Merge with -r 22620:23107.
[blender.git] / source / blender / makesrna / intern / rna_material_api.c
2009-09-11 Arystanbek DyussenovMerge with -r 22620:23107.
2009-08-19 Arystanbek DyussenovMerge with 2.5 -r 22173:22620.
2009-08-13 Arystanbek Dyussenov- 3ds importer working (without the "scale to size...
2009-08-03 Arystanbek DyussenovMerge with 2.5 -r 21756:22173.
2009-07-21 Arystanbek DyussenovMerge with 2.5 -r 21619:21756.
2009-07-16 Arystanbek DyussenovMerge with 2.5 -r 21515:21619.
2009-07-11 Arystanbek DyussenovMerge from 2.5 -r 21285:21515. Thanks Joshua!
2009-07-02 Arystanbek Dyussenov- added API functions: