+
+      SWAP(unsigned int, mface->v1, mface->v3);
+      SWAP(unsigned int, mface->v2, mface->v4);
+
+      if (fdata) {
+        CustomData_swap_corners(fdata, mfindex, corner_indices);
+      }
+    }
+  }
+
+  return nr;
 }
 
 Mesh *BKE_mesh_from_object(Object *ob)
 {
 
-       if (ob == NULL) return NULL;
-       if (ob->type == OB_MESH) return ob->data;
-       else return NULL;
+  if (ob == NULL) {
+    return NULL;
+  }
+  if (ob->type == OB_MESH) {
+    return ob->data;
+  }
+  else {
+    return NULL;
+  }
 }
 
 void BKE_mesh_assign_object(Main *bmain, Object *ob, Mesh *me)
 {
-       Mesh *old = NULL;
+  Mesh *old = NULL;
 
-       multires_force_update(ob);
+  multires_force_update(ob);
 
-       if (ob == NULL) return;
+  if (ob == NULL) {
+    return;
+  }
 
-       if (ob->type == OB_MESH) {
-               old = ob->data;
-               if (old)
-                       id_us_min(&old->id);
-               ob->data = me;
-               id_us_plus((ID *)me);
-       }
+  if (ob->type == OB_MESH) {
+    old = ob->data;
+    if (old) {
+      id_us_min(&old->id);
+    }
+    ob->data = me;
+    id_us_plus((ID *)me);
+  }
 
-       test_object_materials(bmain, ob, (ID *)me);
+  test_object_materials(bmain, ob, (ID *)me);
 
-       test_object_modifiers(ob);
+  test_object_modifiers(ob);
 }
 
 void BKE_mesh_material_index_remove(Mesh *me, short index)
 {
-       MPoly *mp;
-       MFace *mf;
-       int i;
+  MPoly *mp;
+  MFace *mf;
+  int i;
 
-       for (mp = me->mpoly, i = 0; i < me->totpoly; i++, mp++) {
-               if (mp->mat_nr && mp->mat_nr >= index) {
-                       mp->mat_nr--;
-               }
-       }
+  for (mp = me->mpoly, i = 0; i < me->totpoly; i++, mp++) {
+    if (mp->mat_nr && mp->mat_nr >= index) {
+      mp->mat_nr--;
+    }
+  }
 
-       for (mf = me->mface, i = 0; i < me->totface; i++, mf++) {
-               if (mf->mat_nr && mf->mat_nr >= index) {
-                       mf->mat_nr--;
-               }
-       }
+  for (mf = me->mface, i = 0; i < me->totface; i++, mf++) {
+    if (mf->mat_nr && mf->mat_nr >= index) {
+      mf->mat_nr--;
+    }
+  }
 }
 
 void BKE_mesh_material_index_clear(Mesh *me)
 {
-       MPoly *mp;
-       MFace *mf;
-       int i;
+  MPoly *mp;
+  MFace *mf;
+  int i;
 
-       for (mp = me->mpoly, i = 0; i < me->totpoly; i++, mp++) {
-               mp->mat_nr = 0;
-       }
+  for (mp = me->mpoly, i = 0; i < me->totpoly; i++, mp++) {
+    mp->mat_nr = 0;
+  }
 
-       for (mf = me->mface, i = 0; i < me->totface; i++, mf++) {
-               mf->mat_nr = 0;
-       }
+  for (mf = me->mface, i = 0; i < me->totface; i++, mf++) {
+    mf->mat_nr = 0;
+  }
 }
 
 void BKE_mesh_material_remap(Mesh *me, const unsigned int *remap, unsigned int remap_len)
 {
-       const short remap_len_short = (short)remap_len;
+  const short remap_len_short = (short)remap_len;
 
 #define MAT_NR_REMAP(n) \
-       if (n < remap_len_short) { \
-               BLI_assert(n >= 0 && remap[n] < remap_len_short); \
-               n = remap[n]; \
-       } ((void)0)
-
-       if (me->edit_mesh) {
-               BMEditMesh *em = me->edit_mesh;
-               BMIter iter;
-               BMFace *efa;
-
-               BM_ITER_MESH(efa, &iter, em->bm, BM_FACES_OF_MESH) {
-                       MAT_NR_REMAP(efa->mat_nr);
-               }
-       }
-       else {
-               int i;
-               for (i = 0; i < me->totpoly; i++) {
-                       MAT_NR_REMAP(me->mpoly[i].mat_nr);
-               }
-       }
+  if (n < remap_len_short) { \
+    BLI_assert(n >= 0 && remap[n] < remap_len_short); \
+    n = remap[n]; \
+  } \
+  ((void)0)
+
+  if (me->edit_mesh) {
+    BMEditMesh *em = me->edit_mesh;
+    BMIter iter;
+    BMFace *efa;
+
+    BM_ITER_MESH (efa, &iter, em->bm, BM_FACES_OF_MESH) {
+      MAT_NR_REMAP(efa->mat_nr);
+    }
+  }
+  else {
+    int i;
+    for (i = 0; i < me->totpoly; i++) {
+      MAT_NR_REMAP(me->mpoly[i].mat_nr);
+    }
+  }
 
 #undef MAT_NR_REMAP
-
 }
 
 void BKE_mesh_smooth_flag_set(Object *meshOb, int enableSmooth)
 {
-       Mesh *me = meshOb->data;
-       int i;
+  Mesh *me = meshOb->data;
+  int i;
 
-       for (i = 0; i < me->totpoly; i++) {
-               MPoly *mp = &me->mpoly[i];
+  for (i = 0; i < me->totpoly; i++) {
+    MPoly *mp = &me->mpoly[i];
 
-               if (enableSmooth) {
-                       mp->flag |= ME_SMOOTH;
-               }
-               else {
-                       mp->flag &= ~ME_SMOOTH;
-               }
-       }
+    if (enableSmooth) {
+      mp->flag |= ME_SMOOTH;
+    }
+    else {
+      mp->flag &= ~ME_SMOOTH;
+    }
+  }
 
-       for (i = 0; i < me->totface; i++) {
-               MFace *mf = &me->mface[i];
+  for (i = 0; i < me->totface; i++) {
+    MFace *mf = &me->mface[i];
 
-               if (enableSmooth) {
-                       mf->flag |= ME_SMOOTH;
-               }
-               else {
-                       mf->flag &= ~ME_SMOOTH;
-               }
-       }
+    if (enableSmooth) {
+      mf->flag |= ME_SMOOTH;
+    }
+    else {
+      mf->flag &= ~ME_SMOOTH;
+    }
+  }
 }
 
 /**
@@ -1200,31 +1254,33 @@ void BKE_mesh_smooth_flag_set(Object *meshOb, int enableSmooth)
  */
 float (*BKE_mesh_vertexCos_get(const Mesh *me, int *r_verts_len))[3]
 {
-       int i, verts_len = me->totvert;
-       float (*cos)[3] = MEM_malloc_arrayN(verts_len, sizeof(*cos), "vertexcos1");
+  int i, verts_len = me->totvert;
+  float(*cos)[3] = MEM_malloc_arrayN(verts_len, sizeof(*cos), "vertexcos1");
 
-       if (r_verts_len) *r_verts_len = verts_len;
-       for (i = 0; i < verts_len; i++)
-               copy_v3_v3(cos[i], me->mvert[i].co);
+  if (r_verts_len) {
+    *r_verts_len = verts_len;
+  }
+  for (i = 0; i < verts_len; i++) {
+    copy_v3_v3(cos[i], me->mvert[i].co);
+  }
 
-       return cos;
+  return cos;
 }
 
 /**
  * Find the index of the loop in 'poly' which references vertex,
  * returns -1 if not found
  */
-int poly_find_loop_from_vert(
-        const MPoly *poly, const MLoop *loopstart,
-        unsigned vert)
+int poly_find_loop_from_vert(const MPoly *poly, const MLoop *loopstart, unsigned vert)
 {
-       int j;
-       for (j = 0; j < poly->totloop; j++, loopstart++) {
-               if (loopstart->v == vert)
-                       return j;
-       }
+  int j;
+  for (j = 0; j < poly->totloop; j++, loopstart++) {
+    if (loopstart->v == vert) {
+      return j;
+    }
+  }
 
-       return -1;
+  return -1;
 }
 
 /**
@@ -1232,23 +1288,20 @@ int poly_find_loop_from_vert(
  * vertex. Returns the index of the loop matching vertex, or -1 if the
  * vertex is not in \a poly
  */
-int poly_get_adj_loops_from_vert(
-        const MPoly *poly,
-        const MLoop *mloop, unsigned int vert,
-        unsigned int r_adj[2])
+int poly_get_adj_loops_from_vert(const MPoly *poly,
+                                 const MLoop *mloop,
+                                 unsigned int vert,
+                                 unsigned int r_adj[2])
 {
-       int corner = poly_find_loop_from_vert(
-               poly,
-               &mloop[poly->loopstart],
-               vert);
+  int corner = poly_find_loop_from_vert(poly, &mloop[poly->loopstart], vert);
 
-       if (corner != -1) {
-               /* vertex was found */
-               r_adj[0] = ME_POLY_LOOP_PREV(mloop, poly, corner)->v;
-               r_adj[1] = ME_POLY_LOOP_NEXT(mloop, poly, corner)->v;
-       }
+  if (corner != -1) {
+    /* vertex was found */
+    r_adj[0] = ME_POLY_LOOP_PREV(mloop, poly, corner)->v;
+    r_adj[1] = ME_POLY_LOOP_NEXT(mloop, poly, corner)->v;
+  }
 
-       return corner;
+  return corner;
 }
 
 /**
@@ -1257,12 +1310,15 @@ int poly_get_adj_loops_from_vert(
  */
 int BKE_mesh_edge_other_vert(const MEdge *e, int v)
 {
-       if (e->v1 == v)
-               return e->v2;
-       else if (e->v2 == v)
-               return e->v1;
-       else
-               return -1;
+  if (e->v1 == v) {
+    return e->v2;
+  }
+  else if (e->v2 == v) {
+    return e->v1;
+  }
+  else {
+    return -1;
+  }
 }
 
 /**
@@ -1270,224 +1326,225 @@ int BKE_mesh_edge_other_vert(const MEdge *e, int v)
  */
 void BKE_mesh_looptri_get_real_edges(const Mesh *mesh, const MLoopTri *looptri, int r_edges[3])
 {
-       for (int i = 2, i_next = 0; i_next < 3; i = i_next++) {
-               const MLoop *l1 = &mesh->mloop[looptri->tri[i]], *l2 = &mesh->mloop[looptri->tri[i_next]];
-               const MEdge *e = &mesh->medge[l1->e];
+  for (int i = 2, i_next = 0; i_next < 3; i = i_next++) {
+    const MLoop *l1 = &mesh->mloop[looptri->tri[i]], *l2 = &mesh->mloop[looptri->tri[i_next]];
+    const MEdge *e = &mesh->medge[l1->e];
 
-               bool is_real = (l1->v == e->v1 && l2->v == e->v2) || (l1->v == e->v2 && l2->v == e->v1);
+    bool is_real = (l1->v == e->v1 && l2->v == e->v2) || (l1->v == e->v2 && l2->v == e->v1);
 
-               r_edges[i] = is_real ? l1->e : -1;
-       }
+    r_edges[i] = is_real ? l1->e : -1;
+  }
 }
 
 /* basic vertex data functions */
 bool BKE_mesh_minmax(const Mesh *me, float r_min[3], float r_max[3])
 {
-       int i = me->totvert;
-       MVert *mvert;
-       for (mvert = me->mvert; i--; mvert++) {
-               minmax_v3v3_v3(r_min, r_max, mvert->co);
-       }
+  int i = me->totvert;
+  MVert *mvert;
+  for (mvert = me->mvert; i--; mvert++) {
+    minmax_v3v3_v3(r_min, r_max, mvert->co);
+  }
 
-       return (me->totvert != 0);
+  return (me->totvert != 0);
 }
 
 void BKE_mesh_transform(Mesh *me, float mat[4][4], bool do_keys)
 {
-       int i;
-       MVert *mvert = me->mvert;
-       float (*lnors)[3] = CustomData_get_layer(&me->ldata, CD_NORMAL);
-
-       for (i = 0; i < me->totvert; i++, mvert++)
-               mul_m4_v3(mat, mvert->co);
-
-       if (do_keys && me->key) {
-               KeyBlock *kb;
-               for (kb = me->key->block.first; kb; kb = kb->next) {
-                       float *fp = kb->data;
-                       for (i = kb->totelem; i--; fp += 3) {
-                               mul_m4_v3(mat, fp);
-                       }
-               }
-       }
-
-       /* don't update normals, caller can do this explicitly.
-        * We do update loop normals though, those may not be auto-generated (see e.g. STL import script)! */
-       if (lnors) {
-               float m3[3][3];
-
-               copy_m3_m4(m3, mat);
-               normalize_m3(m3);
-               for (i = 0; i < me->totloop; i++, lnors++) {
-                       mul_m3_v3(m3, *lnors);
-               }
-       }
+  int i;
+  MVert *mvert = me->mvert;
+  float(*lnors)[3] = CustomData_get_layer(&me->ldata, CD_NORMAL);
+
+  for (i = 0; i < me->totvert; i++, mvert++) {
+    mul_m4_v3(mat, mvert->co);
+  }
+
+  if (do_keys && me->key) {
+    KeyBlock *kb;
+    for (kb = me->key->block.first; kb; kb = kb->next) {
+      float *fp = kb->data;
+      for (i = kb->totelem; i--; fp += 3) {
+        mul_m4_v3(mat, fp);
+      }
+    }
+  }
+
+  /* don't update normals, caller can do this explicitly.
+   * We do update loop normals though, those may not be auto-generated
+   * (see e.g. STL import script)! */
+  if (lnors) {
+    float m3[3][3];
+
+    copy_m3_m4(m3, mat);
+    normalize_m3(m3);
+    for (i = 0; i < me->totloop; i++, lnors++) {
+      mul_m3_v3(m3, *lnors);
+    }
+  }
 }
 
 void BKE_mesh_translate(Mesh *me, const float offset[3], const bool do_keys)
 {
-       int i = me->totvert;
-       MVert *mvert;
-       for (mvert = me->mvert; i--; mvert++) {
-               add_v3_v3(mvert->co, offset);
-       }
+  int i = me->totvert;
+  MVert *mvert;
+  for (mvert = me->mvert; i--; mvert++) {
+    add_v3_v3(mvert->co, offset);
+  }
 
-       if (do_keys && me->key) {
-               KeyBlock *kb;
-               for (kb = me->key->block.first; kb; kb = kb->next) {
-                       float *fp = kb->data;
-                       for (i = kb->totelem; i--; fp += 3) {
-                               add_v3_v3(fp, offset);
-                       }
-               }
-       }
+  if (do_keys && me->key) {
+    KeyBlock *kb;
+    for (kb = me->key->block.first; kb; kb = kb->next) {
+      float *fp = kb->data;
+      for (i = kb->totelem; i--; fp += 3) {
+        add_v3_v3(fp, offset);
+      }
+    }
+  }
 }
 
 void BKE_mesh_ensure_navmesh(Mesh *me)
 {
-       if (!CustomData_has_layer(&me->pdata, CD_RECAST)) {
-               int i;
-               int polys_len = me->totpoly;
-               int *recastData;
-               recastData = (int *)MEM_malloc_arrayN(polys_len, sizeof(int), __func__);
-               for (i = 0; i < polys_len; i++) {
-                       recastData[i] = i + 1;
-               }
-               CustomData_add_layer_named(&me->pdata, CD_RECAST, CD_ASSIGN, recastData, polys_len, "recastData");
-       }
+  if (!CustomData_has_layer(&me->pdata, CD_RECAST)) {
+    int i;
+    int polys_len = me->totpoly;
+    int *recastData;
+    recastData = (int *)MEM_malloc_arrayN(polys_len, sizeof(int), __func__);
+    for (i = 0; i < polys_len; i++) {
+      recastData[i] = i + 1;
+    }
+    CustomData_add_layer_named(
+        &me->pdata, CD_RECAST, CD_ASSIGN, recastData, polys_len, "recastData");
+  }
 }
 
 void BKE_mesh_tessface_calc(Mesh *mesh)
 {
-       mesh->totface = BKE_mesh_recalc_tessellation(
-               &mesh->fdata, &mesh->ldata, &mesh->pdata,
-               mesh->mvert,
-               mesh->totface, mesh->totloop, mesh->totpoly,
-               /* calc normals right after, don't copy from polys here */
-               false);
+  mesh->totface = BKE_mesh_recalc_tessellation(
+      &mesh->fdata,
+      &mesh->ldata,
+      &mesh->pdata,
+      mesh->mvert,
+      mesh->totface,
+      mesh->totloop,
+      mesh->totpoly,
+      /* calc normals right after, don't copy from polys here */
+      false);
 
-       BKE_mesh_update_customdata_pointers(mesh, true);
+  BKE_mesh_update_customdata_pointers(mesh, true);
 }
 
 void BKE_mesh_tessface_ensure(Mesh *mesh)
 {
-       if (mesh->totpoly && mesh->totface == 0) {
-               BKE_mesh_tessface_calc(mesh);
-       }
+  if (mesh->totpoly && mesh->totface == 0) {
+    BKE_mesh_tessface_calc(mesh);
+  }
 }
 
 void BKE_mesh_tessface_clear(Mesh *mesh)
 {
-       mesh_tessface_clear_intern(mesh, true);
+  mesh_tessface_clear_intern(mesh, true);
 }
 
 void BKE_mesh_do_versions_cd_flag_init(Mesh *mesh)
 {
-       if (UNLIKELY(mesh->cd_flag)) {
-               return;
-       }
-       else {
-               MVert *mv;
-               MEdge *med;
-               int i;
-
-               for (mv = mesh->mvert, i = 0; i < mesh->totvert; mv++, i++) {
-                       if (mv->bweight != 0) {
-                               mesh->cd_flag |= ME_CDFLAG_VERT_BWEIGHT;
-                               break;
-                       }
-               }
-
-               for (med = mesh->medge, i = 0; i < mesh->totedge; med++, i++) {
-                       if (med->bweight != 0) {
-                               mesh->cd_flag |= ME_CDFLAG_EDGE_BWEIGHT;
-                               if (mesh->cd_flag & ME_CDFLAG_EDGE_CREASE) {
-                                       break;
-                               }
-                       }
-                       if (med->crease != 0) {
-                               mesh->cd_flag |= ME_CDFLAG_EDGE_CREASE;
-                               if (mesh->cd_flag & ME_CDFLAG_EDGE_BWEIGHT) {
-                                       break;
-                               }
-                       }
-               }
-
-       }
+  if (UNLIKELY(mesh->cd_flag)) {
+    return;
+  }
+  else {
+    MVert *mv;
+    MEdge *med;
+    int i;
+
+    for (mv = mesh->mvert, i = 0; i < mesh->totvert; mv++, i++) {
+      if (mv->bweight != 0) {
+        mesh->cd_flag |= ME_CDFLAG_VERT_BWEIGHT;
+        break;
+      }
+    }
+
+    for (med = mesh->medge, i = 0; i < mesh->totedge; med++, i++) {
+      if (med->bweight != 0) {
+        mesh->cd_flag |= ME_CDFLAG_EDGE_BWEIGHT;
+        if (mesh->cd_flag & ME_CDFLAG_EDGE_CREASE) {
+          break;
+        }
+      }
+      if (med->crease != 0) {
+        mesh->cd_flag |= ME_CDFLAG_EDGE_CREASE;
+        if (mesh->cd_flag & ME_CDFLAG_EDGE_BWEIGHT) {
+          break;
+        }
+      }
+    }
+  }
 }
 
-
 /* -------------------------------------------------------------------- */
 /* MSelect functions (currently used in weight paint mode) */
 
 void BKE_mesh_mselect_clear(Mesh *me)
 {
-       if (me->mselect) {
-               MEM_freeN(me->mselect);
-               me->mselect = NULL;
-       }
-       me->totselect = 0;
+  if (me->mselect) {
+    MEM_freeN(me->mselect);
+    me->mselect = NULL;
+  }
+  me->totselect = 0;
 }
 
 void BKE_mesh_mselect_validate(Mesh *me)
 {
-       MSelect *mselect_src, *mselect_dst;
-       int i_src, i_dst;
-
-       if (me->totselect == 0)
-               return;
-
-       mselect_src = me->mselect;
-       mselect_dst = MEM_malloc_arrayN((me->totselect), sizeof(MSelect), "Mesh selection history");
-
-       for (i_src = 0, i_dst = 0; i_src < me->totselect; i_src++) {
-               int index = mselect_src[i_src].index;
-               switch (mselect_src[i_src].type) {
-                       case ME_VSEL:
-                       {
-                               if (me->mvert[index].flag & SELECT) {
-                                       mselect_dst[i_dst] = mselect_src[i_src];
-                                       i_dst++;
-                               }
-                               break;
-                       }
-                       case ME_ESEL:
-                       {
-                               if (me->medge[index].flag & SELECT) {
-                                       mselect_dst[i_dst] = mselect_src[i_src];
-                                       i_dst++;
-                               }
-                               break;
-                       }
-                       case ME_FSEL:
-                       {
-                               if (me->mpoly[index].flag & SELECT) {
-                                       mselect_dst[i_dst] = mselect_src[i_src];
-                                       i_dst++;
-                               }
-                               break;
-                       }
-                       default:
-                       {
-                               BLI_assert(0);
-                               break;
-                       }
-               }
-       }
-
-       MEM_freeN(mselect_src);
-
-       if (i_dst == 0) {
-               MEM_freeN(mselect_dst);
-               mselect_dst = NULL;
-       }
-       else if (i_dst != me->totselect) {
-               mselect_dst = MEM_reallocN(mselect_dst, sizeof(MSelect) * i_dst);
-       }
-
-       me->totselect = i_dst;
-       me->mselect = mselect_dst;
-
+  MSelect *mselect_src, *mselect_dst;
+  int i_src, i_dst;
+
+  if (me->totselect == 0) {
+    return;
+  }
+
+  mselect_src = me->mselect;
+  mselect_dst = MEM_malloc_arrayN((me->totselect), sizeof(MSelect), "Mesh selection history");
+
+  for (i_src = 0, i_dst = 0; i_src < me->totselect; i_src++) {
+    int index = mselect_src[i_src].index;
+    switch (mselect_src[i_src].type) {
+      case ME_VSEL: {
+        if (me->mvert[index].flag & SELECT) {
+          mselect_dst[i_dst] = mselect_src[i_src];
+          i_dst++;
+        }
+        break;
+      }
+      case ME_ESEL: {
+        if (me->medge[index].flag & SELECT) {
+          mselect_dst[i_dst] = mselect_src[i_src];
+          i_dst++;
+        }
+        break;
+      }
+      case ME_FSEL: {
+        if (me->mpoly[index].flag & SELECT) {
+          mselect_dst[i_dst] = mselect_src[i_src];
+          i_dst++;
+        }
+        break;
+      }
+      default: {
+        BLI_assert(0);
+        break;
+      }
+    }
+  }
+
+  MEM_freeN(mselect_src);
+
+  if (i_dst == 0) {
+    MEM_freeN(mselect_dst);
+    mselect_dst = NULL;
+  }
+  else if (i_dst != me->totselect) {
+    mselect_dst = MEM_reallocN(mselect_dst, sizeof(MSelect) * i_dst);
+  }
+
+  me->totselect = i_dst;
+  me->mselect = mselect_dst;
 }
 
 /**
@@ -1495,19 +1552,17 @@ void BKE_mesh_mselect_validate(Mesh *me)
  */
 int BKE_mesh_mselect_find(Mesh *me, int index, int type)
 {
-       int i;
+  int i;
 
-       BLI_assert(ELEM(type, ME_VSEL, ME_ESEL, ME_FSEL));
+  BLI_assert(ELEM(type, ME_VSEL, ME_ESEL, ME_FSEL));
 
-       for (i = 0; i < me->totselect; i++) {
-               if ((me->mselect[i].index == index) &&
-                   (me->mselect[i].type == type))
-               {
-                       return i;
-               }
-       }
+  for (i = 0; i < me->totselect; i++) {
+    if ((me->mselect[i].index == index) && (me->mselect[i].type == type)) {
+      return i;
+    }
+  }
 
-       return -1;
+  return -1;
 }
 
 /**
@@ -1515,327 +1570,355 @@ int BKE_mesh_mselect_find(Mesh *me, int index, int type)
  */
 int BKE_mesh_mselect_active_get(Mesh *me, int type)
 {
-       BLI_assert(ELEM(type, ME_VSEL, ME_ESEL, ME_FSEL));
+  BLI_assert(ELEM(type, ME_VSEL, ME_ESEL, ME_FSEL));
 
-       if (me->totselect) {
-               if (me->mselect[me->totselect - 1].type == type) {
-                       return me->mselect[me->totselect - 1].index;
-               }
-       }
-       return -1;
+  if (me->totselect) {
+    if (me->mselect[me->totselect - 1].type == type) {
+      return me->mselect[me->totselect - 1].index;
+    }
+  }
+  return -1;
 }
 
 void BKE_mesh_mselect_active_set(Mesh *me, int index, int type)
 {
-       const int msel_index = BKE_mesh_mselect_find(me, index, type);
+  const int msel_index = BKE_mesh_mselect_find(me, index, type);
 
-       if (msel_index == -1) {
-               /* add to the end */
-               me->mselect = MEM_reallocN(me->mselect, sizeof(MSelect) * (me->totselect + 1));
-               me->mselect[me->totselect].index = index;
-               me->mselect[me->totselect].type  = type;
-               me->totselect++;
-       }
-       else if (msel_index != me->totselect - 1) {
-               /* move to the end */
-               SWAP(MSelect, me->mselect[msel_index], me->mselect[me->totselect - 1]);
-       }
+  if (msel_index == -1) {
+    /* add to the end */
+    me->mselect = MEM_reallocN(me->mselect, sizeof(MSelect) * (me->totselect + 1));
+    me->mselect[me->totselect].index = index;
+    me->mselect[me->totselect].type = type;
+    me->totselect++;
+  }
+  else if (msel_index != me->totselect - 1) {
+    /* move to the end */
+    SWAP(MSelect, me->mselect[msel_index], me->mselect[me->totselect - 1]);
+  }
 
-       BLI_assert((me->mselect[me->totselect - 1].index == index) &&
-                  (me->mselect[me->totselect - 1].type  == type));
+  BLI_assert((me->mselect[me->totselect - 1].index == index) &&
+             (me->mselect[me->totselect - 1].type == type));
 }
 
 void BKE_mesh_count_selected_items(const Mesh *mesh, int r_count[3])
 {
-       r_count[0] = r_count[1] = r_count[2] = 0;
-       if (mesh->edit_mesh) {
-               BMesh *bm = mesh->edit_mesh->bm;
-               r_count[0] = bm->totvertsel;
-               r_count[1] = bm->totedgesel;
-               r_count[2] = bm->totfacesel;
-       }
-       /* We could support faces in paint modes. */
-
+  r_count[0] = r_count[1] = r_count[2] = 0;
+  if (mesh->edit_mesh) {
+    BMesh *bm = mesh->edit_mesh->bm;
+    r_count[0] = bm->totvertsel;
+    r_count[1] = bm->totedgesel;
+    r_count[2] = bm->totfacesel;
+  }
+  /* We could support faces in paint modes. */
 }
 
 void BKE_mesh_apply_vert_coords(Mesh *mesh, float (*vertCoords)[3])
 {
-       MVert *vert;
-       int i;
+  MVert *vert;
+  int i;
 
-       /* this will just return the pointer if it wasn't a referenced layer */
-       vert = CustomData_duplicate_referenced_layer(&mesh->vdata, CD_MVERT, mesh->totvert);
-       mesh->mvert = vert;
+  /* this will just return the pointer if it wasn't a referenced layer */
+  vert = CustomData_duplicate_referenced_layer(&mesh->vdata, CD_MVERT, mesh->totvert);
+  mesh->mvert = vert;
 
-       for (i = 0; i < mesh->totvert; ++i, ++vert)
-               copy_v3_v3(vert->co, vertCoords[i]);
+  for (i = 0; i < mesh->totvert; ++i, ++vert) {
+    copy_v3_v3(vert->co, vertCoords[i]);
+  }
 
-       mesh->runtime.cd_dirty_vert |= CD_MASK_NORMAL;
+  mesh->runtime.cd_dirty_vert |= CD_MASK_NORMAL;
 }
 
 void BKE_mesh_apply_vert_normals(Mesh *mesh, short (*vertNormals)[3])
 {
-       MVert *vert;
-       int i;
+  MVert *vert;
+  int i;
 
-       /* this will just return the pointer if it wasn't a referenced layer */
-       vert = CustomData_duplicate_referenced_layer(&mesh->vdata, CD_MVERT, mesh->totvert);
-       mesh->mvert = vert;
+  /* this will just return the pointer if it wasn't a referenced layer */
+  vert = CustomData_duplicate_referenced_layer(&mesh->vdata, CD_MVERT, mesh->totvert);
+  mesh->mvert = vert;
 
-       for (i = 0; i < mesh->totvert; ++i, ++vert)
-               copy_v3_v3_short(vert->no, vertNormals[i]);
+  for (i = 0; i < mesh->totvert; ++i, ++vert) {
+    copy_v3_v3_short(vert->no, vertNormals[i]);
+  }
 
-       mesh->runtime.cd_dirty_vert &= ~CD_MASK_NORMAL;
+  mesh->runtime.cd_dirty_vert &= ~CD_MASK_NORMAL;
 }
 
 /**
  * Compute 'split' (aka loop, or per face corner's) normals.
  *
- * \param r_lnors_spacearr: Allows to get computed loop normal space array. That data, among other things,
- *                         contains 'smooth fan' info, useful e.g. to split geometry along sharp edges...
+ * \param r_lnors_spacearr: Allows to get computed loop normal space array.
+ * That data, among other things, contains 'smooth fan' info, useful e.g.
+ * to split geometry along sharp edges...
  */
 void BKE_mesh_calc_normals_split_ex(Mesh *mesh, MLoopNorSpaceArray *r_lnors_spacearr)
 {
-       float (*r_loopnors)[3];
-       float (*polynors)[3];
-       short (*clnors)[2] = NULL;
-       bool free_polynors = false;
-
-       /* Note that we enforce computing clnors when the clnor space array is requested by caller here.
-        * However, we obviously only use the autosmooth angle threshold only in case autosmooth is enabled. */
-       const bool use_split_normals = (r_lnors_spacearr != NULL) || ((mesh->flag & ME_AUTOSMOOTH) != 0);
-       const float split_angle = (mesh->flag & ME_AUTOSMOOTH) != 0 ? mesh->smoothresh : (float)M_PI;
-
-       if (CustomData_has_layer(&mesh->ldata, CD_NORMAL)) {
-               r_loopnors = CustomData_get_layer(&mesh->ldata, CD_NORMAL);
-               memset(r_loopnors, 0, sizeof(float[3]) * mesh->totloop);
-       }
-       else {
-               r_loopnors = CustomData_add_layer(&mesh->ldata, CD_NORMAL, CD_CALLOC, NULL, mesh->totloop);
-               CustomData_set_layer_flag(&mesh->ldata, CD_NORMAL, CD_FLAG_TEMPORARY);
-       }
-
-       /* may be NULL */
-       clnors = CustomData_get_layer(&mesh->ldata, CD_CUSTOMLOOPNORMAL);
-
-       if (CustomData_has_layer(&mesh->pdata, CD_NORMAL)) {
-               /* This assume that layer is always up to date, not sure this is the case (esp. in Edit mode?)... */
-               polynors = CustomData_get_layer(&mesh->pdata, CD_NORMAL);
-               free_polynors = false;
-       }
-       else {
-               polynors = MEM_malloc_arrayN(mesh->totpoly, sizeof(float[3]), __func__);
-               BKE_mesh_calc_normals_poly(
-                       mesh->mvert, NULL, mesh->totvert,
-                       mesh->mloop, mesh->mpoly, mesh->totloop, mesh->totpoly, polynors, false);
-               free_polynors = true;
-       }
-
-       BKE_mesh_normals_loop_split(
-               mesh->mvert, mesh->totvert, mesh->medge, mesh->totedge,
-               mesh->mloop, r_loopnors, mesh->totloop, mesh->mpoly, (const float (*)[3])polynors, mesh->totpoly,
-               use_split_normals, split_angle, r_lnors_spacearr, clnors, NULL);
-
-       if (free_polynors) {
-               MEM_freeN(polynors);
-       }
-
-       mesh->runtime.cd_dirty_vert &= ~CD_MASK_NORMAL;
+  float(*r_loopnors)[3];
+  float(*polynors)[3];
+  short(*clnors)[2] = NULL;
+  bool free_polynors = false;
+
+  /* Note that we enforce computing clnors when the clnor space array is requested by caller here.
+   * However, we obviously only use the autosmooth angle threshold
+   * only in case autosmooth is enabled. */
+  const bool use_split_normals = (r_lnors_spacearr != NULL) || ((mesh->flag & ME_AUTOSMOOTH) != 0);
+  const float split_angle = (mesh->flag & ME_AUTOSMOOTH) != 0 ? mesh->smoothresh : (float)M_PI;
+
+  if (CustomData_has_layer(&mesh->ldata, CD_NORMAL)) {
+    r_loopnors = CustomData_get_layer(&mesh->ldata, CD_NORMAL);
+    memset(r_loopnors, 0, sizeof(float[3]) * mesh->totloop);
+  }
+  else {
+    r_loopnors = CustomData_add_layer(&mesh->ldata, CD_NORMAL, CD_CALLOC, NULL, mesh->totloop);
+    CustomData_set_layer_flag(&mesh->ldata, CD_NORMAL, CD_FLAG_TEMPORARY);
+  }
+
+  /* may be NULL */
+  clnors = CustomData_get_layer(&mesh->ldata, CD_CUSTOMLOOPNORMAL);
+
+  if (CustomData_has_layer(&mesh->pdata, CD_NORMAL)) {
+    /* This assume that layer is always up to date, not sure this is the case
+     * (esp. in Edit mode?)... */
+    polynors = CustomData_get_layer(&mesh->pdata, CD_NORMAL);
+    free_polynors = false;
+  }
+  else {
+    polynors = MEM_malloc_arrayN(mesh->totpoly, sizeof(float[3]), __func__);
+    BKE_mesh_calc_normals_poly(mesh->mvert,
+                               NULL,
+                               mesh->totvert,
+                               mesh->mloop,
+                               mesh->mpoly,
+                               mesh->totloop,
+                               mesh->totpoly,
+                               polynors,
+                               false);
+    free_polynors = true;
+  }
+
+  BKE_mesh_normals_loop_split(mesh->mvert,
+                              mesh->totvert,
+                              mesh->medge,
+                              mesh->totedge,
+                              mesh->mloop,
+                              r_loopnors,
+                              mesh->totloop,
+                              mesh->mpoly,
+                              (const float(*)[3])polynors,
+                              mesh->totpoly,
+                              use_split_normals,
+                              split_angle,
+                              r_lnors_spacearr,
+                              clnors,
+                              NULL);
+
+  if (free_polynors) {
+    MEM_freeN(polynors);
+  }
+
+  mesh->runtime.cd_dirty_vert &= ~CD_MASK_NORMAL;
 }
 
 void BKE_mesh_calc_normals_split(Mesh *mesh)
 {
-       BKE_mesh_calc_normals_split_ex(mesh, NULL);
+  BKE_mesh_calc_normals_split_ex(mesh, NULL);
 }
 
 /* Split faces helper functions. */
 
 typedef struct SplitFaceNewVert {
-       struct SplitFaceNewVert *next;
-       int new_index;
-       int orig_index;
-       float *vnor;
+  struct SplitFaceNewVert *next;
+  int new_index;
+  int orig_index;
+  float *vnor;
 } SplitFaceNewVert;
 
 typedef struct SplitFaceNewEdge {
-       struct SplitFaceNewEdge *next;
-       int new_index;
-       int orig_index;
-       int v1;
-       int v2;
+  struct SplitFaceNewEdge *next;
+  int new_index;
+  int orig_index;
+  int v1;
+  int v2;
 } SplitFaceNewEdge;
 
 /* Detect needed new vertices, and update accordingly loops' vertex indices.
  * WARNING! Leaves mesh in invalid state. */
-static int split_faces_prepare_new_verts(
-        const Mesh *mesh, MLoopNorSpaceArray *lnors_spacearr, SplitFaceNewVert **new_verts, MemArena *memarena)
-{
-       /* This is now mandatory, trying to do the job in simple way without that data is doomed to fail, even when only
-        * dealing with smooth/flat faces one can find cases that no simple algorithm can handle properly. */
-       BLI_assert(lnors_spacearr != NULL);
-
-       const int loops_len = mesh->totloop;
-       int verts_len = mesh->totvert;
-       MVert *mvert = mesh->mvert;
-       MLoop *mloop = mesh->mloop;
-
-       BLI_bitmap *verts_used = BLI_BITMAP_NEW(verts_len, __func__);
-       BLI_bitmap *done_loops = BLI_BITMAP_NEW(loops_len, __func__);
-
-       MLoop *ml = mloop;
-       MLoopNorSpace **lnor_space = lnors_spacearr->lspacearr;
-
-       BLI_assert(lnors_spacearr->data_type == MLNOR_SPACEARR_LOOP_INDEX);
-
-       for (int loop_idx = 0; loop_idx < loops_len; loop_idx++, ml++, lnor_space++) {
-               if (!BLI_BITMAP_TEST(done_loops, loop_idx)) {
-                       const int vert_idx = ml->v;
-                       const bool vert_used = BLI_BITMAP_TEST_BOOL(verts_used, vert_idx);
-                       /* If vert is already used by another smooth fan, we need a new vert for this one. */
-                       const int new_vert_idx = vert_used ? verts_len++ : vert_idx;
-
-                       BLI_assert(*lnor_space);
-
-                       if ((*lnor_space)->flags & MLNOR_SPACE_IS_SINGLE) {
-                               /* Single loop in this fan... */
-                               BLI_assert(POINTER_AS_INT((*lnor_space)->loops) == loop_idx);
-                               BLI_BITMAP_ENABLE(done_loops, loop_idx);
-                               if (vert_used) {
-                                       ml->v = new_vert_idx;
-                               }
-                       }
-                       else {
-                               for (LinkNode *lnode = (*lnor_space)->loops; lnode; lnode = lnode->next) {
-                                       const int ml_fan_idx = POINTER_AS_INT(lnode->link);
-                                       BLI_BITMAP_ENABLE(done_loops, ml_fan_idx);
-                                       if (vert_used) {
-                                               mloop[ml_fan_idx].v = new_vert_idx;
-                                       }
-                               }
-                       }
-
-                       if (!vert_used) {
-                               BLI_BITMAP_ENABLE(verts_used, vert_idx);
-                               /* We need to update that vertex's normal here, we won't go over it again. */
-                               /* This is important! *DO NOT* set vnor to final computed lnor, vnor should always be defined to
-                                * 'automatic normal' value computed from its polys, not some custom normal.
-                                * Fortunately, that's the loop normal space's 'lnor' reference vector. ;) */
-                               normal_float_to_short_v3(mvert[vert_idx].no, (*lnor_space)->vec_lnor);
-                       }
-                       else {
-                               /* Add new vert to list. */
-                               SplitFaceNewVert *new_vert = BLI_memarena_alloc(memarena, sizeof(*new_vert));
-                               new_vert->orig_index = vert_idx;
-                               new_vert->new_index = new_vert_idx;
-                               new_vert->vnor = (*lnor_space)->vec_lnor;  /* See note above. */
-                               new_vert->next = *new_verts;
-                               *new_verts = new_vert;
-                       }
-               }
-       }
-
-       MEM_freeN(done_loops);
-       MEM_freeN(verts_used);
-
-       return verts_len - mesh->totvert;
+static int split_faces_prepare_new_verts(const Mesh *mesh,
+                                         MLoopNorSpaceArray *lnors_spacearr,
+                                         SplitFaceNewVert **new_verts,
+                                         MemArena *memarena)
+{
+  /* This is now mandatory, trying to do the job in simple way without that data is doomed to fail,
+   * even when only dealing with smooth/flat faces one can find cases that no simple algorithm
+   * can handle properly. */
+  BLI_assert(lnors_spacearr != NULL);
+
+  const int loops_len = mesh->totloop;
+  int verts_len = mesh->totvert;
+  MVert *mvert = mesh->mvert;
+  MLoop *mloop = mesh->mloop;
+
+  BLI_bitmap *verts_used = BLI_BITMAP_NEW(verts_len, __func__);
+  BLI_bitmap *done_loops = BLI_BITMAP_NEW(loops_len, __func__);
+
+  MLoop *ml = mloop;
+  MLoopNorSpace **lnor_space = lnors_spacearr->lspacearr;
+
+  BLI_assert(lnors_spacearr->data_type == MLNOR_SPACEARR_LOOP_INDEX);
+
+  for (int loop_idx = 0; loop_idx < loops_len; loop_idx++, ml++, lnor_space++) {
+    if (!BLI_BITMAP_TEST(done_loops, loop_idx)) {
+      const int vert_idx = ml->v;
+      const bool vert_used = BLI_BITMAP_TEST_BOOL(verts_used, vert_idx);
+      /* If vert is already used by another smooth fan, we need a new vert for this one. */
+      const int new_vert_idx = vert_used ? verts_len++ : vert_idx;
+
+      BLI_assert(*lnor_space);
+
+      if ((*lnor_space)->flags & MLNOR_SPACE_IS_SINGLE) {
+        /* Single loop in this fan... */
+        BLI_assert(POINTER_AS_INT((*lnor_space)->loops) == loop_idx);
+        BLI_BITMAP_ENABLE(done_loops, loop_idx);
+        if (vert_used) {
+          ml->v = new_vert_idx;
+        }
+      }
+      else {
+        for (LinkNode *lnode = (*lnor_space)->loops; lnode; lnode = lnode->next) {
+          const int ml_fan_idx = POINTER_AS_INT(lnode->link);
+          BLI_BITMAP_ENABLE(done_loops, ml_fan_idx);
+          if (vert_used) {
+            mloop[ml_fan_idx].v = new_vert_idx;
+          }
+        }
+      }
+
+      if (!vert_used) {
+        BLI_BITMAP_ENABLE(verts_used, vert_idx);
+        /* We need to update that vertex's normal here, we won't go over it again. */
+        /* This is important! *DO NOT* set vnor to final computed lnor,
+         * vnor should always be defined to 'automatic normal' value computed from its polys,
+         * not some custom normal.
+         * Fortunately, that's the loop normal space's 'lnor' reference vector. ;) */
+        normal_float_to_short_v3(mvert[vert_idx].no, (*lnor_space)->vec_lnor);
+      }
+      else {
+        /* Add new vert to list. */
+        SplitFaceNewVert *new_vert = BLI_memarena_alloc(memarena, sizeof(*new_vert));
+        new_vert->orig_index = vert_idx;
+        new_vert->new_index = new_vert_idx;
+        new_vert->vnor = (*lnor_space)->vec_lnor; /* See note above. */
+        new_vert->next = *new_verts;
+        *new_verts = new_vert;
+      }
+    }
+  }
+
+  MEM_freeN(done_loops);
+  MEM_freeN(verts_used);
+
+  return verts_len - mesh->totvert;
 }
 
 /* Detect needed new edges, and update accordingly loops' edge indices.
  * WARNING! Leaves mesh in invalid state. */
-static int split_faces_prepare_new_edges(
-        const Mesh *mesh, SplitFaceNewEdge **new_edges, MemArena *memarena)
-{
-       const int num_polys = mesh->totpoly;
-       int num_edges = mesh->totedge;
-       MEdge *medge = mesh->medge;
-       MLoop *mloop = mesh->mloop;
-       const MPoly *mpoly = mesh->mpoly;
-
-       BLI_bitmap *edges_used = BLI_BITMAP_NEW(num_edges, __func__);
-       EdgeHash *edges_hash = BLI_edgehash_new_ex(__func__, num_edges);
-
-       const MPoly *mp = mpoly;
-       for (int poly_idx = 0; poly_idx < num_polys; poly_idx++, mp++) {
-               MLoop *ml_prev = &mloop[mp->loopstart + mp->totloop - 1];
-               MLoop *ml = &mloop[mp->loopstart];
-               for (int loop_idx = 0; loop_idx < mp->totloop; loop_idx++, ml++) {
-                       void **eval;
-                       if (!BLI_edgehash_ensure_p(edges_hash, ml_prev->v, ml->v, &eval)) {
-                               const int edge_idx = ml_prev->e;
-
-                               /* That edge has not been encountered yet, define it. */
-                               if (BLI_BITMAP_TEST(edges_used, edge_idx)) {
-                                       /* Original edge has already been used, we need to define a new one. */
-                                       const int new_edge_idx = num_edges++;
-                                       *eval = POINTER_FROM_INT(new_edge_idx);
-                                       ml_prev->e = new_edge_idx;
-
-                                       SplitFaceNewEdge *new_edge = BLI_memarena_alloc(memarena, sizeof(*new_edge));
-                                       new_edge->orig_index = edge_idx;
-                                       new_edge->new_index = new_edge_idx;
-                                       new_edge->v1 = ml_prev->v;
-                                       new_edge->v2 = ml->v;
-                                       new_edge->next = *new_edges;
-                                       *new_edges = new_edge;
-                               }
-                               else {
-                                       /* We can re-use original edge. */
-                                       medge[edge_idx].v1 = ml_prev->v;
-                                       medge[edge_idx].v2 = ml->v;
-                                       *eval = POINTER_FROM_INT(edge_idx);
-                                       BLI_BITMAP_ENABLE(edges_used, edge_idx);
-                               }
-                       }
-                       else {
-                               /* Edge already known, just update loop's edge index. */
-                               ml_prev->e = POINTER_AS_INT(*eval);
-                       }
-
-                       ml_prev = ml;
-               }
-       }
-
-       MEM_freeN(edges_used);
-       BLI_edgehash_free(edges_hash, NULL);
-
-       return num_edges - mesh->totedge;
+static int split_faces_prepare_new_edges(const Mesh *mesh,
+                                         SplitFaceNewEdge **new_edges,
+                                         MemArena *memarena)
+{
+  const int num_polys = mesh->totpoly;
+  int num_edges = mesh->totedge;
+  MEdge *medge = mesh->medge;
+  MLoop *mloop = mesh->mloop;
+  const MPoly *mpoly = mesh->mpoly;
+
+  BLI_bitmap *edges_used = BLI_BITMAP_NEW(num_edges, __func__);
+  EdgeHash *edges_hash = BLI_edgehash_new_ex(__func__, num_edges);
+
+  const MPoly *mp = mpoly;
+  for (int poly_idx = 0; poly_idx < num_polys; poly_idx++, mp++) {
+    MLoop *ml_prev = &mloop[mp->loopstart + mp->totloop - 1];
+    MLoop *ml = &mloop[mp->loopstart];
+    for (int loop_idx = 0; loop_idx < mp->totloop; loop_idx++, ml++) {
+      void **eval;
+      if (!BLI_edgehash_ensure_p(edges_hash, ml_prev->v, ml->v, &eval)) {
+        const int edge_idx = ml_prev->e;
+
+        /* That edge has not been encountered yet, define it. */
+        if (BLI_BITMAP_TEST(edges_used, edge_idx)) {
+          /* Original edge has already been used, we need to define a new one. */
+          const int new_edge_idx = num_edges++;
+          *eval = POINTER_FROM_INT(new_edge_idx);
+          ml_prev->e = new_edge_idx;
+
+          SplitFaceNewEdge *new_edge = BLI_memarena_alloc(memarena, sizeof(*new_edge));
+          new_edge->orig_index = edge_idx;
+          new_edge->new_index = new_edge_idx;
+          new_edge->v1 = ml_prev->v;
+          new_edge->v2 = ml->v;
+          new_edge->next = *new_edges;
+          *new_edges = new_edge;
+        }
+        else {
+          /* We can re-use original edge. */
+          medge[edge_idx].v1 = ml_prev->v;
+          medge[edge_idx].v2 = ml->v;
+          *eval = POINTER_FROM_INT(edge_idx);
+          BLI_BITMAP_ENABLE(edges_used, edge_idx);
+        }
+      }
+      else {
+        /* Edge already known, just update loop's edge index. */
+        ml_prev->e = POINTER_AS_INT(*eval);
+      }
+
+      ml_prev = ml;
+    }
+  }
+
+  MEM_freeN(edges_used);
+  BLI_edgehash_free(edges_hash, NULL);
+
+  return num_edges - mesh->totedge;
 }
 
 /* Perform actual split of vertices. */
-static void split_faces_split_new_verts(
-        Mesh *mesh, SplitFaceNewVert *new_verts, const int num_new_verts)
+static void split_faces_split_new_verts(Mesh *mesh,
+                                        SplitFaceNewVert *new_verts,
+                                        const int num_new_verts)
 {
-       const int verts_len = mesh->totvert - num_new_verts;
-       MVert *mvert = mesh->mvert;
+  const int verts_len = mesh->totvert - num_new_verts;
+  MVert *mvert = mesh->mvert;
 
-       /* Remember new_verts is a single linklist, so its items are in reversed order... */
-       MVert *new_mv = &mvert[mesh->totvert - 1];
-       for (int i = mesh->totvert - 1; i >= verts_len ; i--, new_mv--, new_verts = new_verts->next) {
-               BLI_assert(new_verts->new_index == i);
-               BLI_assert(new_verts->new_index != new_verts->orig_index);
-               CustomData_copy_data(&mesh->vdata, &mesh->vdata, new_verts->orig_index, i, 1);
-               if (new_verts->vnor) {
-                       normal_float_to_short_v3(new_mv->no, new_verts->vnor);
-               }
-       }
+  /* Remember new_verts is a single linklist, so its items are in reversed order... */
+  MVert *new_mv = &mvert[mesh->totvert - 1];
+  for (int i = mesh->totvert - 1; i >= verts_len; i--, new_mv--, new_verts = new_verts->next) {
+    BLI_assert(new_verts->new_index == i);
+    BLI_assert(new_verts->new_index != new_verts->orig_index);
+    CustomData_copy_data(&mesh->vdata, &mesh->vdata, new_verts->orig_index, i, 1);
+    if (new_verts->vnor) {
+      normal_float_to_short_v3(new_mv->no, new_verts->vnor);
+    }
+  }
 }
 
 /* Perform actual split of edges. */
-static void split_faces_split_new_edges(
-        Mesh *mesh, SplitFaceNewEdge *new_edges, const int num_new_edges)
+static void split_faces_split_new_edges(Mesh *mesh,
+                                        SplitFaceNewEdge *new_edges,
+                                        const int num_new_edges)
 {
-       const int num_edges = mesh->totedge - num_new_edges;
-       MEdge *medge = mesh->medge;
+  const int num_edges = mesh->totedge - num_new_edges;
+  MEdge *medge = mesh->medge;
 
-       /* Remember new_edges is a single linklist, so its items are in reversed order... */
-       MEdge *new_med = &medge[mesh->totedge - 1];
-       for (int i = mesh->totedge - 1; i >= num_edges ; i--, new_med--, new_edges = new_edges->next) {
-               BLI_assert(new_edges->new_index == i);
-               BLI_assert(new_edges->new_index != new_edges->orig_index);
-               CustomData_copy_data(&mesh->edata, &mesh->edata, new_edges->orig_index, i, 1);
-               new_med->v1 = new_edges->v1;
-               new_med->v2 = new_edges->v2;
-       }
+  /* Remember new_edges is a single linklist, so its items are in reversed order... */
+  MEdge *new_med = &medge[mesh->totedge - 1];
+  for (int i = mesh->totedge - 1; i >= num_edges; i--, new_med--, new_edges = new_edges->next) {
+    BLI_assert(new_edges->new_index == i);
+    BLI_assert(new_edges->new_index != new_edges->orig_index);
+    CustomData_copy_data(&mesh->edata, &mesh->edata, new_edges->orig_index, i, 1);
+    new_med->v1 = new_edges->v1;
+    new_med->v2 = new_edges->v2;
+  }
 }
 
 /* Split faces based on the edge angle and loop normals.
@@ -1846,76 +1929,76 @@ static void split_faces_split_new_edges(
  */
 void BKE_mesh_split_faces(Mesh *mesh, bool free_loop_normals)
 {
-       const int num_polys = mesh->totpoly;
-
-       if (num_polys == 0) {
-               return;
-       }
-       BKE_mesh_tessface_clear(mesh);
-
-       MLoopNorSpaceArray lnors_spacearr = {NULL};
-       /* Compute loop normals and loop normal spaces (a.k.a. smooth fans of faces around vertices). */
-       BKE_mesh_calc_normals_split_ex(mesh, &lnors_spacearr);
-       /* Stealing memarena from loop normals space array. */
-       MemArena *memarena = lnors_spacearr.mem;
-
-       SplitFaceNewVert *new_verts = NULL;
-       SplitFaceNewEdge *new_edges = NULL;
-
-       /* Detect loop normal spaces (a.k.a. smooth fans) that will need a new vert. */
-       const int num_new_verts = split_faces_prepare_new_verts(mesh, &lnors_spacearr, &new_verts, memarena);
-
-       if (num_new_verts > 0) {
-               /* Reminder: beyond this point, there is no way out, mesh is in invalid state (due to early-reassignment of
-                * loops' vertex and edge indices to new, to-be-created split ones). */
-
-               const int num_new_edges = split_faces_prepare_new_edges(mesh, &new_edges, memarena);
-               /* We can have to split a vertex without having to add a single new edge... */
-               const bool do_edges = (num_new_edges > 0);
-
-               /* Reallocate all vert and edge related data. */
-               mesh->totvert += num_new_verts;
-               CustomData_realloc(&mesh->vdata, mesh->totvert);
-               if (do_edges) {
-                       mesh->totedge += num_new_edges;
-                       CustomData_realloc(&mesh->edata, mesh->totedge);
-               }
-               /* Update pointers to a newly allocated memory. */
-               BKE_mesh_update_customdata_pointers(mesh, false);
-
-               /* Perform actual split of vertices and edges. */
-               split_faces_split_new_verts(mesh, new_verts, num_new_verts);
-               if (do_edges) {
-                       split_faces_split_new_edges(mesh, new_edges, num_new_edges);
-               }
-       }
-
-       /* Note: after this point mesh is expected to be valid again. */
-
-       /* CD_NORMAL is expected to be temporary only. */
-       if (free_loop_normals) {
-               CustomData_free_layers(&mesh->ldata, CD_NORMAL, mesh->totloop);
-       }
-
-       /* Also frees new_verts/edges temp data, since we used its memarena to allocate them. */
-       BKE_lnor_spacearr_free(&lnors_spacearr);
+  const int num_polys = mesh->totpoly;
+
+  if (num_polys == 0) {
+    return;
+  }
+  BKE_mesh_tessface_clear(mesh);
+
+  MLoopNorSpaceArray lnors_spacearr = {NULL};
+  /* Compute loop normals and loop normal spaces (a.k.a. smooth fans of faces around vertices). */
+  BKE_mesh_calc_normals_split_ex(mesh, &lnors_spacearr);
+  /* Stealing memarena from loop normals space array. */
+  MemArena *memarena = lnors_spacearr.mem;
+
+  SplitFaceNewVert *new_verts = NULL;
+  SplitFaceNewEdge *new_edges = NULL;
+
+  /* Detect loop normal spaces (a.k.a. smooth fans) that will need a new vert. */
+  const int num_new_verts = split_faces_prepare_new_verts(
+      mesh, &lnors_spacearr, &new_verts, memarena);
+
+  if (num_new_verts > 0) {
+    /* Reminder: beyond this point, there is no way out, mesh is in invalid state
+     * (due to early-reassignment of loops' vertex and edge indices to new,
+     * to-be-created split ones). */
+
+    const int num_new_edges = split_faces_prepare_new_edges(mesh, &new_edges, memarena);
+    /* We can have to split a vertex without having to add a single new edge... */
+    const bool do_edges = (num_new_edges > 0);
+
+    /* Reallocate all vert and edge related data. */
+    mesh->totvert += num_new_verts;
+    CustomData_realloc(&mesh->vdata, mesh->totvert);
+    if (do_edges) {
+      mesh->totedge += num_new_edges;
+      CustomData_realloc(&mesh->edata, mesh->totedge);
+    }
+    /* Update pointers to a newly allocated memory. */
+    BKE_mesh_update_customdata_pointers(mesh, false);
+
+    /* Perform actual split of vertices and edges. */
+    split_faces_split_new_verts(mesh, new_verts, num_new_verts);
+    if (do_edges) {
+      split_faces_split_new_edges(mesh, new_edges, num_new_edges);
+    }
+  }
+
+  /* Note: after this point mesh is expected to be valid again. */
+
+  /* CD_NORMAL is expected to be temporary only. */
+  if (free_loop_normals) {
+    CustomData_free_layers(&mesh->ldata, CD_NORMAL, mesh->totloop);
+  }
+
+  /* Also frees new_verts/edges temp data, since we used its memarena to allocate them. */
+  BKE_lnor_spacearr_free(&lnors_spacearr);
 
 #ifdef VALIDATE_MESH
-       BKE_mesh_validate(mesh, true, true);
+  BKE_mesh_validate(mesh, true, true);
 #endif
 }
 
 /* **** Depsgraph evaluation **** */
 
-void BKE_mesh_eval_geometry(
-        Depsgraph *depsgraph,
-        Mesh *mesh)
-{
-       DEG_debug_print_eval(depsgraph, __func__, mesh->id.name, mesh);
-       if (mesh->bb == NULL || (mesh->bb->flag & BOUNDBOX_DIRTY)) {
-               BKE_mesh_texspace_calc(mesh);
-       }
-       /* Clear autospace flag in evaluated mesh, so that texspace does not get recomputed when bbox is
-        * (e.g. after modifiers, etc.) */
-       mesh->texflag &= ~ME_AUTOSPACE;
+void BKE_mesh_eval_geometry(Depsgraph *depsgraph, Mesh *mesh)
+{
+  DEG_debug_print_eval(depsgraph, __func__, mesh->id.name, mesh);
+  if (mesh->bb == NULL || (mesh->bb->flag & BOUNDBOX_DIRTY)) {
+    BKE_mesh_texspace_calc(mesh);
+  }
+  /* Clear autospace flag in evaluated mesh, so that texspace does not get recomputed when bbox is
+   * (e.g. after modifiers, etc.) */
+  mesh->texflag &= ~ME_AUTOSPACE;
 }