Fix T64842: crash rendering files with bevel curves
[blender.git] / source / blender / blenkernel / BKE_curve.h
index 236c5e8da06c21e4abc010cdde15233620d1572f..df1e7a7baea278556912dc313cb2e29e6e275a6c 100644 (file)
@@ -19,7 +19,8 @@
 #ifndef __BKE_CURVE_H__
 #define __BKE_CURVE_H__
 
 #ifndef __BKE_CURVE_H__
 #define __BKE_CURVE_H__
 
-/** \file \ingroup bke
+/** \file
+ * \ingroup bke
  */
 
 struct BezTriple;
  */
 
 struct BezTriple;
@@ -27,6 +28,7 @@ struct Curve;
 struct Depsgraph;
 struct EditNurb;
 struct GHash;
 struct Depsgraph;
 struct EditNurb;
 struct GHash;
+struct LinkNode;
 struct ListBase;
 struct Main;
 struct Nurb;
 struct ListBase;
 struct Main;
 struct Nurb;
@@ -37,38 +39,48 @@ struct TextBox;
 struct rctf;
 
 typedef struct CurveCache {
 struct rctf;
 
 typedef struct CurveCache {
-       ListBase disp;
-       ListBase bev;
-       ListBase deformed_nurbs;
-       struct Path *path;
+  ListBase disp;
+  ListBase bev;
+  ListBase deformed_nurbs;
+  struct Path *path;
 } CurveCache;
 
 /* Definitions needed for shape keys */
 typedef struct CVKeyIndex {
 } CurveCache;
 
 /* Definitions needed for shape keys */
 typedef struct CVKeyIndex {
-       void *orig_cv;
-       int key_index, nu_index, pt_index, vertex_index;
-       bool switched;
+  void *orig_cv;
+  int key_index, nu_index, pt_index, vertex_index;
+  bool switched;
 } CVKeyIndex;
 
 } CVKeyIndex;
 
-#define KNOTSU(nu)      ( (nu)->orderu + (nu)->pntsu + (((nu)->flagu & CU_NURB_CYCLIC) ? ((nu)->orderu - 1) : 0) )
-#define KNOTSV(nu)      ( (nu)->orderv + (nu)->pntsv + (((nu)->flagv & CU_NURB_CYCLIC) ? ((nu)->orderv - 1) : 0) )
+#define KNOTSU(nu) \
+  ((nu)->orderu + (nu)->pntsu + (((nu)->flagu & CU_NURB_CYCLIC) ? ((nu)->orderu - 1) : 0))
+#define KNOTSV(nu) \
+  ((nu)->orderv + (nu)->pntsv + (((nu)->flagv & CU_NURB_CYCLIC) ? ((nu)->orderv - 1) : 0))
 
 /* Non cyclic nurbs have 1 less segment */
 
 /* Non cyclic nurbs have 1 less segment */
-#define SEGMENTSU(nu)       ( ((nu)->flagu & CU_NURB_CYCLIC) ? (nu)->pntsu : (nu)->pntsu - 1)
-#define SEGMENTSV(nu)       ( ((nu)->flagv & CU_NURB_CYCLIC) ? (nu)->pntsv : (nu)->pntsv - 1)
+#define SEGMENTSU(nu) (((nu)->flagu & CU_NURB_CYCLIC) ? (nu)->pntsu : (nu)->pntsu - 1)
+#define SEGMENTSV(nu) (((nu)->flagv & CU_NURB_CYCLIC) ? (nu)->pntsv : (nu)->pntsv - 1)
 
 #define CU_DO_TILT(cu, nu) ((((nu)->flag & CU_2D) && ((cu)->flag & CU_3D) == 0) ? 0 : 1)
 
 #define CU_DO_TILT(cu, nu) ((((nu)->flag & CU_2D) && ((cu)->flag & CU_3D) == 0) ? 0 : 1)
-#define CU_DO_RADIUS(cu, nu) ((CU_DO_TILT(cu, nu) || ((cu)->flag & CU_PATH_RADIUS) || (cu)->bevobj || (cu)->ext1 != 0.0f || (cu)->ext2 != 0.0f) ? 1 : 0)
+#define CU_DO_RADIUS(cu, nu) \
+  ((CU_DO_TILT(cu, nu) || ((cu)->flag & CU_PATH_RADIUS) || (cu)->bevobj || (cu)->ext1 != 0.0f || \
+    (cu)->ext2 != 0.0f) ? \
+       1 : \
+       0)
 
 /* not 3d and not unfilled */
 
 /* not 3d and not unfilled */
-#define CU_DO_2DFILL(cu)  ((((cu)->flag & CU_3D) == 0) && (((cu)->flag & (CU_FRONT | CU_BACK)) != 0))
+#define CU_DO_2DFILL(cu) \
+  ((((cu)->flag & CU_3D) == 0) && (((cu)->flag & (CU_FRONT | CU_BACK)) != 0))
 
 /* ** Curve ** */
 void BKE_curve_free(struct Curve *cu);
 void BKE_curve_editfont_free(struct Curve *cu);
 void BKE_curve_init(struct Curve *cu);
 struct Curve *BKE_curve_add(struct Main *bmain, const char *name, int type);
 
 /* ** Curve ** */
 void BKE_curve_free(struct Curve *cu);
 void BKE_curve_editfont_free(struct Curve *cu);
 void BKE_curve_init(struct Curve *cu);
 struct Curve *BKE_curve_add(struct Main *bmain, const char *name, int type);
-void BKE_curve_copy_data(struct Main *bmain, struct Curve *cu_dst, const struct Curve *cu_src, const int flag);
+void BKE_curve_copy_data(struct Main *bmain,
+                         struct Curve *cu_dst,
+                         const struct Curve *cu_src,
+                         const int flag);
 struct Curve *BKE_curve_copy(struct Main *bmain, const struct Curve *cu);
 void BKE_curve_make_local(struct Main *bmain, struct Curve *cu, const bool lib_local);
 short BKE_curve_type_get(struct Curve *cu);
 struct Curve *BKE_curve_copy(struct Main *bmain, const struct Curve *cu);
 void BKE_curve_make_local(struct Main *bmain, struct Curve *cu, const bool lib_local);
 short BKE_curve_type_get(struct Curve *cu);
@@ -78,28 +90,38 @@ void BKE_curve_curve_dimension_update(struct Curve *cu);
 void BKE_curve_boundbox_calc(struct Curve *cu, float r_loc[3], float r_size[3]);
 struct BoundBox *BKE_curve_boundbox_get(struct Object *ob);
 void BKE_curve_texspace_calc(struct Curve *cu);
 void BKE_curve_boundbox_calc(struct Curve *cu, float r_loc[3], float r_size[3]);
 struct BoundBox *BKE_curve_boundbox_get(struct Object *ob);
 void BKE_curve_texspace_calc(struct Curve *cu);
-struct BoundBox *BKE_curve_texspace_get(struct Curve *cu, float r_loc[3], float r_rot[3], float r_size[3]);
+struct BoundBox *BKE_curve_texspace_get(struct Curve *cu,
+                                        float r_loc[3],
+                                        float r_rot[3],
+                                        float r_size[3]);
 
 bool BKE_curve_minmax(struct Curve *cu, bool use_radius, float min[3], float max[3]);
 bool BKE_curve_center_median(struct Curve *cu, float cent[3]);
 bool BKE_curve_center_bounds(struct Curve *cu, float cent[3]);
 
 bool BKE_curve_minmax(struct Curve *cu, bool use_radius, float min[3], float max[3]);
 bool BKE_curve_center_median(struct Curve *cu, float cent[3]);
 bool BKE_curve_center_bounds(struct Curve *cu, float cent[3]);
-void BKE_curve_transform_ex(struct Curve *cu, float mat[4][4], const bool do_keys, const bool do_props, const float unit_scale);
-void BKE_curve_transform(struct Curve *cu, float mat[4][4], const bool do_keys, const bool do_props);
+void BKE_curve_transform_ex(struct Curve *cu,
+                            float mat[4][4],
+                            const bool do_keys,
+                            const bool do_props,
+                            const float unit_scale);
+void BKE_curve_transform(struct Curve *cu,
+                         float mat[4][4],
+                         const bool do_keys,
+                         const bool do_props);
 void BKE_curve_translate(struct Curve *cu, float offset[3], const bool do_keys);
 void BKE_curve_material_index_remove(struct Curve *cu, int index);
 void BKE_curve_material_index_clear(struct Curve *cu);
 bool BKE_curve_material_index_validate(struct Curve *cu);
 void BKE_curve_material_remap(struct Curve *cu, const unsigned int *remap, unsigned int remap_len);
 
 void BKE_curve_translate(struct Curve *cu, float offset[3], const bool do_keys);
 void BKE_curve_material_index_remove(struct Curve *cu, int index);
 void BKE_curve_material_index_clear(struct Curve *cu);
 bool BKE_curve_material_index_validate(struct Curve *cu);
 void BKE_curve_material_remap(struct Curve *cu, const unsigned int *remap, unsigned int remap_len);
 
-ListBase    *BKE_curve_nurbs_get(struct Curve *cu);
+ListBase *BKE_curve_nurbs_get(struct Curve *cu);
 
 
-int          BKE_curve_nurb_vert_index_get(const struct Nurb *nu, const void *vert);
-void         BKE_curve_nurb_active_set(struct Curve *cu, const struct Nurb *nu);
+int BKE_curve_nurb_vert_index_get(const struct Nurb *nu, const void *vert);
+void BKE_curve_nurb_active_set(struct Curve *cu, const struct Nurb *nu);
 struct Nurb *BKE_curve_nurb_active_get(struct Curve *cu);
 struct Nurb *BKE_curve_nurb_active_get(struct Curve *cu);
-void        *BKE_curve_vert_active_get(struct Curve *cu);
-void         BKE_curve_nurb_vert_active_set(struct Curve *cu, const struct Nurb *nu, const void *vert);
-bool         BKE_curve_nurb_vert_active_get(struct Curve *cu, struct Nurb **r_nu, void **r_vert);
-void         BKE_curve_nurb_vert_active_validate(struct Curve *cu);
+void *BKE_curve_vert_active_get(struct Curve *cu);
+void BKE_curve_nurb_vert_active_set(struct Curve *cu, const struct Nurb *nu, const void *vert);
+bool BKE_curve_nurb_vert_active_get(struct Curve *cu, struct Nurb **r_nu, void **r_vert);
+void BKE_curve_nurb_vert_active_validate(struct Curve *cu);
 
 float (*BKE_curve_nurbs_vertexCos_get(struct ListBase *lb, int *r_numVerts))[3];
 void BK_curve_nurbs_vertexCos_apply(struct ListBase *lb, float (*vertexCos)[3]);
 
 float (*BKE_curve_nurbs_vertexCos_get(struct ListBase *lb, int *r_numVerts))[3];
 void BK_curve_nurbs_vertexCos_apply(struct ListBase *lb, float (*vertexCos)[3]);
@@ -112,19 +134,20 @@ void BKE_curve_editNurb_keyIndex_free(struct GHash **keyindex);
 void BKE_curve_editNurb_free(struct Curve *cu);
 struct ListBase *BKE_curve_editNurbs_get(struct Curve *cu);
 
 void BKE_curve_editNurb_free(struct Curve *cu);
 struct ListBase *BKE_curve_editNurbs_get(struct Curve *cu);
 
-float *BKE_curve_make_orco(struct Depsgraph *depsgraph, struct Scene *scene, struct Object *ob, int *r_numVerts);
 float *BKE_curve_surf_make_orco(struct Object *ob);
 
 void BKE_curve_bevelList_free(struct ListBase *bev);
 void BKE_curve_bevelList_make(struct Object *ob, struct ListBase *nurbs, bool for_render);
 float *BKE_curve_surf_make_orco(struct Object *ob);
 
 void BKE_curve_bevelList_free(struct ListBase *bev);
 void BKE_curve_bevelList_make(struct Object *ob, struct ListBase *nurbs, bool for_render);
-void BKE_curve_bevel_make(
-        struct Depsgraph *depsgraph, struct Scene *scene, struct Object *ob,  struct ListBase *disp,
-        const bool for_render, const bool use_render_resolution);
+void BKE_curve_bevel_make(struct Object *ob, struct ListBase *disp);
 
 
-void BKE_curve_forward_diff_bezier(float q0, float q1, float q2, float q3, float *p, int it, int stride);
-void BKE_curve_forward_diff_tangent_bezier(float q0, float q1, float q2, float q3, float *p, int it, int stride);
+void BKE_curve_forward_diff_bezier(
+    float q0, float q1, float q2, float q3, float *p, int it, int stride);
+void BKE_curve_forward_diff_tangent_bezier(
+    float q0, float q1, float q2, float q3, float *p, int it, int stride);
 
 
-void BKE_curve_rect_from_textbox(const struct Curve *cu, const struct TextBox *tb, struct rctf *r_rect);
+void BKE_curve_rect_from_textbox(const struct Curve *cu,
+                                 const struct TextBox *tb,
+                                 struct rctf *r_rect);
 
 /* ** Nurbs ** */
 
 
 /* ** Nurbs ** */
 
@@ -136,7 +159,9 @@ int BKE_nurbList_verts_count_without_handles(struct ListBase *nurb);
 void BKE_nurbList_free(struct ListBase *lb);
 void BKE_nurbList_duplicate(struct ListBase *lb1, const struct ListBase *lb2);
 void BKE_nurbList_handles_set(struct ListBase *editnurb, const char code);
 void BKE_nurbList_free(struct ListBase *lb);
 void BKE_nurbList_duplicate(struct ListBase *lb1, const struct ListBase *lb2);
 void BKE_nurbList_handles_set(struct ListBase *editnurb, const char code);
-void BKE_nurbList_handles_recalculate(struct ListBase *editnurb, const bool calc_length, const char flag);
+void BKE_nurbList_handles_recalculate(struct ListBase *editnurb,
+                                      const bool calc_length,
+                                      const char flag);
 
 void BKE_nurbList_handles_autocalc(ListBase *editnurb, int flag);
 void BKE_nurbList_flag_set(ListBase *editnurb, short flag);
 
 void BKE_nurbList_handles_autocalc(ListBase *editnurb, int flag);
 void BKE_nurbList_flag_set(ListBase *editnurb, short flag);
@@ -150,29 +175,36 @@ void BKE_nurb_minmax(struct Nurb *nu, bool use_radius, float min[3], float max[3
 float BKE_nurb_calc_length(const struct Nurb *nu, int resolution);
 
 void BKE_nurb_makeFaces(
 float BKE_nurb_calc_length(const struct Nurb *nu, int resolution);
 
 void BKE_nurb_makeFaces(
-        const struct Nurb *nu, float *coord_array,
-        int rowstride, int resolu, int resolv);
-void BKE_nurb_makeCurve(
-        const struct Nurb *nu, float *coord_array, float *tilt_array, float *radius_array, float *weight_array,
-        int resolu, int stride);
-
-unsigned int BKE_curve_calc_coords_axis_len(
-        const unsigned int bezt_array_len, const unsigned int resolu,
-        const bool is_cyclic, const bool use_cyclic_duplicate_endpoint);
-void BKE_curve_calc_coords_axis(
-        const struct BezTriple *bezt_array, const unsigned int bezt_array_len, const unsigned int resolu,
-        const bool is_cyclic, const bool use_cyclic_duplicate_endpoint,
-        /* array params */
-        const unsigned int axis, const unsigned int stride,
-        float *r_points);
+    const struct Nurb *nu, float *coord_array, int rowstride, int resolu, int resolv);
+void BKE_nurb_makeCurve(const struct Nurb *nu,
+                        float *coord_array,
+                        float *tilt_array,
+                        float *radius_array,
+                        float *weight_array,
+                        int resolu,
+                        int stride);
+
+unsigned int BKE_curve_calc_coords_axis_len(const unsigned int bezt_array_len,
+                                            const unsigned int resolu,
+                                            const bool is_cyclic,
+                                            const bool use_cyclic_duplicate_endpoint);
+void BKE_curve_calc_coords_axis(const struct BezTriple *bezt_array,
+                                const unsigned int bezt_array_len,
+                                const unsigned int resolu,
+                                const bool is_cyclic,
+                                const bool use_cyclic_duplicate_endpoint,
+                                /* array params */
+                                const unsigned int axis,
+                                const unsigned int stride,
+                                float *r_points);
 
 void BKE_nurb_knot_calc_u(struct Nurb *nu);
 void BKE_nurb_knot_calc_v(struct Nurb *nu);
 
 /* nurb checks if they can be drawn, also clamp order func */
 
 void BKE_nurb_knot_calc_u(struct Nurb *nu);
 void BKE_nurb_knot_calc_v(struct Nurb *nu);
 
 /* nurb checks if they can be drawn, also clamp order func */
-bool BKE_nurb_check_valid_u(struct Nurb *nu);
-bool BKE_nurb_check_valid_v(struct Nurb *nu);
-bool BKE_nurb_check_valid_uv(struct Nurb *nu);
+bool BKE_nurb_check_valid_u(const struct Nurb *nu);
+bool BKE_nurb_check_valid_v(const struct Nurb *nu);
+bool BKE_nurb_check_valid_uv(const struct Nurb *nu);
 
 bool BKE_nurb_order_clamp_u(struct Nurb *nu);
 bool BKE_nurb_order_clamp_v(struct Nurb *nu);
 
 bool BKE_nurb_order_clamp_u(struct Nurb *nu);
 bool BKE_nurb_order_clamp_v(struct Nurb *nu);
@@ -183,13 +215,13 @@ bool BKE_nurb_type_convert(struct Nurb *nu, const short type, const bool use_han
 void BKE_nurb_points_add(struct Nurb *nu, int number);
 void BKE_nurb_bezierPoints_add(struct Nurb *nu, int number);
 
 void BKE_nurb_points_add(struct Nurb *nu, int number);
 void BKE_nurb_bezierPoints_add(struct Nurb *nu, int number);
 
-int  BKE_nurb_index_from_uv(struct Nurb *nu, int u, int v);
+int BKE_nurb_index_from_uv(struct Nurb *nu, int u, int v);
 void BKE_nurb_index_to_uv(struct Nurb *nu, int index, int *r_u, int *r_v);
 
 struct BezTriple *BKE_nurb_bezt_get_next(struct Nurb *nu, struct BezTriple *bezt);
 struct BezTriple *BKE_nurb_bezt_get_prev(struct Nurb *nu, struct BezTriple *bezt);
 void BKE_nurb_index_to_uv(struct Nurb *nu, int index, int *r_u, int *r_v);
 
 struct BezTriple *BKE_nurb_bezt_get_next(struct Nurb *nu, struct BezTriple *bezt);
 struct BezTriple *BKE_nurb_bezt_get_prev(struct Nurb *nu, struct BezTriple *bezt);
-struct BPoint    *BKE_nurb_bpoint_get_next(struct Nurb *nu, struct BPoint *bp);
-struct BPoint    *BKE_nurb_bpoint_get_prev(struct Nurb *nu, struct BPoint *bp);
+struct BPoint *BKE_nurb_bpoint_get_next(struct Nurb *nu, struct BPoint *bp);
+struct BPoint *BKE_nurb_bpoint_get_prev(struct Nurb *nu, struct BPoint *bp);
 
 void BKE_nurb_bezt_calc_normal(struct Nurb *nu, struct BezTriple *bezt, float r_normal[3]);
 void BKE_nurb_bezt_calc_plane(struct Nurb *nu, struct BezTriple *bezt, float r_plane[3]);
 
 void BKE_nurb_bezt_calc_normal(struct Nurb *nu, struct BezTriple *bezt, float r_normal[3]);
 void BKE_nurb_bezt_calc_plane(struct Nurb *nu, struct BezTriple *bezt, float r_plane[3]);
@@ -197,8 +229,11 @@ void BKE_nurb_bezt_calc_plane(struct Nurb *nu, struct BezTriple *bezt, float r_p
 void BKE_nurb_bpoint_calc_normal(struct Nurb *nu, struct BPoint *bp, float r_normal[3]);
 void BKE_nurb_bpoint_calc_plane(struct Nurb *nu, struct BPoint *bp, float r_plane[3]);
 
 void BKE_nurb_bpoint_calc_normal(struct Nurb *nu, struct BPoint *bp, float r_normal[3]);
 void BKE_nurb_bpoint_calc_plane(struct Nurb *nu, struct BPoint *bp, float r_plane[3]);
 
-void BKE_nurb_handle_calc(struct BezTriple *bezt, struct BezTriple *prev,  struct BezTriple *next,
-                          const bool is_fcurve, const char smoothing);
+void BKE_nurb_handle_calc(struct BezTriple *bezt,
+                          struct BezTriple *prev,
+                          struct BezTriple *next,
+                          const bool is_fcurve,
+                          const char smoothing);
 void BKE_nurb_handle_calc_simple(struct Nurb *nu, struct BezTriple *bezt);
 void BKE_nurb_handle_calc_simple_auto(struct Nurb *nu, struct BezTriple *bezt);
 
 void BKE_nurb_handle_calc_simple(struct Nurb *nu, struct BezTriple *bezt);
 void BKE_nurb_handle_calc_simple_auto(struct Nurb *nu, struct BezTriple *bezt);
 
@@ -211,26 +246,32 @@ void BKE_nurb_handles_test(struct Nurb *nu, const bool use_handles);
 
 /* **** Depsgraph evaluation **** */
 
 
 /* **** Depsgraph evaluation **** */
 
-void BKE_curve_eval_geometry(
-        struct Depsgraph *depsgraph,
-        struct Curve *curve);
+void BKE_curve_eval_geometry(struct Depsgraph *depsgraph, struct Curve *curve);
 
 /* Draw Cache */
 enum {
 
 /* Draw Cache */
 enum {
-       BKE_CURVE_BATCH_DIRTY_ALL = 0,
-       BKE_CURVE_BATCH_DIRTY_SELECT,
+  BKE_CURVE_BATCH_DIRTY_ALL = 0,
+  BKE_CURVE_BATCH_DIRTY_SELECT,
 };
 void BKE_curve_batch_cache_dirty_tag(struct Curve *cu, int mode);
 void BKE_curve_batch_cache_free(struct Curve *cu);
 
 /* curve_decimate.c */
 };
 void BKE_curve_batch_cache_dirty_tag(struct Curve *cu, int mode);
 void BKE_curve_batch_cache_free(struct Curve *cu);
 
 /* curve_decimate.c */
-unsigned int BKE_curve_decimate_bezt_array(
-        struct BezTriple *bezt_array, const unsigned int bezt_array_len, const unsigned int resolu, const bool is_cyclic,
-        const char flag_test, const char flag_set,
-        const float error_sq_max, const unsigned int error_target_len);
-
-void BKE_curve_decimate_nurb(
-        struct Nurb *nu, const unsigned int resolu,
-        const float error_sq_max, const unsigned int error_target_len);
-
-#endif  /* __BKE_CURVE_H__ */
+unsigned int BKE_curve_decimate_bezt_array(struct BezTriple *bezt_array,
+                                           const unsigned int bezt_array_len,
+                                           const unsigned int resolu,
+                                           const bool is_cyclic,
+                                           const char flag_test,
+                                           const char flag_set,
+                                           const float error_sq_max,
+                                           const unsigned int error_target_len);
+
+void BKE_curve_decimate_nurb(struct Nurb *nu,
+                             const unsigned int resolu,
+                             const float error_sq_max,
+                             const unsigned int error_target_len);
+
+extern void (*BKE_curve_batch_cache_dirty_tag_cb)(struct Curve *cu, int mode);
+extern void (*BKE_curve_batch_cache_free_cb)(struct Curve *cu);
+
+#endif /* __BKE_CURVE_H__ */