rename operators TFM_OT_* --> TRANSFORM_OT_*
authorCampbell Barton <ideasman42@gmail.com>
Thu, 10 Dec 2009 10:36:32 +0000 (10:36 +0000)
committerCampbell Barton <ideasman42@gmail.com>
Thu, 10 Dec 2009 10:36:32 +0000 (10:36 +0000)
26 files changed:
release/scripts/op/wm.py
release/scripts/ui/space_dopesheet.py
release/scripts/ui/space_graph.py
release/scripts/ui/space_image.py
release/scripts/ui/space_nla.py
release/scripts/ui/space_node.py
release/scripts/ui/space_sequencer.py
release/scripts/ui/space_view3d.py
release/scripts/ui/space_view3d_toolbar.py
source/blender/editors/armature/armature_ops.c
source/blender/editors/curve/curve_ops.c
source/blender/editors/curve/editcurve.c
source/blender/editors/gpencil/gpencil_edit.c
source/blender/editors/mesh/editmesh_tools.c
source/blender/editors/mesh/mesh_ops.c
source/blender/editors/metaball/mball_edit.c
source/blender/editors/object/object_ops.c
source/blender/editors/space_action/action_edit.c
source/blender/editors/space_graph/graph_edit.c
source/blender/editors/space_nla/nla_edit.c
source/blender/editors/space_node/node_ops.c
source/blender/editors/space_sequencer/sequencer_edit.c
source/blender/editors/transform/transform.c
source/blender/editors/transform/transform.h
source/blender/editors/transform/transform_manipulator.c
source/blender/editors/transform/transform_ops.c

index 7000eaffebfca48defa4654cfd20e0101b6eebf8..a61c6d2f301ed29e50c851a08a05f78e7c96aa6b 100644 (file)
@@ -30,7 +30,7 @@ class MESH_OT_delete_edgeloop(bpy.types.Operator):
     bl_label = "Delete Edge Loop"
 
     def execute(self, context):
-        bpy.ops.tfm.edge_slide(value=1.0)
+        bpy.ops.transform.edge_slide(value=1.0)
         bpy.ops.mesh.select_more()
         bpy.ops.mesh.remove_doubles()
 
index 1657539ddb24ae612fe595b09a795041147d8662..f9381432e2718a603162a1c38f6e2e1c847d3e7a 100644 (file)
@@ -178,9 +178,9 @@ class DOPESHEET_MT_key_transform(bpy.types.Menu):
         layout = self.layout
 
         layout.column()
-        layout.operator("tfm.translate", text="Grab/Move")
-        layout.operator("tfm.transform", text="Extend").mode = 'TIME_EXTEND'
-        layout.operator("tfm.resize", text="Scale")
+        layout.operator("transform.translate", text="Grab/Move")
+        layout.operator("transform.transform", text="Extend").mode = 'TIME_EXTEND'
+        layout.operator("transform.resize", text="Scale")
 
 
 bpy.types.register(DOPESHEET_HT_header) # header/menu classes
index 893b2e35bc3ee1a1eed5ab9514f409f5c7375375..57e42f9d48c7226858e3eb8bd31be7e2b38fbaf4 100644 (file)
@@ -181,10 +181,10 @@ class GRAPH_MT_key_transform(bpy.types.Menu):
         layout = self.layout
 
         layout.column()
-        layout.operator("tfm.translate", text="Grab/Move")
-        layout.operator("tfm.transform", text="Extend").mode = 'TIME_EXTEND'
-        layout.operator("tfm.rotate", text="Rotate")
-        layout.operator("tfm.resize", text="Scale")
+        layout.operator("transform.translate", text="Grab/Move")
+        layout.operator("transform.transform", text="Extend").mode = 'TIME_EXTEND'
+        layout.operator("transform.rotate", text="Rotate")
+        layout.operator("transform.resize", text="Scale")
 
 
 bpy.types.register(GRAPH_HT_header) # header/menu classes
index 38a3d499a4f8dcf0808ae71bd14df55139f1509f..5f9df21331fdf4fa7d849c52d04d4cb53a2a9b94 100644 (file)
@@ -150,9 +150,9 @@ class IMAGE_MT_uvs_transform(bpy.types.Menu):
     def draw(self, context):
         layout = self.layout
 
-        layout.operator("tfm.translate")
-        layout.operator("tfm.rotate")
-        layout.operator("tfm.resize")
+        layout.operator("transform.translate")
+        layout.operator("transform.rotate")
+        layout.operator("transform.resize")
 
 
 class IMAGE_MT_uvs_snap(bpy.types.Menu):
@@ -179,8 +179,8 @@ class IMAGE_MT_uvs_mirror(bpy.types.Menu):
         layout = self.layout
         layout.operator_context = 'EXEC_REGION_WIN'
 
-        layout.operator("tfm.mirror", text="X Axis").constraint_axis[0] = True
-        layout.operator("tfm.mirror", text="Y Axis").constraint_axis[1] = True
+        layout.operator("transform.mirror", text="X Axis").constraint_axis[0] = True
+        layout.operator("transform.mirror", text="Y Axis").constraint_axis[1] = True
 
 
 class IMAGE_MT_uvs_weldalign(bpy.types.Menu):
index e9cc77c863357856c99bcd4ca1e3ecb5254ab2bb..622ebb42ab7078485882c68cf7ba1f4aece2c389 100644 (file)
@@ -153,9 +153,9 @@ class NLA_MT_edit_transform(bpy.types.Menu):
         layout = self.layout
 
         layout.column()
-        layout.operator("tfm.translate", text="Grab/Move")
-        layout.operator("tfm.transform", text="Extend").mode = 'TIME_EXTEND'
-        layout.operator("tfm.resize", text="Scale")
+        layout.operator("transform.translate", text="Grab/Move")
+        layout.operator("transform.transform", text="Extend").mode = 'TIME_EXTEND'
+        layout.operator("transform.resize", text="Scale")
 
 
 bpy.types.register(NLA_HT_header) # header/menu classes
index 9d3873286eabe29c91a49755dcc5b8926b688405..9cf0a0c5ef3ec650316e36e675b08db45093d178 100644 (file)
@@ -109,9 +109,9 @@ class NODE_MT_node(bpy.types.Menu):
     def draw(self, context):
         layout = self.layout
 
-        layout.operator("tfm.translate")
-        layout.operator("tfm.rotate")
-        layout.operator("tfm.resize")
+        layout.operator("transform.translate")
+        layout.operator("transform.rotate")
+        layout.operator("transform.resize")
 
         layout.separator()
 
index 73fbe01d8ecd46686ca601e394792589e045080b..35174033572964e1ecb59d4a12debd7a9bd39aa0 100644 (file)
@@ -199,8 +199,8 @@ class SEQUENCER_MT_strip(bpy.types.Menu):
         layout.operator_context = 'INVOKE_REGION_WIN'
 
         layout.column()
-        layout.operator("tfm.transform", text="Grab/Move").mode = 'TRANSLATION'
-        layout.operator("tfm.transform", text="Grab/Extend from frame").mode = 'TIME_EXTEND'
+        layout.operator("transform.transform", text="Grab/Move").mode = 'TRANSLATION'
+        layout.operator("transform.transform", text="Grab/Extend from frame").mode = 'TIME_EXTEND'
         #  uiItemO(layout, NULL, 0, "sequencer.strip_snap"); // TODO - add this operator
         layout.separator()
 
index 6abce19e0325269c390eb4ce63b6163ea9f981ac..af351f86d869a0c236046eead8e6563186115300 100644 (file)
@@ -124,24 +124,24 @@ class VIEW3D_MT_transform(bpy.types.Menu):
     def draw(self, context):
         layout = self.layout
 
-        layout.operator("tfm.translate", text="Grab/Move")
+        layout.operator("transform.translate", text="Grab/Move")
         # TODO: sub-menu for grab per axis
-        layout.operator("tfm.rotate", text="Rotate")
+        layout.operator("transform.rotate", text="Rotate")
         # TODO: sub-menu for rot per axis
-        layout.operator("tfm.resize", text="Scale")
+        layout.operator("transform.resize", text="Scale")
         # TODO: sub-menu for scale per axis
 
         layout.separator()
 
-        layout.operator("tfm.tosphere", text="To Sphere")
-        layout.operator("tfm.shear", text="Shear")
-        layout.operator("tfm.warp", text="Warp")
-        layout.operator("tfm.transform", text="Push/Pull").mode = 'PUSHPULL'
+        layout.operator("transform.tosphere", text="To Sphere")
+        layout.operator("transform.shear", text="Shear")
+        layout.operator("transform.warp", text="Warp")
+        layout.operator("transform.transform", text="Push/Pull").mode = 'PUSHPULL'
         if context.edit_object and context.edit_object.type == 'ARMATURE':
             layout.operator("armature.align")
         else:
             layout.operator_context = 'EXEC_REGION_WIN'
-            layout.operator("tfm.transform", text="Align to Transform Orientation").mode = 'ALIGN' # XXX see alignmenu() in edit.c of b2.4x to get this working
+            layout.operator("transform.transform", text="Align to Transform Orientation").mode = 'ALIGN' # XXX see alignmenu() in edit.c of b2.4x to get this working
 
         layout.separator()
 
@@ -158,32 +158,32 @@ class VIEW3D_MT_mirror(bpy.types.Menu):
     def draw(self, context):
         layout = self.layout
 
-        layout.operator("tfm.mirror", text="Interactive Mirror")
+        layout.operator("transform.mirror", text="Interactive Mirror")
 
         layout.separator()
 
         layout.operator_context = 'INVOKE_REGION_WIN'
 
-        props = layout.operator("tfm.mirror", text="X Global")
+        props = layout.operator("transform.mirror", text="X Global")
         props.constraint_axis = (True, False, False)
         props.constraint_orientation = 'GLOBAL'
-        props = layout.operator("tfm.mirror", text="Y Global")
+        props = layout.operator("transform.mirror", text="Y Global")
         props.constraint_axis = (False, True, False)
         props.constraint_orientation = 'GLOBAL'
-        props = layout.operator("tfm.mirror", text="Z Global")
+        props = layout.operator("transform.mirror", text="Z Global")
         props.constraint_axis = (False, False, True)
         props.constraint_orientation = 'GLOBAL'
 
         if context.edit_object:
             layout.separator()
 
-            props = layout.operator("tfm.mirror", text="X Local")
+            props = layout.operator("transform.mirror", text="X Local")
             props.constraint_axis = (True, False, False)
             props.constraint_orientation = 'LOCAL'
-            props = layout.operator("tfm.mirror", text="Y Local")
+            props = layout.operator("transform.mirror", text="Y Local")
             props.constraint_axis = (False, True, False)
             props.constraint_orientation = 'LOCAL'
-            props = layout.operator("tfm.mirror", text="Z Local")
+            props = layout.operator("transform.mirror", text="Z Local")
             props.constraint_axis = (False, False, True)
             props.constraint_orientation = 'LOCAL'
 
@@ -918,7 +918,7 @@ class VIEW3D_MT_pose(bpy.types.Menu):
         layout.menu("VIEW3D_MT_transform")
         layout.menu("VIEW3D_MT_snap")
         if arm.drawtype in ('BBONE', 'ENVELOPE'):
-            layout.operator("tfm.transform", text="Scale Envelope Distance").mode = 'BONESIZE'
+            layout.operator("transform.transform", text="Scale Envelope Distance").mode = 'BONESIZE'
 
         layout.menu("VIEW3D_MT_pose_transform")
 
@@ -1177,7 +1177,7 @@ class VIEW3D_MT_edit_mesh_edges(bpy.types.Menu):
 
         layout.separator()
 
-        layout.operator("TFM_OT_edge_slide", text="Edge Slide")
+        layout.operator("TRANSFORM_OT_edge_slide", text="Edge Slide")
         layout.operator("mesh.loop_multi_select", text="Edge Loop")
 
         # uiItemO(layout, "Loopcut", 0, "mesh.loop_cut"); // CutEdgeloop(em, 1);
@@ -1298,7 +1298,7 @@ class VIEW3D_MT_edit_curve_ctrlpoints(bpy.types.Menu):
         edit_object = context.edit_object
 
         if edit_object.type == 'CURVE':
-            layout.operator("tfm.transform").mode = 'TILT'
+            layout.operator("transform.transform").mode = 'TILT'
             layout.operator("curve.tilt_clear")
             layout.operator("curve.separate")
 
@@ -1458,9 +1458,9 @@ class VIEW3D_MT_edit_armature(bpy.types.Menu):
         layout.menu("VIEW3D_MT_edit_armature_roll")
 
         if arm.drawtype == 'ENVELOPE':
-            layout.operator("tfm.transform", text="Scale Envelope Distance").mode = 'BONESIZE'
+            layout.operator("transform.transform", text="Scale Envelope Distance").mode = 'BONESIZE'
         else:
-            layout.operator("tfm.transform", text="Scale B-Bone Width").mode = 'BONESIZE'
+            layout.operator("transform.transform", text="Scale B-Bone Width").mode = 'BONESIZE'
 
         layout.separator()
 
@@ -1544,7 +1544,7 @@ class VIEW3D_MT_edit_armature_roll(bpy.types.Menu):
 
         layout.separator()
 
-        layout.operator("tfm.transform", text="Set Roll").mode = 'BONE_ROLL'
+        layout.operator("transform.transform", text="Set Roll").mode = 'BONE_ROLL'
 
 # ********** Panel **********
 
@@ -1769,13 +1769,13 @@ class VIEW3D_PT_transform_orientations(bpy.types.Panel):
         col = layout.column()
 
         col.prop(view, "transform_orientation")
-        col.operator("tfm.create_orientation", text="Create")
+        col.operator("transform.create_orientation", text="Create")
 
         orientation = view.current_orientation
 
         if orientation:
             col.prop(orientation, "name")
-            col.operator("tfm.delete_orientation", text="Delete")
+            col.operator("transform.delete_orientation", text="Delete")
 
 
 class VIEW3D_PT_etch_a_ton(bpy.types.Panel):
index 61707b60631bcde596a67283b02c9e875608e8bd..41d7ffd2d4f77a7bb208416db435c85acff3d7ed 100644 (file)
@@ -37,9 +37,9 @@ class VIEW3D_PT_tools_objectmode(View3DPanel):
 
         col = layout.column(align=True)
         col.label(text="Transform:")
-        col.operator("tfm.translate")
-        col.operator("tfm.rotate")
-        col.operator("tfm.resize", text="Scale")
+        col.operator("transform.translate")
+        col.operator("transform.rotate")
+        col.operator("transform.resize", text="Scale")
 
         col = layout.column(align=True)
         col.label(text="Object:")
@@ -84,15 +84,15 @@ class VIEW3D_PT_tools_meshedit(View3DPanel):
 
         col = layout.column(align=True)
         col.label(text="Transform:")
-        col.operator("tfm.translate")
-        col.operator("tfm.rotate")
-        col.operator("tfm.resize", text="Scale")
-        col.operator("tfm.shrink_fatten", text="Along Normal")
+        col.operator("transform.translate")
+        col.operator("transform.rotate")
+        col.operator("transform.resize", text="Scale")
+        col.operator("transform.shrink_fatten", text="Along Normal")
 
 
         col = layout.column(align=True)
         col.label(text="Deform:")
-        col.operator("tfm.edge_slide")
+        col.operator("transform.edge_slide")
         col.operator("mesh.rip_move")
         col.operator("mesh.vertices_smooth")
 
@@ -168,13 +168,13 @@ class VIEW3D_PT_tools_curveedit(View3DPanel):
 
         col = layout.column(align=True)
         col.label(text="Transform:")
-        col.operator("tfm.translate")
-        col.operator("tfm.rotate")
-        col.operator("tfm.resize", text="Scale")
+        col.operator("transform.translate")
+        col.operator("transform.rotate")
+        col.operator("transform.resize", text="Scale")
 
         col = layout.column(align=True)
-        col.operator("tfm.transform", text="Tilt").mode = 'TILT'
-        col.operator("tfm.transform", text="Shrink/Fatten").mode = 'CURVE_SHRINKFATTEN'
+        col.operator("transform.transform", text="Tilt").mode = 'TILT'
+        col.operator("transform.transform", text="Shrink/Fatten").mode = 'CURVE_SHRINKFATTEN'
 
         col = layout.column(align=True)
         col.label(text="Curve:")
@@ -222,9 +222,9 @@ class VIEW3D_PT_tools_surfaceedit(View3DPanel):
 
         col = layout.column(align=True)
         col.label(text="Transform:")
-        col.operator("tfm.translate")
-        col.operator("tfm.rotate")
-        col.operator("tfm.resize", text="Scale")
+        col.operator("transform.translate")
+        col.operator("transform.rotate")
+        col.operator("transform.resize", text="Scale")
 
         col = layout.column(align=True)
         col.label(text="Curve:")
@@ -295,9 +295,9 @@ class VIEW3D_PT_tools_armatureedit(View3DPanel):
 
         col = layout.column(align=True)
         col.label(text="Transform:")
-        col.operator("tfm.translate")
-        col.operator("tfm.rotate")
-        col.operator("tfm.resize", text="Scale")
+        col.operator("transform.translate")
+        col.operator("transform.rotate")
+        col.operator("transform.resize", text="Scale")
 
         col = layout.column(align=True)
         col.label(text="Bones:")
@@ -347,9 +347,9 @@ class VIEW3D_PT_tools_mballedit(View3DPanel):
 
         col = layout.column(align=True)
         col.label(text="Transform:")
-        col.operator("tfm.translate")
-        col.operator("tfm.rotate")
-        col.operator("tfm.resize", text="Scale")
+        col.operator("transform.translate")
+        col.operator("transform.rotate")
+        col.operator("transform.resize", text="Scale")
 
         col = layout.column(align=True)
         col.label(text="Repeat:")
@@ -375,9 +375,9 @@ class VIEW3D_PT_tools_latticeedit(View3DPanel):
 
         col = layout.column(align=True)
         col.label(text="Transform:")
-        col.operator("tfm.translate")
-        col.operator("tfm.rotate")
-        col.operator("tfm.resize", text="Scale")
+        col.operator("transform.translate")
+        col.operator("transform.rotate")
+        col.operator("transform.resize", text="Scale")
 
         col = layout.column(align=True)
         col.operator("lattice.make_regular")
@@ -407,9 +407,9 @@ class VIEW3D_PT_tools_posemode(View3DPanel):
 
         col = layout.column(align=True)
         col.label(text="Transform:")
-        col.operator("tfm.translate")
-        col.operator("tfm.rotate")
-        col.operator("tfm.resize", text="Scale")
+        col.operator("transform.translate")
+        col.operator("transform.rotate")
+        col.operator("transform.resize", text="Scale")
 
         col = layout.column(align=True)
         col.label(text="In-Between:")
index 7caadf532e50a9e34ce5c0e4af408acafd43f9a2..a3c35413680f50ba6bfdc5c3638a20a10001b56c 100644 (file)
@@ -164,13 +164,13 @@ void ED_operatormacros_armature(void)
        
        ot= WM_operatortype_append_macro("ARMATURE_OT_duplicate_move", "Duplicate", OPTYPE_UNDO|OPTYPE_REGISTER);
        WM_operatortype_macro_define(ot, "ARMATURE_OT_duplicate");
-       otmacro= WM_operatortype_macro_define(ot, "TFM_OT_translate");
+       otmacro= WM_operatortype_macro_define(ot, "TRANSFORM_OT_translate");
        RNA_enum_set(otmacro->ptr, "proportional", 0);
 
        ot= WM_operatortype_append_macro("ARMATURE_OT_extrude_move", "Extrude", OPTYPE_UNDO|OPTYPE_REGISTER);
        otmacro=WM_operatortype_macro_define(ot, "ARMATURE_OT_extrude");
        RNA_enum_set(otmacro->ptr, "forked", 0);
-       otmacro= WM_operatortype_macro_define(ot, "TFM_OT_translate");
+       otmacro= WM_operatortype_macro_define(ot, "TRANSFORM_OT_translate");
        RNA_enum_set(otmacro->ptr, "proportional", 0);
        
        // XXX would it be nicer to just be able to have standard extrude_move, but set the forked property separate?
@@ -178,7 +178,7 @@ void ED_operatormacros_armature(void)
        ot= WM_operatortype_append_macro("ARMATURE_OT_extrude_forked", "Extrude Forked", OPTYPE_UNDO|OPTYPE_REGISTER);
        otmacro=WM_operatortype_macro_define(ot, "ARMATURE_OT_extrude");
        RNA_enum_set(otmacro->ptr, "forked", 1);
-       otmacro= WM_operatortype_macro_define(ot, "TFM_OT_translate");
+       otmacro= WM_operatortype_macro_define(ot, "TRANSFORM_OT_translate");
        RNA_enum_set(otmacro->ptr, "proportional", 0);
 }
 
@@ -261,10 +261,10 @@ void ED_keymap_armature(wmKeyConfig *keyconf)
        
                /* special transforms: */
                /*      1) envelope/b-bone size */
-       kmi= WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_transform", SKEY, KM_PRESS, KM_ALT, 0);
+       kmi= WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_transform", SKEY, KM_PRESS, KM_ALT, 0);
                RNA_enum_set(kmi->ptr, "mode", TFM_BONESIZE);
                /*      2) set roll */
-       kmi= WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_transform", RKEY, KM_PRESS, KM_CTRL, 0);
+       kmi= WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_transform", RKEY, KM_PRESS, KM_CTRL, 0);
                RNA_enum_set(kmi->ptr, "mode", TFM_BONE_ROLL);
                
                /* menus */
@@ -335,7 +335,7 @@ void ED_keymap_armature(wmKeyConfig *keyconf)
        
                /* special transforms: */
                /*      1) envelope/b-bone size */
-       kmi= WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_transform", SKEY, KM_PRESS, KM_ALT, 0);
+       kmi= WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_transform", SKEY, KM_PRESS, KM_ALT, 0);
                RNA_enum_set(kmi->ptr, "mode", TFM_BONESIZE);
        
        // XXX this should probably be in screen instead... here for testing purposes in the meantime... - Aligorith
index c54739902d0f82e9d7b572e237e24dae16fb4fb4..3f59e295fe43a55741099235d9858ed87cc4c2b1 100644 (file)
@@ -238,8 +238,8 @@ void ED_keymap_curve(wmKeyConfig *keyconf)
        WM_keymap_add_item(keymap, "CURVE_OT_delete", DELKEY, KM_PRESS, 0, 0);
 
        WM_keymap_add_item(keymap, "CURVE_OT_tilt_clear", TKEY, KM_PRESS, KM_ALT, 0);
-       RNA_enum_set(WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_transform", TKEY, KM_PRESS, KM_CTRL, 0)->ptr, "mode", TFM_TILT);
-       RNA_enum_set(WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_transform", SKEY, KM_PRESS, KM_ALT, 0)->ptr, "mode", TFM_CURVE_SHRINKFATTEN);
+       RNA_enum_set(WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_transform", TKEY, KM_PRESS, KM_CTRL, 0)->ptr, "mode", TFM_TILT);
+       RNA_enum_set(WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_transform", SKEY, KM_PRESS, KM_ALT, 0)->ptr, "mode", TFM_CURVE_SHRINKFATTEN);
        RNA_enum_set(WM_keymap_add_item(keymap, "CURVE_OT_handle_type_set", HKEY, KM_PRESS, KM_SHIFT, 0)->ptr, "type", 1);
        RNA_enum_set(WM_keymap_add_item(keymap, "CURVE_OT_handle_type_set", HKEY, KM_PRESS, 0, 0)->ptr, "type", 3);
        RNA_enum_set(WM_keymap_add_item(keymap, "CURVE_OT_handle_type_set", VKEY, KM_PRESS, 0, 0)->ptr, "type", 2);
index a139a75f844ab094116d6d53cf915d5fd376ea51..aeeb8dffa286ce631d2cc39fb1e51a5474ccdcf5 100644 (file)
@@ -3539,7 +3539,7 @@ static int extrude_invoke(bContext *C, wmOperator *op, wmEvent *event)
 {
        if(extrude_exec(C, op) == OPERATOR_FINISHED) {
                RNA_int_set(op->ptr, "mode", TFM_TRANSLATION);
-               WM_operator_name_call(C, "TFM_OT_transform", WM_OP_INVOKE_REGION_WIN, op->ptr);
+               WM_operator_name_call(C, "TRANSFORM_OT_transform", WM_OP_INVOKE_REGION_WIN, op->ptr);
 
                return OPERATOR_FINISHED;
        }
@@ -4294,7 +4294,7 @@ static int duplicate_invoke(bContext *C, wmOperator *op, wmEvent *event)
        duplicate_exec(C, op);
 
        RNA_int_set(op->ptr, "mode", TFM_TRANSLATION);
-       WM_operator_name_call(C, "TFM_OT_transform", WM_OP_INVOKE_REGION_WIN, op->ptr);
+       WM_operator_name_call(C, "TRANSFORM_OT_transform", WM_OP_INVOKE_REGION_WIN, op->ptr);
 
        return OPERATOR_FINISHED;
 }
index 2f41d90b37cf712c488d0ba4fba6a9ffa23d7386..e5a0cd0f8cb710cc7b1247217d48ab96fe29cd49 100644 (file)
@@ -493,7 +493,6 @@ static void gp_layer_to_curve (bContext *C, bGPdata *gpd, bGPDlayer *gpl, short
        Scene *scene= CTX_data_scene(C);
        bGPDframe *gpf= gpencil_layer_getframe(gpl, CFRA, 0);
        bGPDstroke *gps;
-       Base *base= BASACT;
        Object *ob;
        Curve *cu;
        
@@ -529,9 +528,6 @@ static void gp_layer_to_curve (bContext *C, bGPdata *gpd, bGPDlayer *gpl, short
                                break;
                }
        }
-       
-       /* restore old active object */
-       // BASACT= base; // removing since this is expected new objects are active.
 }
 
 /* --- */
index 089a35f84024d05c5724a9a89b679cc256391a87..b283070d4546955a702d6b4e46fb76a279f210c8 100644 (file)
@@ -4985,7 +4985,7 @@ static int mesh_rip_invoke(bContext *C, wmOperator *op, wmEvent *event)
 
 //     RNA_enum_set(op->ptr, "proportional", 0);
 //     RNA_boolean_set(op->ptr, "mirror", 0);
-//     WM_operator_name_call(C, "TFM_OT_translate", WM_OP_INVOKE_REGION_WIN, op->ptr);
+//     WM_operator_name_call(C, "TRANSFORM_OT_translate", WM_OP_INVOKE_REGION_WIN, op->ptr);
 
        return OPERATOR_FINISHED;
 }
index 9a44f5960dfee81827fbc88aaccd0f521416ded7..5f54aa041e3c58f463fe1a590cb679b385411969 100644 (file)
@@ -173,29 +173,29 @@ void ED_operatormacros_mesh(void)
        
        ot= WM_operatortype_append_macro("MESH_OT_loopcut_slide", "Loop Cut and Slide", OPTYPE_UNDO|OPTYPE_REGISTER);
        WM_operatortype_macro_define(ot, "MESH_OT_loopcut");
-       WM_operatortype_macro_define(ot, "TFM_OT_edge_slide");
+       WM_operatortype_macro_define(ot, "TRANSFORM_OT_edge_slide");
 
        ot= WM_operatortype_append_macro("MESH_OT_duplicate_move", "Add Duplicate", OPTYPE_UNDO|OPTYPE_REGISTER);
        WM_operatortype_macro_define(ot, "MESH_OT_duplicate");
-       otmacro= WM_operatortype_macro_define(ot, "TFM_OT_translate");
+       otmacro= WM_operatortype_macro_define(ot, "TRANSFORM_OT_translate");
        RNA_enum_set(otmacro->ptr, "proportional", 0);
 
        ot= WM_operatortype_append_macro("MESH_OT_rip_move", "Rip", OPTYPE_UNDO|OPTYPE_REGISTER);
        WM_operatortype_macro_define(ot, "MESH_OT_rip");
-       otmacro= WM_operatortype_macro_define(ot, "TFM_OT_translate");
+       otmacro= WM_operatortype_macro_define(ot, "TRANSFORM_OT_translate");
        RNA_enum_set(otmacro->ptr, "proportional", 0);
 
        ot= WM_operatortype_append_macro("MESH_OT_extrude_move_along_normals", "Extrude Along Normals", OPTYPE_UNDO|OPTYPE_REGISTER);
        ot->poll = ED_operator_editmesh_face_select; /* restrict extrude along normals to face select */
        WM_operatortype_macro_define(ot, "MESH_OT_extrude");
-       otmacro= WM_operatortype_macro_define(ot, "TFM_OT_translate");
+       otmacro= WM_operatortype_macro_define(ot, "TRANSFORM_OT_translate");
        RNA_enum_set(otmacro->ptr, "proportional", 0);
        RNA_enum_set(otmacro->ptr, "constraint_orientation", V3D_MANIP_NORMAL);
        RNA_boolean_set_array(otmacro->ptr, "constraint_axis", constraint_axis);
 
        ot= WM_operatortype_append_macro("MESH_OT_extrude_move", "Extrude", OPTYPE_UNDO|OPTYPE_REGISTER);
        WM_operatortype_macro_define(ot, "MESH_OT_extrude");
-       otmacro= WM_operatortype_macro_define(ot, "TFM_OT_translate");
+       otmacro= WM_operatortype_macro_define(ot, "TRANSFORM_OT_translate");
        RNA_enum_set(otmacro->ptr, "proportional", 0);
 }
 
index d4ad833d11e05dec0687a3b60c73a849b60a0e49..d8e36a503f1fba29d5a3f3e00f5986c3dd64e961 100644 (file)
@@ -370,7 +370,7 @@ static int duplicate_metaelems_invoke(bContext *C, wmOperator *op, wmEvent *even
        
        if (retv == OPERATOR_FINISHED) {
                RNA_int_set(op->ptr, "mode", TFM_TRANSLATION);
-               WM_operator_name_call(C, "TFM_OT_transform", WM_OP_INVOKE_REGION_WIN, op->ptr);
+               WM_operator_name_call(C, "TRANSFORM_OT_transform", WM_OP_INVOKE_REGION_WIN, op->ptr);
        }
        
        return retv;
index 49c947f52c8d87275f17eb7891f5f42d77c292ab..66a03d4aec50901aaff7c09efa5c2cbabce2b849 100644 (file)
@@ -203,7 +203,7 @@ void ED_operatormacros_object(void)
        ot= WM_operatortype_append_macro("OBJECT_OT_duplicate_move", "Duplicate", OPTYPE_UNDO|OPTYPE_REGISTER);
        if(ot) {
                WM_operatortype_macro_define(ot, "OBJECT_OT_duplicate");
-               otmacro= WM_operatortype_macro_define(ot, "TFM_OT_translate");
+               otmacro= WM_operatortype_macro_define(ot, "TRANSFORM_OT_translate");
                RNA_enum_set(otmacro->ptr, "proportional", PROP_EDIT_OFF);
        }
 
@@ -212,7 +212,7 @@ void ED_operatormacros_object(void)
        if(ot) {
                otmacro= WM_operatortype_macro_define(ot, "OBJECT_OT_duplicate");
                RNA_boolean_set(otmacro->ptr, "linked", 1);
-               otmacro= WM_operatortype_macro_define(ot, "TFM_OT_translate");
+               otmacro= WM_operatortype_macro_define(ot, "TRANSFORM_OT_translate");
                RNA_enum_set(otmacro->ptr, "proportional", PROP_EDIT_OFF);
        }
 }
index 133d48a5ecc189b685b9a7ea11b1c46982b61aad..c5da96267e1c77f418069e50fb0f4cacdebc8243 100644 (file)
@@ -572,7 +572,7 @@ static int actkeys_duplicate_invoke(bContext *C, wmOperator *op, wmEvent *event)
        actkeys_duplicate_exec(C, op);
        
        RNA_int_set(op->ptr, "mode", TFM_TIME_TRANSLATE);
-       WM_operator_name_call(C, "TFM_OT_transform", WM_OP_INVOKE_REGION_WIN, op->ptr);
+       WM_operator_name_call(C, "TRANSFORM_OT_transform", WM_OP_INVOKE_REGION_WIN, op->ptr);
 
        return OPERATOR_FINISHED;
 }
index 532c2fe5faafba6c92fef7499226f17930d57544..6e488678f2b605530c7b6989890ed7752ce812c2 100644 (file)
@@ -754,7 +754,7 @@ static int graphkeys_duplicate_invoke(bContext *C, wmOperator *op, wmEvent *even
        graphkeys_duplicate_exec(C, op);
        
        RNA_int_set(op->ptr, "mode", TFM_TRANSLATION);
-       WM_operator_name_call(C, "TFM_OT_transform", WM_OP_INVOKE_REGION_WIN, op->ptr);
+       WM_operator_name_call(C, "TRANSFORM_OT_transform", WM_OP_INVOKE_REGION_WIN, op->ptr);
 
        return OPERATOR_FINISHED;
 }
index 0ae3a347872a4af0f6815d7410f29ec9b1ea535a..4422bc2d1586ffe216553d2953c16006abc9c9b5 100644 (file)
@@ -679,7 +679,7 @@ static int nlaedit_duplicate_invoke(bContext *C, wmOperator *op, wmEvent *event)
        nlaedit_duplicate_exec(C, op);
        
        RNA_int_set(op->ptr, "mode", TFM_TIME_TRANSLATE); // XXX
-       WM_operator_name_call(C, "TFM_OT_transform", WM_OP_INVOKE_REGION_WIN, op->ptr);
+       WM_operator_name_call(C, "TRANSFORM_OT_transform", WM_OP_INVOKE_REGION_WIN, op->ptr);
 
        return OPERATOR_FINISHED;
 }
index fae9afacbcd6d655846eb4e89c23b6000c67f05f..2a32ce6b65a08b4d22b0ceb6670a8fe4d7dcd03f 100644 (file)
@@ -83,7 +83,7 @@ void ED_operatormacros_node(void)
        
        ot= WM_operatortype_append_macro("NODE_OT_duplicate_move", "Duplicate", OPTYPE_UNDO|OPTYPE_REGISTER);
        WM_operatortype_macro_define(ot, "NODE_OT_duplicate");
-       otmacro= WM_operatortype_macro_define(ot, "TFM_OT_translate");
+       otmacro= WM_operatortype_macro_define(ot, "TRANSFORM_OT_translate");
        RNA_enum_set(otmacro->ptr, "proportional", 0);
 }
 
index 96d4ed06eadcb7908ee4cc109f918fabd98ed3f3..c8f47e1a3e8fc63ba06c98b4360d672b02113a38 100644 (file)
@@ -1805,7 +1805,7 @@ static int sequencer_add_duplicate_invoke(bContext *C, wmOperator *op, wmEvent *
        sequencer_add_duplicate_exec(C, op);
 
        RNA_int_set(op->ptr, "mode", TFM_TRANSLATION);
-       WM_operator_name_call(C, "TFM_OT_transform", WM_OP_INVOKE_REGION_WIN, op->ptr);
+       WM_operator_name_call(C, "TRANSFORM_OT_transform", WM_OP_INVOKE_REGION_WIN, op->ptr);
 
        return OPERATOR_FINISHED;
 }
index 728c4eae676aae2907ebf5928f111a8b9eac594a..d6088648eb2d54246d45041a19c07e385c20d9cf 100644 (file)
@@ -569,18 +569,18 @@ void transform_modal_keymap(wmKeyConfig *keyconf)
        WM_modalkeymap_add_item(keymap, AKEY, KM_PRESS, KM_ALT, 0, TFM_MODAL_REMOVE_SNAP);
 
        /* assign map to operators */
-       WM_modalkeymap_assign(keymap, "TFM_OT_transform");
-       WM_modalkeymap_assign(keymap, "TFM_OT_translate");
-       WM_modalkeymap_assign(keymap, "TFM_OT_rotate");
-       WM_modalkeymap_assign(keymap, "TFM_OT_tosphere");
-       WM_modalkeymap_assign(keymap, "TFM_OT_resize");
-       WM_modalkeymap_assign(keymap, "TFM_OT_shear");
-       WM_modalkeymap_assign(keymap, "TFM_OT_warp");
-       WM_modalkeymap_assign(keymap, "TFM_OT_shrink_fatten");
-       WM_modalkeymap_assign(keymap, "TFM_OT_tilt");
-       WM_modalkeymap_assign(keymap, "TFM_OT_trackball");
-       WM_modalkeymap_assign(keymap, "TFM_OT_mirror");
-       WM_modalkeymap_assign(keymap, "TFM_OT_edge_slide");
+       WM_modalkeymap_assign(keymap, "TRANSFORM_OT_transform");
+       WM_modalkeymap_assign(keymap, "TRANSFORM_OT_translate");
+       WM_modalkeymap_assign(keymap, "TRANSFORM_OT_rotate");
+       WM_modalkeymap_assign(keymap, "TRANSFORM_OT_tosphere");
+       WM_modalkeymap_assign(keymap, "TRANSFORM_OT_resize");
+       WM_modalkeymap_assign(keymap, "TRANSFORM_OT_shear");
+       WM_modalkeymap_assign(keymap, "TRANSFORM_OT_warp");
+       WM_modalkeymap_assign(keymap, "TRANSFORM_OT_shrink_fatten");
+       WM_modalkeymap_assign(keymap, "TRANSFORM_OT_tilt");
+       WM_modalkeymap_assign(keymap, "TRANSFORM_OT_trackball");
+       WM_modalkeymap_assign(keymap, "TRANSFORM_OT_mirror");
+       WM_modalkeymap_assign(keymap, "TRANSFORM_OT_edge_slide");
 }
 
 
index 9f40b6f7288060864849acaba9c7826da7b117f1..7d9c16ada9b5d9b066b5bbb82faa9913d11eb471 100644 (file)
@@ -429,7 +429,7 @@ typedef struct TransInfo {
 #define POINT_INIT             4
 #define MULTI_POINTS   8
 
-void TFM_OT_transform(struct wmOperatorType *ot);
+void TRANSFORM_OT_transform(struct wmOperatorType *ot);
 
 int initTransform(struct bContext *C, struct TransInfo *t, struct wmOperator *op, struct wmEvent *event, int mode);
 void saveTransform(struct bContext *C, struct TransInfo *t, struct wmOperator *op);
index 7530e01549646fbbeb5a788e07a55f245aafa103..21e1ea4206431acc47b3c5f7d35c2458ae2a00ba 100644 (file)
@@ -1743,7 +1743,7 @@ int BIF_do_manipulator(bContext *C, struct wmEvent *event, wmOperator *op)
                                break;
                        }
                        RNA_boolean_set_array(op->ptr, "constraint_axis", constraint_axis);
-                       WM_operator_name_call(C, "TFM_OT_translate", WM_OP_INVOKE_DEFAULT, op->ptr);
+                       WM_operator_name_call(C, "TRANSFORM_OT_translate", WM_OP_INVOKE_DEFAULT, op->ptr);
                }
                else if (drawflags & MAN_SCALE_C) {
                        switch(drawflags) {
@@ -1773,10 +1773,10 @@ int BIF_do_manipulator(bContext *C, struct wmEvent *event, wmOperator *op)
                                break;
                        }
                        RNA_boolean_set_array(op->ptr, "constraint_axis", constraint_axis);
-                       WM_operator_name_call(C, "TFM_OT_resize", WM_OP_INVOKE_DEFAULT, op->ptr);
+                       WM_operator_name_call(C, "TRANSFORM_OT_resize", WM_OP_INVOKE_DEFAULT, op->ptr);
                }
                else if (drawflags == MAN_ROT_T) { /* trackball need special case, init is different */
-                       WM_operator_name_call(C, "TFM_OT_trackball", WM_OP_INVOKE_DEFAULT, op->ptr);
+                       WM_operator_name_call(C, "TRANSFORM_OT_trackball", WM_OP_INVOKE_DEFAULT, op->ptr);
                }
                else if (drawflags & MAN_ROT_C) {
                        switch(drawflags) {
@@ -1791,7 +1791,7 @@ int BIF_do_manipulator(bContext *C, struct wmEvent *event, wmOperator *op)
                                break;
                        }
                        RNA_boolean_set_array(op->ptr, "constraint_axis", constraint_axis);
-                       WM_operator_name_call(C, "TFM_OT_rotate", WM_OP_INVOKE_DEFAULT, op->ptr);
+                       WM_operator_name_call(C, "TRANSFORM_OT_rotate", WM_OP_INVOKE_DEFAULT, op->ptr);
                }
        }
        /* after transform, restore drawflags */
index ad4462a74cf846e700bc581a3e256b9d373de7c2..f794d79bdd908a287ab08c9a64c8109ead62ede6 100644 (file)
@@ -55,17 +55,17 @@ typedef struct TransformModeItem
 
 static float VecOne[3] = {1, 1, 1};
 
-char OP_TRANSLATION[] = "TFM_OT_translate";
-char OP_ROTATION[] = "TFM_OT_rotate";
-char OP_TOSPHERE[] = "TFM_OT_tosphere";
-char OP_RESIZE[] = "TFM_OT_resize";
-char OP_SHEAR[] = "TFM_OT_shear";
-char OP_WARP[] = "TFM_OT_warp";
-char OP_SHRINK_FATTEN[] = "TFM_OT_shrink_fatten";
-char OP_TILT[] = "TFM_OT_tilt";
-char OP_TRACKBALL[] = "TFM_OT_trackball";
-char OP_MIRROR[] = "TFM_OT_mirror";
-char OP_EDGE_SLIDE[] = "TFM_OT_edge_slide";
+char OP_TRANSLATION[] = "TRANSFORM_OT_translate";
+char OP_ROTATION[] = "TRANSFORM_OT_rotate";
+char OP_TOSPHERE[] = "TRANSFORM_OT_tosphere";
+char OP_RESIZE[] = "TRANSFORM_OT_resize";
+char OP_SHEAR[] = "TRANSFORM_OT_shear";
+char OP_WARP[] = "TRANSFORM_OT_warp";
+char OP_SHRINK_FATTEN[] = "TRANSFORM_OT_shrink_fatten";
+char OP_TILT[] = "TRANSFORM_OT_tilt";
+char OP_TRACKBALL[] = "TRANSFORM_OT_trackball";
+char OP_MIRROR[] = "TRANSFORM_OT_mirror";
+char OP_EDGE_SLIDE[] = "TRANSFORM_OT_edge_slide";
 
 
 TransformModeItem transform_modes[] =
@@ -95,12 +95,12 @@ static int snap_type_exec(bContext *C, wmOperator *op)
        return OPERATOR_FINISHED;
 }
 
-void TFM_OT_snap_type(wmOperatorType *ot)
+void TRANSFORM_OT_snap_type(wmOperatorType *ot)
 {
        /* identifiers */
        ot->name= "Snap Type";
        ot->description= "Set the snap element type.";
-       ot->idname= "TFM_OT_snap_type";
+       ot->idname= "TRANSFORM_OT_snap_type";
 
        /* api callbacks */
        ot->invoke= WM_menu_invoke;
@@ -134,20 +134,20 @@ static int select_orientation_invoke(bContext *C, wmOperator *op, wmEvent *event
 
        pup= uiPupMenuBegin(C, "Orientation", 0);
        layout= uiPupMenuLayout(pup);
-       uiItemsEnumO(layout, "TFM_OT_select_orientation", "orientation");
+       uiItemsEnumO(layout, "TRANSFORM_OT_select_orientation", "orientation");
        uiPupMenuEnd(C, pup);
 
        return OPERATOR_CANCELLED;
 }
 
-void TFM_OT_select_orientation(struct wmOperatorType *ot)
+void TRANSFORM_OT_select_orientation(struct wmOperatorType *ot)
 {
        PropertyRNA *prop;
 
        /* identifiers */
        ot->name   = "Select Orientation";
        ot->description= "Select transformation orientation.";
-       ot->idname = "TFM_OT_select_orientation";
+       ot->idname = "TRANSFORM_OT_select_orientation";
        ot->flag   = OPTYPE_UNDO;
 
        /* api callbacks */
@@ -194,12 +194,12 @@ static int delete_orientation_poll(bContext *C)
        return selected_index >= 0;
 }
 
-void TFM_OT_delete_orientation(struct wmOperatorType *ot)
+void TRANSFORM_OT_delete_orientation(struct wmOperatorType *ot)
 {
        /* identifiers */
        ot->name   = "Delete Orientation";
        ot->description= "Delete transformation orientation.";
-       ot->idname = "TFM_OT_delete_orientation";
+       ot->idname = "TRANSFORM_OT_delete_orientation";
        ot->flag   = OPTYPE_UNDO;
 
        /* api callbacks */
@@ -228,12 +228,12 @@ static int create_orientation_invoke(bContext *C, wmOperator *op, wmEvent *event
        return create_orientation_exec(C, op);
 }
 
-void TFM_OT_create_orientation(struct wmOperatorType *ot)
+void TRANSFORM_OT_create_orientation(struct wmOperatorType *ot)
 {
        /* identifiers */
        ot->name   = "Create Orientation";
        ot->description= "Create transformation orientation from selection.";
-       ot->idname = "TFM_OT_create_orientation";
+       ot->idname = "TRANSFORM_OT_create_orientation";
        ot->flag   = OPTYPE_REGISTER|OPTYPE_UNDO;
 
        /* api callbacks */
@@ -395,7 +395,7 @@ void Properties_Constraints(struct wmOperatorType *ot)
        RNA_def_enum_funcs(prop, rna_TransformOrientation_itemf);
 }
 
-void TFM_OT_translate(struct wmOperatorType *ot)
+void TRANSFORM_OT_translate(struct wmOperatorType *ot)
 {
        /* identifiers */
        ot->name   = "Translate";
@@ -421,7 +421,7 @@ void TFM_OT_translate(struct wmOperatorType *ot)
        Properties_Snapping(ot, 1, 1);
 }
 
-void TFM_OT_resize(struct wmOperatorType *ot)
+void TRANSFORM_OT_resize(struct wmOperatorType *ot)
 {
        /* identifiers */
        ot->name   = "Resize";
@@ -448,7 +448,7 @@ void TFM_OT_resize(struct wmOperatorType *ot)
 }
 
 
-void TFM_OT_trackball(struct wmOperatorType *ot)
+void TRANSFORM_OT_trackball(struct wmOperatorType *ot)
 {
        /* identifiers */
        ot->name   = "Trackball";
@@ -472,7 +472,7 @@ void TFM_OT_trackball(struct wmOperatorType *ot)
        Properties_Snapping(ot, 0, 0);
 }
 
-void TFM_OT_rotate(struct wmOperatorType *ot)
+void TRANSFORM_OT_rotate(struct wmOperatorType *ot)
 {
        /* identifiers */
        ot->name   = "Rotate";
@@ -498,7 +498,7 @@ void TFM_OT_rotate(struct wmOperatorType *ot)
        Properties_Snapping(ot, 1, 0);
 }
 
-void TFM_OT_tilt(struct wmOperatorType *ot)
+void TRANSFORM_OT_tilt(struct wmOperatorType *ot)
 {
        /* identifiers */
        ot->name   = "Tilt";
@@ -527,7 +527,7 @@ void TFM_OT_tilt(struct wmOperatorType *ot)
        Properties_Snapping(ot, 0, 0);
 }
 
-void TFM_OT_warp(struct wmOperatorType *ot)
+void TRANSFORM_OT_warp(struct wmOperatorType *ot)
 {
        /* identifiers */
        ot->name   = "Warp";
@@ -554,7 +554,7 @@ void TFM_OT_warp(struct wmOperatorType *ot)
 //     Properties_Constraints(ot);
 }
 
-void TFM_OT_shear(struct wmOperatorType *ot)
+void TRANSFORM_OT_shear(struct wmOperatorType *ot)
 {
        /* identifiers */
        ot->name   = "Shear";
@@ -581,7 +581,7 @@ void TFM_OT_shear(struct wmOperatorType *ot)
 //     Properties_Constraints(ot);
 }
 
-void TFM_OT_shrink_fatten(struct wmOperatorType *ot)
+void TRANSFORM_OT_shrink_fatten(struct wmOperatorType *ot)
 {
        /* identifiers */
        ot->name   = "Shrink/Fatten";
@@ -605,7 +605,7 @@ void TFM_OT_shrink_fatten(struct wmOperatorType *ot)
        Properties_Snapping(ot, 0, 0);
 }
 
-void TFM_OT_tosphere(struct wmOperatorType *ot)
+void TRANSFORM_OT_tosphere(struct wmOperatorType *ot)
 {
        /* identifiers */
        ot->name   = "To Sphere";
@@ -630,7 +630,7 @@ void TFM_OT_tosphere(struct wmOperatorType *ot)
        Properties_Snapping(ot, 0, 0);
 }
 
-void TFM_OT_mirror(struct wmOperatorType *ot)
+void TRANSFORM_OT_mirror(struct wmOperatorType *ot)
 {
        /* identifiers */
        ot->name   = "Mirror";
@@ -649,7 +649,7 @@ void TFM_OT_mirror(struct wmOperatorType *ot)
        Properties_Constraints(ot);
 }
 
-void TFM_OT_edge_slide(struct wmOperatorType *ot)
+void TRANSFORM_OT_edge_slide(struct wmOperatorType *ot)
 {
        /* identifiers */
        ot->name   = "Edge Slide";
@@ -671,7 +671,7 @@ void TFM_OT_edge_slide(struct wmOperatorType *ot)
        Properties_Snapping(ot, 0, 0);
 }
 
-void TFM_OT_transform(struct wmOperatorType *ot)
+void TRANSFORM_OT_transform(struct wmOperatorType *ot)
 {
        static EnumPropertyItem transform_mode_types[] = {
                        {TFM_INIT, "INIT", 0, "Init", ""},
@@ -707,7 +707,7 @@ void TFM_OT_transform(struct wmOperatorType *ot)
        /* identifiers */
        ot->name   = "Transform";
        ot->description= "Transform selected items by mode type.";
-       ot->idname = "TFM_OT_transform";
+       ot->idname = "TRANSFORM_OT_transform";
        ot->flag= OPTYPE_REGISTER|OPTYPE_UNDO|OPTYPE_BLOCKING;
 
        /* api callbacks */
@@ -729,24 +729,24 @@ void TFM_OT_transform(struct wmOperatorType *ot)
 
 void transform_operatortypes(void)
 {
-       WM_operatortype_append(TFM_OT_transform);
-       WM_operatortype_append(TFM_OT_translate);
-       WM_operatortype_append(TFM_OT_rotate);
-       WM_operatortype_append(TFM_OT_tosphere);
-       WM_operatortype_append(TFM_OT_resize);
-       WM_operatortype_append(TFM_OT_shear);
-       WM_operatortype_append(TFM_OT_warp);
-       WM_operatortype_append(TFM_OT_shrink_fatten);
-       WM_operatortype_append(TFM_OT_tilt);
-       WM_operatortype_append(TFM_OT_trackball);
-       WM_operatortype_append(TFM_OT_mirror);
-       WM_operatortype_append(TFM_OT_edge_slide);
+       WM_operatortype_append(TRANSFORM_OT_transform);
+       WM_operatortype_append(TRANSFORM_OT_translate);
+       WM_operatortype_append(TRANSFORM_OT_rotate);
+       WM_operatortype_append(TRANSFORM_OT_tosphere);
+       WM_operatortype_append(TRANSFORM_OT_resize);
+       WM_operatortype_append(TRANSFORM_OT_shear);
+       WM_operatortype_append(TRANSFORM_OT_warp);
+       WM_operatortype_append(TRANSFORM_OT_shrink_fatten);
+       WM_operatortype_append(TRANSFORM_OT_tilt);
+       WM_operatortype_append(TRANSFORM_OT_trackball);
+       WM_operatortype_append(TRANSFORM_OT_mirror);
+       WM_operatortype_append(TRANSFORM_OT_edge_slide);
 
-       WM_operatortype_append(TFM_OT_select_orientation);
-       WM_operatortype_append(TFM_OT_create_orientation);
-       WM_operatortype_append(TFM_OT_delete_orientation);
+       WM_operatortype_append(TRANSFORM_OT_select_orientation);
+       WM_operatortype_append(TRANSFORM_OT_create_orientation);
+       WM_operatortype_append(TRANSFORM_OT_delete_orientation);
 
-       WM_operatortype_append(TFM_OT_snap_type);
+       WM_operatortype_append(TRANSFORM_OT_snap_type);
 }
 
 void transform_keymap_for_space(struct wmKeyConfig *keyconf, struct wmKeyMap *keymap, int spaceid)
@@ -759,107 +759,107 @@ void transform_keymap_for_space(struct wmKeyConfig *keyconf, struct wmKeyMap *ke
        switch(spaceid)
        {
                case SPACE_VIEW3D:
-                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_translate", GKEY, KM_PRESS, 0, 0);
+                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_translate", GKEY, KM_PRESS, 0, 0);
 
-                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_translate", EVT_TWEAK_S, KM_ANY, 0, 0);
+                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_translate", EVT_TWEAK_S, KM_ANY, 0, 0);
 
-                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_rotate", RKEY, KM_PRESS, 0, 0);
+                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_rotate", RKEY, KM_PRESS, 0, 0);
 
-                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_resize", SKEY, KM_PRESS, 0, 0);
+                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_resize", SKEY, KM_PRESS, 0, 0);
 
-                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_warp", WKEY, KM_PRESS, KM_SHIFT, 0);
+                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_warp", WKEY, KM_PRESS, KM_SHIFT, 0);
 
-                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_tosphere", SKEY, KM_PRESS, KM_ALT|KM_SHIFT, 0);
+                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_tosphere", SKEY, KM_PRESS, KM_ALT|KM_SHIFT, 0);
 
-                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_shear", SKEY, KM_PRESS, KM_ALT|KM_CTRL|KM_SHIFT, 0);
+                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_shear", SKEY, KM_PRESS, KM_ALT|KM_CTRL|KM_SHIFT, 0);
 
-                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_shrink_fatten", SKEY, KM_PRESS, KM_ALT, 0);
+                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_shrink_fatten", SKEY, KM_PRESS, KM_ALT, 0);
 
-                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_tilt", TKEY, KM_PRESS, 0, 0);
+                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_tilt", TKEY, KM_PRESS, 0, 0);
 
-                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_select_orientation", SPACEKEY, KM_PRESS, KM_ALT, 0);
+                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_select_orientation", SPACEKEY, KM_PRESS, KM_ALT, 0);
 
-                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_create_orientation", SPACEKEY, KM_PRESS, KM_CTRL|KM_ALT, 0);
+                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_create_orientation", SPACEKEY, KM_PRESS, KM_CTRL|KM_ALT, 0);
                        RNA_boolean_set(km->ptr, "use", 1);
 
-                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_mirror", MKEY, KM_PRESS, KM_CTRL, 0);
+                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_mirror", MKEY, KM_PRESS, KM_CTRL, 0);
 
                        km = WM_keymap_add_item(keymap, "WM_OT_context_toggle", TABKEY, KM_PRESS, KM_SHIFT, 0);
                        RNA_string_set(km->ptr, "path", "scene.tool_settings.snap");
 
-                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_snap_type", TABKEY, KM_PRESS, KM_SHIFT|KM_CLICK, 0);
+                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_snap_type", TABKEY, KM_PRESS, KM_SHIFT|KM_CLICK, 0);
 
                        break;
                case SPACE_ACTION:
-                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_transform", GKEY, KM_PRESS, 0, 0);
+                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_transform", GKEY, KM_PRESS, 0, 0);
                        RNA_int_set(km->ptr, "mode", TFM_TIME_TRANSLATE);
 
-                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_transform", EVT_TWEAK_S, KM_ANY, 0, 0);
+                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_transform", EVT_TWEAK_S, KM_ANY, 0, 0);
                        RNA_int_set(km->ptr, "mode", TFM_TIME_TRANSLATE);
 
-                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_transform", EKEY, KM_PRESS, 0, 0);
+                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_transform", EKEY, KM_PRESS, 0, 0);
                        RNA_int_set(km->ptr, "mode", TFM_TIME_EXTEND);
 
-                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_transform", SKEY, KM_PRESS, 0, 0);
+                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_transform", SKEY, KM_PRESS, 0, 0);
                        RNA_int_set(km->ptr, "mode", TFM_TIME_SCALE);
 
-                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_transform", TKEY, KM_PRESS, 0, 0);
+                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_transform", TKEY, KM_PRESS, 0, 0);
                        RNA_int_set(km->ptr, "mode", TFM_TIME_SLIDE);
                        break;
                case SPACE_IPO:
-                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_translate", GKEY, KM_PRESS, 0, 0);
+                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_translate", GKEY, KM_PRESS, 0, 0);
 
-                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_translate", EVT_TWEAK_S, KM_ANY, 0, 0);
+                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_translate", EVT_TWEAK_S, KM_ANY, 0, 0);
 
                                // XXX the 'mode' identifier here is not quite right
-                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_transform", EKEY, KM_PRESS, 0, 0);
+                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_transform", EKEY, KM_PRESS, 0, 0);
                        RNA_int_set(km->ptr, "mode", TFM_TIME_EXTEND);
 
-                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_rotate", RKEY, KM_PRESS, 0, 0);
+                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_rotate", RKEY, KM_PRESS, 0, 0);
 
-                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_resize", SKEY, KM_PRESS, 0, 0);
+                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_resize", SKEY, KM_PRESS, 0, 0);
                        break;
                case SPACE_NLA:
-                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_transform", GKEY, KM_PRESS, 0, 0);
+                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_transform", GKEY, KM_PRESS, 0, 0);
                        RNA_int_set(km->ptr, "mode", TFM_TRANSLATION);
                        
-                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_transform", EVT_TWEAK_S, KM_ANY, 0, 0);
+                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_transform", EVT_TWEAK_S, KM_ANY, 0, 0);
                        RNA_int_set(km->ptr, "mode", TFM_TRANSLATION);
                        
-                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_transform", EKEY, KM_PRESS, 0, 0);
+                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_transform", EKEY, KM_PRESS, 0, 0);
                        RNA_int_set(km->ptr, "mode", TFM_TIME_EXTEND);
                        
-                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_transform", SKEY, KM_PRESS, 0, 0);
+                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_transform", SKEY, KM_PRESS, 0, 0);
                        RNA_int_set(km->ptr, "mode", TFM_TIME_SCALE);
                        break;
                case SPACE_NODE:
-                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_translate", GKEY, KM_PRESS, 0, 0);
+                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_translate", GKEY, KM_PRESS, 0, 0);
 
-                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_translate", EVT_TWEAK_A, KM_ANY, 0, 0);
-                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_translate", EVT_TWEAK_S, KM_ANY, 0, 0);
+                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_translate", EVT_TWEAK_A, KM_ANY, 0, 0);
+                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_translate", EVT_TWEAK_S, KM_ANY, 0, 0);
 
-                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_rotate", RKEY, KM_PRESS, 0, 0);
+                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_rotate", RKEY, KM_PRESS, 0, 0);
 
-                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_resize", SKEY, KM_PRESS, 0, 0);
+                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_resize", SKEY, KM_PRESS, 0, 0);
                        break;
                case SPACE_SEQ:
-                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_translate", GKEY, KM_PRESS, 0, 0);
+                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_translate", GKEY, KM_PRESS, 0, 0);
 
-                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_translate", EVT_TWEAK_S, KM_ANY, 0, 0);
+                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_translate", EVT_TWEAK_S, KM_ANY, 0, 0);
 
-                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_transform", EKEY, KM_PRESS, 0, 0);
+                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_transform", EKEY, KM_PRESS, 0, 0);
                        RNA_int_set(km->ptr, "mode", TFM_TIME_EXTEND);
                        break;
                case SPACE_IMAGE:
-                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_translate", GKEY, KM_PRESS, 0, 0);
+                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_translate", GKEY, KM_PRESS, 0, 0);
 
-                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_translate", EVT_TWEAK_S, KM_ANY, 0, 0);
+                       km= WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_translate", EVT_TWEAK_S, KM_ANY, 0, 0);
 
-                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_rotate", RKEY, KM_PRESS, 0, 0);
+                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_rotate", RKEY, KM_PRESS, 0, 0);
 
-                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_resize", SKEY, KM_PRESS, 0, 0);
+                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_resize", SKEY, KM_PRESS, 0, 0);
 
-                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TFM_OT_mirror", MKEY, KM_PRESS, KM_CTRL, 0);
+                       km = WM_keymap_add_item(keymap, "TRANSFORM_OT_mirror", MKEY, KM_PRESS, KM_CTRL, 0);
 
                        km = WM_keymap_add_item(keymap, "WM_OT_context_toggle", TABKEY, KM_PRESS, KM_SHIFT, 0);
                        RNA_string_set(km->ptr, "path", "scene.tool_settings.snap");