Manual merge of soc-2009-kazanbas branch:
[blender.git] / source / blender / editors / space_userpref /
2009-09-12 Martin Poiriercopying 2.5 over to trunk
2009-09-11 Campbell Bartonsvn merge https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender...
2009-09-08 Dalai Felintomanual merge trunk -r 23037
2009-09-07 Campbell Bartonsvn merge https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender...
2009-09-07 Campbell Bartonsvn merge https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender...
2009-09-01 Campbell Bartonsvn merge https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender...
2009-08-29 Campbell Bartonsvn merge https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender...
2009-08-24 Nathan Letwory* merge r22734 from trunk
2009-08-23 Campbell Bartonsvn merge https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender...
2009-08-22 Campbell Bartonsvn merge https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender...
2009-08-22 Campbell Bartonsvn merge https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender...
2009-08-21 Campbell Bartonsvn merge https://svn.blender.org/svnroot/bf-blender...
2009-08-19 Matt Ebbsvn merge -r 22450:22627 https://svn.blender.org/svnroo...
2009-08-19 Arystanbek DyussenovMerge with 2.5 -r 22173:22620.
2009-08-18 Brecht Van Lommel2.5: