Merge branch 'master' into blender2.8
authorSergey Sharybin <sergey.vfx@gmail.com>
Fri, 3 Nov 2017 15:17:01 +0000 (16:17 +0100)
committerSergey Sharybin <sergey.vfx@gmail.com>
Fri, 3 Nov 2017 15:17:01 +0000 (16:17 +0100)
1  2 
source/blender/makesrna/intern/rna_scene_api.c