Fixed typo in key display code, was making the shortcuts for [ and ] (used in bone...
authorMatt Ebb <matt@mke3.net>
Mon, 2 Nov 2009 10:20:06 +0000 (10:20 +0000)
committerMatt Ebb <matt@mke3.net>
Mon, 2 Nov 2009 10:20:06 +0000 (10:20 +0000)
source/blender/makesrna/intern/rna_wm.c

index e2e50b6..39c4c34 100644 (file)
@@ -183,8 +183,8 @@ EnumPropertyItem event_type_items[] = {
        {SLASHKEY, "SLASH", 0, "/", ""},
        {BACKSLASHKEY, "BACK_SLASH", 0, "\\", ""},
        {EQUALKEY, "EQUAL", 0, "=", ""},
-       {LEFTBRACKETKEY, "LEFT_BRACKET", 0, "]", ""},
-       {RIGHTBRACKETKEY, "RIGHT_BRACKET", 0, "[", ""},
+       {LEFTBRACKETKEY, "LEFT_BRACKET", 0, "[", ""},
+       {RIGHTBRACKETKEY, "RIGHT_BRACKET", 0, "]", ""},
        {LEFTARROWKEY, "LEFT_ARROW", 0, "Left Arrow", ""},
        {DOWNARROWKEY, "DOWN_ARROW", 0, "Down Arrow", ""},
        {RIGHTARROWKEY, "RIGHT_ARROW", 0, "Right Arrow", ""},