svn merge https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender/trunk/blender -r20855:20928
[blender.git] / extern / binreloc / Makefile
2009-06-16 Campbell Bartonsvn merge https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender...
2009-06-13 Campbell Bartonsvn merge https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender...
2009-06-13 Campbell Bartonmerged from trunk 20741:20848
2009-06-08 Brecht Van Lommel2.50:
2009-04-20 Brecht Van Lommel2.50: svn merge https://svn.blender.org/svnroot/bf...
2009-03-19 Chris WantMakefile updates for Blender 2.5 (from GSR)
2008-11-12 Brecht Van LommelMerge of trunk into blender 2.5:
2008-03-13 Jean-Luc Peurièreresolved conflict state with HEAD r14096
2008-02-04 Hamed Zaghaghimerging game_engine branch changes into trunk, 2d-filte...
2008-01-21 Daniel Genrichsvn merge -r 13240:13323 https://svn.blender.org/svnroo...
2008-01-18 Kent MeinFixing makefiles for binreloc I made it use flags...