2.5
authorBrecht Van Lommel <brechtvanlommel@pandora.be>
Thu, 18 Jun 2009 19:25:58 +0000 (19:25 +0000)
committerBrecht Van Lommel <brechtvanlommel@pandora.be>
Thu, 18 Jun 2009 19:25:58 +0000 (19:25 +0000)
* Update cmake and makefiles to link python generic.
* Fix game engine building for cmake and makefiles.
* Fix compile error with py 3.x, due to 2.x compat fix.

source/Makefile
source/blender/python/SConscript
source/blender/python/generic/BGL.h
source/blender/python/generic/Makefile
source/blender/python/intern/Makefile
source/blender/python/intern/bpy_compat.h
source/creator/CMakeLists.txt
source/gameengine/Converter/CMakeLists.txt
source/gameengine/Converter/Makefile
source/gameengine/Ketsji/CMakeLists.txt
source/gameengine/Ketsji/Makefile

index 94446f4d1d55f4b5477c0ec1cdc07147ef4532e5..2df57f58c73cf328aed1685d5b39e8b8ba43ff19 100644 (file)
@@ -162,6 +162,7 @@ COMLIB += $(OCGDIR)/blender/makesdna/$(DEBUG_DIR)libdna.a
 COMLIB += $(NAN_GUARDEDALLOC)/lib/libguardedalloc.a
 COMLIB += $(NAN_MEMUTIL)/lib/libmemutil.a
 COMLIB += $(NAN_PNG)/lib/libpng.a
+COMLIB += $(OCGDIR)/blender/gen_python/$(DEBUG_DIR)libgen_python.a
 
 ifeq ($(WITH_QUICKTIME), true)
     COMLIB += $(OCGDIR)/blender/blenderqt/$(DEBUG_DIR)libblenderqt.a
index 4b62c912d340c856c47769bdf1b5b838eab10b34..73dc171fc3e011529f854a034f97965f4e327618 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@ sources = env.Glob('intern/*.c')
 
 incs = '. ../editors/include ../makesdna ../makesrna ../blenlib ../blenkernel ../nodes'
 incs += ' ../imbuf ../blenloader ../render/extern/include ../windowmanager'
-incs += ' #intern/guardedalloc #intern/memutil #/extern/glew/include'
+incs += ' #intern/guardedalloc #intern/memutil #extern/glew/include'
 incs += ' ' + env['BF_PYTHON_INC']
 
 defs = []
index 0e82ddf6d2991fc4ca31e16870b7cee1241fd973..e2d1b0bb495158107089e9b13f72774620fbe901 100755 (executable)
@@ -41,8 +41,8 @@
 #endif
 
 #include <Python.h>
+#include <GL/glew.h>
 #include "../intern/bpy_compat.h"
-#include "BIF_gl.h"
 
 PyObject *BGL_Init( const char *from );
 
index 6e8e5bc1d2e7b28e69c6fd0ef60fa1406db1bcdd..20cf7f19ec7b06b644c3e4b71b6d3ad0f4551aad 100644 (file)
@@ -28,7 +28,7 @@
 #
 #
 
-LIBNAME = python
+LIBNAME = gen_python
 DIR = $(OCGDIR)/blender/$(LIBNAME)
 
 include nan_compile.mk
index 3e28f5aac31783bd58064d21da3677f5458556bd..0c4a540a4bd80044b11aebc365c740c25ea584a8 100644 (file)
@@ -37,6 +37,7 @@ CFLAGS += $(LEVEL_1_C_WARNINGS)
 
 # OpenGL and Python
 CPPFLAGS += $(OGL_CPPFLAGS)
+CPPFLAGS += -I$(NAN_GLEW)/include
 CPPFLAGS += -I$(NAN_PYTHON)/include/python$(NAN_PYTHON_VERSION)
 
 # PreProcessor stuff 
index 3a2d4bda84c51822ccb7df2981df9eb5b3377125..1ad9376c13b93e9d611f823d5a7e65088dc901de 100644 (file)
@@ -88,6 +88,7 @@ typedef Py_ssize_t (*lenfunc)(PyObject *);
 #endif
 
 
+#if PY_VERSION_HEX < 0x03000000
 #ifndef ssizeargfunc
 #define ssizeargfunc intargfunc
 #endif
@@ -103,6 +104,7 @@ typedef Py_ssize_t (*lenfunc)(PyObject *);
 #ifndef ssizessizeobjargproc
 #define ssizessizeobjargproc intintobjargproc
 #endif
+#endif
 
 
 
index 221c0a92e0902bda7c5681e5d5df6efdee30c566..4701eba810fb447730b2e8070ea322923608d406 100644 (file)
@@ -221,6 +221,7 @@ IF(UNIX)
     blender_radiosity 
     blender_ONL 
     bf_python 
+    bf_gen_python 
     bf_blenkernel 
     bf_nodes
        bf_gpu
@@ -269,6 +270,7 @@ IF(UNIX)
     extern_qhull 
     bf_moto 
     bf_python
+    bf_gen_python
     bf_quicktime
     extern_binreloc
     extern_glew
index 44692241e6f5b4708e331015adc4927bb3885fa1..031c2234ea800caf0903955992d4ea3c40279901 100644 (file)
@@ -49,6 +49,7 @@ SET(INC
   ../../../source/blender
   ../../../source/blender/include
   ../../../source/blender/makesdna
+  ../../../source/blender/makesrna
   ../../../source/gameengine/Rasterizer
   ../../../source/gameengine/Rasterizer/RAS_OpenGLRasterizer
   ../../../source/gameengine/GameLogic
index 938994e8b623fbd4b1ca7e2dc753e870c9964fe8..abded70f289e3d3d80e3bdd5d9b2d407a9794a3e 100644 (file)
@@ -48,6 +48,7 @@ CPPFLAGS += -I../../blender
 CPPFLAGS += -I../../blender/windowmanager
 CPPFLAGS += -I../../blender/imbuf
 CPPFLAGS += -I../../blender/makesdna
+CPPFLAGS += -I../../blender/makesrna
 CPPFLAGS += -I../../blender/editors/include
 CPPFLAGS += -I../../blender/blenlib
 CPPFLAGS += -I../../blender/blenkernel
index 4aaa49a84934268afb101f70b3224266886d53e7..ee1ff2c65020c782905b1b4454e46a84eda1919c 100644 (file)
@@ -53,7 +53,8 @@ SET(INC
   ../../../source/gameengine/Ketsji 
   ../../../source/blender/blenlib
   ../../../source/blender/blenkernel
-  ../../../source/blender/python/api2_2x
+  ../../../source/blender/python
+  ../../../source/blender/python/generic
   ../../../source/blender 
   ../../../source/blender/include
   ../../../source/blender/makesdna 
index bdc0b335b02089400f99938c5151a2dff44497bb..59b3ff178fb2388b73b89d3a9785fea55984eb33 100644 (file)
@@ -41,7 +41,7 @@ CPPFLAGS += -I$(NAN_GLEW)/include
 CPPFLAGS += -I$(OPENGL_HEADERS)
 CPPFLAGS += -I$(NAN_PYTHON)/include/python$(NAN_PYTHON_VERSION) 
 CPPFLAGS += -I../../blender/python
-CPPFLAGS += -I../../blender/python/api2_2x
+CPPFLAGS += -I../../blender/python/generic
 CPPFLAGS += -I$(NAN_STRING)/include    
 CPPFLAGS += -I$(NAN_SOUNDSYSTEM)/include    
 CPPFLAGS += -I$(NAN_FUZZICS)/include -I$(NAN_SUMO) -I$(NAN_MOTO)/include