Makefile updates for Blender 2.5 (from GSR)
[blender.git] / extern / make / msvc_9_0 /
2008-11-14 Martin PoirierMerging trunk 17342:17457
2008-11-12 Brecht Van LommelMerge of trunk into blender 2.5:
2008-11-11 Campbell Bartonsvn merge https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender...
2008-11-10 Benoit BolseeAdd MSVC90 project files - part 3. Extern and Intern...