svn merge https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender/trunk/blender -r22717:22875
[blender.git] / release / ui / space_userpref.py
2009-08-29 Campbell Bartonsvn merge https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender...
2009-08-24 Nathan Letwory* merge r22734 from trunk
2009-08-23 Campbell Bartonsvn merge https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender...
2009-08-23 Matt Ebbsvn merge -r 22628:22714 https://svn.blender.org/svnroo...
2009-08-22 Campbell Bartonsvn merge https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender...
2009-08-22 Campbell Bartonsvn merge https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender...
2009-08-22 William ReynishTiny User Prefs tweaks. Also put the Save As Default...
2009-08-22 Campbell Bartonuse '' for enums rather then ""
2009-08-21 Brecht Van Lommel2.5: Load UI is now an operator property, and a user...
2009-08-21 Campbell Bartonsvn merge https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender...
2009-08-19 Matt Ebbsvn merge -r 22450:22627 https://svn.blender.org/svnroo...
2009-08-18 Brecht Van Lommel2.5: